Hoe verder met de luchtvaartnota

Hoe verder met de Luchtvaartnota

De Luchtvaartnota is een misdaad tegen de mensheid, aldus prof. dr. Fulco van der Veen van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties.
In een eerdere video hebben we de Luchtvaartnota gefileerd (https://youtu.be/gUL7ZFA743A), nu kijken we hoe het verder moet.
En we komen met een oplossing!
Hoe verder met de Luchtvaartnota De Luchtvaartnota is een misdaad tegen de mensheid, aldus prof. dr. Fulco van der Veen van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties.
In een eerdere video hebben we de Luchtvaartnota gefileerd (https://youtu.be/gUL7ZFA743A), nu kijken we hoe het verder moet. En we komen met een oplossing!OVV-verslag: Verminderen huidige risico's Schiphol vergt een verlaging van de capaciteit

De OvV heeft verschillende aanbevelingen gedaan om de huidige en toekomtige risico's op Schiphol te verminderen waaronder het verminderen van baanwisselingen en kruizende banen (convergerend baangebruik) .

Oplossing verminder baanwisselingen

• Geen apart baangebruik voor landingspiek, startpiek, off peak
• Permanente inzet van dezelfde banen (tenzij verandering noodzakelijk vanwege wind)

Gevolg

• Permanente inzet van 4 banen past niet binnen de wettelijke geluidsgrenzen (gelijkwaardigheidscriteria)
• Is geen stabiele baancombinatie (niet bruikbaar bij verminderd zicht)
• Toenemend convergerend baangebruik en daarmee strijdig met andere aanbevelingen
• Toenemende externe veiligheidrisico's en daarmee strijdig met andere aanbevelingen

Oplossing verminder convergerend baangebruik

• Permanente inzet van de 3 parallele noord-zuid banen

Gevolg

• Permanente inzet van 2 niet preferente banen (past niet binnen gelijkwaardigheid)
• Baanwisselingen blijven nodig (maar minder). 1 baan omzetten van landings naar startbaan en v.v • Kan huidig volume niet afhandelen
• Is geen stabiele baancombinatie. Bij Oost-West baangebruik zijn er geen 3 onafhankelijk banen bechikbaar.

Conclusies

Het huidige operationele concept d.w.z banenstelsel , Hub-model (met pieken van landend en startend verkeer) en baangebruik

• Kan niet voldoen aan de aanbevelingen van de OvV door enkel het baangebruik te veranderen (loslaten preferentieel baangebruik)
• Het beperkt extra inzetten van een vierde baan zoals genoemd in het NLR rapport lost ook de fundamentele problemen niet op (zie laatste reactie van OvV)
• De huidige risico's bij het huidige volume kunnen alleen opgelost worden door
◦ verminderen volume
◦ loslaten Hub-model
◦ herconfiguratie banenstelsel

Een herconfiguratie van het banenstelsel (indien technisch al mogelijk bij behoud van de lopende operaties) gaat vele jaren duren. Voor de korte termijn is het alleen mogelijk om de huidige risico's te verminderen door hetzij loslaten Hub-model (strijdig met mainport beleid) hetzij het volume te verminderen (bijvoorbeeld uitplaatsen niet mainportgebonden verkeer).

De OvV stelt dan ook: "De Onderzoeksraad is van mening dat het noodzakelijk is risico’s te vermijden, in plaats van steeds maar weer nieuwe maatregelen te nemen voor nieuwe risico’s. De partijen moeten zich primair richten op het voorkomen van veiligheidsrisico´s, ook als dit consequenties heeft voor bijvoorbeeld de capaciteit van de luchthaven."


Platform Vliegoverlast verzoekt Unesco: Schort wereld erfgoed 
 status Amsterdam op

Antwoord van de UNESCO 11-september 2019

Persbericht

AMSTERDAM 29 juni 2019 - Platform Vliegoverlast Amsterdam, een onafhankelijke organisatie die opkomt voor burgerbelangen inzake luchtverkeershinder, heeft de Unesco Wereld Erfgoed Organisatie verzocht de status van Amsterdam als cultureel erfgoed op te schorten in afwachting van maatregelen die de historische binnenstad beschermen tegen de gevaren van het sterk toegenomen aantal vliegbewegingen boven de binnenstad.
Vliegveld Schiphol, op slechts 9 km. van de stad gelegen, is inmiddels de derde luchthaven van Europa en de elfde ter wereld. Naar verwachting worden dit jaar de maximaal toegestane 500.000 vliegtuigbewegingen bereikt. Veel vluchten gaan laag over over het Centraal Station, Paleis op de Dam, Nieuwe Kerk, enkele duizenden zeventiende-eeuwse grachtenpanden en een groot aantal overheidsmonumenten. De binnenstad van Amsterdam kent tegenwoordig bijna dagelijks, gedurende enkele opeenvolgende uren, een piekbelasting van één vertrekkend of aankomend vliegtuig per 60-90 seconden.
In een risicobeoordeling die is voorgelegd aan de 43e zitting van Unesco’s Wereld-erfgoed commissie in Azerbeidzjan die begint op 1 juli, concludeert de organisatie dat "potentiële gevaren uit minste vijf verschillende bronnen, waarvan sommige toenemend met de tijd, het gebruik van het luchtruim boven het historische centrum van Amsterdam voor opstijgen en landen, evenals het grotendeels ongecontroleerde vervoer van dagjesmensen met kleine toestellen, een onaanvaardbaar risico vormt voor het cultureel erfgoed en de veiligheid van haar burgers.” Het Platform stelt dat alternatieve, veiligere luchtvaartroutes beschikbaar zijn en dat de lokale en nationale overheid, beide grootaandeelhouders van Schiphol Airport NV, over de nodige bevoegdheden beschikken om deze taken voor het behoud van Amsterdam snel en naar tevredenheid uit te voeren.


Online: ‘Aviation, an ascertained danger to the conservation of Amsterdam World Cultural Heritage’ 
Contact: Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam
kweijer@xs4all.nl
 T: +31(0)655.782.785
Van Eeghenstraat 54-2
 1071 GJ Amsterdam

The Netherland

Antwoord van de UNESCO 11-september 2019

Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]