Onderteken hier de petitie: Aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer: Stop de wantoestanden in de luchtvaartsector
Als ernstig bezorgde burgers vragen wij u om een parlementaire enquête te starten naar de wantoestanden in de luchtvaartsector. Onze gezondheid leidt ernstig onder zowel het lawaai als de forse luchtvervuiling veroorzaakt door vliegtuigen..................

Nieuws over vlieghinder


Nieuws: De nieuwsberichten van de site vlieghinder.nl

Als ernstig bezorgde burgers vragen wij u om een parlementaire enquête te starten naar de wantoestanden in de luchtvaartsector. Onze gezondheid leidt ernstig onder zowel het lawaai als de forse luchtvervuiling veroorzaakt door vliegtuigen..................

Brief red de Veluwe aan de Tweede Kamer
Published:16-12-2017 08:55
Updated:16-12-2017 09:05
De Stichting Red de Veluwe vraagt de Tweede Kamer het Luchthavenbesluit Lelystad met onmiddellijke ingang in te trekken.

Jan Terlouw: uitbreiding Lelystad Airport moet niet doorgaan
Published:16-12-2017 12:03
Updated:16-12-2017 12:11
Jan Terlouw (D66) vindt dat zijn partijgenoten in de Tweede Kamer voor uitstel van Lelystad Airport moeten stemmen. „Het hele vliegverkeer moet grondig worden hervormd. Dat je voor een tientje naar Barcelona kunt vliegen is toch idioot?”

Rapport van SEO over groei Schiphol mist klimaataspect
Published:15-12-2017 11:35
Updated:15-12-2017 01:27
Bureau SEO zegt dat de mainport nog kansen heeft bij niet doorgroeien op langere termijn, maar wijst ook op groeibeperkingen van het netwerk. Bij wel doorgroeien van Schiphol kunnen de economische gevolgen echter nog veel nadeliger zijn. Nederland begint binnenkort aan de gigantische opgave om de uitstoot van broeikasgas in 2030 te halveren ten opzichte van 1990. De toch al grote opwarmeffecten van een groeiende luchtvaart zullen dit klimaatproject van minister Wiebes laten mislukken. Hoog tijd om het zo snel mogelijk terugdringen van de klimaatimpact van luchtvaart als uiterst belangrijke invloedsfactor mee te nemen in de Luchtvaartnota 2020-2040.

Onderzoek naar fijnstof op scholen
Published:14-12-2017 02:40
Updated:14-12-2017 02:45
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is afgelopen week begonnen met onderzoek naar korte-termijn gezondheidseffecten van ultrafijn stof op de longen van kinderen. Zo'n tweehonderd schoolkinderen tussen 7 en 11 jaar in de omgeving van Schiphol doen mee.

Als dit doorgaat hebben we later niets meer te zeggen
Published:14-12-2017 02:33
Updated:14-12-2017 02:37
'Als dit doorgaat, hangen we ons op aan een plan waarover we later niets meer te zeggen hebben', houdt Leon Adegeest van actiecomité Hoog Overijssel bezoekers voor tijdens een informatiebijeenkomst van actiecomités in Wezep over de laagvliegroutes van Lelystad Airport.

Met trein of vliegtuig naar Parijs?
Published:14-12-2017 02:25
Updated:14-12-2017 02:28
Rolf de Groot (53) is Hoofd Internationale Betrekkingen voor het wetenschapsprogramma bij ESA. Het is aan hem om verwachtingen te managen bij de 22 landen die financieel bijdragen aan het wetenschapsprogramma van de Europese ruimtevaartorganisatie. Voor zijn werk reist hij al ruim 18 jaar met de trein naar Parijs.

Ook Gelderland baalt van Vliegveld Lelystad
Published:14-12-2017 02:17
Updated:14-12-2017 02:21
Ook Provinciale Staten van Gelderland hebben genoeg van het gerommel rond de vliegroutes naar Lelystad Airport. Voordat het vliegveld open kan, moet eerst het luchtruim worden heringedeeld.

Gaan een groene levensstijl en goedkoop vliegen nog langer samen?

Raad unaniem voor ‘visie’ op Schiphol
Published:14-12-2017 02:07
Updated:14-12-2017 02:09
Er blijken nog meer dan 500.000 vluchten te zijn uitgevoerd door Schiphol over de Aalsmeerbaan dit jaar. Volgens de cijfers van BAS liefst 512.252 vluchten en gezien de grote overlast in de gemeente, zijn de fracties van mening dat de luchthaven zich aan het Alders Akkoord moet houden.

Provincie: beperk nachtvluchten, laat Schiphol overdag groeien
Published:14-12-2017 01:41
Updated:14-12-2017 01:54
Het aantal nachtvluchten op Schiphol moet verder worden teruggebracht, vindt de provincie Noord-Holland. In ruil daarvoor wil de provincie onderzoeken of overdag meer vluchten worden toestaan.

Beperkte groei van Schiphol mogelijk
Published:14-12-2017 01:33
Updated:14-12-2017 01:40
De luchthaven Schiphol moet ook na 2020 kunnen groeien. „Maar wel veilig en verantwoord. Selectieve groei op Schiphol en ontwikkeling van de regionale luchthavens als Lelystad.”

Schiphol verplaatsen klinkt goed, maar is het reëel?
Published:14-12-2017 01:26
Updated:14-12-2017 01:32
Opinie - De verhalen over verplaatsing van Schiphol duiken telkens weer op. Niet doen, schrijft adviseur ruimtelijk-­economische ontwikkeling Jaap Modder.

Ook Wezep krijgt meer last van vliegtuigen
Published:14-12-2017 09:15
Updated:14-12-2017 09:19
Wezep krijgt meer last van vliegtuiglawaai dan is berekend. Dat stelt de Actiegroep HoogOverWezep. De actiegroep heeft recent zelf onderzoek laten doen naar verwachte geluidsoverlast van Lelystad Airport.

Luchthaven van Wenen mag niet uitbreiden wegens klimaatverandering
Published:14-12-2017 08:57
Updated:14-12-2017 09:01
Een Oostenrijkse rechtbank heeft deze week de uitbreiding van de luchthaven van Wenen verboden, in naam van de strijd tegen de opwarming van de aarde. Een uitspraak zonder voorgaande, volgens de promotoren van het project en de tegenstanders.

Woede na aanval op groei Schiphol
Published:12-12-2017 06:16
Updated:12-12-2017 06:20
De PvdA in Amsterdam wil dat Schiphol niet verder groeit. De partij vindt de huidige 500.000 vliegbewegingen voldoende, zo blijkt uit het verkiezingsprogramma. Dit is in tegenspraak met de huidige afspraken die er gemaakt zijn rond de ontwikkeling van de luchthaven. De gemeente is de tweede aandeelhouder van Schiphol.

Bijna 170 longartsen slaan alarm: mensen ziek door vuile lucht
Published:12-12-2017 05:15
Updated:12-12-2017 05:19
Bijna 170 longartsen en het Longfonds sturen vandaag een brandbrief aan de Tweede Kamer. Het gevaar dat mensen ziek worden of dood gaan door vieze lucht wordt volgens hen ‘ernstig onderschat’.

Gezondheidseffecten ultrafijn stof rond Schiphol in kaart gebracht
Published:09-12-2017 10:46
Updated:09-12-2017 10:47
De gezondheidseffecten van ultrafijnstof rond Schiphol worden door het RIVM in een groot onderzoekprogramma in kaart gebracht. Dit heeft het RIVM donderdag bekendgemaakt.

Tussen nu en een jaar moet er een klimaatakkoord liggen
Published:09-12-2017 10:38
Updated:09-12-2017 11:06
Binnen een jaar wil het kabinet een klimaatakkoord sluiten met verschillende sectoren in de samenleving. Daarin moet in grote lijnen worden vastgelegd hoe de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in 2030 met 49% is verminderd. En dat moet zo efficiënt mogelijk, stelt het Kabinet.

Kamerdebat over fouten Lelystad Airport
Published:08-12-2017 12:07
Updated:08-12-2017 12:20
Er komt nog voor het kerstreces een debat in de Tweede Kamer over de fouten in de milieueffectrapportage (mer) van Lelystad Airport. Op basis van dit onderzoek is in 2015 besloten dat Lelystad Airport mag uitbreiden tot vakantievliegveld.
Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]