SchipholWatch


Bewoners tegen uitbreiding van Schiphol op de huidige locatie.

Een groep radicale luchtverkeersleiders voelt er niets voor om de loonsverhoging van 1 juli (2,25 procent) “pro-actief in te leveren”. Integendeel, ze vinden dat hun organisatie LVNL eerst maar eens de externe inhuur en de vele lopende miljoenenprojecten moeten terugschroeven. Volgens informatie die aan SchipholWatch werd toegestuurd huurt LVNL ieder jaar voor 24 miljoen euro …

Tal van burgerorganisaties en particulieren hebben geprotesteerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het achter gesloten deuren houden van hoorzittingen in de zaak van Mobilisation for the Environment tegen de ontbrekende natuurvergunningen bij vliegvelden. September vorig jaar verzocht Mobilisation (MOB) minister Carola Schouten (LNV) om handhavend op te treden omdat Nederlandse vliegvelden op …

Eind augustus vinden er bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een vijftal hoorzittingen plaats over het handhavingsverzoek van Johan Vollenbroeks MOB om vliegvelden te houden aan de wet natuurbescherming. Honderden donateurs maakten deze zaak tegen de immer groeiende vliegterreur mogelijk, maar nu heeft de RVO gesteld dat zij niet welkom zijn bij de zittingen. …

Eerder deze week maakte de Rotterdamse bewonersvereniging tegen vliegterreur (BTV) bezwaar tegen de luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). De vereniging concludeert dat de nota garantstaat voor falen door de overheid. “De luchtvaart is een private kwestie waarvan de negatieve effecten door overheidsfalen onvoldoende worden beheerst. Sterker nog: het falen van die markt en …

Ik ben bekend met het feit dat de rechterlijke macht aanzienlijk is beperkt in het spreken van recht en het vormen van oordelen binnen het luchtvaartdossier. Gelukkig zie ik ook dat de rechterlijke macht de Nederlandse Staat wijst op haar verplichtingen en afspraken, zoals onlangs in het Urgenda-arrest. Als rechter bent u uiteraard bekend met …

Zojuist heeft Natuur & Milieu mede namens SchipholWatch en samen met 16.000 burgers officieel bezwaar gemaakt tegen de luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Het kabinet verzuimt om de overlast, milieu- en klimaatimpact van de sector voldoende te begrenzen. Er mogen zals ieder jaar nog duizenden vluchten bijkomen, als het aan de minister ligt. …

Op 11 juni jongstleden zou de tweede editie van het congres Fly Seaport hebben plaatsgevonden in de schouwburg van Amstelveen – in het hol van de leeuw dus. Vanwege het coronavirus werd het afgelast, maar nu is de nieuwe datum bekend: op 16 juni 2021 vindt het congres alsnog plaats in licht gewijzigde opzet. Het …

Vandaag stuurden ministers Hoekstra (CDA, financiën) en Van Nieuwenhuizen (VVD, luchtvaart) een brief aan de leden van de Eerste Kamer ter voorbereiding op het debat over de staatssteun aan KLM. Daarin worden belangrijke eigenschappen van de deal niet genoemd. Zo stellen de ministers dat “een kapitaalinjectie door deel te nemen aan een uitgifte van nieuwe …

Geachte ambtenaren,
06-07-2020 12:02
KLM dreigt om te vallen en heeft alweer staatssteun nodig. Dit is op zijn minst verwonderlijk, nu KLM circa twee jaar geleden al een kapitaalinjectie van 780 miljoen euro van de overheid heeft ontvangen en in 2003, op de rand van faillissement, in het huwelijk moest treden met Air France. Uitzondering na uitzonderingTegelijkertijd is het …

Vanmorgen fietsten naar schatting 150 klimaatbeschermers op hun gemak van het hoofdstedelijke Museumplein naar het hoofdkwartier van milieuvervuiler KLM. De tocht voerde dwars door Amsterdam-Zuid, via de Zuidas naar het pitoresk gelegen, maar foeilelijke KLM-gebouw aan de rand van het Amsterdamse bos. De actie werd georganiseerd door Extinction Rebellion, een groep klimaatbeschermers die er prat …
Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]