SchipholWatch


Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Op het dieptepunt van de coronacrisis was slechts één op de drie stoelen in vliegtuigen gevuld met een betalende passagier. Toch bleven luchtvaartbedrijven maar doorvliegen. Dat is alleen maar mogelijk omdat de belastingbetaler opdraait voor de kosten van de lege stoelen. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) eerder vandaag publiceerde. […]

Als het nieuwe luchthavenverkeersbesluit (LVB) van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen wordt goedgekeurd, komt de gezondheid van vele tienduizenden landgenoten nog verder onder druk te staan. De Commissie MER heeft zienswijzen op het besluit onvoldoende meegewogen om dit te voorkomen. Dit meldt geluidsexpert ir Bob van Marlen in een reactie op de toetsing door de […]

Vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus hebben voor het eerst in de geschiedenis inzicht gegeven in de klimaatimpact van hun producten. En dat is schrikken: zelfs het relatief kleine aantal vliegtuigen dat in crisisjaar 2020 werd afgeleverd, stoot gedurende de levensduur 600 megaton CO2 uit. Dat is drieënhalf keer zoveel als heel Nederland (inclusief Shell). Heel Nederland […]

In sommige zwaargehinderde gebieden bood Schiphol omwonenden aan ‘gratis’ hun huis te isoleren. Een gesprek met een ervaringsdeskundige uit Amstelveen in een huis direct onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan. Vliegtuigen komen er op 100 tot 200 meter hoogte overheen met geluidsniveaus tot boven de 90 decibel. Uw huis is geïsoleerd door Schiphol?Nou, het wás […]

De vlieglobby opent het offensief op de maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba) die de Gemeente Aalsmeer liet opstellen door het gerenommeerde bureau CE Delft. In De Telegraaf en zusterpublicatie het Noordhollands Dagblad (NHD) krijgt de sector alle gelegenheid om zonder wederhoor het onwelgevallige rapport onderuit te schoffelen. ‘Onderzoekers vliegen elkaar in de haren over rapport’, zo […]

Overstappers die vrijwel niets betekenen voor de Nederlandse economie, maar wel zorgen voor veel overlast en vervuiling, vormden in de eerste helft van 2021 de overgrote meerderheid van de passagiers op Schiphol. Dit staat te lezen in de jongste vervoerscijfers van het Amsterdamse vliegveld. In juni gebruikten 856.000 buitenlanders Schiphol om over te stappen naar […]

Het onafhankelijke meldpunt voor vliegtuigoverlast Meld vliegherrie! verzamelde in de eerste twee weken van bestaan zo’n 5.000 klachten over vliegtuiglawaai en -vervuiling. Bijna 1.500 mensen lieten hun stem horen. Op 12 juli jongstleden lanceerden onder meer Milieudefensie, Greenpeace, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SATL en SchipholWatch het nieuwe meldpunt dat een einde moet maken aan […]

De voorzitter van de bewonersvereniging BTV uit Rotterdam is niet welkom om de elektrische Pipistrel-tweezitter van Zestienhoven eens met eigen ogen te komen aanschouwen. BTV zit al maanden in een tijdrovend ‘participatieoverleg’ waarin hoog wordt opgegeven over de toekomst van elektrisch vliegen, maar wordt nu de toegang geweigerd. Dit blijkt uit een e-mail van een […]

Vandaag heeft SchipholWatch een officiële klacht ingediend bij de Verenigde Naties vanwege de blokkade van ons Twitter-account door ICAO. Dat is een agentschap van de VN waarin de luchtvaartindustrie onderling afspraken maakt. De ICAO werd opgericht in Chicago in 1944 om de internationale luchtvaart te stimuleren en zo de banden tussen volkeren te versterken. Bij […]

De veranderingen en de technologische doorbraken die de luchtvaartindustrie in de planning heeft, zijn onvoldoende om de impact op het klimaat op tijd te verminderen. Dit zeggen luchtvaartingenieurs in het nieuwste rapport (Franstalig, Engelstalige samenvatting hier) van de Franse denktank The Shift Project. De ongebreidelde groei van het luchtvervoer moet sowieso stoppen. De sector ontkomt […]
Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]