KIESWIJZER SCHIPHOL GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AMSTERDAM 2018
Standpunten partijen omtrent Schiphol (klik op een standpunt)
  • Er komt een blijvend plafond op Schiphol (tenminste tot 2030) van 500000 vluchten.
  • De luchtvaart moet met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.
  • De uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultra-fijnstof door vliegverkeer op Schiphol mag niet verder toenemen.
  • Voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dient dezelfde bescherming te worden geboden als voor risico's door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie.
  • Er wordt een alternatief ontwikkeld voor Schiphol op de huidige locatie (zoals bijvoorbeeld Noordzee, Markerwaard, Maasvlakte).
  • Er komt een maximum op de inzet van de Buitenveldertbaan met het aantal vluchten zoals onder meer door de gemeente gecommuniceerd bij het sluiten van het AldersAkkoord (6% van totaal aantal vluchten bij gemiddeld weer).
  • Er komt een maximum op de inzet van de Oostbaan.
  • De uitvliegroute van de Zwanenburgbaan over Amsterdam naar het Zuiden wordt geoptimaliseerd.

    toon Horizontaal of toon Vertikaal