KIESWIJZER SCHIPHOL GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AMSTERDAM 2018
Standpunten partijen omtrent Schiphol (klik op een standpunt)
 • Er komt een blijvend plafond op Schiphol (tenminste tot 2030) van 500000 vluchten.
 • De luchtvaart moet met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.
 • De uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultra-fijnstof door vliegverkeer op Schiphol mag niet verder toenemen.
 • Voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dient dezelfde bescherming te worden geboden als voor risico's door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie.
 • Er wordt een alternatief ontwikkeld voor Schiphol op de huidige locatie (zoals bijvoorbeeld Noordzee, Markerwaard, Maasvlakte).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Buitenveldertbaan met het aantal vluchten zoals onder meer door de gemeente gecommuniceerd bij het sluiten van het AldersAkkoord (6% van totaal aantal vluchten bij gemiddeld weer).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Oostbaan.
 • De uitvliegroute van de Zwanenburgbaan over Amsterdam naar het Zuiden wordt geoptimaliseerd.

  toon Horizontaal of toon Vertikaal
  Er komt een maximum op de inzet van de Oostbaan.

  De Oostbaan zou alleen bij hoge uitzondering worden ingezet. Net als bij de Buitenveldertbaan komt hier te weinig van terecht en blijkt dat bij onderhoud aan de Oostbaan dat andere banen met minder onwonenden wel vaker veilig ingezet kunnen worden. Om recht te doen aan het AldersAkkoord komt er een maximum op de inzet van de Oostbaan.
   
  50PLUS
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Indien uit onderzoek zou blijken dat hetgeen hier wordt gesteld mogelijk is dan is 50PLUS het met dit uitgangspunt eens. Echter mag door deze maatregel nimmer de veiligheid van passagiers en omwonende tegen elkaar worden uitgeruild
  D66
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Voor deze baan geldt hetzelfde als voor de Buitenveldertbaan: veel hinder voor Amsterdammers en de afspraak om deze baan niet preferentieel te gebruiken, maar alleen in uitzonderlijke gevallen. Een helder maximum zou dat niet-preferentiële gebruik onderstrepen. D66 vindt dat wenselijk.
  DENK
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  De gemaakte afspraken moeten nagekomen worden. We vinden dat er wel een uitzondering gemaakt moet worden voor gevallen waarbij het noodzakelijk is om de Oostbaan te gebruiken.
  GroenLinks
  Standpunt
  Voor 
  Toelichting
  Afspraken over de Oostbaan moeten worden nageleefd.
  Partij voor de dieren
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  De Partij voor de Dieren wil zo min mogelijk gebruik van de Buitenveldertbaan om overlast bij omwonenden tegen te gaan.
  PVDA
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  PvdA Amsterdam is vóór een maximum op de inzet van de Oostbaan.
  SP
  Standpunt
  Neutraal

  Toelichting
  De prioriteit van de SP is dat Schiphol niet verder moet groeien. Op welke manier de huidige capaciteit wordt ingezet moet worden besproken door Schiphol, betrokken overheden en omwonenden, waarbij die laatste groep een zwaarwegende stem heeft.