SchipholWatch


Bewoners tegen uitbreiding van Schiphol op de huidige locatie.

Het is de hoogste tijd de luchtvaartsprookjes de wereld uit te helpen. Te beginnen uit Nederland. Een goed voorbeeld van zo’n sprookje: het belang voor onze economie. In de luchtvaartsector werken volgens opgave van minister Cora van Nieuwenhuizen zo’n 110.000 mensen. Al die mensen samen zorgen voor een bijdrage aan de Nederlandse economie van circa …

De Oostbaan blijkt in het Nieuwe Normen en Handhavingstelsel (NNHS) geen aparte status meer te hebben als landingsbaan voor alleen maar zakenvliegtuigjes. Schiphol mag de baan met aanvliegroute dwars over de Amsterdamse binnenstad en het Vondelpark voortaan volledig inzetten, ook voor de zwaarste toestellen. Dit blijkt uit een antwoord van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan …

Dr ir Leon Adegeest toont opnieuw aan dat de milieuberekeningen rond vliegveld Lelystad zwaar gemanipuleerd zijn. De stikstofuitstoot is met liefst een factor 30 omlaag gerekend – ofwel slechts 3 procent van de te verwachten uitstoot is weergegeven in de officiële rapporten. Koren op de molen van stikstofstrijder Johan Vollenbroek, lijkt ons. Adegeest liet eerder …

De huidige regering van VVD, CDA, D66 en Christenunie heeft er bijna vier jaar over gedaan om de nieuwe luchtvaartnota op te stellen en aan te nemen. Op naar 800.000 vluchten. Toch heten wij leden van deze partijen van harte welkom. Sluit u aan bij een van de vele burgerbewegingen tegen de groei van het …

In een brief op poten aan Schiphol-baas Dick Benschop stellen de verenigde gemeentelijke en provinciale bestuurders dat het vliegveld de leefbaarheid in de regio hoger op de agenda moet zetten, desnoods ten koste van het vaak misbruikte argument van vliegefficiëntie. De brief werd op 27 oktober jongstleden bezorgd op het bureau van Benschop, is ondertekend …

De vrijdagmiddaggebeurtenis
20-11-2020 07:26
Het was weer bijna weekend. Om vijf voor vijf maakte het kabinet vandaag bekend de luchtvaartnota en de groei van Schiphol naar 800.000 vluchten per jaar te hebben goedgekeurd. Dergelijke mededelingen worden in het dossier luchtvaart altijd vlak voor het weekend gedaan. Dan kan het volk even stoom afblazen en vallen de reacties op de …

Bewoners aan de zuidoostelijke kant van Schiphol hebben onlangs een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer. Zij maken zich grote zorgen over het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS). “De facto wordt de Aalsmeerbaan al jarenlang ingezet als primaire startbaan.” Het NNHS moet de nieuwe regels over de overlast van Schiphol verankeren in de wet, maar …

Maar liefst 2 op de 3 inwoners in de regio rond Schiphol geeft aan vaak of regelmatig hinder te ondervinden van het vliegverkeer. In een groter gebied rond het vliegveld – zich uitstrekkend over vrijwel heel Noord- en Zuid-Holland – stelt nog altijd 1 op de 3 burgers de overlast te ervaren. Liefst 10 procent …

Tijdens groot onderhoud aan onder meer de Polderbaan van 23 november tot begin juni 2021 zal er meer gebruik worden gemaakt van de Buitenveldert-, Zwanenburg- en Oostbaan, ook ’s nachts. Dit blijkt uit een bericht dat Schiphol vandaag plotseling op zijn website plaatste. Behalve de Polderbaan – ooit geïntroduceerd als ‘Milieubaan’ – worden ook taxibanen …

Het neerstorten van een vliegtuig op Uilenstede/Kronenburg heeft veel ernstiger gevolgen dan de Bijlmerramp. Dit zegt de brandweer in een risicoanalyse voor het nieuwe bestemmingsplan van de Amstelveense studentenwijk. Dat is ondanks het feit dat de brandweer het onwaarschijnlijk vindt dat zo’n ramp plaatsvindt. Het zou minder dan eens per 10.000 jaar plaatsvinden. Sinds het …
SCHIPHOLWATCH berichten
Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]