Lid worden

Wij kunnen alleen onze ambities realiseren als het PVA een grote vereniging is. Onze achterban bestaat nu uit bijna 900 leden. Dit is behoorlijk, maar te weinig als je als volwaardig gesprekspartner wilt optreden en een vuist wilt (blijven) maken.

Wij willen een ledental van minimaal 1000 bereiken. WORDT DUS LID!


Onze jaarlijkse contributie bedraagt normaal € 25. Mocht dit bedrag bezwaarlijk zijn, dan is er ook de mogelijkheid om ondersteunend lid to worden voor € 10 per jaar. U ontvangt dan onze nieuwsbrieven en wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten. U kunt uzelf als lid aanmelden via ons aanmeldformulier. U krijgt dan gelijk een lidnummer. U kunt uw contributie overmaken op
IBAN nummer NL26INGB0007819207 o.v.v. 'nieuw lid'.
Vergeet niet uw adres en lidnummer te vermelden!
Het e-mailadres van onze ledenadministratie is ledenadmin@vliegoverlast.nl

Wijzigingen doorgeven en afmelding kan via hetzelfde formulier.
Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]