Onderteken hier de petitie: Aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer: Stop de wantoestanden in de luchtvaartsector
Als ernstig bezorgde burgers vragen wij u om een parlementaire enquête te starten naar de wantoestanden in de luchtvaartsector. Onze gezondheid leidt ernstig onder zowel het lawaai als de forse luchtvervuiling veroorzaakt door vliegtuigen.................. Zie ook: Facebook Wantoestanden in de luchtvaartsector

Nieuws over vlieghinder


Nieuws: De nieuwsberichten van de site vlieghinder.nl

Tekin gunt omwonenden Schiphol vijf hele uren slaap
Published:21-10-2018 05:25
Updated:21-10-2018 05:29
Paroollezer Jan Daalman reageert op het plan van PvdA-gedeputeerde Adnan Tekin voor minder nachtvluchten op Schiphol. Volgens hem vergeet Telkin een aantal belangrijke dingen.

Winsemius: Te veel heilige huisjes in klimaatplannen
Published:21-10-2018 10:59
Updated:21-10-2018 11:03
Oud-minister van milieu Pieter Winsemius is nog niet onder de indruk van 'het groenste kabinet ooit'.

Directeur van het vliegveld. Dan ben je in Nederland in select gezelschap, want hé: hoeveel vliegvelden zijn er?

Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt het niet nodig om een nieuw milieueffectrapport (MER) te maken voor Lelystad Airport nu gebleken is dat laag overvliegende toestellen meer herrie maken dan in de bestaande MER is gemeld.

Zet nu snel in op krimp van luchtvaart
Published:20-10-2018 09:36
Updated:20-10-2018 09:44
De heilige huisjes van VVD en CDA in de klimaatonderhandelingen zijn onbewoonbaar verklaard. Zowel de Klimaatzaak van Urgenda als het ‘rapport van de eeuw’ van het IPCC laten pijnlijk zien hoezeer het huidige Nederlandse klimaatbeleid tekortschiet.

Nieuwe luchthaven Istanbul ondergaat vuurdoop
Published:20-10-2018 03:44
Updated:20-10-2018 03:48
De nieuwe luchthaven van Istanbul heeft de laatste test succesvol doorstaan.

De samenwerkende actiegroepen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport reageren vol verbijstering op het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen om geen nieuwe milieueffectrapportage op te stellen.

Minister: nieuwe MER Lelystad niet nodig
Published:18-10-2018 11:34
Updated:18-10-2018 11:35
Het is niet nodig om een nieuw milieueffectrapport (MER) te maken voor Lelystad Airport, nu gebleken is dat laag overvliegende toestellen meer herrie maken dan in de bestaande MER is gemeld.

Belastingvrij vliegen kost schatkist 2 miljard per jaar
Published:18-10-2018 10:29
Updated:21-10-2018 05:31
De Nederlandse schatkist loopt per jaar 2 miljard euro mis, doordat er op vliegen geen belasting geheven wordt.

Tata Steel snijdt in productie ruw ijzer om grafietuitstoot
Published:18-10-2018 10:14
Updated:18-10-2018 10:22
Opmerking redactie vlieghinder.nl. Dit artikel geplaatst als voorbeeld van een bedrijf dat rekening houdt met omwonenden. Nu de luchtvaartsector en de politiek nog.

Geef uw mening over de ontwikkeling van Schiphol
Published:17-10-2018 10:25
Updated:17-10-2018 10:30
Heeft u een mening over de toekomst van Schiphol? Tot en met 20 november kunt u van u laten horen via een internetconsultatie. De internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de Omgevingsraad Schiphol (ORS) in september is gestart.

Bevolking breed betrokken bij advisering Schiphol
Published:17-10-2018 10:16
Updated:17-10-2018 10:23
De Omgevingsraad Schiphol (ORS) geeft alle Nederlanders gelegenheid een bijdrage te leveren.
Vanaf vandaag tot en met 20 november kan iedereen zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie. De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld.

Ruzie over groei Schiphol escaleert
Published:17-10-2018 09:12
Updated:17-10-2018 09:14
Er is een hevige ruzie ontstaan over de groeiruimte van Schiphol, essentieel voor de toekomst van de luchthaven.

Uitslag stelling: ’Te veel nadruk op CO2’
Published:17-10-2018 08:47
Updated:17-10-2018 08:51
De gevolgen van de klimaatveranderingen worden niet onderschat, denkt de meerderheid (57%) van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Op initiatief van minister Van Nieuwenhuizen gaat een commissie zich in Den Haag daarover buigen.

Trein 3x duurder dan vliegtuig om ’oneerlijke’ taks
Published:17-10-2018 08:12
Updated:17-10-2018 08:17
Reisbrancheorganisatie ANVR en de Nederlandse Spoorwegen willen snel Europese maatregelen om de oneerlijke concurrentie tussen trein- en vliegreizen op te heffen. Ook moeten zeer kostbare grensbarrières voor het spoor worden geslecht.

Vlieg- en verkeersoverlast van Schiphol heeft onaanvaardbare vormen aangenomen
Published:16-10-2018 02:34
Updated:16-10-2018 02:41
OPINIE - Tijd voor verandering; een eventuele vliegtax levert de omwonenden niets op

Hoezo hinder?
Published:16-10-2018 02:24
Updated:16-10-2018 02:29
Vanmorgen om 06.30 uur gaat de wekker.Een mooie “stille” lenteochtend.

Overheid is veel te soepel met norm voor schadelijk fijnstof
Published:16-10-2018 10:39
Updated:16-10-2018 10:46
Van alle schadelijke stoffen in de lucht beschermt de overheid burgers het slechtst tegen fijnstof en stikstofdioxide.

Waterbouwers richten hun blik op de Noordzee
Published:14-10-2018 04:32
Updated:14-10-2018 04:40
De Nederlandse waterbouwers zien met zeespiegelstijging, een overvol Schiphol en duurzame energie de Noordzee als een nieuw werkterrein, zo bleek gisteren tijdens de Waterbouwdag.

Inbreng Luchtvaartnota 2020-2050
Published:14-10-2018 04:11
Updated:14-10-2018 04:29
Protest tegen het op luchtvaartgroei gerichte overheidsbeleid.
Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]