A. Fulco van der Veen fileert de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Hij laat op aanstekelijke wijze zien dat de hele nota een groot promotiedocument is voor de vlieglobby.

Zoals het roken vroeger werd gepromoot met de wereld van Peter Stuyvesant, zo zet het ministerie van Cora van Nieuwenhuizen Schiphol en de KLM op een onaantastbaar voetstuk. Terwijl alle nadelen worden gebagatelliseerd, wat in elk geval ten koste gaat van de bewoners die overlast ervaren qua geluid, leefbaarheid, gezondheid, milieu en klimaat.‘Korte metten met de Luchtvaartnota’is de verkorte versie.
Meer.....
B. Fulco van der Veen: De Luchtvaartnota afgebrand

Niet alleen bewoners hebben de Ontwerp-Luchtvaartnota afgebrand, maar ook gemeenten, provincies, milieuorganisaties en zelfs de Commissie voor de milieueffectrapportage. Ook de KLM had wat opmerkingen, hm. Ze wilden zich nog wat extra profileren, terwijl ze al wekelijks bij de minister en haar ministerie op schoot zitten. En Schiphol loopt ook al aan de leiband van de ‘blauwe trots’. Met deze Luchtvaartnota gaat de groei nog dertig jaar ongebreideld door, zo laat Fulco van der Veen zien.
Meer.....
C. Fulco van der Veen: Naar een Luchtvaartautoriteit

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen (KAS) heeft een nieuwe video geproduceerd met als titel Naar een Luchtvaartautoriteit.

De Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 is gefileerd en afgebrand. Hoe kan het vertrouwen bij bewoners hersteld worden? In deze video geeft Fulco van der Veen antwoord op deze belangrijke vraag. Wetenschappers en bewoners moeten hier gezag krijgen dat de gewone autoriteiten al tientallen jaren misbruiken om groei van vliegoverlast te faciliteren. Het Klimaatakkoord van Parijs en de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden met voeten getreden.

Net als eerder in het KAS-onderzoek Luchtvaart uit balans wordt ook nu constructief meegedacht over oplossingen.
Meer.....
G. prof. dr. Fulco van der Veen over "Rutte de burgers en de luchtvaart:

Rutte extra contrastDe afgelopen tien jaar hebben de kabinetten Rutte stelselmatig de leefbaarheid, gezondheid en het klimaat in de Randstad en ver daarbuiten verkwanseld aan de luchtvaartsector. We hebben een tip voor de Tweede Kamerleden om daar wat aan te doen. De tip is ook na de verkiezingen nog geldig, maar de kiezer kan beter vooraf nadenken. Dit is de zevende video over de luchtvaart met Fulco van de Veen. De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen gaat verder onder de duidelijkere naam Platform Vliegoverlast Amsterdam en krijgt ook een nieuwe website. Het format van de video's blijft hetzelfde.
Meer.....
H. prof. dr. Fulco van der Veen over "Schiphol en hinderreductie?"

schiphol en hinderreductie
Schiphol heeft een hinderreductieplan gemaakt met als uitgangspunt dat Schiphol natuurlijk wel moet kunnen blijven groeien.
De voorstellen zetten dan ook geen zoden aan de dijk voor bewoners in de regio.
Met de Luchtvaartnota als referentie denkt de luchthaven wel zo'n achthonderdduizend vluchten kwijt te kunnen...
Meer.....
I. prof. dr. Fulco van der Veen over "Schiphol quo vadis?"

quo vadis.jpg
Waar moet het heen met Schiphol? Het Aldersakkoord, de Luchtvaartnota en het Luchthavenverkeersbesluit worden ingehaald door de tijd. Ook de Luchtruimherziening en het hinderreductieplan van Schiphol staan alleen maar ten dienste van de door vrijwel niemand.


Meer.....
J. Open video voor Tweede Kamerleden

open_video_voor_tweede_kamerleden.jpg
Platform Vliegoverlast Amsterdam brengt vandaag zijn tiende video uit over het luchtvaartdossier, getiteld 'Open video voor Tweede Kamerleden'.

Het dossier Schiphol is 'een best wel ingewikkeld onderwerp', zeker ook voor de vers gekozen leden van het parlement die zich in het onderwerp moeten gaan verdiepen.
Overheden, bedrijven en adviesbureaus hebben de afgelopen jaren dikke pakken papier geproduceerd waar zelfs direct betrokkenen als een berg tegenop zien.
Terwijl er dit jaar op basis van al die rapporten belangrijke beslissingen moeten worden genomen.

Daarom presenteert Prof. dr. Fulco van der Veen in deze jubileumeditie 'een aantal simpele dia's' om de diverse belangen en belangenconflicten in een paar minuten inzichtelijk te maken.
Hopelijk bevrijden de beelden de Kamerleden van dwanggedachten over de Schipholhub en economische afhankelijkheid van een Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij.
Wellicht dat wat mensen van het ministerie van I&W mee kunnen kijken, opdat ze het nieuwe kabinet straks met frisse blik kunnen informeren over het feit dat het roer in de samenleving al om is.

De video is hier te vinden: Open video voor Tweede Kamerleden

Veel kijkplezier!
Als je de video kunt waarderen: geef een like en stuur hem gerust door.
Je kunt je aan het eind ook abonneren op het videokanaal.
K. De kwaliteit van de Luchtvaartnota

kwaliteit van luchtvaartnota

Platform Vliegoverlast Amsterdam brengt vandaag de elfde video uit over het luchtvaartdossier onder de titel 'De kwaliteit van de Luchtvaartnota'.

We gaan deze keer in op de totstandkoming van de Luchtvaartnota, het proces.
Dus: wat is de Luchtvaartnota eigenlijk voor een stuk? Op welke problemen geeft deze nota antwoord? Zit hij logisch in elkaar? 
Fulco van der Veen geeft zoals altijd in zo'n tien minuten de antwoorden. Spoiler alert: er deugt weinig van.

In feite is het ongelooflijk dat het kabinet dit stuk heeft goedgekeurd, tenzij ze bewust de Tweede Kamer in verwarring willen brengen.
En dan ligt de nadruk nu eens niet op de inhoud, maar op hoe een fatsoenlijke nota er uit zou moeten zien om politieke afwegingen te kunnen maken.

Op 24 juni is er een Algemeen Overleg in de Vaste Kamercommissie van I&W met meer dan veertig agendapunten over luchtvaart.
Zo laat je nieuwe Kamerleden verdrinken. Zo leren ze nooit op de hoofdlijnen in te gaan. Wat wellicht ook de bedoeling is.
Kijk onze video's, zou ik zeggen, die vormen een uitstekende basis van wat er speelt in luchtvaartlobbyland. De nieuwe video is hier te vinden: https://youtu.be/IGpJAr-M410
L. Naar een Burgerraad Luchtvaart'

Burgerraad-Luchtvaart
Platform Vliegoverlast Amsterdam brengt vandaag de twaalfde video uit over het luchtvaartdossier onder de titel 'Naar een Burgerraad Luchtvaart'.

De Omgevingsraad Schiphol voldeed niet. Burgers en overheden hebben totaal andere belangen dan luchtvaartbedrijven.
Gaat een Maatschappelijke Raad Schiphol, zoals voorgesteld door Pieter van Geel in zijn evaluatierapport 'Schiphol Vernieuwd Verbinden', wel functioneren?
Wij betwijfelen het. Fulco van der Veen presenteert ons verbeterde plan om aan al het gekrakeel een einde te maken.

De nieuwe video is hier te vinden: https://youtu.be/66WO1K0wD0w
Luchtvaart als slopende ziekte

Het thema past wel bij het nummer 13. We analyseren de luchtvaart op Cruijffiaanse wijze, hoewel hij natuurlijk Nummer 14 was.
Hij had wel de pech verslaafd te zijn geweest aan roken en dat wreekt zich. Fulco van der Veen ziet een aantal parallellen...

De nieuwe video is hier te vinden:
prof. dr. Fulco van der Veen over de Luchtvaartnota

luchtvaartnotagefileerd
De Luchtvaartnota is een misdaad tegen de mensheid, aldus prof. dr. Fulco van der Veen van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties.
In deze video hebben we de Luchtvaartnota gefileerd (https://youtu.be/gUL7ZFA743A)

luchtvaartnotagefileerd
Hoe verder met de luchtvaartnota
https://www.youtube.com/watch?v=M9HXEXRweVQ

luchtvaartnotagefileerdNaar een luchtvaart autoriteit
https://www.youtube.com/watch?v=HXisyg1jnlM

luchtvaartnotagefileerdHerstel van vertrouwen
https://www.youtube.com/watch?v=zKpB3_TS6Ik


luchtvaartnotagefileerdDe Olifant in de Kamer
https://youtu.be/ju_Xcm0SH6I

Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]