KIESWIJZER SCHIPHOL GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AMSTERDAM 2018
Standpunten partijen omtrent Schiphol (klik op een standpunt)
 • Er komt een blijvend plafond op Schiphol (tenminste tot 2030) van 500000 vluchten.
 • De luchtvaart moet met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.
 • De uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultra-fijnstof door vliegverkeer op Schiphol mag niet verder toenemen.
 • Voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dient dezelfde bescherming te worden geboden als voor risico's door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie.
 • Er wordt een alternatief ontwikkeld voor Schiphol op de huidige locatie (zoals bijvoorbeeld Noordzee, Markerwaard, Maasvlakte).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Buitenveldertbaan met het aantal vluchten zoals onder meer door de gemeente gecommuniceerd bij het sluiten van het AldersAkkoord (6% van totaal aantal vluchten bij gemiddeld weer).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Oostbaan.
 • De uitvliegroute van de Zwanenburgbaan over Amsterdam naar het Zuiden wordt geoptimaliseerd.

  toon Horizontaal of toon Vertikaal
  De uitvliegroute van de Zwanenburgbaan over Amsterdam naar het Zuiden wordt geoptimaliseerd.

  Vermindering van het aantal gehinderden is mogelijk door een optimalisatie van de uitvliegroute van de Zwanenburgbaan naar het Zuiden. Dit door het draaipunt richting Amsterdam meer naar het Noorden te verleggen.
   
  50PLUS
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  50PLUS is het h iermee eens. Deze variant van aanvliegroute neigt naar het meest milieuvriendelijke variant tijdens de discussie bij de realisatie van de vijfde baan. Hier gaat het om dat de praktijk het beleid van toen, heeft ingehaald.
  D66
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Het optimaliseren van deze uitvliegroute kan de hinder voor Amsterdammers verminderen. Dat acht D66 zeer wenselijk. Optimaliseren moet er trouwens niet toe leiden dat buurten in Amsterdam die tot nu toe niet met substantiële hinder te maken hadden, die alsnog gaan ondervinden.
  DENK
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  We zijn voor het optimaliseren van vliegroutes vanaf en naar Schiphol. Er dient wel rekening gehouden te worden met werkbaarheid en veiligheid.
  GroenLinks
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Vermindering van het aantal mensen dat wordt gehinderd moet altijd worden nagestreefd, deze maatregel verdient het verder uitgewerkt te worden.
  Partij voor de dieren
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  De Partij voor de Dieren steunt maatregelen om vliegoverlast tegen te gaan. Het draaipunt van een aanvliegroute optimaliseren is echter een kleine maatregel. De Partij voor de Dieren zet liever in op het verminderen van het aantal vluchten en het investeren in milieuvriendelijker vervoer. Vlieg verkeer heeft grote nadelige effecten op het milieu, de luchtkwaliteit en brengt mogelijk gezondheidsrisico's met zich mee.
  PVDA
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Als het verleggen van de uitvliegroute van de Zwanenburgbaan minder hinder veroorzaakt voor omwonenden, is de PvdA Amsterdam voor het verleggen!
  SP
  Standpunt
  Neutraal

  Toelichting
  De prioriteit van de SP is dat Schiphol niet verder moet groeien. Op welke manier de huidige capaciteit wordt ingezet moet worden besproken door Schiphol, betrokken overheden en omwonenden, waarbij die laatste groep een zwaarwegende stem heeft.