Achtergrond

Het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA) is een vereniging bestaande uit vrijwilligers, opgericht in 1997 toen de aanvliegroute op de Schiphol-Oostbaan (die loopt van Amsterdam Noord, Centrum, Oud-West en Oud-Zuid) steeds vaker gebruikt werd. Wij zetten ons in om het vliegverkeer (aan- en uitvliegend) boven het -historische- centrum van Amsterdam te beperken. Hoe doen we dat?

  • Allereerst door ruchtbaarheid te geven aan ons ongenoegen over het steeds toenemende vliegverkeer boven onze hoofden (geluidoverlast, veiligheids- en gezondheidsaspecten, stank etc.). Hierbij moet u denken aan persberichten, artikelen in plaatselijke en landelijke kranten, radio- en televisie-interviews e.d.; door te lobbyen bij politici (zowel op gemeentelijk als landelijk niveau); door het voeren van juridische procedures; door samenwerking met andere bewonersgroepen en milieu-organisaties;

  • en door overleg te intensiveren met betrokken instanties als de gemeente Amsterdam, CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol), Luchthaven Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland.


Let wel, het PVA is niet tegen het vliegen op zich; velen van ons gaan op vakantie met het vliegtuig en dat gunnen wij iedereen. Doch, wij vinden niet dat de expansie van Schiphol en de daarmee gepaard gaande toename van het aantal vluchten boven onze hoofden moeten worden afgewikkeld. Zeker niet als je in het achterhoofd houdt dat minstens 40 procent van alle reizigers transferreizigers zijn; mensen die dus alleen op Schiphol van het ene op het andere vliegtuig overstappen, en niet in Nederland zullen verblijven! Als we achterover blijven leunen zal de vliegoverlast alleen maar erger worden; Schiphol zal b.v. de Schiphol-Oostbaan steeds vaker inzetten. In december 2000 bijvoorbeeld heeft Schiphol eenzijdig de zijwindlimiet aangepast en is besloten de baan ook te gebruiken als het donker is. Hierdoor zal de Oostbaan nóg meer worden gebruikt. Hiertegen ondernemen wij inmiddels de nodige acties. U laat dit toch ook niet zomaar gebeuren? Wij kunnen alleen onze ambities realiseren als het PVA een grote vereniging is. Onze achterban bestaat nu uit bijna 900 leden. Dit is behoorlijk, maar te weinig als je als volwaardig gesprekspartner wilt optreden en een vuist wilt (blijven) maken . Wij willen minimaal een ledental van 1000 bereiken. WORD DUS LID! Aanmeldformulier Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot ons secretariaat (020 6798672) of kunt u ons e-mailen. Wij danken u alvast voor uw steun. Namens het PVA,
Kees Weijer, voorzitter
Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]