Interessante links

Videokanaal van De Koepel van Amsterdamse SchipholgroepenDe Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen presenteert op zijn videokanaal een video's over Schiphol.

http://stopluchtvaartgroei.nl/ Bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse luchthavens hebben het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht. Zij vinden dat de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen.

Platform Vlieghinder Regio Castricum (opgericht 24 juni 2003) is een onafhankelijke belangenvereniging voor mensen die vinden dat de overlast van het steeds toenemend vliegverkeer boven Castricum en omgeving een grens heeft bereikt, of al heeft overschreden.

Iedereen die last heeft van de herrie en risico\'s van overvliegende vliegtuigen of start- en grondlawaai kan daarover een klacht indienenbij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Op de website van BAS kunt u klachten omtrent vliegoverlast melden.

Nieuws en informatie over wat er speelt rond het dossier Schiphol is te vinden op de site www.bewonersomgevingschiphol.nl.

Een (historisch) overzicht van de daadwerkelijk gevlogen routes is te vinden op de website van www.vlieghinder.nl.

Als omwonenden, bedrijven of instellingen bij een project zoals de uitbreiding van Schiphol schade lijden, kunnen zij mogelijk recht hebben op schadevergoeding. Het Schadeschap Luchthaven Schiphol is opgericht door de minister van Verkeer en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, het waterschap Groot-Haarlemmermeer en alle betrokken gemeenten en deelgemeenten. Het Schadeschap is bevoegd om verzoeken voor schadevergoeding te behandelen voor alle betrokken overheden, zodat u zich niet hoeft af te vragen bij welke overheid u uw schadeverzoek moet indienen.

Bij de luchthaven van Frankfurt hebben de omwonenden zich georganiseerd. Zie op deze website wat voor acties bewonersgroepen bij Frankfurt voeren (Duitstalig).

De Sociale Databank Nederland heeft een indrukwekkend archief over de Bijlmerramp en de parlementaire enquete.

Met dank aan het Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer.
Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]