KIESWIJZER SCHIPHOL GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AMSTERDAM 2018
Standpunten partijen omtrent Schiphol (klik op een standpunt)
 • Er komt een blijvend plafond op Schiphol (tenminste tot 2030) van 500000 vluchten.
 • De luchtvaart moet met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.
 • De uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultra-fijnstof door vliegverkeer op Schiphol mag niet verder toenemen.
 • Voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dient dezelfde bescherming te worden geboden als voor risico's door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie.
 • Er wordt een alternatief ontwikkeld voor Schiphol op de huidige locatie (zoals bijvoorbeeld Noordzee, Markerwaard, Maasvlakte).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Buitenveldertbaan met het aantal vluchten zoals onder meer door de gemeente gecommuniceerd bij het sluiten van het AldersAkkoord (6% van totaal aantal vluchten bij gemiddeld weer).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Oostbaan.
 • De uitvliegroute van de Zwanenburgbaan over Amsterdam naar het Zuiden wordt geoptimaliseerd.

  toon Horizontaal of toon Vertikaal
  Er komt een blijvend plafond op Schiphol (tenminste tot 2030) van 500000 vluchten.

  Vliegverkeer heeft nadelige gevolgen voor het klimaat en de gezondheid, veiligheid en leefomgeving van omwonenden. Daar komt nog bij dat een eventuele verdere groei van Schiphol meer dan evenredig boven Amsterdam terecht komt (de primaire banen met minder omwonenden zitten namelijk vrijwel vol). De groei in de afgelopen jaren bestond in hoofdzaak uit budgettoerisme met weinig tot geen economisch toegevoegde waarde en deels ook grote overlast in Amsterdam. 500.000 vluchten zijn echter zeker tot ruim 2030 voldoende voor het netwerkverkeer en de connectiviteit van Nederland met andere delen van de wereld conform het selectiviteitsbeginsel van het AldersAkkoord.
   
  50PLUS
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Eens met het plafond tot 2030. De doelstelling van 500.000 vliegbewegingen zal al in 2020 worden bereikt. Met deze slot op de deur wordt Schiphol gedwongen om maatregelen te nemen. Schiphol kan dan kiezen om het vliegverkeer voor budgettoerisme over te zetten naar regionale vliegvelden. Hiermee kan ze ruimte maken voor de zakelijke vluchten die een meerwaarde hebben voor ons land en regio in het bijzonder.
  D66
  Standpunt
  Tegen

  Toelichting
  D66 Amsterdam is blij met de nationale afspraken over de groei van Schiphol. Over het aantal vliegbewegingen heeft D66 in het Regeerakkoord duidelijke afspraken gemaakt. Zo blijft tot 2020 het afgesproken plafond van 500.000 vliegbewegingen sowieso gehandhaafd. Blind staren op vliegbewegingen kan innovatie echter die hinderbeperking oplevert zelfs tegenwerken. Dat is juist niet wat nodig is. Groei zal in de toekomst ook veel meer plaatsvinden in aantallen passagiers, niet in aantallen vliegbewegingen. Na 2020 zal daarom niet langer het aantal vliegbewegingen, maar juist hinderbeperking het uitgangspunt voor verdere groei. Sturing moet plaatsvinden op het beperken van de negatieve effecten van vliegen op het woon- en leefklimaat van omwonenden. Dat komt ten eerste tot uiting in de zogenaamde 50-50 regel, die wettelijk is vastgelegd en na 2020 ingaat. De door de luchtvaartsector behaalde milieuwinst mag dan, conform de afspraken van het Aldersakkoord, voor slechts 50% worden benut voor groei. De overige 50% van die winst komt ten goede aan vermindering van de overlast voor omwonenden. Ten tweede is D66 Amsterdam verheugd met andere maatregelen die het Rijk gaat nemen om hinder te beperken. Zo wordt er eindelijk haast gemaakt met het herindelen van het luchtruim. Dat kan leiden tot betere en kortere vliegroutes die minder (nacht)overlast en CO2-uitstoot opleveren. Ook zal het Rijk verder investeren in (het gebruik van) biokerosine, en komen er hogere heffingen op lawaaierige en vervuilende vliegtuigen. Natuurlijk staat een veilige afhandeling van al het vliegverkeer altijd op nummer een. D66 Amsterdam zal de ontwikkelingen op dat vlak nauwgezet blijven volgen.
  DENK
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Schiphol mag niet verder groeien tenzij aangetoond kan worden dat het geen extra schade en geen extra overlast toebrengt aan het milieu of omwonenden.
  GroenLinks
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Als we de doelen van het Parijsakkoord willen halen, dan moeten we minder gaan vliegen. Schiphol moet inzetten op de intercontinentale vluchten, en als alternatief voor Europese vluchten moeten er betere treinverbindingen komen.
  Partij voor de dieren
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  De Partij voor de Dieren is tegen een verhoging van het aantal vluchten vanuit Schiphol en tegen uitbreiding van de luchthaven. Een blijvend plafond op het aantal vluchten is onvermijdelijk. Meer vluchten brengen namelijk veel negatieve effecten met zich mee. Allereerst veroorzaken de vluchten geluidshinder en overlast in de leefomgeving van omwonenden. Daarnaast kan volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid de veiligheid in het geding komen boven 480.000 vliegbewegingen per jaar. Ook is vliegverkeer ontzettend milieuvervuilend. Het draagt onder andere bij aan de zure regen door het ontstaan van stikstofoxide en ozon op het leefniveau en het is mede veroorzaker van het broeikaseffect door uitstoot van CO2 en stikstofoxide. Er wordt daarnaast ook nog eens bijgedragen aan de afbraak van de ozonlaag in de hogere luchtlagen. In de lucht rondom Schiphol blijken bovendien verhoogde concentraties ultra-fijnstof te zijn. Dat is natuurlijk niet wonderlijk, aangezien er dag in dag uit vliegtuigen opstijgen en landen op het vliegveld. Vanwege de kenmerken van deze stofdeeltjes zou aannemelijk zijn dat langdurige blootstelling bij de mens kan leiden tot chronische gezondheidseffecten. Dit maakt het uiterst onverstandig om door te gaan met het uitbreiden van vluchten vanuit Schiphol, net als het realiseren van extra woningen in de buurt van Schiphol.
  PVDA
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Vliegverkeer moet dringend worden ontmoedigd. Extreem schadelijk voor het milieu. Vliegen is veel en veel te goedkoop. Met het huidige banenstelsel en 500.000 vliegbewegingen kan Schiphol met efficientere uitgifte van slots nog flink doorgroeien in aantallen passagiers.. Kijk naar London Heatrow met 2,5 baan en evenveel slots en 72 mln passagiers per jaar. Geen enkele reden dus om Schiphol toe te staan om nog verder te groeien in vluchtbewegingen
  SP
  Standpunt
  Voor

  Toelichting

  Schiphol heeft haar grenzen lang en breed bereikt. Daar mogen geen vluchten meer bijkomen. Er zal eerder gesproken moeten worden over een afname van het aantal vliegbewegingen, ook als vliegtuigen schoner en stiller worden.