KIESWIJZER SCHIPHOL GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AMSTERDAM 2018
Standpunten partijen omtrent Schiphol (klik op een standpunt)
 • Er komt een blijvend plafond op Schiphol (tenminste tot 2030) van 500000 vluchten.
 • De luchtvaart moet met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.
 • De uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultra-fijnstof door vliegverkeer op Schiphol mag niet verder toenemen.
 • Voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dient dezelfde bescherming te worden geboden als voor risico's door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie.
 • Er wordt een alternatief ontwikkeld voor Schiphol op de huidige locatie (zoals bijvoorbeeld Noordzee, Markerwaard, Maasvlakte).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Buitenveldertbaan met het aantal vluchten zoals onder meer door de gemeente gecommuniceerd bij het sluiten van het AldersAkkoord (6% van totaal aantal vluchten bij gemiddeld weer).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Oostbaan.
 • De uitvliegroute van de Zwanenburgbaan over Amsterdam naar het Zuiden wordt geoptimaliseerd.

  toon Horizontaal of toon Vertikaal
  Er komt een maximum op de inzet van de Buitenveldertbaan met het aantal vluchten zoals onder meer door de gemeente gecommuniceerd bij het sluiten van het AldersAkkoord (6% van totaal aantal vluchten bij gemiddeld weer).

  De inzet van de Buitenveldertbaan is veel hoger (rond de 40% meer) dan gecommuniceerd bij het sluiten van het AldersAkkoord. Vanwege het grote aantal omwonenden dicht bij de baan zou de Buitenveldertbaan afhankelijk van de weersomstandigheden zo weinig mogelijk worden ingezet. In de praktijk komt hier te weinig van terecht. Zo blijkt de baan ook ingezet te worden indien de weersomstandigheden hiertoe geen aanleiding geven. Zo blijkt bij onderhoud aan de Buitenveldertbaan dat andere banen met minder omwonenden wel vaker veilig ingezet kunnen worden. Om recht te doen aan het AldersAkkoord komt er een maximum op de inzet van de Buitenveldertbaan (6% bij gemiddeld weer, met een hoger of lager maximum afhankelijk van het opgetreden weer).
   
  50PLUS
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Indien uit onderzoek zou blijken dat hetgeen hier wordt gesteld mogelijk is dan is 50PLUS het met dit uitgangspunt eens. Echter mag door deze maatregel nimmer de veiligheid van passagiers en omwonende tegen elkaar worden uitgeruild
  D66
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Het gebruik van de Buitenveldertbaan levert veel hinder op voor Amsterdammers. Hoe minder deze baan wordt gebruikt, hoe beter het dus is. Dat de baan niet tot de preferentiële banen behoort, is goed, maar de praktijk voelt voor velen regelmatig anders. Een helder hindermaximum en handhaving daarvan, acht D66 dan ook nodig om de kwaliteit van de woon- en leefomstandigheden op peil te houden.
  DENK
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  De gemaakte afspraken moeten nagekomen worden. We vinden dat er wel een uitzondering gemaakt moet worden voor gevallen waarbij het noodzakelijk is om de Buitenveldertbaan te gebruiken.
  GroenLinks
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Niet noodzakelijk gebruik van de Buitenveldertbaan is ongewenst.
  Partij voor de dieren
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  De Partij voor de Dieren wil zo min mogelijk gebruik van de Buitenveldertbaan om overlast bij omwonenden tegen te gaan.
  PVDA
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  De situatie zoals gesteld in de stelling klopt en dat is niet conform de Aldersafspraken mbt preferent baangebruik.
  SP
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Afspraak is afspraak. Bewoners moeten weten waar zij aan toe zijn. Dat kan alleen als Schiphol bestaande afspraken nakomt.