KIESWIJZER SCHIPHOL GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AMSTERDAM 2018
Standpunten partijen omtrent Schiphol (klik op een standpunt)
 • Er komt een blijvend plafond op Schiphol (tenminste tot 2030) van 500000 vluchten.
 • De luchtvaart moet met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.
 • De uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultra-fijnstof door vliegverkeer op Schiphol mag niet verder toenemen.
 • Voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dient dezelfde bescherming te worden geboden als voor risico's door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie.
 • Er wordt een alternatief ontwikkeld voor Schiphol op de huidige locatie (zoals bijvoorbeeld Noordzee, Markerwaard, Maasvlakte).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Buitenveldertbaan met het aantal vluchten zoals onder meer door de gemeente gecommuniceerd bij het sluiten van het AldersAkkoord (6% van totaal aantal vluchten bij gemiddeld weer).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Oostbaan.
 • De uitvliegroute van de Zwanenburgbaan over Amsterdam naar het Zuiden wordt geoptimaliseerd.

  toon Horizontaal of toon Vertikaal
  De luchtvaart moet met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.

  Vliegtuigen veroorzaken nog meer opwarming dan kolencentrales, maar doen niet mee aan het klimaatakkoord van Parijs. Internationale maatregelen zullen die opwarming niet verminderen. Als er niets tegen wordt gedaan zal de luchtvaart de nationale klimaatdoelstellingen onbereikbaar maken of extreme lasten leggen op andere sectoren. Vliegreizen maken deel uit van onze economie en samenleving. Daarom moet de luchtvaart net als iedereen zijn steentje bijdragen aan het nationale klimaatproject van minister Wiebes en ons allemaal.
   
  50PLUS
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Het is van belang dat alle sectoren gaan bijdragen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Vooral de luchtvaartsector die jarenlang is ontzien bij maatregelen voor klimaatdoelstellingen zal extra haar best moeten doen om de andere sectoren bij te houde n.
  D66
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Iedereen weet dat de luchtvaart een wereldwijde sector is. We moeten dus op wereldwijd niveau snel afspraken maken om de impact op het klimaat te verkleinen. Het klimaatakkoord van Parijs heeft die urgentie nog eens verder vergroot. D66 Amsterdam is daarom blij dat het kabinet op het hoogste niveau aanstuurt op zo ambitieus mogelijke afspraken. Ook ziet politiek Den Haag in dat we als Europa het goede voorbeeld moeten geven. Ook D66 zet in het Europees Parlement volop in op Europese afspraken die in lijn zijn met het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het kabinet volgt de koers van D66 Amsterdam door in Europees verband in te zetten op een eerlijkere prijs op luchtvaart. Ook gaat het kabinet zich buigen over een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen. D66 Amsterdam wil daarnaast dat op Schiphol alle voorbereidingen worden getroffen voor hybride en elektrische vliegtuigen. In de tussentijd moete n we veel sterker inzetten op andere mogelijkheden zoals vliegen op biokerosine, zodat we ook op korte termijn stappen maken in het terugdringen van schadelijke uitstoot. Hetzelfde geldt overigens voor het gebruik van alternatieve, meer duurzame vervoersmiddelen voor korte afstanden, zoals hogesnelheidslijnen. D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven maakt zich daar de komende jaren hard voor.
  DENK
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Daar zijn we het mee eens. Net zoals op andere brandstoffen dient er belasting geheven te worden op kerosine.
  GroenLinks
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Het is onbegrijpelijk dat dat de luchtvaart niet meetelt in de klimaatdoelstellingen. Ook de luchtvaart moet een bijdrage leveren. Uiteindelijk moet ook de luchtvaart, emissievrij en circulair worden, net als alle industrie.
  Partij voor de dieren
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  De Partij voor de Dieren deelt de mening dat de luchtvaart veel meer moet doen om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Om klimaatdoelen te halen is een krimp van het vliegverkeer nodig. Volgens Paul Peeters van de TU Delft moet het aantal vliegbewegingen naar 300.000 per jaar krimpen om de doelen nog te kunnen halen. De Part ij voor de Dieren vindt daarom dat de negatieve milieueffecten van vliegverkeer in de prijs van vliegtickets verwerkt moeten worden. Tegelijkertijd moet worden ingezet op het milieuvriendelijker maken van het vliegverkeer door doelen te stellen ten aanzien van ontwikkelingen in elektrisch vliegen, zoals ook in Noorwegen.
  PVDA
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Absurd dat er nog altijd geen accijns op Kerozine wordt geheven en geen BTW op de tickets!
  SP
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Vliegtuigen zijn grote vervuilers. Het is niet uit te leggen als deze sector geen bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen. Daarnaast zijn veel vliegbewegingen van en naar Schiphol het gevolg van het gebruik van Schiphol als tankstation voor kerosine waar vliegtuigen bijtanken. De luchthaven moet zich niet langer daarvoor lenen.