Nieuws over vlieghinder


Nieuws: De nieuwsberichten van de site vlieghinder.nl

Schiphol moet maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan ultrafijnstof. Dat vindt vakbond FNV. Vandaag maakte de Gezondheidsraad bekend dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen.

Moeten wij in de IJmond gaan meebetalen aan de verrijking van Amsterdam?
Published:17-09-2021 05:32
Updated:17-09-2021 06:00
Een artikel van gastschrijver Jaap de Jong uit Uitgeest. Hij vertegenwoordigt het Kennisnetwerk IMPACT. Hij publiceert regelmatig over dit onderwerp in de media en ook al eerder op deze site.
Redactie vlieghinder. Dit artikel gaar niet over vlieghinder, maar indirect wel, omdat er kennelijk, buiten de democratische orde, aan een machtsconcentratie wordt gebouwd, gericht op het realiseren van een ’Holland Metropool’ met luchthaven Schiphol als centrum'. Het aanjagen van extra internationaal toerisme (en groei van vliegbewegingen) maakt daar deel van uit.

Meer reizigers van lucht naar spoor
Published:15-09-2021 11:49
Updated:15-09-2021 12:00
De trein kan een alternatief worden voor vliegen naar Brussel, Parijs, Londen en Berlijn, als reizigers ontzorgd worden met tickets, bagage en omboeken als de reis misloopt. Dat levert meteen winst op, en is niet afhankelijk van de aanleg van nieuw spoor.

Provinciebestuur maakt toekomst MAA bespreekbaar
Published:11-09-2021 12:47
Updated:11-09-2021 12:50
Als het aan het nieuw aangetreden dagelijks bestuur van de provincie ligt, komt er de komende maanden in samenspraak met Provinciale Staten meer duidelijkheid over de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA) in Beek.

Sinds 2018 wordt er jaarlijks onderzoek gedaan naar de opvattingen van het algemeen Nederlands publiek en van omwonenden van luchthavens over het thema luchtvaart.In augustus 2020 is er een herhalingsmeting gedaan.

VS neemt maatregelen om uitstoot luchtvaart te beperken
Published:10-09-2021 11:35
Updated:10-09-2021 11:38
De uitstoot van de Amerikaanse luchtvaart moet over tien jaar met een vijfde zijn afgenomen. Met dat doel heeft de regering van president Joe Biden maatregelen aangekondigd om de vervuilende sector te verduurzamen.

Actiegroepen: startbaan Lelystad Airport is te kort
Published:10-09-2021 11:31
Updated:10-09-2021 11:33
De startbaan van Lelystad Airport voldoet niet aan de nationale en internationale veiligheidseisen. Omdat een verplichte veiligheidszone ontbreekt, is de startbaan 600 meter te kort.

Kritiek op vluchten met lege vliegtuigen naar Eindhoven Airport
Published:08-09-2021 10:25
Updated:08-09-2021 10:28
Omwonenden van Eindhoven Airport zijn er niet over te spreken dat reisorganisatie TUI lege vliegtuigen vanuit Schiphol laat overkomen.

De Tweede Kamer debatteerde vandaag over de veiligheid op Schiphol en van de Nederlandse luchtvaart. Het parlement vergadert vaker over uitstoot, lawaai en de groei van Schiphol in speciale luchtvaartdebatten, maar voor het thema vliegveiligheid wordt afzonderlijk tijd uitgetrokken.

Verklaring meldingen jaarrapportage 2020
Published:08-09-2021 01:17
Updated:08-09-2021 01:34
Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) is er door een omwonende op gewezen dat diens meldingen niet allemaal zijn meegenomen in de jaarrapportage 2020. Wij hebben nader onderzoek gedaan naar deze melding en gekeken naar de mogelijkheid van andere afwijkingen.

Opvallend: TUI EN KLM STUNTEN MET PRIJZEN NAAR DE ANTILLEN
Published:08-09-2021 12:41
Updated:08-09-2021 12:48
TUI en KLM stunten met lage prijzen om reizigers aan boord van hun vluchten naar de ABC-eilanden te krijgen. Met TUI betaalt een reiziger in september slechts 429 euro als basisprijs naar Aruba, Bonaire of Curaçao.

BA CITYFLYER VLIEGT SINDS DEZE WEEK WEER TUSSEN SCHIPHOL EN LONDEN CITY
Published:08-09-2021 12:33
Updated:08-09-2021 12:37
BA Cityflyer heeft deze week de lijndienst tussen Schiphol en London City Airport hervat. De Britse luchtvaartmaatschappij vliegt nu op werkdagen twee keer per dag tussen beide luchthavens, en op zondag één keer.

Wethouder Jurgen Nobel (VVD) van Luchthavenzaken in de gemeente Haarlemmermeer vindt dat bewonersgroep RBV voorbij gaat aan het economisch belang van Schiphol.

Omwonenden willen Staat via de rechter dwingen tot krimp van Schiphol
Published:01-09-2021 08:09
Updated:02-09-2021 02:44
Omwonenden willen Staat via de rechter dwingen tot krimp van Schiphol en dat zou ze volgens juristen zomaar eens kunnen lukken

Fundamentele mensenrechten worden geschonden, omdat de overheid omwonenden van Schiphol blootstelt aan ongezonde geluidshinder.

Schiphol en de wet van behoud van ellende
Published:01-09-2021 07:42
Updated:01-09-2021 08:09
De resultaten uit het PVA-rapport Luchtvaart uit Balans werden recentelijk bevestigd door CE Delft. Krimp van de luchtvaart levert zelfs geld op, laat het onderzoeksinstituut zien. Het gaat om miljarden in de plus en professor Van der Veen legt het uit. Hij wordt echt boos dat politici dit niet willen snappen!

Omwonenden van Schiphol zijn de voortdurende inbreuken door het vliegverkeer op hun gezondheid en hun woongenot meer dan zat. Daarom eisen zij in een sommatiebrief aan luchtvaartminister Visser dat zij het luchtvaartlawaai drastisch terugbrengt.

Van Nieuwenhuizen stapt op als minister
Published:31-08-2021 11:10
Updated:31-08-2021 11:15
Cora van Nieuwenhuizen (VVD) stapt op als demissionair minister van Infrastructuur. Ze heeft een andere baan gevonden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdagochtend.

Hoe het staat met vliegherrie.nl
Published:25-08-2021 11:19
Updated:25-08-2021 02:51
De site vliegherrie.nl is vandaag precies zes weken in de lucht. In deze periode hebben 2.600 mensen ruim 16.000 keer melding gemaakt van vliegtuigoverlast. Dat levert een schokkend beeld op. Onder meer SchipholWatch schreef kortgeleden een artikel over de enorme spreiding van al die meldingen.

Structureel te grote vlieghoogte in geluidsberekeningen Schiphol
Published:25-08-2021 08:22
Updated:25-08-2021 08:28
Opnieuw blijkt dat de berekeningen van de geluidsoverlast door vliegverkeer onjuist zijn en weinig te maken hebben met de realiteit. Een lezer uit Amersfoort vond uit dat daar gemiddeld een kwart lager wordt gevlogen dan wordt aangenomen in de geluidsberekeningen.

De Raad van Europa heeft het Europees Diploma voor de Oostvaardersplassen en Nationaal Park Weerribben-Wieden verlengd tot respectievelijk 2029 en 2030. De onderscheiding is een Europese erkenning voor het ‘uitmuntend natuurbeheer’ in deze gebieden. Wel stelt de Raad dat de komst van vliegveld Lelystad de Natura2000-doelstellingen niet in gevaar mag brengen.
Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]