Wat is en doet PVA?

Contact met onze Clustervertegenwoordigers: van Buitenveldertbaan-binnen Marcel Döpp en -buiten. Van Zwanenburgbaan-binnen Ciska Spikker .

Contacten met ‘zusterplatforms’
: Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB),  Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert, Jan Griese . Stichting Tuinstad Buitenveldert (Ton Vonk)

Contact met Bewoners Omgeving Schiphol (BOS)
, waarin alle platforms rondom Schiphol zijn vertegenwoordigd, (Matt Poelmans.

Contact met gemeente Amsterdam
. Wethouder Udo Kock, ambten
aar Wouter Knop .
Afkortingen: BRS: Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (provincies en gemeentes); OmgevingsRaadSchiphol (ORS): Voorzitter Hans Alders, secretaris J. Weggeman en D. Meiboom plv. secretaris en leden Schiphol, LVNL, Luchtvaartmaatschappijen, provincies, gemeenten en bewoners (clustervertegenwoordigers van de 6 banen van Schiphol).

Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]