Interessante links

Videokanaal van De Koepel van Amsterdamse SchipholgroepenDe Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen presenteert op zijn videokanaal een video's over Schiphol.

http://stopluchtvaartgroei.nl/ Bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse luchthavens hebben het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht. Zij vinden dat de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen.

Platform Vlieghinder Regio Castricum (opgericht 24 juni 2003) is een onafhankelijke belangenvereniging voor mensen die vinden dat de overlast van het steeds toenemend vliegverkeer boven Castricum en omgeving een grens heeft bereikt, of al heeft overschreden.

Iedereen die last heeft van de herrie en risico\'s van overvliegende vliegtuigen of start- en grondlawaai kan daarover een klacht indienenbij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Op de website van BAS kunt u klachten omtrent vliegoverlast melden.

Nieuws en informatie over wat er speelt rond het dossier Schiphol is te vinden op de site www.bewonersomgevingschiphol.nl.

Een (historisch) overzicht van de daadwerkelijk gevlogen routes is te vinden op de website van www.vlieghinder.nl.

Als omwonenden, bedrijven of instellingen bij een project zoals de uitbreiding van Schiphol schade lijden, kunnen zij mogelijk recht hebben op schadevergoeding. Het Schadeschap Luchthaven Schiphol is opgericht door de minister van Verkeer en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, het waterschap Groot-Haarlemmermeer en alle betrokken gemeenten en deelgemeenten. Het Schadeschap is bevoegd om verzoeken voor schadevergoeding te behandelen voor alle betrokken overheden, zodat u zich niet hoeft af te vragen bij welke overheid u uw schadeverzoek moet indienen.

Bij de luchthaven van Frankfurt hebben de omwonenden zich georganiseerd. Zie op deze website wat voor acties bewonersgroepen bij Frankfurt voeren (Duitstalig).

De Sociale Databank Nederland heeft een indrukwekkend archief over de Bijlmerramp en de parlementaire enquete.

Met dank aan het Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer.
Vindt u ook dat uw gezondheid en uw woongenot beschermd moeten worden, doe dan mee en steun Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV).

De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) is op 1 april 2020 opgericht door drie bewonersorganisaties uit Aalsmeer

Deze verenigingen zetten zich, net als vele andere bewonersverenigingen rond Schiphol, al jaren in voor hun leden. Ze pleiten voor leefbaarheid onder de vliegroutes. Ze tikken de overheid op de vingers als het gaat om het nakomen van beloftes en afspraken. Keer op keer trekken zij aan het kortste eind. Omdat het ontbreekt aan wettelijke kaders waarop plaatselijk kan worden gehandhaafd, bestaan er geen grenzen aan de inbreuken die de luchtvaart op onze gezondheid en ons woongenot pleegt. 


JA, IK DOE MEE EN WORD DONATEUR


Vindt u ook dat uw gezondheid en uw woongenot beschermd moeten worden, doe dan mee en steun RBV als donateur.De mensen van RBV doen het werk volledig vrijwillig en onbezoldigd. Het voeren van een civiele procedure tegen de staat kost veel geld. RBV is daarvoor volledig afhankelijk van giften. JA, IK WORD DONATEUR

JA, IK DOE MEE ALS MEDESTANDER


Vindt u ook dat uw gezondheid en uw woongenot beschermd moeten worden: doe dan mee en wordt medestander van RBV door het zetten van uw digitale handtekening.JA, IK WORD MEDESTANDER

JA, IK DOE MEE EN WORD VRIEND


Vrienden zijn organisaties, die mede gelet op hun achterban, de doelstellingen van RBV van harte ondersteunen. Dat laat zien dat er draagvlak is voor de rechtszaak en helpt bij het aanmoedigen van donateurs.JA, IK WORD VRIEND


Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]