Omwonenden van Schiphol sommeren minister Visser vliegtuiglawaai drastisch te verminderen

vliegruighinder

Omwonenden van Schiphol zijn de voortdurende inbreuken door het vliegverkeer op hun gezondheid en hun woongenot meer dan zat. Daarom eisen zij in een sommatiebrief aan luchtvaartminister Visser dat zij het luchtvaartlawaai drastisch terugbrengt. De minister moet zich houden aan de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft geadviseerd en moet zorgen dat de individuele bewoner niet wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting die hoger is. Als de minister daartoe niet bereid blijkt, legt Stichting RBV de kwestie aan de civiele rechter voor.
Stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder (RBV) is ruim een jaar geleden voor en door omwonenden opgericht om paal en perk aan te stellen aan de overlast en schadelijke effecten van het vliegverkeer. Omwonenden van Schiphol ondervinden al jaren in toenemende mate ernstige geluidsoverlast. Vanaf 2004 is het vliegverkeer met 25% (100.000 vluchten) toegenomen. Het aantal mensen dat ernstig wordt gehinderd door luchtvaartlawaai is in die tijd met maar liefst 60% toegenomen.
Inmiddels ondervinden meer dan 200.000 omwonenden ernstige hinder van het luchtvaartlawaai. Toch wil de luchtvaartminister Schiphol nog veel verder laten groeien, om te beginnen met nog eens 40.000 vliegbewegingen bovenop de 500.000, die in het huidige stelsel zijn toegestaan. Dat is desastreus voor het woongenot en de gezondheid van de omwonenden.
De relatie tussen vliegtuiglawaai en gezondheidsproblemen staat wetenschappelijk vast. GGD onderzoek bevestigt dat omwonenden van Schiphol gezondheidsproblemen hebben vanwege het lawaai van het vliegverkeer van en naar de luchthaven. Meer dan de helft van de respondenten heeft luchtwegklachten, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, psychische klachten, of gebruikt vanwege slaapverstoring medicatie. Ook bij kinderen eist het vliegverkeer zijn tol: geluidsoverlast heeft een negatief effect op de cognitieve ontwikkeling van kinderen, waaronder hun leesvaardigheden en het geheugen, zo volgt uit het onderzoek.
Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de ernst van deze gevolgen onderkend. Daarom adviseert de WHO om de blootstelling aan geluid dat afkomstig is van de luchtvaart niet hoger te laten zijn dan 45 dB Lden. Rond Schiphol wonen 1,4 miljoen mensen die worden blootgesteld aan aanzienlijk hogere geluidsniveaus.
In haar brief eist Stichting RBV namens de omwonenden onder meer dat de minister het luchtvaartlawaai tot de WHO-normen terugbrengt en dat omwonenden van Schiphol voortaan daadwerkelijk tegen geluidsoverlast worden beschermd.
De brief legt ook uit dat de wijze waarop de minister thans de ernstige hinder van luchtvaartlawaai berekent, geen recht doet aan de werkelijk ervaren hinder van het vliegverkeer.
Stichting RBV wordt bijgestaan door Prakken-d’Oliveira Human Rights Lawyers.
Bewonersverenigingen uit het hele land en organisaties als Greenpeace, Milieudefensie, Milieufederatie Noord-Holland, Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur & Milieu en Urgenda ondersteunen de doelen van Stichting RBV.
'Schiphol en de wet van behoud van ellende

Platform Vliegoverlast Amsterdam brengt vandaag de veertiende video uit over het luchtvaartdossier onder de titel 'Schiphol en de wet van behoud van ellende'.

Schiphol behoud ellende

De resultaten uit ons rapport Luchtvaart uit Balans werden recentelijk bevestigd door CE Delft.
Krimp van de luchtvaart levert zelfs geld op, laat het onderzoeksinstituut zien.
Het gaat om miljarden in de plus en professor Van der Veen legt het uit.
Hij wordt echt boos dat politici dit niet willen snappen!
De nieuwe video is hier te vinden: Schiphol en de wet van behoud van ellende
Luchtvaart als slopende ziekte

Het thema past wel bij het nummer 13. We analyseren de luchtvaart op Cruijffiaanse wijze, hoewel hij natuurlijk Nummer 14 was.
Hij had wel de pech verslaafd te zijn geweest aan roken en dat wreekt zich. Fulco van der Veen ziet een aantal parallellen...

De nieuwe video is hier te vinden:
Economie groeit niet door uitbreiding Schiphol

Een groei van het aantal vluchten op Schiphol komt de welvaart niet ten goede. Ook een krimp hoeft niet per se goed uit te pakken, maar daarbij kan de welvaart wel stijgen. Tot die conclusie komt onderzoeksbureau CE Delft in een maatschappelijke kosten-batenanalyse die het in opdracht van de gemeente Aalsmeer uitvoerde en waar EenVandaag als eerste over berichtte.

Groei van de luchtvaart kost volgens de analyse altijd geld: jaarlijks tussen de 2,3 en 3,1 miljard euro. CE Delft keek daarbij naar meer dan alleen de ontwikkeling van de economie, maar ook naar zaken als geluidsoverlast, milieuvervuiling en gezondheidskosten. Met name maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen en extra kosten voor gezondheidsklachten voor omwonenden kosten veel geld.

In totaal werden vijf scenario's onderzocht, waarbij in vier gevallen de welvaart daalde. Alleen een krimp van het aantal vluchten naar Nederland kan positief uitpakken. Daarbij gaat CE Delft ervan uit dat de internationale luchtvaart snel groeit en er maatregelen worden genomen om de CO2-uitstoot te beperken.

Die welvaartswinst wordt onder meer bereikt doordat de geluidsoverlast en luchtverontreiniging dan afnemen. Alleen de vermindering van de geluidsoverlast levert al 2 miljard euro winst op. Bovendien verdwijnen dan vooral overstappende passagiers, waardoor voor Nederlanders de bereikbaarheid op peil blijft.

Schiphol laat weten dat de resultaten van deze kosten-batenanalyse niet overeenkomen met die van eerdere onderzoeken in opdracht van de Rijksoverheid. De luchthaven meent dat CE Delft "de positieve bijdrage op de beschikbaarheid en het vestigingsklimaat" niet zwaar genoeg heeft meegenomen. Ook zou het onderzoeksbureau te negatief zijn over de gevolgen van initiatieven om geluidsoverlast en CO2-uitstoot te verminderen.

Door: NU.nl/ANP
Omwonenden en milieuorganisaties lanceren eigen klachtensite voor overlast vliegverkeer

AMSTERDAM, 12 juli 2021 – Omwonenden van Schiphol hebben onder de naam vliegherrie.nl zélf een website gelanceerd waarop geluidsoverlast van vliegtuigen kan worden gemeld. 
De bewoners worden daarin gesteund door onder meer Milieudefensie, Greenpeace, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De site richt zich op bewoners in de ruime omtrek van alle vliegvelden in Nederland. Er bestaan al sites voor het melden van vliegtuighinder, zoals het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, kortweg BAS en het Rotterdamse DCMR. Veel bewoners wantrouwen die sites omdat ze worden beheerd door de luchtvaartindustrie zelf of door een overheidsonderdeel dat er geen prioriteit aan geeft. Alfred Blokhuizen, woordvoerder namens de deelnemende organisaties, noemt BAS een 'zwart gat'. "De meldpunten functioneren niet. Mensen die regelmatig meldingen doen worden geweerd en inhoudelijk gebeurt er niets met hun meldingen. BAS is daarom nutteloos en niet transparent, lijkt slechts gemaakt om omwonenden af te leiden."

Meldingen openbaar
Op vliegherrie.nl kunnen burgers in het hele land vanaf vandaag hun meldingen van vliegtuigoverlast ongelimiteerd kwijt. De geanonimiseerde meldingen worden openbaar gemaakt, zodat alle bezoekers kunnen lezen wat er speelt rond het thema vliegoverlast.  Periodiek wordt er verslag uitgebracht over aantallen, inhoud van de meldingen en over de geografische spreiding. Eens per jaar wordt de verzamelde informatie aangeboden aan de Tweede Kamer, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

Onacceptabel
Matt Poelmans van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS): “Wij pleiten al jaren voor een onafhankelijk klachtensysteem en worden daarin ook gesteund door de Nationale Ombudsman. Schiphol wil daar niet aan, dus moeten de bewoners het zelf doen". Woordvoerder Arjan de Boer van Milieudefensie: "We ondersteunen dit initiatief omdat de gezondheidsschade, de milieu- en geluidsoverlast van het vliegverkeer onacceptabel groot zijn en nog elke dag toeneemt. Schiphol, de luchtverkeersleiding en andere meldpunten zijn onvoldoende transparant." De samenwerkende organisaties willen met de nieuwe site ook het publiek, de pers en de politiek beter informeren over de problematiek die het vliegverkeer oplevert voor burgers in het land. Geïnteresseerden, bijvoorbeeld wetenschappers of journalisten, kunnen via de site in contact komen met gehinderde burgers die hun verhaal graag willen doen.

Slager keurt eigen vlees
BAS wordt beheerd door de Schiphol Groep in samenwerking met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Er vindt geen enkel onafhankelijk toezicht plaats op de afhandeling van de klachten en beide organisaties bepalen zelf vrijelijk criteria voor wat wel en niet wordt meegeteld. De site geeft geen enkel inzicht in de inhoud van meldingen die ontvangen zijn. Blokhuizen: "BAS is een typisch voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt. Met vliegherrie.nl komt een eind aan de geheimzinnigheid rond meldingen van vliegtuigoverlast. Iedereen kan binnenkort zien hoeveel meldingen zijn ingediend en wat de aard van die meldingen is."

Over vliegherrie.nl
Achter vliegherrie.nl staan Milieudefensie, Greenpeace, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Extinction Rebellion, Bewoners Omgeving Schiphol, SATL, BTV Rotterdam, Kennisnetwerk IMPACT, Werkgroep Toekomst Luchtvaart, Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer, Stichting SWAB, SOS Zaanstreek, Floriande TegenGeluid en SchipholWatch.  

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u bellen met Alfred Blokhuizen, voorzitter van BTV-Rotterdam en woordvoerder voor vliegherrie.nl, te bereiken op 0628 557 325.
L. Naar een Burgerraad Luchtvaart'

Burgerraad-Luchtvaart
Platform Vliegoverlast Amsterdam brengt vandaag de twaalfde video uit over het luchtvaartdossier onder de titel 'Naar een Burgerraad Luchtvaart'.

De Omgevingsraad Schiphol voldeed niet. Burgers en overheden hebben totaal andere belangen dan luchtvaartbedrijven.
Gaat een Maatschappelijke Raad Schiphol, zoals voorgesteld door Pieter van Geel in zijn evaluatierapport 'Schiphol Vernieuwd Verbinden', wel functioneren?
Wij betwijfelen het. Fulco van der Veen presenteert ons verbeterde plan om aan al het gekrakeel een einde te maken.

De nieuwe video is hier te vinden: https://youtu.be/66WO1K0wD0w
K. De kwaliteit van de Luchtvaartnota

kwaliteit van luchtvaartnota

Platform Vliegoverlast Amsterdam brengt vandaag de elfde video uit over het luchtvaartdossier onder de titel 'De kwaliteit van de Luchtvaartnota'.

We gaan deze keer in op de totstandkoming van de Luchtvaartnota, het proces.
Dus: wat is de Luchtvaartnota eigenlijk voor een stuk? Op welke problemen geeft deze nota antwoord? Zit hij logisch in elkaar? 
Fulco van der Veen geeft zoals altijd in zo'n tien minuten de antwoorden. Spoiler alert: er deugt weinig van.

In feite is het ongelooflijk dat het kabinet dit stuk heeft goedgekeurd, tenzij ze bewust de Tweede Kamer in verwarring willen brengen.
En dan ligt de nadruk nu eens niet op de inhoud, maar op hoe een fatsoenlijke nota er uit zou moeten zien om politieke afwegingen te kunnen maken.

Op 24 juni is er een Algemeen Overleg in de Vaste Kamercommissie van I&W met meer dan veertig agendapunten over luchtvaart.
Zo laat je nieuwe Kamerleden verdrinken. Zo leren ze nooit op de hoofdlijnen in te gaan. Wat wellicht ook de bedoeling is.
Kijk onze video's, zou ik zeggen, die vormen een uitstekende basis van wat er speelt in luchtvaartlobbyland. De nieuwe video is hier te vinden: https://youtu.be/IGpJAr-M410
Vindt u ook dat uw gezondheid en uw woongenot beschermd moeten worden, doe dan mee en steun Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV).

De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) is op 1 april 2020 opgericht door drie bewonersorganisaties uit Aalsmeer

Deze verenigingen zetten zich, net als vele andere bewonersverenigingen rond Schiphol, al jaren in voor hun leden. Ze pleiten voor leefbaarheid onder de vliegroutes. Ze tikken de overheid op de vingers als het gaat om het nakomen van beloftes en afspraken. Keer op keer trekken zij aan het kortste eind. Omdat het ontbreekt aan wettelijke kaders waarop plaatselijk kan worden gehandhaafd, bestaan er geen grenzen aan de inbreuken die de luchtvaart op onze gezondheid en ons woongenot pleegt. 


JA, IK DOE MEE EN WORD DONATEUR


Vindt u ook dat uw gezondheid en uw woongenot beschermd moeten worden, doe dan mee en steun RBV als donateur.De mensen van RBV doen het werk volledig vrijwillig en onbezoldigd. Het voeren van een civiele procedure tegen de staat kost veel geld. RBV is daarvoor volledig afhankelijk van giften. JA, IK WORD DONATEUR

JA, IK DOE MEE ALS MEDESTANDER


Vindt u ook dat uw gezondheid en uw woongenot beschermd moeten worden: doe dan mee en wordt medestander van RBV door het zetten van uw digitale handtekening.JA, IK WORD MEDESTANDER

JA, IK DOE MEE EN WORD VRIEND


Vrienden zijn organisaties, die mede gelet op hun achterban, de doelstellingen van RBV van harte ondersteunen. Dat laat zien dat er draagvlak is voor de rechtszaak en helpt bij het aanmoedigen van donateurs.JA, IK WORD VRIEND


Hinderbeperking een farce: overlast slechts verplaatst naar buitengebied

Gepubliceerd door ir Bob van Marlen op 19 mei 2021In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd door professor dr ir C. Kosten de zogenaamde Kosten-eenheid (Ke) bedacht voor de berekening van een totaal volume aan geluid over een heel jaar. Daarbij werd een ‘afkap’ gehanteerd van 65 dB(A). Dit hield in dat alle geluid beneden die grens niet werd meegeteld.
Binnen de toen vastgestelde 35 Ke-contour zou een kwart van de omwonenden ernstige hinder ondervinden en zouden huizen moeten worden geïsoleerd. Ook golden er bouwbeperkingen in dat gebied.

Het aantal woningen dat binnen de contour mocht liggen was aanvankelijk maximaal tienduizend. Dat was een vorm van ‘bescherming’ van omwonenden tegen excessief lawaai.

Ernstige bezwaren
De Ke-norm werd in 2003, ondanks ernstige bezwaren van geluidsdeskundige professor dr A. Berkhout vervangen door een ‘gelijkwaardige’ norm Lden met een klein stelsel van handhavingspunten.

De overheid legde vast dat de grens van 35 Ke overeenkwam met 58 decibel Lden. Ik heb eerder berekend dat dit niet klopt: voor echte gelijkwaardigheid had gekozen moeten worden voor slechts 55 decibel Lden.

Veel meer vluchten
Het gevolg was dat nu veel meer vluchten kunnen worden toegelaten, vooral in de vroege ochtend en late avond. De straf- of wegingsfactoren kwamen immers in de nieuwe Lden-maat veel lager te liggen, vooral voor de dag- en avonduren.

Wat als men toen had gekozen om in de Lden-maat de straffactoren van de Kosten-eenheden te gebruiken?

Ik heb dit berekend aan de hand van de meetgegevens van Nomos-meetpunt nm27 in Uitgeest. Voor het gemak heb ik deze nieuwe maat LKden genoemd – een combinatie van Ke en Lden.

De waarde van Lden liep op tussen de gebruiksjaren 2007 en 2020 met 1,33 decibel, die van Ke met 2,76 decibel en die van de nieuwe maat LKden met 1,42 decibel.

Met de straffactoren van Ke zou de Lden-waarde in 2007 0,76 decibel hoger zijn geweest en in 2020 0,85 decibel. Dat lijkt niet zoveel, maar een toename van één decibel Lden maakt een groei mogelijk van 25 procent van het aantal vluchten bij ongewijzigde geluidsproductie per toestel. Met de gecombineerde maat LKden zou de grens van 58 decibel L(K)den dan ook al bijna zijn bereikt in (de eerste twee maanden van) gebruiksjaar 2020.

Rijk gerekend
Mijn stelling is nu dat de luchtvaartsector zich qua toelaatbare geluidsbelasting rijk heeft gerekend met de Lden-maat. Niet voor niets was voor de invoering van deze maat brede steun vanuit de luchtvaartlobby.

Lden werd destijds voorgesteld als een ‘eerlijker maat’, omdat naast de piekwaarde ook het hoorbare deel van de tijdsduur van het geluid werd meegerekend.

Uiteraard is het discutabel dat een deel van de herrie in Ke niet werd meegeteld, maar de voorstelling van zaken en de invulling van zogenaamde ‘gelijkwaardigheid’ laten duidelijk de mentaliteit zien van de overheid en de luchtvaartsector: het streven naar maximale groei ten koste van het leefmilieu en de gezondheid van omwonenden.

Schiphol kan ongehinderd groeien
Dit speelde zo’n twintig jaar geleden, maar ik zie geen veranderingen in het gedrag. Het gevolg is dat de norm voor overschrijding zo hoog is gelegd, dat de sector praktisch ongehinderd zijn gang kan gaan met iets minder lawaaiige vliegtuigen. Dat verschil in geluidsniveau is voor omwonenden overigens nauwelijks hoorbaar.

Hinderbeperking is niets anders gebleken dan het verplaatsen van hinder naar de buitengebieden. De komende decennia kan in deze gebieden (vooral onder de routes van en naar Polderbaan en Kaagbaan) het aantal vliegbewegingen tot een werkelijk gekmakende frequentie worden opgevoerd.

Wettelijke bescherming afwezig
De ‘wettelijke bescherming’ van velen onder deze routes en onder de zelfbenoemde ‘optimale vaste routes’ is de facto compleet afwezig, hoewel die op slinkse wijze in de luchtvaartwetgeving wordt ‘geborgd’. Dit kan alleen worden verbeterd als er een limiet wordt gesteld aan het aantal vliegbewegingen per tijdseenheid op alle vliegroutes.Vliegtuigbewegingen hinder en slaapverstoring Schiphol tot 2030 zonder corona effecthttps://schipVliegtuigbewegingen hinder en slaapverstoring Schiphol tot 2030 zonder corona effect
J. Open video voor Tweede Kamerleden

open_video_voor_tweede_kamerleden.jpg
Platform Vliegoverlast Amsterdam brengt vandaag zijn tiende video uit over het luchtvaartdossier, getiteld 'Open video voor Tweede Kamerleden'.

Het dossier Schiphol is 'een best wel ingewikkeld onderwerp', zeker ook voor de vers gekozen leden van het parlement die zich in het onderwerp moeten gaan verdiepen.
Overheden, bedrijven en adviesbureaus hebben de afgelopen jaren dikke pakken papier geproduceerd waar zelfs direct betrokkenen als een berg tegenop zien.
Terwijl er dit jaar op basis van al die rapporten belangrijke beslissingen moeten worden genomen.

Daarom presenteert Prof. dr. Fulco van der Veen in deze jubileumeditie 'een aantal simpele dia's' om de diverse belangen en belangenconflicten in een paar minuten inzichtelijk te maken.
Hopelijk bevrijden de beelden de Kamerleden van dwanggedachten over de Schipholhub en economische afhankelijkheid van een Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij.
Wellicht dat wat mensen van het ministerie van I&W mee kunnen kijken, opdat ze het nieuwe kabinet straks met frisse blik kunnen informeren over het feit dat het roer in de samenleving al om is.

De video is hier te vinden: Open video voor Tweede Kamerleden

Veel kijkplezier!
Als je de video kunt waarderen: geef een like en stuur hem gerust door.
Je kunt je aan het eind ook abonneren op het videokanaal.
Alleen rem op vliegen kan het milieu nog redden

Alleen door toerisme en luchtvaart aan banden te leggen, kan het milieu worden verbeterd, zegt expert Paul Peeters. 'We moeten toe naar krimp.'Luchthaven Schiphol Beeld ANPLuchthaven Schiphol
BEELD ANP

Er is geen kruid gewassen tegen de groei van het toerisme en de luchtvaart. De maatregelen om die groei te beteugelen en zo het milieu te beschermen, halen niets uit. "Als we onze klimaatdoelen willen halen, ontkomen we niet aan een sterke afname van de groei van de luchtvaart - of helemaal geen groei."

Dat zegt Paul Peeters, lector duurzame luchtvaart aan toerismehogeschool NHTV, die gisteren aan de TU Delft promoveerde op onderzoek naar de milieugevolgen van de mondiale reislust. "De stijgende CO2-uitstoot van het wereldwijde toerisme maakt het hoogst onwaarschijnlijk de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen," zegt Peeters. "Er wordt te veel verwacht van technologische ontwikkelingen in de luchtvaart, maar die kunnen de groei van het aantal reizen en vluchten nooit compenseren."

In het jaar 2100 reizen we volgens Peeters, zonder ingrijpen, negen keer zoveel als in 2015, ook omdat we steeds verder weg gaan. De effecten ervan kunnen alleen worden gecompenseerd als alle andere vervuilers - de industrie voorop - hun uitstoot tot nul terugbrengen: een utopie.De maatregelen die nu worden voorgesteld om die groei - en daarmee de uitstoot van broeikasgassen - te temperen, halen nauwelijks iets uit. Zelfs een tickettaks van 200 procent van de reisprijs en een CO2-heffing van 1000 dollar per ton uitstoot zijn niet voldoende, ook niet in combinatie met een torenhoge subsidie op biobrandstoffen en giga-investeringen in hogesnelheidslijnen om vliegverbindingen te vervangen.

Merkwaardig besluit Rutte III
De milieudoelen zijn volgens Peeters alleen haalbaar als er een internationale limiet komt aan het aantal starts en landingen in de wereld. De hoeveelheid vluchten moet dan terug naar het aantal tussen 2005 en 2010. En dan nog zijn zware belastingen op CO2 door vliegtuigen en heffingen op tickets onvermijdelijk.

Peeters (1957) zet dan ook vraagtekens bij de keuze van dit kabinet om Schiphol en de luchtvaart verder te laten groeien. "Het is merkwaardig dat klimaateffecten van luchtvaart niet in de groeidiscussie worden meegenomen. Het besluit om Schiphol, Lelystad en de andere vliegvelden te laten groeien, heeft decennialang gevolgen voor het milieu."

"Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, ontkomt de luchtvaart niet aan een sterke afname van groei en zelfs krimp in rijke landen. Dat is geen goed aanknopingspunt om de Nederlandse economie aan op te hangen."Het mondiale klimaatbeleid voor de luchtvaart is nu in handen van VN-organisatie Icao. Volgens Peeters is dat een 'garantie voor het mislukken ervan'. "Icao behartigt vooral de belangen van de luchtvaartindustrie. Lánden moeten verantwoordelijk worden voor de emissie van internationale vluchten vanaf hun luchthavens."

De maatregelen die Icao wil nemen om de uitstoot van het vliegverkeer terug te brengen met nieuwe technologische standaarden en CO2-compensatie door luchtvaartmaatschappijen, zijn volgens Peeters - die in de jaren tachtig luchtvaartingenieur was bij Fokker - 'zo goed als ineffectief'. Daaraan kan de ontwikkeling van bio­kero­sine nauwelijks iets veranderen.

Pijn zit in verre reizen
Volgens Peeters moeten ook vakantiegangers meer rekening houden met de milieubelasting die ze veroorzaken. "Mensen denken nu vrijwel niet aan de gevolgen voor het milieu als ze op reis gaan. Ze denken in tijd en geld, niet in afstand. Dat zou anders kunnen."

Maar het is volgens hem niet zo dat we nu allemaal thuis moeten blijven. Reizen op de korte en de middellange afstand zijn, met aanvullende maatregelen, volgens Peeters nog heel goed mogelijk. Daar kunnen de auto, waar wel aanzienlijke milieuverbeteringen mogelijk zijn, en de trein een grotere rol spelen. "Op de middellange afstand kan je zelfs nog wat groeien. Maar vooral in die hele verre reizen zit de pijn, daar moet echt een kwart van af."


Bron: Parool

Vrijwel geen Nederlander te bekennen op Schiphol

Schiphol was al berucht om de vele overstappers die vrijwel niets toevoegen aan de Nederlandse economie, maar in de eerste maanden van dit jaar waren er bijna helemaal geen Nederlanders meer te bekennen op het vliegveld. Dit blijkt uit recent gepubliceerde verkeerscijfers. In de maanden januari, februari en maart 2021 zag Schiphol net iets meer […]
Bron SchipholWatch
Lees verder >
I. prof. dr. Fulco van der Veen over "Schiphol quo vadis?"

quo vadis.jpg
Waar moet het heen met Schiphol? Het Aldersakkoord, de Luchtvaartnota en het Luchthavenverkeersbesluit worden ingehaald door de tijd. Ook de Luchtruimherziening en het hinderreductieplan van Schiphol staan alleen maar ten dienste van de door vrijwel niemand.


Meer.....
H. prof. dr. Fulco van der Veen over "Schiphol en hinderreductie?"

schiphol en hinderreductie
Schiphol heeft een hinderreductieplan gemaakt met als uitgangspunt dat Schiphol natuurlijk wel moet kunnen blijven groeien.
De voorstellen zetten dan ook geen zoden aan de dijk voor bewoners in de regio.
Met de Luchtvaartnota als referentie denkt de luchthaven wel zo'n achthonderdduizend vluchten kwijt te kunnen...
Meer.....
Bewoners tegen uitbreiding van Schiphol op de huidige locatie

Geachte heer Tjeenk Willink
14-04-2021 01:21

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen burgers te maken met de negatieve gevolgen van de luchtvaart op hun leefomgeving en gezondheid. Mede namens hen willen wij u vragen de rol van deze industrie in ons kleine en drukbevolkte land te heroverwegen en de gevolgen ervan te beperken. De luchtvaart kan in ons land al jaren Lees verder
bron: SchipholWatch
Luchthaven Schiphol gaat nooit meer zoveel geluidshinder en andere overlast veroorzaken als vr de coronapandemie het geval was, zegt Benschot van Schiphol.

Is dit een verlate 1 aprilgrap van Benschop?

"Luchthaven Schiphol gaat nooit meer zoveel geluidshinder en andere overlast veroorzaken als vóór de coronapandemie het geval was. Dat stelt CEO Dick Benschop in een uitgebreid interview op BNR. Ook zal de omgeving rond de luchthaven alsmede de luchthaven volgens Benschop niet meer zo vervuild worden zijn als voorheen."

BNR radio: 15-april-de-overlast-van-schiphol-na-corona
Amsterdam steekt 250.000 euro in fabriek voor duurzame kerosine

Amsterdam investeert 250.000 euro in de ontwikkeling van klimaatneutrale brandstof voor vliegtuigen. De subsidie gaat naar een fabriek voor synthetische kerosine die in het Amsterdamse havengebied moet worden gebouwd.In 2025 zou de bouw van de fabriek moeten beginnen en het is bedoeling dat er jaarlijks 50.000 ton synthetische kerosine wordt gemaakt uit CO2, duurzame elektriciteit en water. Deze brandstof wordt nu nog nergens op deze schaal geproduceerd, zegt de gemeente.

Pijplijn naar Schiphol


De kerosine kan via een al bestaande pijplijn van het havengebied naar Schiphol worden gepompt, zegt wethouder Everhardt. "De aanwezigheid van de haven, Schiphol en de vliegtuigindustrie in onze regio zorgen voor de ideale basis om duurzame brandstoffen te produceren."Volgens de gemeente creëert het nieuwe bedrijf ook extra werkgelegenheid. Naar verwachting gaat het om 40 tot 60 nieuwe banen.Het in februari opgerichte bedrijf Synkero gaat de fabriek opzetten. Ook onder meer KLM en Schiphol zijn bij de start-up betrokken.

Zie ook Luchtvervuiling rond vliegvelden en synthetische kerosine

De installatie die op de planning staat zou de dagelijkse brandstof betekenen voor maar

3,5 procent van de Schiphol Group
Amsterdam steekt 250.000 euro in fabriek voor duurzame kerosine https://nos.nl/l/2376698
14-04-2021 15:05 - +31 6..........07: Weggegooid geld
14-04-2021 15:05 - +31 6..........67: En dan heeft de Amsterdamse haven ook weer extra nut
14-04-2021 15:06 - +31 6..........07: Waarom die fabriek in de haven komt.... ?
14-04-2021 15:07 - +31 6..........67: Omdat de haven steeds minder business heeft en halsstarrig zoekt naar gebruikers
14-04-2021 15:15 - +31 6..........70: en de metro doortrekken naar Schiphol terwijl er al een trein ligt... meer vliegen, meer toeristen?
14-04-2021 15:20 - +31 6..........67: Precies, alle voorbereidingen zijn in volle gang voor een nieuwe frisse start
14-04-2021 15:36 - +31 6..........88: Hoe moeten we dat publiekelijk aan de kaak stellen?


Vliegterreur Buitenveldertbaan rijst de pan uit

Sinds het begin van deze week zijn Amstelveen-Noord en de Amsterdamse wijk Buitenveldert weer slachtoffer van een ware golf aan vliegterreur. De reden daarvoor is dat de Buitenveldertbaan van Schiphol volcontinu wordt ingezet, met overigens onduidelijke reden en geheel ingaand tegen de afspraken die Schiphol met de omgeving heeft gemaakt. In de nacht van maandag […]
Lees verder

wijk rondom postcode 1182DB: Er zijn 351 vliegtuigpassages waargenomen tussen 2021-04-05 00:00:00 en 2021-04-09 10:46:00
The hydrogin revolution in the skies

(Image credit: ZeroAvia)In 2020, the first test flight of a commercial-scale hydrogen-powered plane was successful (Credit: ZeroAvia)
By Caspar Henderson8th April 2021A record-breaking commercial-scale hydrogen plane has taken off in the UK, with more set to join it soon. How far can such planes go in cutting the aviation industry's emissions?AAs the plane rose from the runway for what was to prove a smooth and uneventful flight, the team breathed a sigh of relief. The six-seater Piper M-Class had been fitted out at a research and development hub at Cranfield airport in the UK to run on hydrogen, and on this maiden flight in the late summer of 2020 everything worked perfectly. With that flight, ZeroAvia, the California-based start-up that had developed the aircraft with partners in Britain and elsewhere, was ready to move to the next stage in the journey towards zero carbon aviation.A catchphrase for the transition to a low or zero carbon economy is "electrify everything" – that is, create a world in which most human activities, from manufacturing and construction to transport and tourism, run on electricity generated from low or zero carbon sources such as wind, solar and perhaps nuclear power. But there is a problem: some sectors look to be hard if not impossible to electrify in the near and medium term, and aviation is, perhaps, foremost among them. Before the pandemic grounded most flights, commercial aviation accounted for about 2.5% of global emissions of carbon dioxide. It sounds like a small proportion of the whole, but it is more than those of Germany (2.2%), and this is not the whole story. Carbon dioxide accounts for about half of aviation's contribution to what is known as its effective radiative forcing – that is, its total contribution to the factors that actually drive a rise in global average temperature. Contrails – water vapour trails from aircraft – are aviation's largest other factor.

Importantly in the context of flight, hydrogen packs a lot of energy per unit of massThe good news is that commercial aviation has an excellent track record in improving efficiency. Carbon dioxide emissions per passenger flight have fallen more than 50% since 1990 thanks to improved engines and operations. The bad news is that these gains have been overwhelmed by rising volumes of air traffic. This has increased by at least a fifth over the past five years, and is predicted to reach 10 billion passengers a year by 2050.HyFlyer I is a six-seater plane, but its successor is planned to seat up to 20 passengers (Credit: ZeroAvia)HyFlyer I is a six-seater plane, but its successor is planned to seat up to 20 passengers (Credit: ZeroAvia)At first glance, hydrogen looks to be a good solution to the challenge of flying without wrecking the climate. Whether hydrogen is used to power a fuel cell to generate electricity or directly combusted for motive power, the only waste product is clean water. Importantly in the context of flight, hydrogen packs a lot of energy per unit of mass – three times more than conventional jet fuel, and more than a hundred times that of lithium-ion batteries. Governments and companies are investing in this potential. ZeroAvia's 2020 hydrogen-powered flight, known as HyFlyer I, was supported by the UK Government, whose Jet Zero Council promises "a laser focus on UK production facilities for sustainable aviation fuels and the acceleration of the design, manufacture and commercial operation of zero-emission aircraft."The UK government, together with private investors and commercial partners are supporting ZeroAvia in the development of an aircraft with a hydrogen-electric (fuel cell) powertrain capable of carrying up to 20 passengers about 350 nautical miles (648km). ZeroAvia's founder and chief executive Val Miftakhov, says the company expects to offer commercial flights using such a plane as early as 2023, and that by 2026 it will be able to realise flights over a range of 500 nautical miles (926km) in aircraft with up to 80 seats. For 2030, Miftakhov has even bigger plans: "We will have single-aisle jets, 100-seat category," he says.There is ambition in mainland Europe too. Hydrogen "is one of the most promising technology vectors to allow mobility to continue fulfilling the basic human need for mobility in better harmony with our environment", says Grazia Vitaldini, chief technology officer at Airbus, the world's largest aircraft manufacturer. In September 2020, Airbus announced that hydrogen-fuelled propulsion systems would be at the heart of a new generation of zero-emissions commercial aircraft. The project, named ZeroE, is a flagship of the European Union's multibillion-euro stimulus package, aimed at greening the bloc's economy. Airbus has presented three concept planes which it says could be ready for deployment by 2035. The first is a turboprop (propeller) driven aircraft capable of carrying around 100 passengers about 1,000 nautical miles (1,850km). The second, a turbofan (jet), could carry 200 passengers twice as far. Both look similar to already existing planes, but ZeroE's third concept is a futuristic-looking blended-wing design that is a striking departure from commercial models today. Airbus says this third design could be capable of carrying more passengers over longer distances than the other two, but has not released more detail at this stage. All three designs are envisaged as hydrogen hybrids, which means they would be powered by gas-turbine engines that burn liquid hydrogen as fuel, and also generate electricity via hydrogen fuel cells.Airbus is aiming to have its three concept hydrogen aircraft in operation by 2035 (Credit: Airbus)Airbus is aiming to have its three concept hydrogen aircraft in operation by 2035 (Credit: Airbus)The work at ZeroAvia and Airbus has aroused a lot of interest, but not everyone in the aviation industry is convinced hydrogen will play a major role in a transition towards low or zero carbon flight.

There is the question of whether hydrogen can be produced at scale and at a competitive price without itself having a large carbon footprintThe disadvantages start with the physics and chemistry. Hydrogen has higher energy by mass than jet fuel, but it has lower energy by volume. This lower energy density is because it is a gas at typical atmospheric pressure and temperature. The gas needs to be compressed or turned into a liquid by cooling it to extremely low temperatures (-253C) if it is to be stored in sufficient quantities. "Storage tanks for the compressed gas or liquid are complex and heavy," says Finlay Asher, a former aircraft engine designer at Rolls-Royce and founder of Green Sky Thinking, a platform exploring sustainable aviation.And there are other challenges. The energy density of liquid hydrogen is only about a quarter of that of jet fuel. This means that for the same amount of energy it needs a storage tank four times the size. As a consequence, aircraft may either have to carry fewer passengers to make space for the storage tanks, or become significantly larger. The first option, which applies to Airbus's first two concept planes, would mean a reduction in ticket revenue, other things being equal. The second option, embodied in Airbus's third concept, requires a bigger airframe, which is subject to more drag. Further, an entire new infrastructure would need to be put in place to transport and store hydrogen at airports.In addition, there is the question of whether hydrogen can be produced at scale and at a competitive price without itself having a large carbon footprint. The great majority of hydrogen used in industry today is created using fossil fuel methane, releasing carbon dioxide as a waste product. Hydrogen can be produced from water through a process called electrolysis, driven by renewable power, but this process is currently expensive and requires large amounts of energy. Only about 1% of hydrogen is produced this way at present.Aviation passenger numbers are projected to double by 2037, meaning many more greenhouse gas emissions unless sustainable alternatives are found (Credit: Getty Images)Aviation passenger numbers are projected to double by 2037, meaning many more greenhouse gas emissions unless sustainable alternatives are found (Credit: Getty Images)As things stand, liquid hydrogen is more than four times as expensive as conventional jet fuel. Over the coming decades the price is expected to drop as infrastructure is scaled up and becomes more efficient. But according to Britain's Royal Society and the management consulting group McKinsey, it is likely to remain at least twice as expensive as fossil fuels for the next few decades. These factors, and others, give pause for some major players in aviation. Sean Newsum, director of environmental strategy at Boeing Commercial, Airbus's main rival, recently told the Financial Times: "Our belief is that it will take a while for all the technology and elements of hydrogen propulsion to be worked out before we can get to… commercial use." And a key advisory body to the UK government also has doubts. "Switching to direct hydrogen adds decades into the transition," says David Joffe, of the Climate Change Committee, an advisory body to the UK government.So what are the alternatives? In September 2020, the Air Transport Action Group, a Geneva-based body that speaks on behalf the global aviation industry, published a set of scenarios which suggest that, even as the volume of air traffic increases, it will be possible for global aviation to reach zero emissions of carbon dioxide – but only a decade or so later than 2050. According to these scenarios, the direct use of hydrogen will play only a marginal role, but the game-changer will be what are termed "sustainable aviation fuels", or SAFs.This catch-all term covers a range of products, such as biofuels, that result in low net emissions of carbon dioxide and other pollutants associated with conventional jet fuel. The advocates of SAFs argue they have a number of clear advantages over pure hydrogen. Because they are chemically identical to existing jet fuel, they can in principle be "dropped in" to existing systems with little or no redesign, without delay, and without the substantial ancillary investments required for hydrogen-powered airframes and their supporting infrastructure. Paul Stein, chief technology officer at the engine makers Rolls Royce, argues they are the key to a more sustainable future. "If SAF production can be scaled up – and aviation needs 500 million tonnes a year by 2050 – we can make a huge contribution for our planet," he says.Biofuels are one alternative to fossil fuels for aviation, but they require large tracts of land to grow (Credit: Getty Images)Biofuels are one alternative to fossil fuels for aviation, but they require large tracts of land to grow (Credit: Getty Images)SAFs can be divided into two categories. The first are biofuels made through the chemical or thermal treatment of biomass such as agricultural residues and other wastes. A second category is electro fuels, or "E fuels". Through these fuels, which are also known as "power to liquid", hydrogen could end up playing a key role in aviation after all.E fuels are made by reacting hydrogen with carbon dioxide to make "syngas". This is then converted through what is known as Fischer-Tropsch process into "e-crude" – a crude oil substitute that can be refined to jet fuel and other fuels. If the large amount of energy required at each stage of manufacture is sourced from zero carbon sources, then the whole process can be carbon neutral, with no more carbon dioxide in the atmosphere after the flight than before the fuel was made.Using direct air capture technology developed by the Swiss company Climeworks to source CO2, and hydrogen produced from water with renewable energy, the Oslo-based company Norsk e-Fuel aims to open what may be the world's first E fuel industrial plant Herøya, Norway, in 2023, producing 10 million litres of fuel per year for the Norwegian and European markets. The next step in 2026 would be a plant capable of 100 million litres a year. A full-sized plant could provide half the fuel for the top five most frequently serviced flight routes within Norway, cutting their emissions by half, says Karl Hauptmeier, Norsk e-Fuel's managing director.For now, one thing remains almost certain: hydrogen and E fuels are likely to continue to be substantially more expensive than conventional jet fuel for years or decades to come, limiting their role in greening aviation – unless the other costs of aviation come to be weighed differently. Campaigners such as Leo Murray of the campaign group Possible argue that conventionally-fuelled aviation must be priced to reflect the cost of the damage it causes to the climate. This, he argues, might mean higher ticket prices, but it could also give us aviation that does not cost the Earth.--The emissions from travel it took to report this story were 0kg CO2. The digital emissions from this story are an estimated 1.2g to 3.6g CO2 per page view. Find out more about how we calculated this figure here.--Join one million Future fans by liking us on Facebook, or follow us on Twitter or Instagram.If you liked this story, sign up for the weekly bbc.com features newsletter, called “The Essential List”. A handpicked selection of stories from BBC Future, Culture, Worklife, and Travel, delivered to your inbox every Friday.
Ruim 100 organisaties roepen politiek op tot krimp luchtvaart

Ruim honderd organisaties hebben vandaag in een gezamenlijke oproep de politiek gevraagd de luchtvaart in ons land te heroverwegen. Tegenover de vaak overdreven economische voordelen staan grote nadelen op het gebied van leefomgeving, natuur, klimaat, staatsfinanciën en volksgezondheid. ‘Nederland heeft toekomst met krimp van de luchtvaart’ Het is de hoogste tijd dat de Nederlandse politiek […]
Lees verder
LuchthavenVerkeersBesluit Schiphol (LVB1)

LVB1 is het sluitstuk van het Aldersakkoord. Met deze Amvb treden de resterende artikelen van de in 2016 gewijzigde Luchtvaartwet in werking: Plafond van 500.000 vluchten (waarvan 29.000 in de nacht) treedt in werking, NNHS wordt van kracht, inclusief aangescherpte vierdebaanregel. 
Alvorens daarmee in te stemmen, moeten we nagaan of alle afspraken uit het verleden zijn uitgevoerd en of de regels in de toekomst duidelijk zijn. Helaas is beide niet het geval. Dit betekent dat we niet moeten instemmen of alleen onder voorwaarden. 
Het Aldersakkoord 2008, het Aldersverslag 2019, de Luchtvaartnota 2020, het VanGeel advies 2020 over de ORS, de Luchtruimherziening 2021, het SchipholHinderreductieplan 2021 en het LVB1 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De afspraken die niet zijn nagekomen betreffen o.a. nog in te halen hinderbeperking die hoort bij het plafond 500K, geen selectiviteit noch uitplaatsing, en de 50/50-regeling (waarvoor het als het aan IenW ligt het groeiverdienmodel in de plaats komt).
De hinderbeperking die hoort bij het plafond is niet geleverd. Sterker nog, het aantal gehinderden is niet gedaald maar minsten de helft gestegen. Wanneer de berekening van het Regeerakkoord RutteIII wordt toegepast is is die toename nog groter. De enige manier om de balans met de omgeving te herstellen is een forse krimp.
Van selectiviteit is niets terecht gekomen, noch wat de invulling met essentiele bestemmingen betref (netwerkkwaliteit)t, noch wat uitplaatsing van vakantievluchten naar Lelystad/Eindhoven betreft.
Ook de compensatie voor de primaire banen die vanaf 2008 de meeste vliegtuigen verwerken (meer CDAs, later omgezet in 3000 minder nachtvluchten) is nog steeds niet gerealiseerd, terwijl de feitelijke toepassing ervan (verhoging piekuurcapaciteit) de hinder zelfs dreigt te vergroten.
Behalve dat openstaande rekening uit het verleden nog niet is vereffend, zijn ook de vooruitzichten onduidelijk. Met het Aldersverslag is de 50/50 regel de facto afgeschaft, waardoor een maatstaf ontbreekt voor de toekomstige 'Ontwikkeling in Balans met de Omgeving'. 
De formule voor 'Minder Hinder' en 'Geen Groei op Krediet' is niet ingevuld in de Luchtvaartnota, die bovendien niet door de Kamer is vastgesteld. Ondertussen worden wel voldongen feiten geschapen met de Luchtruimherziening, die een nieuwe hoofdstructuur met een nieuw operationeel concept introduceert. De effecten voor de omgeving zijn evenwel volstrekt niet uitgewerkt.
Datzelfde geldt voor het Schiphlhinderreductieplan, dat geen enkel vertrouwen geeft dat hinderbeperking niet neerkomt op hinderverplaatsing. Tot overmaat van ramp loopt ook de omvorming van de ORS tot MRS vertraging op. Daardoor komt er voorlopig niets terecht van de ontwikkeling van de nieuwe norm voor omgevingskwaliteit. Dat geldt ook voor de inrichting van een lokaal geluidsmeetnet. 
Nu ook de coronacrisis noopt tot een fundamentele herbezinning op de toekomst van de luchtvaart kunnen we niet akkoord gaan met het plafond van 500.000 vluchten en een groeiverdienmodel dat is gebaseerd op het aantal gehinderden (streefwaarde).
G. prof. dr. Fulco van der Veen over "Rutte de burgers en de luchtvaart:

Rutte extra contrastDe afgelopen tien jaar hebben de kabinetten Rutte stelselmatig de leefbaarheid, gezondheid en het klimaat in de Randstad en ver daarbuiten verkwanseld aan de luchtvaartsector. We hebben een tip voor de Tweede Kamerleden om daar wat aan te doen. De tip is ook na de verkiezingen nog geldig, maar de kiezer kan beter vooraf nadenken. Dit is de zevende video over de luchtvaart met Fulco van de Veen. De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen gaat verder onder de duidelijkere naam Platform Vliegoverlast Amsterdam en krijgt ook een nieuwe website. Het format van de video's blijft hetzelfde.
Meer.....
Gaat Lelystad Airport open? Dit zeggen de partijprogramma's

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart legt NU.nl de partijprogramma's van de tien grootste partijen naast elkaar. 

Zie video: https://www.nu.nl/285977/video/gaat-lelystad-airport-open-dit-zeggen-de-partijprogrammas.html?jwsource=cl
Amsterdammers schrikken op van overvliegende straaljagers

19 februari 2021, 15.16 uur · Door Redactie
Twee straaljagers hebben vanmiddag voor enig tumult in de stad gezorgd. De twee vliegtuigen scheerden kort na 15.00 uur over verschillende delen van de stad.

JWong
JWong


Diverse Amsterdammers maken melding van de straaljagers op social media. Ook bij AT5 belden verschillende kijkers op.De Koninklijke Luchtmacht laat weten dat er rond Schiphol wordt geoefend met een Cougar transporthelikopter en F16's van vliegbasis Volkel.'gurl schrok me dood van die kk straaljagers over amsterdam....... why', aldus een Twitteraar. 'Ik, en alle vogeltjes, schrik me de tyfus. 2 gigantische herrie makende straaljagers vliegen rondjes boven Amsterdam #WWIII', aldus een ander.
OPROEP AAN POLITIEKE PARTIJEN EN DE TWEEDE KAMER

OPROEP AAN POLITIEKE PARTIJENEN DE TWEEDE KAMER
Hoofddorp, 5februari 2021
Leestijd 5 minuten

Samenvatting
Het besef dringt door dat Schiphol door tientallen jaren groei als overstapluchthaven veel groter is gewor-den dan onze internationale economie, welvaart en het vestigingsklimaat nodig hebben. De luchtvaart-nota 2020 geeft terecht een nieuwe koers aan: groei staat niet meer voorop, maar goede verbinding van Nederland met bestemmingen die voor zakelijke en particuliere thuismarktpassagiers essentieel zijn. Uit ons onderzoekblijkt dit te gaan om 34 miljoen thuismarktpassagiers, minder dan de helft van de 72 miljoen passagiers in referentiejaar 2019. Ineen maximaal bestemmingennetwerk voor de thuismarkt met aanvullende transferpassagiers vraagt verbinding 350.000 vluchten;ineen optimaal netwerk zonder hen slechts 270.000.
Dit zijn uitdagende richtpunten voor het herstel van de luchtvaart op Schiphol na corona. Internationale reizen per vliegtuig en trein blijven dan voor iedere Nederlander mogelijk, extreem goedkope steden-vluchten worden ontmoedigd.

Wij roepen politieke partijen op om te streven naar beperking van het luchtverkeer op Schiphol en regio-nale luchthavens tot het volume dat strikt noodzakelijk is voor de verbinding van Nederland met luchtver-voer tegen normale ticketprijzen, waardoor de impact op leefomgeving, veiligheid en klimaat zo laag kan worden als redelijkerwijs mogelijk is. Dat levert de beste balans op tussen maatschappelijke baten en kos-ten. Luchtvaartgroei is niet nodig. Dit doel verdient een plaats in het regeerakkoord.

Meer.....
Schiphol test buienradarapp voor vliegtuigen

Buienradar, maar dan voor vliegtuigen. Schiphol test deze week een app waarmee omwonenden zien hoeveel vliegtuigen er over hun huis komen. 
BEELD ANP

Schiphol test de nieuwe vliegtuigvoorspelapp midden in de diepste crisis die de luchtvaart ooit heeft meegemaakt. Heel veel te voorspellen heeft Notifly nog niet. Maar in drukke tijden wil de luchthaven met de app omwonenden vertellen wat ze de komende 24 uur kunnen verwachten. Een van de klachten die Schiphol ontving is dat het vliegverkeer - en de bijbehorende hinder - zo onvoorspelbaar is.Notifly doet op basis van data over eerder vliegverkeer voorspellingen wáár zal worden gevlogen en hoeveel vliegtuigen er op de locatie van de gebruiker zullen overkomen. Daarbij worden radardata over het vliegverkeer, informatie over wind en weer en de planning van luchtvaartmaatschappijen en luchtverkeersleiding gebruikt.

Herstellen van de relatie


De app maakt deel uit van de plannen die Schiphol heeft voor het beter informeren van omwonenden. “Het herstellen van de relatie met de omgeving moet doorgaan,” kondigde Schiphol-topman Dick Benschop eind vorig jaar al in deze krant aan. “Zoals met de Notifly-app, zodat je in het vervolg weet waar wordt gevlogen.”Naast de voorspelling is in de app ook te zien welke banen er op Schiphol in gebruik zijn. Er wordt nog niet aangegeven welke vliegroutes daarbij horen, zodat omwonenden kunnen nu zien of ze vlieghinder kunnen verwachten. Ook de vliegtuigen zelf worden aangegeven, maar daarvoor zijn ook commerciële apps beschikbaar.De app is nog in een openbare testversie. Zo kan nog niet worden teruggekeken,  waardoor het nog niet is na te gaan hoeveel vliegtuigen er bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg zijn overgekomen. Ook wordt nagedacht of er een mogelijkheid komt verder vooruit te kijken. Wel zit er al een link in naar klachtendienst BAS. Kunnen gebruikers meteen klagen over de herrie.

Hinderbeperking die écht werkt (Bewoners Omgeving Schiphol)

Bron: Bewoners Omgeving Schiphol
Woensdag 17 juni 2020

   Achtergrond


Hinderbeperking is altijd door de politiek als randvoorwaarde gesteld bij de ontwikkeling van Schiphol. Ook in het Aldersakkoord zoals overgenomen door de regering staat dat groei gepaard dient te gaan met een gelijktijdige afname van het aantal gehinderden. In de praktijk is echter (voor corona) het aantal vluchten aanzienlijk gestegen terwijl het aantal​ ernstig​ gehinderden is gestegen in plaats van gedaald. Daarmee is de afgesproken hinderbeperking niet geleverd.  Daar komt nog bij dat deze berekening van het aantal gehinderden de daadwerkelijk ervaren hinder aanzienlijk onderschat. Dit omdat de hinderberekeningen alleen rekening houden met de totale hoeveelheid geluid en niet met het aantal hinder momenten en de afgenomen rustperioden.

De minister heeft daarom aan de sector verzocht om samen met de omgeving te komen met een plan om de hinder daadwerkelijk te reduceren. Helaas moeten bewoners constateren dat de sector daar niet in geslaagd is. Het door de sector opgestelde plan levert veel te weinig hinderbeperking om de achterstand aan  hinderbeperking in te lopen. Er is ook geen sprake van het samen opstellen met de omgeving omdat Schiphol de ‘weging’ doet welke maatregelen zij wel of niet gaat uitvoeren.

Maatregelen die in de praktijk beperkingen opleggen aan de Schiphol-operaties worden daarbij niet door Schiphol meegenomen. Schiphol geeft als verklaring dat dergelijke maatregelen ‘luchtvaartbeleid’ betreffen en daarmee buiten de scope van het plan vallen. Het ‘luchtvaartbeleid’ is echter vermindering van de ervaren hinder waaraan Schiphol niet tegemoet komt. In feite voert het een eigen ‘luchtvaartbeleid’ waarbij hinderbeperking ondergeschikt wordt gemaakt aan de groeiambities van Schiphol.

Omdat het Schipholplan zowel inhoudelijk als procedureel tekortschiet, hebben bewoners een meer omvattend plan opgesteld dat wel leidt tot de beoogde vermindering van de hinder. Dit plan is opgesteld tegen de achtergrond van de coronacrisis, waarbij er opnieuw investeringen moeten worden gedaan om de luchtvaart op te bouwen. Dit biedt de unieke mogelijkheid om fouten uit het verleden te herstellen. Een voorbeeld van zo’n fout is het bevorderen van groei met vluchten die nauwelijks bijdragen aan de Nederlandse samenleving maar wel veel overlast voor de omgeving veroorzaken.

Bijgaand hinderbeperkingsplan geeft de kaders waarbinnen Schiphol de operaties in balans met de omgeving kan herontwikkelen. Selectiviteit en netwerkkwaliteit bieden niet alleen de mogelijkheid om binnen deze kaders te blijven: de kaders zijn juist een stimulans en middel om deze doelstellingen te bereiken. Door marktwerking wordt automatisch bevorderd dat de schaarse ruimte wordt ingezet voor die vluchten met de meeste toegevoegde waarde voor de Nederlandse markt. Over-toerisme en onnodig overstapverkeer op Schiphol worden beperkt waardoor Schiphol de Nederlandse samenleving kan bedienen met veel minder vluchten dan voor de coronacrisis gebruikelijk. 

   Het plan in 10 punten 1. Nachtsluiting tussen 23.00 en 7.00 uur.

 2. In het weekeinde starten van operaties vanaf 9:00.

 3. Beperking van het aantal uren dat de secundaire banen op een dag worden ingezet, route afwisselingen bij de primaire banen om rustperioden te creëren.

 4. Beperking van het aantal vluchten per uur om de overlast frequentie te beheersen en om meer ‘omgevingsvriendelijke’ vliegoperaties mogelijk te maken.

 5. Optimaliseren van de startprocedures op hinder waaronder het herinvoeren van NADP1 en het starten vanaf het begin van de baan.

 6. Optimaliseren van de landingsprocedures op hinder waaronder het altijd uitvoeren van glijvlucht (CDA) landingen.

 7. Optimaliseren van routes op geluid (uitgaande van een beperkte uurcapaciteit).

 8. Beperken van grondgeluid.

 9. Hinderbeperking verankeren in wet- en regelgeving die strikt gehandhaafd wordt.

 10. Ontwikkelen van een alternatieve locatie voor de lange termijn.


 


 

   Toelichting algemeen


Hinderbeperkende maatregelen dienen altijd in samenhang beoordeeld te worden. Dit omdat een maatregel die voor het ene gebied een verbetering betreft voor het andere gebied weer een verslechtering kan betekenen (waterbedeffect). Zo is een nachtsluiting gunstig voor omwonenden bij de primaire banen, maar leidt dit weer tot meer hinder bij de secundaire banen die nauwelijks nachtvluchten kennen maar wel veel van de groei overdag opvangen. Beperking van de inzet bij de secundaire banen leidt daarentegen weer tot meer hinder bij de primaire banen.De bovenstaande hinderbeperkende maatregelen schetsen de hoofdlijnen van een pakket waarbij per saldo er bij alle banen gebieden er een verbetering optreedt. Uitwerking in de tijd met concrete doelstellingen en resultaten is in een vervolgtraject noodzakelijk. ​Waarbij de 10 punten geen prioriteitsvolgorde voor uitvoering betreffen.  ​De technische oplossingen zoals door Schiphol gepresenteerd in haar eigen plan kunnen naast volumebeheersing desgewenst gebruikt worden om de resultaten bij een aantal onderdelen te bereiken.  Dit plan gaat uit van het concreet sturen op vermindering van de hinder voor omwonenden. Gezien het waterbedeffect is het nodig om het pakket in samenhang uit te voeren waardoor het evenwicht bewaard blijft. 

   Toelichting per maatregel


1. Nachtsluiting tussen 23.00 en 7.00 uur
Alleen een volledige nachtsluiting is afdoende om slaapproblemen op te lossen. Een enkele vlucht haalt namelijk al omwonenden uit hun slaap. En ook de uren tussen bijvoorbeeld 4:00 en 7:00 zijn cruciaal om uitgerust de (werk)dag in te gaan.

2. In het weekeinde starten van operaties vanaf 9:00
Werkenden geven aan dat er in het weekeinde onvoldoende herstelmogelijkheden zijn van de werkweek zijn door de vroege start van de Schiphol operaties. Om uitgerust de nieuwe werkweek te kunnen starten is daarom minimaal een sluiting nodig in het weekeinde tot 9:00.

3. Beperking van het aantal uren dat de secundaire banen op een dag worden ingezet, route afwisselingen bij de primaire banen om rustperioden te creëren
De secundaire banen kennen veel omwonenden dicht bij de kop van de baan, deze banen worden daarom als laatste gekozen voor inzet afhankelijk van de weersomstandigheden en het verkeersaanbod (preferentieel baangebruik zoals tientallen jaren gebruikelijk op Schiphol). Door de sterke groei van Schiphol is de druk op deze banen echter aanzienlijk toegenomen. Daarom zijn afspraken nodig om het aantal uur dat deze banen gemiddeld worden ingezet te begrenzen. Op deze manier worden rustperioden gecreëerd. De primaire banen profiteren vooral van een nachtsluiting (de secundaire banen kennen nauwelijks nachtvluchten). Een andere maatregel om bij de primaire banen rustperioden te creëren is het afwisselen van de routes bij deze banen (zoals ook bij Heathrow wordt gedaan), waarbij de dichtstbevolkte gebieden worden ontzien.

4. Beperking van het aantal vluchten per uur om de overlast frequentie te beheersen en om meer ‘omgevingsvriendelijke’ vliegoperaties mogelijk te maken
Naast rustperioden (een tijdvak van een uur zonder vliegbewegingen) is het voor hinderbeperking belangrijk om het aantal vliegbewegingen binnen een uur te beperken. Ook indien vliegtuigen gemiddeld stiller worden geven meer vliegbewegingen die in totaliteit minder geluid produceren meer hinder (het aantal berekende gehinderden gaat omlaag terwijl de hinder beleving toeneemt). Bovendien is de haalbaarheid van ‘omgevingsvriendelijke’ vliegoperaties vaak afhankelijk van het aantal vluchten per uur. Dit is een andere reden om het aantal vluchten per uur te beperken.

5. Optimaliseren van de startprocedures op hinder waaronder het herinvoeren van NADP1 en het starten vanaf het begin van de baan
Met de introductie van NADP2 is de ervaren hinder door starts toegenomen. Dit heeft te maken met hogere piekwaarden en een merkbare verslechtering voor omwonenden dicht bij Schiphol. De gebruikte rekenmodellen bij de introductie NADP2 blijken ook onjuist  de geluidseffecten te berekenen (zoals aangegeven door commissie MER) en bovendien niet aan te sluiten bij de hinderbeleving. Daarom willen bewoners dat NADP1 weer ingevoerd wordt als standaard. Een andere verbetering is het starten vanaf het begin van de baan (om capaciteitsredenen wordt nu deels  gestart vanaf de intersecties bij een baan).

6. Optimaliseren van de landingsprocedures op hinder waaronder het altijd uitvoeren van glijvlucht (CDA) landingen
In het Aldersakkoord is afgesproken om te landen via zogenaamde glijvlucht landingen. Dit is grotendeels nog niet gerealiseerd omdat het de operaties zou beperken. Met een lagere uurcapaciteit is dit wel mogelijk.

7. Optimaliseren van routes op geluid (uitgaande van een beperkte uurcapaciteit)
Diverse voorstellen om routes te optimaliseren zijn eerder afgewezen omdat het capaciteitsbeperkend werkt. Bij minder uurcapaciteit is het mogelijk om routes te ontwerpen die minder over bebouwd gebied vliegen.

8. Beperken van grondgeluid
Omwonenden van luchthaven Schiphol ondervinden hinder van grondgeluid. Grondgeluid is het geluid dat vliegtuigen maken op het moment dat ze nog niet vliegen, met name tijdens starts en landingen. Kenmerkend aan het grondgeluid is het bulderende laagfrequente karakter dat tot grote afstand is te horen. Landschappelijke inrichting kan grondgeluid beperken.

9. Hinderbeperking verankeren in wet- en regelgeving die strikt gehandhaafd wordt met sancties
Hinderbeperking is in het verleden vastgelegd in vrijblijvende convenanten. De wet- en regelgeving met betrekking tot het baan- en routegebruik kent daarnaast veel uitzonderingsgronden waardoor de bescherming van omwonenden in de praktijk weinig voorstelt. In de toekomst zijn heldere regels nodig die de bewoners daadwerkelijk bescherming bieden. Deze regels stellen lokale maxima aan de hinder waaronder: sluitingstijden, gemiddeld aantal uur per dag,  frequentie per uur,  hinder voor landingen/starts). Een onafhankelijke toezichthouder is hierbij noodzakelijk.

10. Ontwikkelen van een alternatieve locatie voor de lange termijn
Bij selectiviteit en netwerkkwaliteit kan Schiphol de gewenste bereikbaarheid van Nederland voor lange tijd bieden met aanzienlijk minder dan 500.000 vluchten. Toch is ontwikkeling van een alternatieve locatie noodzakelijk gezien de grote woningbouwopgave in de Randstad en de blijvende spanning van een grote luchthaven in een dichtbevolkte regio. Ook is een alternatieve locatie een oplossing voor het geringe draagvlak bij de regionale vliegvelden waarbij er meerdere vliegvelden vervangen kunnen worden.

Deel dit bericht

Meer.....
Antwoord wethouder over klacht PVA

Platform Vliegoverlast Amsterdam
t.a.v. de heer K. Weijer
Van Eeghenstraat 54 II
1071 GJ AMSTERDAM

Datum 29 december2020

Behandeld doorDhr. W. Knop

Onderwerp Beantwoording van uw e-mail over onderhoudswerkzaamheden op Schiphol

Geachte heer Weijer,

Vriendelijk dank voor uw e-mail van 17 november jl. over de gevolgen van onderhouds-werkzaamheden op Schiphol voor de omgeving van de luchthaven. U roept de gemeente Amsterdam op stelling in te nemen tegen deze werkzaamheden. Het betreft werkzaamheden die volgens de luchthaven Schiphol verricht worden tussen 23 november 2020 en 17 mei 2021. Door de werkzaamheden wordt onder meer de Polderbaan langdurig buiten gebruik gesteld.

Als wethouder lucht – en zeehaven geef ik graag een reactie op uw oproep.
Als eerste merk ik op dat het buiten gebruik stellen van de Polderbaan, de meest preferente baan van alle start – en landingsbanen op Schiphol, voor Amsterdam inderdaad tijdelijk ongunstig kan uitvallen in termen van vlieghinder. Uiteraard begrijp ik goed dat u niet zit te wachten op geluidoverlast. Zoals de luchthaven in haar communicatie over de onderhoudswerkzaamheden aangeeft, kan het buiten gebruik stellen van de Polderbaan leiden tot een extra inzet van de minder preferente Zwanenburgbaan, Oostbaan en Buitenveldertbaan. Ook andere werkzaamheden, zoals de voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (VDR, ook wel genoemd ‘dubbele Quebec’) zullen van invloed zijn op het baangebruik. Onderhoudswerkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid van de luchthaven Schiphol zelf.
''''''''
Meer.....
Schiphol mikt op verdubbeling overlast

04-01-2021 02:22

Onder de huidige veel te hoge geluidsnormen is een verdubbeling van de overlast door Schiphol niet ondenkbeeldig. Expert ir Bob van Marlen rekent voor wat de gevolgen kunnen zijn voor omwonenden van de inzet van de nieuwste navigatietechnologie door Schiphol. De luchtvaart schakelt wereldwijd over op een nieuwe navigatietechnologie, de Performance Based Navigation, kortweg PBN. […]


Meer.....
Onze buren ondernemen actie!

Word donateur van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

De stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) is kort geleden opgericht door drie bewonersverenigingen in Aalsmeer die zich inzetten voor eenzelfde doel, namelijk de beperking van geluidsoverlast en luchtvervuiling die veroorzaakt wordt door de luchtvaart. Deze stichting opgericht met slechts één doel: het voeren van een civiele procedure tegen de Staat der Nederlanden. Hoe de stichting RBV dit wil aanpakken, leest u hieronder.

De luchtvaart en de regio Schiphol


Dankzij het beleid van de Rijksoverheid heeft Schiphol de laatste jaren vrijwel ongebreideld kunnen groeien tot inmiddels meer dan 500.000 vluchten per jaar. Dit heeft geleid tot een forse toename van geluidshinder, luchtvervuiling en neerstortgevaar. Niet alleen het woongenot maar ook de gezondheid van omwonenden in een groot gebied rondom Schiphol wordt hierdoor bedreigd, en niet in de laatste plaats in en rond Amsterdam.
Door de huidige corona-crisis is weliswaar de hinder drastisch afgenomen, maar deze zal sneller dan wij kunnen vermoeden terugkeren naar de oude situatie. In de onlangs door het kabinet vastgestelde Luchtvaartnota voorziet de Minister van I&W een groei van het aantal vluchten naar en vanaf Schiphol met 1 à 1,5% procent per jaar. Zij ziet ruimte voor een toename van ruim 500.000 vluchten in 2019 naar 650.000 in 2030 en 800.000 vluchten in 2050. Dit alles onder boterzachte voorwaarden m.b.t. afname van geluidshinder en vermindering van luchtvervuiling die noch qua termijn noch qua begrenzing getalsmatig zijn uitgewerkt.

Geen normen, geen handhaving

Het probleem bij dit alles is dat onze mogelijkheden om middels handhaving onze persoonlijke woon- en leefomgeving te beschermen steeds verder uitgehold worden. Door het grotendeels ontbreken van wettelijke kaders en duidelijke normering kunnen omwonenden zich voor de rechter nauwelijks beroepen op hun recht om tegen geluidshinder en luchtvervuiling beschermd te worden. De luchtvaart bevindt zich juridisch en politiek in een permante schemerzone waardoor deze sector voor de burger ongrijpbaar is en vrijwel overal mee wegkomt.
Zo worden binnenkort nieuwe wettelijke geluidsnormen vastgesteld. De huidige geluidsnormen, die op 35 plaatsen in bewoond gebied een maximum stellen aan het vliegtuiglawaai (en op 25 plaatsen nog extra voor de nacht), worden afgeschaft. In plaats daarvan komen regels voor het gebruik van de banen. Die regels - het NNHS - gaan echter gepaard met zoveel uitzonderingen dat er op geen enkele plek in de wijde omgeving van Schiphol nog zekerheid bestaat over de hoeveelheid vliegtuiglawaai die omwonenden moeten dulden. Vooruitlopend op het nieuwe normenstelsel NHHS weigeren zowel de inspectie als de bestuursrechter om op te treden tegen bovenmatige geluidshinder. Deze ‘gedoog’-situatie duurt nu al twaalf jaar.


Wat streeft RBV na

Het doel van de stichting RBV is om de Staat middels een civiele procedure te dwingen tot:


 • de vaststelling van plaatselijke normen die elke omwonende afdoende beschermen tegen bovenmatige geluidshinder en luchtvervuiling, en waarbinnen de luchtvaart zich moet bewegen, en

 • de wettelijke vastlegging van deze normen, zodat alle burgers een beroep kunnen doen op hunrechten en de handhaving ervan kunnen eisen.Zo kan in deze procedure bijvoorbeeld worden geëist dat de Staat het aantal vliegbewegingen inperkt, en/of dat duidelijke en handhaafbare maximumnormen worden gesteld aan geluidsoverlast en uitstoot. Ook kunnen beperkingen per baan worden geëist, zoals aantal vluchten, nachtgebruik, rustmomenten en/of maximaal (lokaal) geluidsniveau.

De grondslag voor de procedure


De grondslag voor een dergelijke vordering ligt in de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), in het bijzonder strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid, en in de schending van het recht op ongestoord woongenot dat, samen met andere fundamentele rechten, is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit verdrag is voor een groot deel de basis waarop de procedure wordt gevoerd. Voor het voeren van deze procedure heeft RBV het Amsterdamse advocatenkantoor Prakken d’Oliveira (human rights lawyers) in de arm genomen. Dit kantoor is gespecialiseerd in het voeren van procedures tegen overheden en bedrijven waar mensenrechten in het gedrang komen.

Financiering van de procedure
Het voeren van deze procedure wordt een kostbare aangelegenheid. De kosten tot een uitspraak in eerste aanleg zullen naar schatting € 150.000 bedragen. Met verschillende acties is al een aanzienlijk bedrag bijeengebracht, maar het is nog niet voldoende om met de procedure te kunnen starten.

Doe mee!
Vindt u ook dat de overheid ons en onze kinderen beter moet beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de luchtvaart? Word dan donateur van de stichting en steun deze met een éénmalig bedrag. Dit kunt u doen via de website van RBV (www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl) waar u alles nog eens rustig kunt nalezen.
Met vriendelijke groet,
Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder,
Mr. drs. Martijn Schok, voorzitter
KOM OOK! Regering doet niks, Extinction gooit Schiphol op slot

KOM OOK! Regering doet niks, Extinction gooit Schiphol op slot

Komende vrijdag 18 december vanaf 10 uur ’s ochtends gooit pro-klimaatbeweging Extinction Rebellion (XR) vliegveld Schiphol op slot. De rebellen eisen een stop op de uitzonderingspositie van de luchtvaart. “Schiphol mag de stikstofnormen blijven overschrijven, hoeft geen milieuvergunningen aan te vragen en er hoeft geen accijns te worden betaald op kerosine. Alleen al dat laatste …
"KOM OOK! Regering doet niks, Extinction gooit Schiphol op slot" verder lezen

vliegverkeer en luchtvervuiling
Kieswijzer luchtvaart februari 2020

Rapport van standpunten politieke partijen over luchtvaart

 In de veronderstelling dat de politieke partijen van Nederland op hun websites hun goed overdachte standpunten publiceren en communiceren heb ik op die websites hun teksten over de luchtvaart verzameld. De peildatum was 2 februari 2020. Ik heb me beperkt tot de partijen die, eveneens op 2 februari 2020, met vier of meer leden zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Het betrof VVD, CDA, D66, CU, PvdA, GL, SP, PvdD, 50Plus, PVV en FvD. De letterlijke teksten zijn te vinden in bijgaand document. Van de laatste twee partijen zijn op hun websites geen standpunten over luchtvaart beschikbaar.

https://vliegenaanbanden.nl/kieswijzer-luchtvaart-februari-2020Op dinsdag 15 december bieden we om 13.30 uur deze presentatie als petitie live aan de Tweede Kamercommissie van I&W aan.
De dag erna debatteert de commissie over de Luchtvaartnota en ook dat is live te volgen.

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen heeft de Luchtvaartnota eerder al gefileerd en hij is door vele partijen afgebrand. Nu komt de KAS met een alternatief. Je krijgt daarmee als burger zelfs geld toe! Dit is onze vijfde presentatie die erop is gericht de groei van Schiphol en de macht van de luchtvaartsector te beteugelen om de vlieghinder echt te beperken 
 
Alternatieve luchtvaarnota

Op dinsdag 15 december bieden we om 13.30 uur deze presentatie als petitie live aan de Tweede Kamercommissie van I&W aan. De dag erna debatteert de commissie over de Luchtvaartnota en ook dat is live te volgen.
Alleen samen krijgen we de luchtvaartsector een kopje kleiner...
Met vriendelijke groet,Fulco van der Veen en Wouter Looman

Wil je de presentatie na afloop nog eens rustig bekijken, download hem dan hier. Je kunt je ook op het KAS-kanaal abonneren.Inspraak Schiphol wordt flink aan banden gelegd

Om omwonenden, actiegroepen en voorstanders van Schiphol in de regio weer een stem te geven, moet er vanaf zomer volgend jaar een Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) komen. Maar meer dan adviezen geven, zit er niet in. En voor de luchtvaartsector is geen plek.
Vliegtuigen van KLM die geparkeerd staan op de Aalsmeerbaan.BEELD ANP

Twee jaar nadat Hans Alders’ Omgevingsraad Schiphol (ORS) implodeerde, presenteert oud-staatssecretaris Pieter van Geel donderdagavond plannen voor nieuw overleg over ontwikkelingen op en om de luchthaven. 

Vastgelopen


De nieuwe opzet is nodig omdat de Omgevingsraad, waarin bewonersgroepen, overheden en luchtvaartsector jarenlang dwingend adviseerden over Schipholbesluiten, volstrekt is vastgelopen. Dat gebeurde nadat  anti-Schipholactiegroepen binnen de bewonersdelegaties de macht grepen en elke afspraak torpedeerden als werd vastgehouden aan groei. “We kunnen niet zo verder gaan,” zegt CDA’er Van Geel. “Dat is jammer. Ik kom als politicus uit een achtergrond van polderen, maar rondom Schiphol werkt dat niet meer. De bereidheid bij overheden, bewoners en luchtvaartsector om compromissen te sluiten en die ook te verdedigen is er niet. Daardoor is een aantal zware vraagstukken blijven liggen.”Als het aan de vorig jaar door het kabinet benoemde Van Geel ligt, overleggen omwonenden niet langer direct met overheden en luchtvaartsector, maar alleen onderling. Daarbij moeten veel meer betrokkenen uit de Schipholregio een stem krijgen: individuele bewoners - jongeren voorop - maatschappelijke organisaties en wetenschappers.Hoe dat overleg ‘democratisch en gebalanceerd’ wordt samengesteld en wordt voorkomen dat rabiate tegenstanders opnieuw de macht grijpen, daar is Van Geel nog niet uit. "Dat moeten omwonenden zelf mede bepalen. Ik vind in ieder geval niet dat bijvoorbeeld gemeenteraden vertegenwoordigers moeten aanwijzen, zoals rondom andere vliegvelden gebeurt.”

Groeistappen


Die nieuwe raad moet vervolgens bij elke ontwikkeling die gevolgen heeft voor de omgeving, zijn stem kunnen laten horen. Zo wordt de raad direct betrokken bij de stappen die Schiphol mag nemen om naar 540.000 jaarlijkse vluchten te groeien. De luchtvaart moet elke stap groei ‘verdienen’ door geluidsoverlast en milieuhinder in de regio aan te pakken.Betrokken overheden en de luchthaven zijn verplicht advies te vragen aan het overleg en dat mee te nemen in de uiteindelijke besluiten. Maar een verplichting om adviezen over te nemen is er niet meer. “Het is aan het rijk om, via politieke besluitvorming, te bepalen wat we elkaar aandoen in de samenleving. Niet aan Schiphol, de luchtvaartsector of bewonersgroepen. Maar die kunnen het rijk daarbij wel helpen en adviseren.” 

Overlegcircus


Met de nieuwe opzet valt definitief het doek voor het overlegcircus dat oud-minister Alders de afgelopen 15 jaar in elkaar zette. Ook het volstrekt ondoorzichtige systeem waarmee bewonersdelegaties werden verkozen, verdwijnt. De afgelopen jaren werd het bewonersdeel gedomineerd door een kleine groep activistische bewoners en actiegroepen, die een verwaarloosbaar deel van de omwonenden vertegenwoordigden.Los van de ‘burgerraad’ moet er ook beter overleg komen tussen overheden. Momenteel botert het niet tussen gemeenten en provincies enerzijds en rijk en kabinet anderzijds. “De kritiek tussen overheden onderling is hard,” constateert Van Geel. “Er wordt fors op elkaar ingehakt.” Zo gaapt er een diepe kloof tussen het groeibeleid van het kabinet en de weerstand daartegen bij veel gemeenten rond de luchthaven, onder meer over de vastgelopen woningbouwplannen bij Schiphol.Het rijk zal daarbij meer maar de regio moeten komen, aldus het advies. Nu laat Den Haag besluiten aan de regio en ligt de uitvoering bij overheden die zich niet gehoord voelen. “Het rijk moet meer naar de regio komen en niet alles over de heg gooien bij provincies en gemeenten,” aldus Van Geel. “De regio moet daarin verantwoordelijkheid nemen en niet alleen boze brieven schrijven.”

Luchtvaart op zijspoor


De luchtvaartsector zelf wordt door CDA-politicus Van Geel op een zijspoor gezet. Nu zitten Schiphol, luchtverkeersleiding en luchtvaartmaatschappijen nog direct aan tafel in overlegcircuit. “We moeten luchtvaartbedrijven niet bijzonder behandelen. Bedrijven als Schiphol of instanties als LVNL pakken hun rol al zelf. Je moet een onderneming geen maatschappelijke rol opdringen, dat doen we bij Tata Steel of Philips ook niet.” “Schiphol of KLM kunnen straks wel zelf om advies vragen aan de overlegorganen. Maar ze zitten er niet meer in.” Van Geel erkent dat de animo vanuit de bedrijven beperkt kan zijn en dat die - zoals Schiphol sinds de teloorgang van de Omgevingsraad al doet - zelf contacten met de regio kunnen organiseren. “Maar ook in de tijd van de Omgevingsraad lobbyde de luchtvaartsector al. Daar zijn het bedrijven voor. Onlangs presenteerde het kabinet, zonder directe ruggespraak met de regio, zijn definitieve versie van de plannen, waarin groei van Schiphol naar 540.000 vluchten en opening van Lelystad Airport vooropstaat. 

Aan debesturenvan de landelijke politieke partijen en hunTweede Kamerfracties

Amsterdam, 1 oktober 2020
Betreft: het onderwerp luchtvaart in de komende verkiezingen en kabinetsformatie

Geachte mevrouw, meneer,

Het LBBL stuurt u deze brief in het kader van de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer en de daaropvolgende kabinetsformatie.

Het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) is een samenwerkingsverband van bewonersorganisaties rond Nederlandse luchthavens. (Meer informatie op lbbl.nl.)

Het LBBL heeft in haar reactie op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020 –2050 fundamentele kritiek geuit. De nota begint met het centraal stellen van vier publieke belangen. De uitwerking die daarop volgt schiet echter ten opzichte van deze belangen ernstig tekort. Zie ook het toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De nota kiest opnieuw voor verdere groei van de Nederlandse luchtvaart en levert geen, soms zelfs een negatieve bijdrage aan het verminderen van de leefbaarheids-en klimaatproblemen die de luchtvaart veroorzaakt.

Er is meer aan de hand. Vanaf begin dit jaar heeft de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus de internationale luchtvaart voor langere tijd volledig ontregeld. De luchtvaartsector moet nieuwe businessmodellen ontwikkelen, want de overheden zullen niet eindeloos financieel bijspringen. Rijk en luchtvaartsector moeten ook een antwoord geven op de uitdagingen die de nieuw aangetreden Europese Commissie in haar ambitieuze klimaatbeleid heeft neergelegd.

Dit overziende is naar onze mening grondige heroverweging op zijn plaats van de koers en de uitwerking in de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050.

Het LBBL verzoekt u -in het belang van het leefmilieu van de omwonenden van luchthavens en vanwege het belang dat de hele samenleving heeft bij een klimaatbeleid waaraan ook de luchtvaartsector naar verhouding bijdraagt -om onderstaande punten een belangrijke plaats te geven bij het vervolmaken van uw verkiezingsprogramma, in de verkiezingscampagne en de verkiezingsdebatten, bij de vorming van een nieuw kabinet en het opstellen van een regeerakkoord.’

Luchtverkeer en bestemmingen

1.Stem het luchtverkeer van en naar Nederland af op de behoefte van de Nederlandse samenleving, waarbij Schiphol functioneert als nationale luchthaven met intercontinentale bestemmingen en de regionale luchthavens (Eindhoven en Rotterdam) voorzien in een deel van het verkeer tussen hun eigen regio en andere regio’s binnen Europa.

2.Wees selectief in het bestemmingenpakket dat wordt aangeboden. Stel voorop het onderhouden van luchtverbindingen met bestemmingen die voor de Nederlandse samenleving en economie van essentieel belang zijn.

3.Beperk het goedkope massatoerisme door de lucht en beperk het aantal overstappende passagiers op Schiphol. 

Prijsbeleid

4.Pas bij de luchtvaartsector dezelfde fiscale maatstaven toe als bij andere commerciële ondernemingen gelden (inclusief het ETS).

Volksgezondheid

5.Zet in het belang van de bescherming van de volksgezondheid (terugdringen ernstige geluidhinder en slaapverstoring) een geluidssystematiek op die beter correspondeert met de werkelijk ervaren hinder. Zorg voor een onafhankelijke handhaving van de betreffende regels en normen.
6.Dring vervuilende en klimaat-belastende emissies van het vliegverkeer verder terug. Voer een veilige normering in voor roet en ultrafijn stof. Ook vliegvelden moeten aan de stikstofwetgeving voldoen.

Klimaat 7.

Ook de luchtvaartsector moet zich richten op tijdige realisatie van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Regionale luchthavens 8.Voorkom de opening van Lelystad Airport voor commercieel vliegverkeer. Overweeg de sluiting van Groningen Airport Eelde en beperk het luchtverkeer op Maastricht Aachen Airport.
9.Voer het Van Geel-advies over Eindhoven Airport onverkort uit, met als referentie de bepalingen van het Luchthavenbesluit 2014.

Burgerparticipatie

10.Zorg dat georganiseerde burgers structureel zijn betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het luchtvaartbeleid.

Reizen binnen Europa

11.Ontwikkel comfortabele, vlotte en in prijs voordelige alternatieven voor vliegverkeer binnen Europa.

Uiteraard geven wij gaarne een nadere toelichting.

Dank voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet, namens het LBBL
Michiel Visser, voorzitterMeer.....
Reactie van de OVV over het misbruik van de Schiphol-Oostbaan

Duidelijk is dat van OVV niets verwacht kan worden. Zij handhaven niet, dat is niet hun taak. Alleen wanneer er een ongeluk gebeurt, bv een vliegtuig stort neer op Amsterdam, gaat onderzocht worden waarom LVNL zich niet gehouden heeft aan de aanbevelingen van OVV. 
Zonder overleg met bewoners heeft de minister dit vastgelegd in de NNHS (Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel Schiphol). En dat houdt o.a. in dat de SO-baan geen aparte status meer heeft. Schiphol heeft nu dus 6 banen die de LVNL allemaal gewoon mag gebruiken wanneer zij menen dat het nodig is. Zover ik het begrepen heb is er GEEN wettelijke ondersteuning van de NNHS. Maar daar trekt niemand (LVNL) zich wat aan.

Geachte heer Weijer, Met excuus voor de vertraging reageer ik hierbij puntsgewijs op de onderwerpen in uw e-mailbericht van 30 oktober j.l.

 • De Onderzoeksraad onderzoekt ongevallen en ernstige incidenten die hebben plaatsgevonden en kan, zo nodig aanbevelingen doen. Partijen zijn verplicht aan te geven of zij de aanbevelingen overnemen en zo niet, wat daarvoor de reden is. Dit is echter geen toezicht en handhaving. Toezicht en handhaving is het controleren of organisaties zich aan voorschriften houden die aan hen zijn opgelegd en daar tegen optreden als dat niet gebeurt. Zoals al eerder is uitgelegd, houdt de Onderzoeksraad zich daar niet mee bezig.

 • Zowel in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol als in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol wordt geen aparte status aan baan 04-22 (Oostbaan) toegekend. Met name in artikel 3.1.5 van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol wordt deze baan genoemd als een van de start- en landingsbanen. Weliswaar wordt deze baan voornamelijk gebruikt door General Aviation, maar het gebruik door verkeersvliegtuigen wordt niet uitgesloten. Zoals eerder genoemd heeft dit te maken met de weersomstandigheden (wind) en het aanbod van verkeer. Zoals ook in de MER 2016 van Schiphol staat vermeld, wordt preferentieel baangebruik toegepast binnen de mogelijkheden van operationele uitvoerbaarheid. Dit houdt in dat als de (weers)omstandigheden zodanig zijn dat de preferente banen niet gebruikt kunnen worden, andere banen gebruikt mogen worden.


Hoewel de tekst in het onderzoeksrapport van de OVV wellicht zodanig gelezen kan worden dat baan 04-22 een andere status heeft dan de andere banen, is dit niet het geval.

 • De aankomst en vertrekprocedures zijn door de Minister vastgesteld. Artikel 23 van de Regeling luchtverkeersdienstverlening zegt hierover:


Artikel 23. Procedures en patronenDe naderings-, vertrek- en wachtprocedures, alsmede de luchtverkeerspatronen voor luchthavenverkeer zijn de procedures en patronen die door de minister zijn vastgesteld en die zijn opgenomen in de luchtvaartgids, hoofdstukken AD 2 en 3.  De luchtvaartgids kunt u vinden op:https://www.lvnl.nl/eaip/2020-10-22-AIRAC/html/index-en-GB.html Voor de duidelijkheid staan hieronder de aankomstprocedures van baan 22 weergegeven. Omdat deze procedures voor piloten bedoeld zijn, zijn deze wellicht niet helemaal duidelijk. Bij het uitvoeren van deze aanvliegroutes (in rood) vliegen de vliegtuigen over de binnenstad van Amsterdam. Gelet op het voorgaande is er voor de Onderzoeksraad geen verdere rol in deze zaak weg gelegd, uiteraard tenzij er ongevallen of ernstige incidenten plaats vinden. Ik hoop dat u hiermee voldoende bent ingelicht.           Met vriendelijke groet, De Onderzoeksraad voor Veiligheid  info@onderzoeksraad.nl  BezoekadresLange Voorhout 92514 EA Den HaagT 070 333 70 00F 070 333 70 77 PostadresPostbus 954042509 CK Den Haag 
Stiekem einde aan status aparte Vondelparkbaan

 DOOR SCHIPHOLWATCH

De Oostbaan blijkt in het Nieuwe Normen en Handhavingstelsel (NNHS) geen aparte status meer te hebben als landingsbaan voor alleen maar zakenvliegtuigjes. Schiphol mag de baan met aanvliegroute dwars over de Amsterdamse binnenstad en het Vondelpark voortaan volledig inzetten, ook voor de zwaarste toestellen.

Het Amsterdamse Vondelpark, foto van Hung Tran via Unsplash

Dit blijkt uit een antwoord van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA). De correspondentie hierover is door SchipholWatch ingezien.“Zonder enig overleg met bewoners heeft de minister in het NNHS vastgelegd dat de Oostbaan geen uitzonderingspositie meer heeft”, aldus dr Kees Weijer, voorzitter van PVA.“Schiphol heeft nu dus zes banen die de luchtverkeersleiders gewoon mogen gebruiken als zij menen dat het nodig is. Het is te gek voor woorden.”

Gevaarlijk vliegen boven Amsterdamse binnenstad
Weijer had in een eerder schrijven aan de Onderzoeksraad melding gemaakt van het veelvuldig inzetten van de Oostbaan en uitte zijn zorgen over de risico’s die dit met zich meebrengt. De aanvliegroute voert immers dwars over de beschermde binnenstad van Amsterdam, via het Vondelpark over het Amsterdamse Bos naar Schiphol.Het wegvallen van de aparte status van de Oostbaan is een complete verrassing voor veel omwonenden. Niet eerder werd dit openlijk aangegeven. Dat burgers hier via een antwoord van de Onderzoeksraad achter moeten komen, is op zijn minst een twijfelachtige gang van zaken. Om niet te zeggen dat zij opnieuw en wederom zijn geschiphold.

Zwaarste toestellen nu ook op Oostbaan
Jarenlang mocht de Oostbaan in principe slechts worden gebruikt voor kleinere zakenjets die minder overlast geven dan Jumbojets. Aan die status is nu dus stiekem een einde gekomen, zodat bewoners van Amsterdam-Centrum en -Zuid voortaan ook kunnen worden getrakteerd op de grote herriemakers als de 747s en 787s en enorme Airbussen.Voorzitter Weijers is verbijsterd over deze gang van zaken. “U schrijft als Onderzoeksraad dat dit is vastgesteld in ‘procedures’, maar daar ben ik totaal niet van op de hoogte. Zou u mij bekend kunnen maken met die procedures, want ik ken ze niet.”
LUCHTVAARTNOTA MISLUKT, TWEEDE KAMER AAN ZET

(ORS-bewoners, concept 20201123) De Luchtvaartnota 2020-2050 geeft geen antwoord op de belangrijkste vragen voor luchtvaart in de toekomst: Hoeveel luchtvaart heeft Nederland nodig? En: Wat kan de omgeving aan overlast dragen?
De hoogstnoodzakelijke afweging tussen netwerkkwaliteit en omgevingskwaliteit kan daarom niet worden gemaakt op basis van deze kabinetsvisie voor de komende decennia. Onze eerdere reactie op de ontwerp-nota was: een gemiste kans. De definitieve nota beschouwen wij als mislukt.

Netwerkkwaliteit
Het kabinet praat de luchtvaartsector na dat internationale bereikbaarheid via de lucht gelijk staat met het hubmodel: veel overstappers zou goed zijn voor het vestigingsklimaat. Het mainportbeleid is echter een achterhaald concept van connectiviteit. Ten eerste is het niet gebaseerd op een analyse van noodzakelijke bestemmingen en frequenties om te voldoen aan Nederlandse de vraag naar zakenreizen, vakanties en inkomend toerisme. Ten tweede leidt het tot een zelfs in tijden van economische voorspoed negatief bedrijfsresultaat (waarvan de omvang wordt versluierd door het buiten beschouwing laten van de enorme externe kosten, de vrijstelling van belastingen en heffingen en de enorme staatssteun). Wanneer wel wordt uitgegaan van de Nederlandse vraag en ook rekening wordt gehouden met alternatieven als trein en internet volstaan volgens diverse onderzoeken tot in lengte van jaren ca. 400.000 vluchten op Schiphol.

Omgevingskwaliteit
Luchtvaart brengt nadelen als veiligheidsrisico, gezondheidsschade en milieulasten mee die met hinderbeperkende maatregelen zouden kunnen worden bestreden of gecompenseerd. Het groeiverdienmodel veronderstelt echter ten onrechte dat maatregelen als minder lawaaiige vliegtuigen, innovatieve vliegprocedures of routeoptimalisatie zouden opwegen tegen de daardoor mogelijk gemaakte toename van het aantal vluchten. Dat is om twee redenen niet het geval. Ten eerste zijn de wettelijke hinderberekeningen gebaseerd op aantallen gehinderden en jaargemiddelden waarvan is gebleken dat die niet aansluiten bij de hinderbeleving. Ten tweede kan het aantal gehinderden wel een (plafond)norm zijn voor de totale geluidsbelasting van een luchthaven, maar niet voor de lokale hinderbelasting. Zou dat wel het geval zijn, dan zou hinderverplaatsing meetellen als hinderbeperking (en dus groei), met alle perverse gevolgen van dien (onleefbare concentratie van hinder).
Door deze verschillen in hinderbepaling en -beleving is ieder geval bij Schiphol de situatie ontstaan dat de grens van aanvaardbaarheid is overschreden. Het Aldersverslag van 2019 en de vele reacties op de Luchtvaartnota maken duidelijk dat het draagvlak in de omgeving volledig is verdwenen.
Voor omvang en verdeling van (geluids)hinder zal een nieuwe norm moeten worden ontwikkeld voor lokale omgevingskwaliteit. Deze index moet factoren omvatten als aantal passages, piekbelasting, vlieghoogte, vliegprocedure, rustperioden, etc. Aan zo’n norm voor omgevingskwaliteit moet omwonenden van vliegvelden individuele rechtsbescherming kunnen ontlenen. Bij aanleg en gebruik van snelwegen en verkeerspleinen in de lucht moeten burgers dezelfde rechten hebben als voor dergelijk projecten op de grond.

Afwegingskader
In plaats van een gedegen onderbouwing te geven hoe Nederland wereldwijd goed verbonden kan blijven met inachtneming van de publieke belangen, blijft de luchtvaartnota steken in bespiegelingen over een failliet groeiverdienmodel terwijl niet duidelijk is waarom, en zo ja hoeveel, Schiphol zou moeten groeien. Er zijn legio argumenten waarom dat niet het geval is en er eerder sprake moet zijn van krimp. De bevolking is daarvan overigens al overtuigd. De helft wil krimp, slechts 14% vindt groei nodig.

Uit balans
Vanaf 2008 is het motto geweest: ’Ontwikkeling in balans met de omgeving’. Helaas is daarvan niets terecht gekomen. Schiphol heeft de groei naar 500.000 vluchten binnengehaald zonder de daarbij behorende hinderbeperking te leveren. Om die reden kwam er begin 2019 geen akkoord over de ontwikkeling na 2020. De omgevingspartijen (bewoners en bestuurders) hadden er geen vertrouwen in dat dit in de toekomst beter zou gaan. De discussie over het hinderreductieplan van Schiphol heeft dat vermoeden bevestigd en dus ook niet geleid tot herstel van vertrouwen. Alleen een duidelijke uitspraak van het Parlement kan deze impasse doorbreken.


Luchtvaartnota 2020 tot 2050

Bijgaande link bevat alle bijlagen. Inmiddels 49% voor krimp en maar 14% voor groei uit draagvlak onderzoek. De voorwaardelijke groei uit de nota heeft dus maar draagvlak bij 14% van de bevolking.

definitieve-luchtvaartnota

of bij ons

Kabinetsreactie adviezen en toetsen Luchtvaartnota.pdf

Kamerbrief Luchtvaartnota.pdf

Luchtvaartnota 2020-2050.PDF

Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota.pdf
7 maanden lang dramatische vliegtuigoverlast verwacht boven Amsterdam

Geachte wethouder Victor Everhart,


‘Tijdens groot onderhoud aan de Polderbaan zal er van 23 november tot begin juni 2021 meer gebruik worden gemaakt van de Buitenveldert-, Zwanenburg- en Oostbaan, ook ’s nachts’. Dit bericht stond plotseling vorige week op de website van Schiphol. Het gevolg van deze werkzaamheden aan de Polderbaan, een belangrijke preferente landingsbaan, zal zijn dat de bewoners die wonen onder de aanvliegroute van andere niet-preferente landingsbanen, veel meer last, ook ’s nachts, zullen ondervinden.


Met klem spreken wij u aan, als de wethouder met Luchtvaart en Schiphol in het pakket, om directe actie te ondernemen tegen Schiphol om te voorkomen dat bovengenoemd plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het kan niet zo zijn dat twee bedrijven, Schiphol en Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL), ineens met een plan komen bepaalde werkzaamheden te gaan uitvoeren die zeer veel overlast, zowel overdag en ’s nachts, zullen bezorgen bij bewoners van Amsterdam.


Voordat bedrijven met een dergelijk plan komen zal er toch eerst overleg moeten plaatsvinden, in dit geval met groot aandeelhouder Amsterdam en met de bewoners van Amsterdam. Ook zal er een uitgewerkt plan op tafel moeten komen op welke wijze het plan uitgevoerd gaat worden en op welke wijze de belangen van de bewoners, waaronder zo min mogelijk geluidsoverlast, in acht worden genomen. Pas na goedkeuring door aandeelhouder Amsterdam en de bewoners kan begonnen worden aan de uitvoering van het baanonderhoud van de Polderbaan. Deze gang van zaken geldt in Nederland voor elk groot project waarin overlast kan worden verwacht.


Graag vernemen wij van u welke actie Amsterdam tot nu toe heeft genomen om start van het Schipholproject op 23 november, zoals het nu is gepresenteerd, te voorkomen zonder dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over op welke wijze overlast zal worden voorkomen.


Hopende op een snel antwoord,

Hoogachtend,

Kees Weijer

Dr. K. Weijer
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
Lid Koepel Amsterdamse Schipholgroeperingen
Van Eeghenstraat 54-2
1071 GJ Amsterdam
+31.(0)655.782.785
www.vliegoverlast.nl


Kort geding tegen staatsteun KLM

Beste belangstellende,

 Aanstaande woensdag 18 november om half tien ’s ochtends dient het kort geding van Greenpeace aangaande de staatssteun aan KLM. De zitting vindt plaats in de Rechtbank te Den Haag. 
In verband met het coronavirus is er binnen, tijdens de zitting, slechts een beperkt aantal mensen welkom. Daarom gaan Greenpeace en andere actiegroepen buiten bij de ingang staan om zo onze boodschap aan de buitenwereld te laten zien: de overheid zou de staatssteun aan KLM moeten koppelen aan drastische en bindende maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Indien ook jij naar Den Haag wilt komen om de zaak van Greenpeace te ondersteunen, dan kan dat uiteraard. Ik vraag je dan wel om een mailbericht te sturen naar sandra.brinkmann@greenpeace.org opdat we ongeveer weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Ook kunnen we je dan nog informeren over de laatste details. We verzamelen bij de Rechtbank om half negen en iets na half tien is de prikactie weer afgelopen. Het is verplicht om minstens anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen. We hopen ook jou te zien! 
Met hartelijke groet,
Odile Rijken
De olifant in de kamer mbt de luchtvaartnota

Beste mensen,

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen presenteert op zijn videokanaal een nieuwe video, ditmaal over de netwerkkwaliteit van Schiphol.

Hierbij de link naar onze vierde video met betrekking tot de Luchtvaartnota, getiteld 'De Olifant in de Kamer': https://youtu.be/ju_Xcm0SH6I

Eerdere video's waren 'De Luchtvaartnota gefileerd', 'De Luchtvaartnota afgebrand...' en 'Naar een Luchtvaartautoriteit'.

Vergeet niet je te abonneren op het KAS-kanaal! En stuur de mail gerust door.

De eerstvolgende presentatie zal gericht zijn op de economische kant van de luchtvaart.

Opbouwende reacties zijn welkom.

Met vriendelijke groet, mede namens presentator Fulco van der Veen,

Wouter Looman

Laagvliegende helikopters zorgen voor overlast bij inwoners in centrum


Laagvliegende helikopters zorgen voor overlast bij inwoners in centrum

Laagvliegende helikopters zorgen voor overlast bij inwoners in centrumSamen met AT5AmsterdamTwee laagvliegende helikopters hebben zondagavond voor overlast gezorgd in het centrum van Amsterdam. De helikopters, die rondcirkelende boven de stad, maakten opnames voor Amsterdam Music Festival.Het ging om een privéhelikopter en een helikopter van Red Bull. Vooral de privéhelikopter zorgde voor de nodige irritaties bij een hoop inwoners uit Amsterdam, zo valt te lezen op sociale media.Op de website Flightradar24 is te zien dat de privéhelikopter flink wat rondjes boven de binnenstad heeft gemaakt. Beide helikopters hebben enkele uren boven Amsterdam gevlogen.De opnames werden gemaakt bij onder meer Capital C. "Er is van tevoren geflyerd en het is in de buurten besproken. Er is hiervoor ook een vergunning aangevraagd", zegt een woordvoerder van het creatieve centrum.Commentaar PVA:
Dat er geflyerd is en met de buurten gesproken klopt niet wbt buurt 7 de westelijke grachtengordel.
Bovendien is het uit het oogpunt van de veiligheid onverantwoordelijk om boven het centrum van Amsterdam met twee helikopters gedurende uren vlak bij elkaar capriolen uit te halen en daarbij ook ernstige geluidsoverlast  te veroorzaken. Mn. is deze overlast ernstig omdat in deze tijd dat iedereen geacht wordt ivbm Covid-19 zoveel mogelijk thuis te verblijven.


Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV)

Beste leden PVA,
Vorige week is Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) bescherming tegen vliegtuighinder opgericht. De doelstelling is weergegeven in het adres.
Rechtszaken zijn kostbaar en daarom is RBV een crowdfunding gestart. Onze leden vragen ons vaak "wat kunnen wij doen"? Het antwoord van PVA is: doe mee en ondersteun deze actie!

Groet,
Dr. K. Weijer
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
Lid Koepel Amsterdamse Schipholgroeperingen
Van Eeghenstraat 54-2
1071 GJ Amsterdam
+31.(0)655.782.785
www.vliegoverlast.nl
Opinie: Waarom worden bij KLM zakelijkheid en gezond verstand bedolven onder blauwe KLM-emoties?

Laat de markt KLM redden en besteed de miljarden staatssteun aan de grote maatschappelijke opgaven, betoogt 

Na de 3,4 miljard euro aan (staatsgaranties op) leningen voor KLM wil minister Hoekstra van Financiën nu praten over de versterking van het eigen vermogen van KLM. Moet KLM gered worden? Zo mogelijk, maar niet door de overheid. Zelfs ING, een systeembank, had in 2008 niet gered moeten worden door de overheid.ING werd in 2008 door de overheid gesteund met 10 miljard euro, omdat het als vitale systeembank niet mocht omvallen. ‘Vitaal’ betekent dat het wegvallen van een onderneming leidt tot grote economische schade. ‘Nationale trots of de dreigende werkloosheid van ING-werknemers hadden destijds in de afwegingen geen primaire betekenis’, aldus de destijds direct betrokken topambtenaar Bernard ter Haar recentelijk in zijn blog.Op basis van dat criterium moet KLM niet worden gesteund. KLM is niet vitaal voor de Nederlandse economie. Als KLM gered moet worden, geldt dat ook voor tientallen, zo niet honderden andere ondernemingen.Bovendien, een faillissement staat los van de levensvatbaarheid van een onderneming. KLM zou na een eventueel faillissement kunnen doorstarten, of de vliegtuigen, landingsrechten en overige activa kunnen worden gekocht door andere luchtvaartmaatschappijen. Zo is het destijds met DAF en Fokker ook gegaan. En ook met Sabena, de ‘KLM van België’, die in 2001 failliet ging. Zelfs bij dit grootste faillissement uit de Belgische geschiedenis leed de economie geen grote schade. Dat zou ook gelden voor de Nederlandse economie bij een eventueel faillissement van KLM.En dan nog. Zelfs als er sprake is van een vitaal bedrijf is er in eerste instantie nog geen rol voor de overheid weggelegd. In 2008 was het hoogstwaarschijnlijk niet nodig dat de staat ING steunde. ING had zelf een aan­delenemissie kunnen doen. Daarvoor ben je een beursfonds en daar zijn (kapitaal)markten voor. Voor de urgentie had de overheid die 10 miljard kunnen voorschieten, totdat het geld van de emissie binnen was. Het was voor beleggers een gouden kans geweest, kopen op een dieptepunt, met de continuïteitsgarantie van de Nederlandse Staat in de achterzak.

Aandelenemissie


Het kan echt anders, ook in tijden van corona. Een goed voorbeeld is ’s werelds grootste cruisescheepvaartonderneming Carnival, eigenaar van onder andere de Holland-Amerika Lijn, die heeft tijdens de coronacrisis al drie keer een aandelenemissie gedaan. Voor beleggers die bij de eerste emissie op 2 april zijn ingestapt is de aandelenkoers sindsdien verdubbeld. Een ander voorbeeld is KPN. Begin 2013 was de koers vanwege forse verliezen ingestort naar 1,50 euro, de laagste koers ooit. KPN, toch niet onbelangrijk voor de Nederlandse economie, heeft toen ‘gewoon’ voor 4 miljard euro aandelen moeten uitgeven. Dat had ING ook kunnen doen en kan KLM – als op termijn levensvatbare onderneming, in waarschijnlijk afgeslankte vorm – nu ook doen.Wat is er aan de hand met de politiek? Waarom niet de markt zijn werk laten doen en die miljarden elders zinvol besteden? En waarom worden bij KLM zakelijkheid en gezond (economisch) verstand bedolven onder blauwe KLM-emoties, Kamerbreed? Ogem, Fokker, DAF, V&D, Imtech (22 duizend werknemers bij faillissement in 2014), DSB bank, KPN, Hema, mochten geen van allen rekenen op steun van de overheid. Waarom zijn voor politiek Den Haag de vele tienduizenden werknemers bij deze ondernemingen minder waard dan de werknemers van KLM? Waarom zegt minister Hoekstra over het redden van KLM wel ‘We doen dit allemaal om de onderneming te redden en zoveel mogelijk banen te behouden’ en niet bij andere ondernemingen? Wellicht kunnen elders met minder geld meer banen worden gered.

Blauw ministerie


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heet in Haagse kringen ‘het blauwe ministerie’. ‘Staatsteun houdt ‘onze blauwe trots’ in de lucht’, stelde minister Van Nieuwenhuizen ‘onzakelijk’, schreef de Volkskrant op 27 april. Daar komt bij dat niet alleen KLM, maar de hele luchtvaartsector – als grootvervuilers bovendien – worden voorgetrokken en ten onrechte fors gesubsidieerd, met nul btw op tickets, nul accijns op brandstof, tijdens corona mochten alleen in vliegtuigen mensen opgepakt tegen elkaar zitten, de sector doet niet mee met het klimaatakkoord van Parijs en betaalt geen CO2-heffing.We zagen twee kwesties. Er is allereerst geen sprake van marktfalen en toch grijpt de overheid in, voor miljarden, een dure vorm van overheidsfalen. En op de tweede plaats wordt KLM ten onrechte behandeld als een systeembank, als zijnde vitaal voor onze economie. Het eerste komt over als naïviteit of onwetendheid, een reddingsreflex? Het tweede als een groot Haags taboe, Kamerbreed.Den Haag heeft vanuit een soort van tunnelvisie verkeerde afwegingen gemaakt. Meer vanuit primaire emoties en blauwe onderbuikgevoelens dan economische rationaliteit en gezond verstand. Het is belangrijk dit debat in alle scherpte te voeren en Den Haag weer terug te krijgen op het pad van de (economische) ratio.Er liggen grote maatschappelijke opgaven (onderwijs, klimaat, corona, de groeiende sociale kloof, etc.) waar de rol van de overheid onmisbaar is en miljarden mee zijn gemoeid. Aandeelhouders kunnen prima hun eigen broek ophouden, laat de markt zijn werk doen.

Kees Cools is voormalig hoogleraar corporate finance en governance en momenteel Fellow aan het Governance Department van Tilburg University.Dit artikel is in uitgebreidere vorm eerder verschenen in mejudice: https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/overheidsfalen-en-de-klm-gekte
Onze gezondheid en ons woongenot zijn in gevaar. Bewoners rond Schiphol stappen naar de rechter

PERSBERICHT

13 oktober 2020

'Onze gezondheid en ons woongenot zijn in gevaar’

Bewoners rond Schiphol stappen naar de rechter

Langdurige blootstelling aan lawaai en vervuiling door vliegverkeer leiden tot ernstige gezondheidsklachten. En ook het woongenot wordt zwaar aangetast. Deze feiten zijn niet nieuw. De overheid is ervan op de hoogte en heeft de taak de bewoners tegen deze negatieve effecten van het vliegverkeer te beschermen. Echter als het om de luchtvaart gaat, dan geeft de overheid niet thuis. Bewoners rond luchthavens voelen zich behandeld als tweederangsburgers en dat zijn ze zat. Ze stappen daarom naar de rechter.

Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder
De in de luchtvaartnota 2020-2050 van minister Van Nieuwenhuizen gepresenteerde groei tot 800.000 vluchten, doet de bewoners rond Schiphol het ergste vrezen. Reden voor de bewoners om de minister te laten weten dat zij de eenzijdige focus van de overheid op de luchtvaart niet langer accepteren. Drie bewonersverenigingen hebben zich per 1 april 2020 verenigd in de Stichting ‘Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder’ (RBV) (www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl)

Vliegtuighinder is (gemeente-) grensoverschrijdend
Het doel van de stichting is om in samenwerking met andere bewoners en hun bewonersverenigingen uit de wijde omtrek rond Schiphol de minister via de rechter te dwingen tot adequate bescherming tegen vliegtuighinder.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Het recht op ongestoord wonen, een fundamenteel recht, is de basis waarop RBV de civiele procedure voert. De inzet is het afdwingen van wettelijke en handhaafbare maatregelen om de gezondheid en het woongenot van elke bewoner te beschermen tegen de negatieve effecten van het vliegverkeer. In de civiele procedure wordt RBV terzijde gestaan door het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, dat opkomt voor de belangen van individuen en bedrijven, met een bijzondere aandacht voor de rechten van de mens.

Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl

info@beschermingtegenvliegtuighinder.nl

================================EINDE PERSBERICHT====================================

Noot voor de redactie
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tel: 00 31 6 24 17 90 71 Jan Boomhouwer (woordvoerder RBV)
Tel: 00 31 6 25 05 88 70 Sietske van den Broek (secretaris RBV)

Of via:
info@beschermingtegenvliegtuighinder.nl


Bijlage in pdf: Foto van Oprichting RBV door drie Bewonersverenigingen

https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/wp-content/uploads/RBV-1-2.jpg.pdf

Van links naar rechts:

Jeroen Verbeek, voorzitter Vereniging Vliegtuighinder Westeindergebied
Ineke Loogman, voorzitter Vereniging Leefgenot Westeinderplassengebied
Jan Boomhouwer, voorzitter Behoud Woongenot Aalsmeerbaan

Ernstige zorgen in Amsterdam over meer 'misbruik' Schiphol-Oostbaan

6 oktober 2020, 06.00 uur · Door Doron Sajet

AMSTERDAM - Het Platform Vliegoverlast Amsterdam maakt zich ernstige zorgen over het toenemende gebruik van de Schiphol-Oostbaan voor landend verkeer. De bewonersorganisatie beschuldigt Schiphol en Luchtverkeersleiding de korte landingsbaan vaker te gaan inzetten om bijna-botsingen bij andere banen te voorkomen. De Oostbaan wordt deze week vaker gebruikt, maar dat is volgens het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol vanwege andere redenen.

Een van de laatste Boeing 747's van KLM nadert de Schiphol-Oostbaan - NH Nieuws / Doron Sajet
Een van de laatste Boeing 747's van KLM nadert de Schiphol-Oostbaan - NH Nieuws / Doron Sajet
Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Voorzitter Kees Weijer van Platform Vliegoverlast Amsterdam heeft om actie gevraagd bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het stadsbestuur van Amsterdam. De Onderzoeksraad vindt dat Schiphol moet voorkomen dat vliegtuigen elkaar kunnen kruisen als ze tegelijk starten en landen op convergerende banen.

Enkele honderden meters
Weijer vermoedt dat Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) dat probleem willen gaan voorkomen, door meer landend verkeer op de Oostbaan te gaan afhandelen. De naderingsroute van de Oostbaan ligt direct boven Amsterdam. De toestellen vliegen dan op enkele honderden meters boven de binnenstad op Schiphol af.

Rechtop in bed
Volgens Weijer wordt door het, zoals hij het noemt, 'misbruik' van de Oostbaan voorbij gegaan aan de eisen van Onderzoeksraad dat vliegen over dichtbevolkte gebieden vermeden moet worden. "Ze ruilen het ene gevaar in voor het andere", aldus Weijers die gisterochtend om 6.45 uur alweer rechtop in zijn bed zat door een laagvliegende KLM-Dreamliner vanuit Nairobi.

Een Boeing 737-700 van KLM nadert de Oostbaan over Amsterdam-Oud Zuid. Artikel gaat verder onder de video.

Play Video
Een Boeing 737-700 van KLM nadert de Oostbaan boven Amsterdam - NH Nieuws / Doron Sajet

De Oostbaan is met 2.010 meter de kortste van zes start- en landingsbanen van Schiphol. De baan wordt over het algemeen alleen voor 'general aviation' gebruikt, zoals privéjets en de Dorniers van de Kustwacht. Enkele jaren geleden is het asfalt verstevigd en kunnen er vrijwel alle type vliegtuigen erop landen, op de Airbus A380 na. Met harde zuidwesten wind kan de Oostbaan dan ook worden ingezet, met als gevolg dat grote passagierstoestellen laag over Amsterdam naar Schiphol vliegen.

Never nooit voor bedoeld!
"Daar is de Schiphol-Oostbaan never nooit voor bedoeld!", meent Weijers. De platformvoorzitter zegt dat Schiphol en LVNL het belang van het vliegverkeer laten prefereren boven de belangen van bewoners, om de luchtvaartmaatschappijen een plezier te doen. Landen op de Oostbaan scheelt een taxitijd van zo'n 20 minuten (en dus kostbare brandstof) in vergelijking met aankomen op de Polderbaan. De Kaagbaan en de Polderbaan zijn 'preferente banen', die voor relatief het minste hinder zorgen.

Weijers begrijpt niet waarom Schiphol dagelijks in piektijden drie banen tegelijk gebruikt. "Juist in de coronasituatie van nu is dit helemaal onzin omdat twee banen om te landen en op te stijgen ruim voldoende is omdat er veel minder verkeer is", aldus Weijers.

Taxibaanonderhoud
De Schiphol-Oostbaan wordt de komende week naar verwachting nog veel vaker gebruikt. Volgens het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol is dat niet om luchtvaartmaatschappijen te pleasen, maar vanwege verwachte verminderde zichtcondities, wind uit voornamelijk zuidwestelijke richtingen en taxibaanonderhoud nabij de Zwanenburgbaan, waardoor die baan moeilijker inzetbaar is.
Commissie Cohen pleit voor permanente bewonersparticipatie luchtvaart

Donderdag 1 oktober 2020
In haar rapport “Governance en participatie luchtvaart” houdt de Commissie Cohen een sterk pleidooi voor integrale, permanente en professionele bewonersparticipatie. De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) ziet dit als ondersteuning van haar streven om het Schiphol-overleg in de ORS serieus voort te zetten. Zij verwacht daarvoor ook steun van ORS-voorzitter Pieter van Geel die op dit moment de huidige omgevingsraad evalueert. Onderstaand enkele citaten uit het rapport-Cohen.  

Continu proces

Participatie in de luchtvaart is een continu proces. Het gaat om een constante afweging tussen grote en veelomvattende publieke belangen, zoals duurzaamheid en economie. Dit maakt participatie in de luchtvaart anders dan op veel andere gebieden, waar sprake is van een meer afgebakend proces, zoals bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe infrastructuur. De participatie daarvoor heeft een duidelijke start en een einde. Zelfs wanneer het in de luchtvaart gaat om een nieuw project of besluit, zoals het openen van een nieuwe luchthaven (Lelystad) of een nieuwe landingsbaan, is de afweging van belangen – en daarmee de participatie – veelal een continu proces.

Grote impact

Luchtvaart heeft een aanzienlijke impact op de leefomgeving van heel veel mensen, dieren en planten; geluidsoverlast, toe- en afstroom via wegen, uitstoot van CO2, stikstof en (ultra)fijnstof, zorgen over externe veiligheid. Dat maakt dat participatie er echt toe doet. Besluiten in de luchtvaart kunnen een groot verschil maken in de kwaliteit van de leefomgeving.

Technisch complex

Daarbij speelt een grote rol dat luchtvaart een technisch gecompliceerd onderwerp is. Dat maakt participatie niet eenvoudiger. Het is immers niet realistisch dat iedere participant over alle deskundigheid beschikt die nodig is om bijvoorbeeld de finesses van veiligheidsissues te begrijpen, of inzicht te hebben in het meten en berekenen van geluid. Toch zijn dit onderwerpen die aan de orde komen bij de afweging van belangen in de luchtvaart.
Misbruik Schiphol-Oostbaan

L.S.,

Onlangs heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid Schiphol en LVNL Schiphol en LVNL laten weten (kwartaal reportage jan-mrt 2020) dat elkaar kruisende vliegtuigen op Schiphol moeten worden vermeden en dat voor dit veiligheidsprobleem op kort termijn een oplossing moet worden gevonden.

Het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA) zal zich in deze brief beperken tot de situatie waarbij er geland wordt op de Zwanenburgbaan (18C-36C) en opgestegen van de Kaagbaan (24–06). In deze situatie kan het gebeuren dat een doorstartend vliegtuig met een opstijgend vliegtuig van de Kaagbaan in contact komt. Dit is juist de situatie die de OVV voor ogen heeft in haar schrijven aan Schiphol en LVNL.

Bij goed zicht en ZW-wind worden de preferente landingsbanen Polderbaan en Zwanenburgbaan gebruikt, waarbij inderdaad doorstartende vliegtuigen van de Zwanenburgbaan de Kaagbaan, waarvan opgestegen wordt, kruist.

Bij slecht zicht, dit wordt bepaald door de LVNL, wordt de Schiphol-Oostbaan gebruikt als landingsbaan voor alle vliegtuigen en dus niet alleen voor General Aviation. Landen op deze niet preferente kleine baan is mogelijk geworden omdat Schiphol, een aantal jaren geleden, deze baan voor het landen van alle vliegtuigtypen geschikt heeft gemaakt.

De Schiphol-Oostbaan mag alleen gebruikt worden als landingsbaan door ‘kleine’ vliegtuigen (General Aviation) en alleen bij dramatische weersomstandigheden ook de andere vliegtuigen. Schiphol zelf geeft dit ook aan in hun website www.schiphol.nl. Helaas houdt Schiphol zich weer niet aan haar afspraken en wordt de Schiphol-Oostbaan onterecht als landingsbaan door alle vliegtuigtypen gebruikt.

PVA en alle Amsterdammers maken zich ernstig zorgen over deze situatie. De OVV heeft in haar onderzoek van 2016-2017 (Onderzoek Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol) duidelijk aangegeven dat landingsbanen boven dichtbevolkte steden zo beperkt mogelijk gebruikt mogen worden. Bij gebruik van de Schiphol-Oostbaan wordt er laag (300-400 meter) over Amsterdam gevlogen (via Centraal Station, Amsterdam centrum, Vondelpark naar Schiphol), waarbij tussen 71-80 dB aan geluid wordt geproduceerd.

PVA is bang dat Schiphol en LVNL door de druk van OVV, om geen kruisend vliegverkeer meer te accepteren op Schiphol, nog meer gebruik gaat maken van de Schiphol-Oostbaan, waarbij dus wordt voorbijgegaan aan de eisen van OVV dat vliegen over dichtbevolkte gebieden vermeden moet worden.

Steeds weer worden de bewoners van Amsterdam geconfronteerd door een situatie waarbij Schiphol en LVNL het belang van vliegverkeer laten prefereren boven de belangen van bewoners. Juist in de Coronasituatie van nu is dit helemaal onzin omdat 2 banen om te landen en op te stijgen ruim voldoende is omdat er veel minder verkeer is.

PVA hoopt van harte dat u ons op kort termijn kunt verlossen van onze boven genoemde zorgen en ons informeert over welke acties OVV gaat nemen om deze onveilige situatie te beëindigen.

Met vriendelijke groet,
Kees Weijer

Dr. K. Weijer
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
Lid Koepel Amsterdamse Schipholgroeperingen
Van Eeghenstraat 54-2
1071 GJ Amsterdam
+31.(0)655.782.785
www.vliegoverlast.nl
Hoe verder met de luchtvaartnota

Hoe verder met de Luchtvaartnota

De Luchtvaartnota is een misdaad tegen de mensheid, aldus prof. dr. Fulco van der Veen van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties.
In een eerdere video hebben we de Luchtvaartnota gefileerd (https://youtu.be/gUL7ZFA743A), nu kijken we hoe het verder moet.
En we komen met een oplossing!
Hoe verder met de Luchtvaartnota De Luchtvaartnota is een misdaad tegen de mensheid, aldus prof. dr. Fulco van der Veen van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties.
In een eerdere video hebben we de Luchtvaartnota gefileerd (https://youtu.be/gUL7ZFA743A), nu kijken we hoe het verder moet. En we komen met een oplossing!'Gestolen licht'  Vliegtuigstrepen kosten veel geld

Nederlandse documentaire maakt indruk op Internationaal filmfestival

De Nederlandse inzending 'Gestolen licht' van filmer Peter Bosman staat in de finale van het Vienna Scientific Film Festival. Het Vienna Science Film Festival is een ontmoetingsplaats voor de wetenschappelijke films in Oostenrijk. Filmmakers en wetenschappers stuurden films in op het gebied van wetenschap, kunstmatige intelligentie, natuurgeschiedenis, kunst en sciencefiction. De documentaire gaat over de economische gevolgen van vliegtuigstrepen. Dat die strepen slecht zijn voor het klimaat en ook veel licht tegenhouden weet iedereen maar dat dat heel veel geld kost is minder bekend. Zowel boeren als eigenaren van zonnepanelen lopen jaarlijks duizenden euro's mis.  
Corona
Tijdens de coronacrisis werd de impact van het vliegverkeer pijnlijk duidelijk. Het vliegverkeer nam af en de lucht werd blauw De hoeveelheid licht in Nederland nam met 2,5% toe. De effecten voor de landbouw en de natuur zijn enorm. Professor Marcelis van de Landbouwuniversiteit Wageningen legt uit dat planten slechter groeien door minder licht. Sterker nog, door de strepen verliezen boeren boeren gemiddeld jaarlijks 2600 euro aan opbrengst per bedrijf. En op tijden met veel strepen lopen eigenaren van zonnepanelen dagelijks 500,000 euro aan opbrengst mis.

Oorlog
In oorlog vormen vliegtuigstrepen een probleem voor vliegeniers. De strepen geven precies de plek en de richting van hoogvliegende vliegtuigen aan. Het onderzoek naar het ontstaan van strepen startte daarom ook al in de tweede wereldoorlog. Luchtmachten weten precies hoe ze strepen kunnen voorkomen. Ook de burgerluchtvaart zou dat kunnen zo blijkt. Het effect op de opwarming van de aarde zou er sterk door verminderen.

Lobby

Bosman interviewde verschillende deskundigen, luchtverkeersleiders, wetenschappers, van raketgeleerden, biologen en gedragswetenschappers tot eigenaren van zonnepanelen, kunstenaars en meteorologen. Het kostte hier en daar moeite om aan de juiste gegevens te komen. Veel meteorologen hebben banden met de luchtvaart. Daarnaast wordt de discussie bemoeilijkt door complotdenkers. Dat vereiste soms overredingskracht om toch met wetenschappers te kunnen spreken. De film belicht alle aspecten van vliegtuigsmog, hoe ontstaan die strepen, wat is het effect op het klimaat, wat is het effect voor gewassen en plantgroei? Waarom worden die strepen nooit genoemd in het weerpraatje? Maar ook, wat zijn de mogelijke oplossingen. En we krijgen antwoord op de belangrijkste vraag: 'hoe het komt dat dit enorme probleem ons nauwelijks opvalt?'

Voor vragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen via info@publimix.nl of telefonisch met Peter Bosman; 06-55997587
Zienswijze K.A.S-Ontwerp Luchtvaartnota

Bijgevoegd de brief met het standpunt van KAS aan minister van Nieuwenhuizen mbt zienswijze van de minister in Ontwerp Luchtvaartnota 23 juni 2020. 
Klik op de link hieronder.

Meer.....
Strengere normen treffen niet Schiphol maar de woningbouw

VK: MARCEL VAN LIESHOUT

Veel woningbouwprojecten in gemeenten onder de aanvliegroutes van Schiphol dreigen onuitvoerbaar te worden. Nieuwe normen voor geluidshinder en leefbaarheid, door minister Kajsa Ollongren (Wonen) leiden ertoe dat het bouwen van tienduizenden woningen in de Schipholregio op grote beperkingen stuit.

Ollongren heeft de normen vastgelegd in de onlangs gepubliceerde Aanvullingsregeling Geluid van de Omgevingswet. Het regent inmiddels bezwaren van gemeenten en provincies, Noord-Holland voorop, tegen die recente regeling.
Bron Volkskrant 6-7-2020

Meer.....
Minder nachtvluchten Schiphol: ‘Het is niks, een belofte van lang geleden’

KLM krijgt 3,4 miljard noodsteun van het kabinet, mits het zich aan een aantal voorwaarden committeert. Zo moet het aantal nachtvluchten rondom Schiphol teruggeschroefd worden. Bewonersactiegroepen en milieuorganisaties zijn niet tevreden: ‘In één woord: dramatisch.’

Na weken onderhandelen kwam vrijdagochtend het nieuws naar buiten dat het kabinet KLM een noodsteun van 3,4 miljard geeft, in ruil voor meer macht. Een van de voorwaarden waar de luchtvaartmaatschappij zich aan moet houden? Het aantal nachtvluchten rondom Schiphol moet significant omlaag; van 32.000 naar 25.000 per jaar. Luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuijzen benadrukte: “Omwonenden willen meer rust in de nacht.” Toch staan bewonersactiegroepen en milieuorganisaties niet allemaal te springen om het nieuws.

Platform Vliegoverlast Amsterdam


Voorzitter Kees Weijer van Platform Vliegoverlast Amsterdam staat niet achter de plannen. “In één woord: dramatisch.” Hij wijst erop dat deze afspraken al eerder zijn gemaakt, maar ‘toen heeft KLM zich er gewoon niet aan gehouden’. “We spreken nu hetzelfde af als toen.”Het platform pleit niet voor een geheel verbod op vliegen, maar 25.000 nachtvluchten vinden ze nog steeds veel te veel. “Je wordt gewoon gestoord in je slaap. Zo ga je toch niet met je medemens om? Wat is nou belangrijker, de luchtvaart of de omwonenden?” En dan wordt er volgens de voorzitter ook nog eens geen rekening gehouden met de milieuafspraken gemaakt in Parijs. “Dit gaat ten koste van de natuur.”
Meer.....
Volksinitiatief: Amsterdam heeft een Keuze

Amsterdam heeft een Keuze
Dit betreft een volksinitiatief van Amsterdam heeft een Keuze. Met initiatieven biedt de gemeente Amsterdam de mogelijkheid een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De gemeente heeft geen mening over de inhoud van het initiatief. 

Het totaal aantal ondertekeningen tot nu toe: 19339

Datum plaatsing: 9 juni 2020


AanleidingDoor de corona-pandemie is het toerisme in Amsterdam in een klap stilgevallen: van gemiddeld ca. 55.000 bezoekers per dag naar (bijna) nul. Dit is een enorme strop voor alle ondernemers die zich richten op toeristen. Maar het biedt ook een welkome pauze aan alle bewoners die zich steeds meer vervreemd voelden van hun binnenstad. De toeristische druk was immens, de balans tussen wonen, werken en recreëren was al jaren ernstig verstoord. Opeens komen bewoners elkaar weer tegen op straat, drinken samen een kop koffie op de stoep en op de Wallen zijn zelfs de eerste bloemenperkjes gespot. Het is eigenlijk bizar dat deze normale buurttaferelen vreemd aanvoelen.

Natuurlijk horen toeristen bij Amsterdam; we leven in een open wereld en in een gastvrije stad. Maar als de crisis één ding duidelijk maakt, is het dat de pre-corona situatie op de lange termijn niet houdbaar is. De uitgestorven straten in het centrum met lege Nutella- en wafelshops, souvenirwinkels, steakhouses, etc. plaatsen Amsterdam voor een keuze: terugkeren naar de situatie waarin de binnenstad primair van en voor toeristen is, of inzetten op een binnenstad met een diverse wijkeconomie waarbij bewoners centraal staan, en toeristen geen attractiepark, maar een levendige stad kunnen bezoeken.

Het college moet daarom aan bewoners en ondernemers een plan met concrete maatregelen presenteren over hoe het toerisme in de toekomst gepaard gaat met de leefbaarheid van de stad. 
Daarin staat herstel van de balans tussen wonen, werken en recreëren centraal. Alleen dan (i) voelt de bewoner zich thuis, (ii) voelt de toerist zich welkom, (iii) blijft het winkelaanbod divers, en (iv) is het centrum een ontmoetingsplek voor Amsterdammers en toeristen.

De balans kan alleen gewaarborgd blijven door een maximum te stellen aan de toeristenaantallen binnen de gemeente. Met een duidelijke bovengrens weten ondernemers, bewoners en toeristen waar ze aan toe zijn. Daarom roepen wij de gemeenteraad op nu direct actie te ondernemen door de volgende voorstellen in dit volksinitiatief te aanvaarden. 


Ons voorstel
Maximaal 12 miljoen toeristenovernachtingen per jaarDe gemeente moet wettelijk vastleggen dat het aantal toeristenovernachtingen in de gemeente Amsterdam de komende 5 jaar niet boven de 12 miljoen per jaar uitkomt. 

Amsterdam heeft een Keuze
Dit betreft een volksinitiatief van Amsterdam heeft een Keuze. Met initiatieven biedt de gemeente Amsterdam de mogelijkheid een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De gemeente heeft geen mening over de inhoud van het initiatief. 

Het totaal aantal ondertekeningen tot nu toe: 19339

Datum plaatsing: 9 juni 2020


AanleidingDoor de corona-pandemie is het toerisme in Amsterdam in een klap stilgevallen: van gemiddeld ca. 55.000 bezoekers per dag naar (bijna) nul. Dit is een enorme strop voor alle ondernemers die zich richten op toeristen. Maar het biedt ook een welkome pauze aan alle bewoners die zich steeds meer vervreemd voelden van hun binnenstad. De toeristische druk was immens, de balans tussen wonen, werken en recreëren was al jaren ernstig verstoord. Opeens komen bewoners elkaar weer tegen op straat, drinken samen een kop koffie op de stoep en op de Wallen zijn zelfs de eerste bloemenperkjes gespot. Het is eigenlijk bizar dat deze normale buurttaferelen vreemd aanvoelen.

Natuurlijk horen toeristen bij Amsterdam; we leven in een open wereld en in een gastvrije stad. Maar als de crisis één ding duidelijk maakt, is het dat de pre-corona situatie op de lange termijn niet houdbaar is. De uitgestorven straten in het centrum met lege Nutella- en wafelshops, souvenirwinkels, steakhouses, etc. plaatsen Amsterdam voor een keuze: terugkeren naar de situatie waarin de binnenstad primair van en voor toeristen is, of inzetten op een binnenstad met een diverse wijkeconomie waarbij bewoners centraal staan, en toeristen geen attractiepark, maar een levendige stad kunnen bezoeken.

Het college moet daarom aan bewoners en ondernemers een plan met concrete maatregelen presenteren over hoe het toerisme in de toekomst gepaard gaat met de leefbaarheid van de stad. 
Daarin staat herstel van de balans tussen wonen, werken en recreëren centraal. Alleen dan (i) voelt de bewoner zich thuis, (ii) voelt de toerist zich welkom, (iii) blijft het winkelaanbod divers, en (iv) is het centrum een ontmoetingsplek voor Amsterdammers en toeristen.

De balans kan alleen gewaarborgd blijven door een maximum te stellen aan de toeristenaantallen binnen de gemeente. Met een duidelijke bovengrens weten ondernemers, bewoners en toeristen waar ze aan toe zijn. Daarom roepen wij de gemeenteraad op nu direct actie te ondernemen door de volgende voorstellen in dit volksinitiatief te aanvaarden. 


Ons voorstel
Maximaal 12 miljoen toeristenovernachtingen per jaarDe gemeente moet wettelijk vastleggen dat het aantal toeristenovernachtingen in de gemeente Amsterdam de komende 5 jaar niet boven de 12 miljoen per jaar uitkomt.
Meer.....
Avaaz heeft zich aangesloten bij een enorme groep die oproepen tot een ambitieus groen corona-herstelplan voor Europa.

Avaaz heeft zich aangesloten bij een enorme groep invloedrijke politici, wetenschappers, academici en zakenlui die oproepen tot een ambitieus groen corona-herstelplan voor Europa. Als Europa zich hier hard voor maakt, zal dat een gigantische impact hebben op de manier waarop andere grote economieën reageren op dit cruciale moment.

Doe jij ook mee?

https://secure.avaaz.org/campaign/nl/green_recovery_loc/?kGFQymb
Steeds bredere roep om stevige voorwaarden KLM

Steeds meer organisaties roepen de regering op om harde voorwaarden te stellen aan staatssteun voor KLM. Nadat wij een petitie openden, volgde ook Extinction Rebellion met zo’n initiatief en vandaag presenteert de bewonersdelegatie in het Schiphol-overleg samen met de Amsterdamse burgers een oproep om terug te gaan naar 400.000 vliegbewegingen per jaar. Bewonersgroep Push Uithoorn …  
Lees verder op
"Steeds bredere roep om stevige voorwaarden KLM" verder lezen.

Bron Schipholwatch
Zonnige lentestart komt deels door sterke afname vliegverkeer

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, heeft Nederland uitzonderlijk veel heldere hemels met stralende zon gehad. Is dat volledig toeval? Of speelt de invloed van afgenomen vliegverkeer een rol?Natuurlijk is er af en toe bewolking en zelfs een verdwaalde bui, maar de tweede helft van maart en de eerste helft van april werden bovenal gekenmerkt door stralende hemels met een overvloed aan lentezon.Dat wordt op meerdere plaatsen in Nederland gevoeld. Na een kletsnatte winter heeft de Nederlandse bodem in enkele weken tijd een behoorlijk neerslagtekort ontwikkeld, met gevolgen voor landbouw en natuur.

Ongeveer twee keer zo veel zon als in dezelfde periode vorig jaar


Ook mensen met zonnepanelen merken dat er weinig bewolking is. Op 5 en 11 april raakte de piekproductie van zonnestroom aan de 5 miljard watt - waarmee tijdelijk 40 procent van de Nederlandse elektriciteitsconsumptie van de zon kwam.Dat record komt voor de helft door de groei van zonnepanelen, en voor de andere helft door de zeer lage hoeveelheid bewolking. Het is dit jaar ongeveer twee keer zo zonnig als in dezelfde periode vorig jaar.Heeft dat met de coronacrisis te maken? Ja, ten dele. Ten eerste is de luchtkwaliteit verbeterd. Stikstofdioxide is ongeveer 60 procent afgenomen, meldt het KNMI. Aan het oppervlak is de afname van luchtvervuiling een stuk kleiner, nuanceert het RIVM - omdat de fijnstofuitstoot wel hoog blijft.Hoog in de atmosfeer speelt nog een factor: het vliegverkeer is bijna stilgevallen. Een woordvoerder van Schiphol laat aan NU.nl weten dat passagiersvluchten met 90 procent zijn afgenomen. Als je toch nog een vliegtuig ziet, is de kans groot dat het een vrachtvlucht is.

Juist op zonnige dagen gooien vliegtuigen wel eens roet in het eten


Vliegtuigen dragen bij aan de vorming van bewolking. De mate waarin dat gebeurt hangt af van de weersomstandigheden, zoals de luchtdruk, temperatuur, hoeveelheid waterdamp en 'aerosolen': kleine zwevende deeltjes, zoals roet en zwaveloxiden, waar waterdamp aan kan vasthechten en dan makkelijker condenseert tot een druppel of een ijskristal - en daarmee tot wolken.

Op grote hoogte zijn die zevende 'condensatiekernen' deels afkomstig van de verbranding van kerosine. Daarnaast voegen vliegtuigen op grote hoogte genoeg waterdamp toe om wolkvorming te bevorderen.De weersomstandigheden bepalen waarom je op de ene dag wel grote condenssporen of 'vliegtuigstrepen' ziet, en deze op andere dagen snel verdwijnen. Het is daarmee lastig om precies te zeggen hoe groot de rol van het afgenomen vliegverkeer op de hoeveelheid lentezon in Nederland is.Bij lage luchtdruk en westenwinden heeft Nederland normaal gesproken stapelwolken. Die ontstaan door opwaartse luchtstromen vanaf het oppervlak en worden niet beïnvloed door vliegtuigen.Afgelopen zaterdag had Nederland een productierecord voor zonne-energie. Maar in de middag ontstond een klein beetje sluierbewolking. Die was deels afkomstig van de condenssporen van de vliegtuigen die wél nog over Nederland vlogen. (Afbeelding: Rolf Schuttenhelm, NU.nl.)

Op zonnige dagen tot 90 procent minder 'cirrus homogenitus'?


Maar juist in het weertype dat Nederland in de afgelopen weken veel heeft, met relatief hoge luchtdruk, zijn vliegtuigen vaak een doorslaggevende factor tussen een knalblauwe lucht - en een beetje een wittige soep.In de nieuwste wolkenatlas van de Wereld Meteorologische Organisatie is daar een naam aan gegeven, als officiële nieuwe wolkensoort: de cirrus homogenitus. In het Nederlands: 'door de mens gemaakte sluierbewolking'.Dat zijn niet de vliegtuigstrepen zelf, maar de sluierbewolking die eruit voortkomt. Als er veel vliegtuigen vliegen verwaaien de condenssporen en kan op grote hoogte een bijna sluitend wolkendek ontstaan, waar de strepen niet meer goed in zijn terug te zien. En de zon ook niet.


Steun MOB in handhaving stikstof vliegvelden

MOB is de stichting die de PAS-wetgeving in Nederland succesvol wist aan te vechten. Nu staan we voor een nieuwe uitdaging: de Nederlandse luchthavens stoten veel te veel stikstof uit en hebben daar geen vergunning voor. We verzochten de verantwoordelijk minister Carola Schouten te handhaven op deze overtredingen, maar kregen vooralsnog nul op het rekest. Daarom willen we de zaak aan de rechter voorleggen. Voor het inhuren van goede juristen is geld nodig. Steun ons met een financiële bijdrage om Schiphol en de andere vliegvelden zich aan de wet te laten houden!

Ondersteun MOB in de juridische strijd tegen Schiphol
Teken deze petitie!

Beste leden PVA,
Om te voorkomen dat de luchtvaart na de Corona ellende weer dramatische overlast en vervuiling gaat geven voor de bewoners: Teken deze petitie! 

https://eisenaanluchtvaartsteun.petities.nl/https://eisenaanluchtvaartsteun.petities.nl/

Kees WeijerVoorzitter
Platform Vliegoverlast Amsterdam
Schiphol misleidt omwonenden met vragenlijst

Vrijdag 3 april 2020Website van Schiphol en LVNL zorgt voor onrust onder omwonenden

Omwonenden van Schiphol hebben zich al eerder verbaasd getoond over de lancering van een website door Schiphol en de LVNL over hinderbeperking. Beide partijen vragen via een internet enquête wat mensen vinden van een serie voorgenomen maatregelen om geluidshinder te beperken. Maar op dit moment is er nauwelijks geluidshinder…

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) gepasseerd. Hinderbeperking dient in de ORS besproken te worden: dat is wettelijk zo geregeld en dat hebben partijen met elkaar afgesproken. Op de website met een hoog Schiphol-PR-gehalte staat zelfs geen enkele verwijzing naar de ORS en de rol die de bewonersdelegatie (en die van gemeenten en provincies) hebben. Schiphol en LVNL negeren de ORS gewoon.

De ORS-bewonersdelegatie neemt duidelijk afstand van deze website. De ontwikkeling daarvan is vreemd genoeg geheel buiten de omwonenden om gegaan, terwijl zij nota bene de belangrijkste doelgroep zijn. Daarmee ontbreekt vanaf het begin het vertrouwen in de onafhankelijkheid van deze website.

Het onderdeel ‘Geef je mening’ is misleidend voor omwonenden. Zelfs voor goed ingevoerde professionals is het moeilijk om een oordeel te geven over alle voorgestelde maatregelen in samenhang met elkaar, hetgeen de opdracht is volgens de website. Voor de gemiddelde omwonende is zo’n totaaloordeel onmogelijk. Niet voor niets is indertijd de ORS, met een goed geïnformeerde, opgeleide en democratisch gelegitimeerde bewonersdelegatie, geïnstalleerd voor beoordeling van dit soort vragen.

Dit betekent niet dat alle voorstellen van tafel moeten. Integendeel, een aantal is door bewoners en bestuurders bij de ORS zelf ingediend. Het gaat om de deugdelijkheid van de beoordeling en om het feit dat de mogelijkheden onvoldoende onderzocht zijn. Maatregelen die echt zouden helpen ontbreken, zoals een totale nachtsluiting, intrekken van hinderlijke startprocedures en het uitvoeren van geluidsarme landingen. Bovendien is het pakket dat nu wordt gepresenteerd volstrekt onvoldoende: daarmee worden zelfs de eerder gemaakte afspraken behorend bij de groei naar 500 duizend vliegbewegingen niet gehaald, laat staan veronderstelde ruimte voor groei.

De hinderbeperkingsvoorstellen moeten dus alsnog in de ORS besproken worden. De bewonersvertegenwoordigers zullen daar met een standpunt komen, waarbij ook de kiesmannen worden betrokken. Wij gaan ervoor zorgen dat er wel serieus rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de leefomgeving. Nog meer onrust in deze tijd wil niemand.

ORS-bewonersdelegatie

Maatregelen Schiphol en luchtverkeersleiding om geluidshinder te beperken

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaan maatregelen nemen om de geluidshinder door vliegverkeer van en naar Schiphol voor omwonenden te laten afnemen. Dat melden beide partijen donderdag. Door de maatregelen zou de "beleving van geluidshinder" minder moeten worden in zowel het binnen- als buitengebied van Schiphol, meldt LVNL. Tijdens nachtvluchten moet de Polderbaan - de meest noordelijke en westelijke baan van Schiphol - door vliegtuigen hoger worden genaderd, waardoor inwoners van Castricum en Limmen minder last zouden moeten hebben van geluid.Daarnaast staat in het maatregelenpakket dat de Aalsmeerbaan, de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan - de banen waar de meeste omwonenden last van hebben - zo min mogelijk gebruikt moeten worden. Ook moeten bepaalde vliegroutes, zoals bijvoorbeeld die bij Uithoorn, "geoptimaliseerd" worden. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, vroeg vorig jaar in een brief al om een plan met "concrete maatregelen" om de geluidshinder van Schiphol te verminderen. Omwonenden van de luchthaven kunnen, onder meer tijdens bijeenkomsten, reageren op de plannen van Schiphol en LVNL. Aan het einde van dit jaar wordt het pakket aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen.
Door: NU.nl
Misbruik Shiphol-Oostbaan 2020

Geachte wethouder Victor Everhardt,

Zojuist gelezen op website Luchtvaartnieuws.nl. de volgende mededeling: SCHIPHOL - Van maandag 16 maart tot en met maandag 27 april wordt er groot onderhoud verricht aan de Schiphol-Oostbaan. Tijdens deze periode van zes weken is de baan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het klein zakelijke verkeer dat normaal gebruikt maakt van de Oostbaan zal tijdens het onderhoud starten of landen op één van de andere banen.

  We hebben hier te maken met een typisch voorbeeld van Schiphollen, in dit geval van de Amsterdamse bevolking, omdat dit berichtje vol staat met onwaarheden. En voorbeeld: “Het klein zakelijke verkeer dat normaal gebruikt maakt van de Oostbaan zal tijdens het onderhoud starten of landen op één van de andere banen”.

  Dit is aantoonbaar niet juist. Zie de tabel onderaan dit bericht. In het eerste kwartaal van 2020 zijn er 574 vliegtuigen geland op de SO-baan. Eind vorige maand, gedurende een aantal dagen, vlogen er 300-400 vliegtuigen laag over Amsterdam en behoorden echt niet bij “klein zakelijk verkeer”.

  Vorige maand waren er dagen dat de Schiphol-Oostbaan de enige baan van Schiphol was waarop werd geland en dat was zeker niet vanwege dramatische weersomstandigheden (
  De bewoners van Amsterdam verwachten van u dat u op de komende aandeelhoudersvergadering van Schiphol in April deze cases aan de orde brengt en dat u, als wethouder van Amsterdam en als groot aandeelhouder van Schiphol, Schiphol/LVNL corrigeert en eist dat Schiphol stopt met het Schiphollen. En nog eens Schiphol/LVNL duidelijk maken dat de Schiphol-Oostbaan alleen bij zeer uitzonderlijke weersomstandigheden gebruikt mag worden en dat het laag vliegen over Amsterdam moet eindigen.

  Met vriendelijke groet,Dr. K. Weijer
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
www.vliegoverlast.nl

vliegtuigbewegingeen
handhavingspunten
Vliegtuig moest noodlanding maken en vliegt over Amsterdamse binnenstad naar Schiphol

Op 4 Oktober 1992 stortte een Boeing 747 neer op de flats Groeneveen en Klein Kruitberg in de Bijlmer in Amsterdam.Afgelopen zaterdag, op 29 februari 2020, was er weer een vliegtuig in nood. Het was onbekend wat er precies aan de hand was, er was een brandlucht aan boord, maar er werd wel besloten tot een noodlanding op Schiphol.De noodlanding vond plaats gevonden op de Schiphol-Oostbaan. De aanvliegroute van deze baan voert over het dichtbevolkte Amsterdam!
De lessen van de Bijlmerramp zijn dus nog steeds niet geleerd

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in haar rapport in 2017 laten zien wat de intrinsieke veiligheidsrisico’s van Schiphol voor de bewoners zijn. Toch leidtSchiphol/LVNL een vliegtuig dat een noodlanding moet maken nog steeds over een dichtbevolkt gebied. Uit deze actie blijkt overduidelijk dat Schiphol/LVNL zich nog steeds niets aantrekt van de adviezen van de Onderzoekraad voor Veiligheid. Gelukkig is het vliegtuig niet neergestort, terwijl dat zeker mogelijk was geweest, omdat LVNL niet precies wist wat er aan de hand was. En een noodlanding wordt niet zomaar ingezet.
 Zie: https://www.at5.nl/artikelen/200357/zakenvliegtuig-maakt-noodlanding-op-schiphol-vanwege-technisch-mankement 

noodlanding over de binnenstad van Amsterdam

De vraag bij dit incident is natuurlijk: wie neemt een dergelijk ongelofelijk belangrijk besluit en wie is daar precies verantwoordelijk voor? Waarom is het nog steeds niet vastgelegd dat noodlandingen NOOIT over dichtbevolkte gebieden mogen plaatsvinden. 

Een zeer verontrust Kees Weijer. 
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
Lid Koepel Amsterdamse Schipholgroeperingen
Misbruik van de Schiphol-Oostbaan en Buitenveldertbaan

Aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid  

Drie jaar geleden hebben wij, als Clustervertegenwoordiger van de Buitenveldertbaan en als voorzitter van het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA), meegewerkt aan uw rapport “Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol”. Ons aandeel bestond eruit u o.a. te informeren over het gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Buitenveldertbaan waarbij vliegtuigen (alle typen) zeer laag (500-300 m) over de Amsterdamse binnenstad (Centraal Station-Grachtengordel- Vondelpark) en de dichtbevolkte stadswijken Amsterdam Zuid Oost, Buitenveldert en Amstelveen vliegen.  

In uw eindrapport “Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol” staat over de Externe Veiligheid (hoofdstuk 4.6.4) op bladzijde 92 de volgende redelijk ontluisterende conclusie:

Veiligheid van omwonenden speelt in de huidige besluitvorming rond Schiphol een beperkte rol. Voor de norm voor plaatsgebonden risico gaat vrijwel geen sturende werking uit voor de sector. In de wetgeving is geen norm voor het groepsrisico opgenomen. Omdat dit de groei van de luchthaven te zeer zou beperken. Het beleid om groepsrisico via ruimtelijke ordening ruimtelijk te beperken heeft in de praktijk weinig effect. Het externe veiligheidsbeleid heeft te weinig betekenis voor de veiligheid van de omwonenden.  

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:  
•          De afgelopen drie jaar zijn de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan periodiek extreem vaak gebruikt. Zo waren er de afgelopen maand dagen dat er meer dan 300 vliegtuigen/dag overvlogen. De redenen die door Schiphol/LVNL worden gegeven zijn meestal ‘harde wind, wind uit de verkeerde richting, laaghangende bewolking, buien in de omgeving van de luchthaven’, kortom verkeerd weer. De regio wordt volgens Schiphol geteisterd door verkeerd weer. Als bewoner is dit niet te controleren. Ondertussen is de overlast, veroorzaakt door deze laag overvliegende vliegtuigen, voor de bewoners bijzonder groot: Geluid, angst, uitstoot van uitlaatgassen, (ultra)fijnstof etc.  
•          Naast het misbruik van deze secundaire banen (de Schiphol-Oostbaan is zelfs geen secundaire baan), als gevolg van verkeerd weer, speelt het feit dat wanneer de “Rinnooy Kan norm” niet wordt toegepast, bepaalde preferente banen niet meer gebruikt worden terwijl dat volgens die norm wel zou kunnen. Verder weigert de LVNL het gebruik van verschillende banen te synchroniseren. Om die reden wordt van preferente banen één baan niet ingezet omdat bij doorstart, een andere in gebruik zijnde baan, dan zou worden gekruist. Dit probleem zou door synchronisatie van banen opgelost kunnen worden.  
•          Al deze “redenen” om de secundaire banen intensief te gebruiken hebben één gemeenschappelijke oorzaak: de capaciteit zo hoog mogelijk opvoeren.  
•          Eerder gemaakte afspraken tussen bewoners, gemeente Amsterdam en de luchtvaartsector worden niet nagekomen. Zoals: 1. de Schiphol-Oostbaan zou alleen gebruikt mogen worden bij uitzonderlijke omstandigheden, 2. het gebruik van de Buitenveldertbaan zou na de ingebruikname van de Polderbaan niet meer groeien en 3. de Externe Veiligheid, van met name de dichtbevolkte stedelijke gebieden, zou niet toenemen. Hierbij speelt ook een belangrijke rol dat Schiphol/LVNL niet of nauwelijks de conclusies en aangegeven verbeteringen van uw rapport “Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol” heeft uitgevoerd.  
•          Schiphol telt “General Aviation” vliegtuigen, die meestal landen op de Schiphol-Oostbaan of Buitenveldertbaan, niet mee. Op jaarbasis zijn dit er ongeveer 10.000. Reden voor het niet meetellen is onbekend. De geluidsproductie is niet minder dan van andere vliegtuigen. Dit gebruik betekent dat Schiphol de vastgestelde limiet van 500.000 vlucht per jaar overschrijdt.  
•          De conclusie van bovenstaande feiten is dat 500.000 vliegbewegingen voor Schiphol te hoog gegrepen is. De ultieme vraag is nu: Wie gaat over de veiligheid, leefbaarheid en de publieke ruimte, de bewoners of Schiphol/KLM?  

Wij, Koepel Amsterdamse Schipholgroeperingen, zouden het op prijsstellen wanneer op kort termijn een gesprek met de Onderzoeksraad kan worden gemaakt waarin wij bovenstaande zaken kunnen bespreken.  

Hoogachtend,  
Kees Weijer    

Dr. K. Weijer
Platform Amsterdams Schiphol groeperingen
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
www.vliegoverlast.nl
Britse rechter verbiedt uitbreiding van luchthaven Heathrow vanwege klimaatdoelen

Britse rechter verbiedt uitbreiding van luchthaven Heathrow vanwege klimaatdoelen
De uitbreiding van de Londense luchthaven Heathrow is vrijwel zeker van de baan. In een opzienbarende uitspraak heeft de Britse beroepsrechter geoordeeld dat aanleg van een derde landingsbaan in strijd is met de Britse klimaatdoelstellingen. 

Het is wereldwijd voor het eerst dat een rechter uitbreiding van een nationale luchthaven verbiedt op grond van het klimaatakkoord van Parijs. Met interesse zal deze juridische interventie worden gevolgd op Schiphol, dat ook wil uitbreiden.
En niet alleeen op Schiphol maar ook bij onze Koepel Amsterdamse Schipholgroeperingen.

We kijken al langer naar juridische mogelijkheden omdat overleg niets oplevert,” zegt bewonersvoorman Matt Poelmans. “We waren daar al mee bezig, maar dit succes geeft zeker aanknopingspunten. Ook hier geldt de vraag die bij Heathrow speelt: kun je groeien als je klimaatafspraken hebt? In Engeland is daar nu een duidelijke uitspraak over.
”“We hebben nu als bewoners en gemeenten afgesproken dat er tot 2023 geen groei mag zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer is het daar mee eens.

Maar wij willen verder.
Wij willen gematigde krimp, naar 450.000 vluchten. Dat doen we via overleg en eigen studies, maar ook via juridische stappen.
”Zo stappen de bewoners volgens Poelmans binnenkort naar de rechter om de huidige gedoogsituatie op Schiphol aan te vechten. Doordat de normen en regels voor Schiphol nog altijd niet wettelijk vastliggen, kunnen overtredingen niet worden aangepakt; wat luchtvaart minister Cora van Nieuwenhuizen eufemistisch ‘anticiperend handhaven’ heeft gedoopt.“

Vorig jaar heeft de rechter ons met uitstel gelijk gegeven,” zegt Poelmans. “Het ministerie kreeg een jaar om de fout te herstellen. We zijn nu meer dan een jaar verder en er is niets gebeurd. Wij gaan de rechter dus om handhaving van de eerdere uitspraak vragen.”
Bewoners hervatten overleg over ORS na toezeggingen Van Geel

Woensdag 19 februari 2020

De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol heeft na een openhartig gesprek met voorzitter Pieter van Geel besloten weer deel te nemen aan de Begeleidingscommissie Evaluatie ORS.

Van Geel geeft bewoners ruimte om met aanvullende voorstellen te komen. Ook heeft hij de bewonersdelegatie externe deskundige ondersteuning aangeboden om deze te laten uitwerken.

Voor de huidige wettelijke vastgelegde adviesfunctie gaat de bewonersdelegatie in gesprek met de commissie Cohen, die het verbeteren van de aansturing van de luchtvaart in Nederland in kaart brengt.

De bevindingen van Van Geel en Cohen zouden tot een transparant en compleet pakket van bescherming voor bewoners moeten leiden, inclusief gegarandeerd toezicht op handhaving.

De bewoners zullen daar later een oordeel over vormen en blijven in gesprek met Van Geel over tussenresultaten.

ORS-bewonersdelegatie

(Dit is een reactie naar aanleiding van: Bewonersdelegatie schortte overleg over toekomst Omgevingsraad op)
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft op zaterdag 18 januari zestien vliegtuigen achter elkaar laten landen op een landingsbaan die op dat moment niet was vrijgegeven

Verkeersleiding Schiphol liet zestien vliegtuigen landen op gesloten baan

Verkeersleiding Schiphol liet zestien vliegtuigen landen op gesloten baan


Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft op zaterdag 18 januari zestien vliegtuigen achter ellkaar laten landen op een landingsbaan die op dat moment niet was vrijgegeven. Dat blijkt uit een analyse van NH Nieuws, waarover zondag is gepubliceerd.Nadat de fout werd ontdekt, lieten verkeersleiders een toestel van RyanAir 50 meter boven de Zwanenburgbaan een doorstart maken, blijkt uit gegevens van vliegtuigtracker FlightRadar24, die door de regionale nieuwszender werden doorgelicht.Een toestel van Transavia hield op de bewuste dag de Buitenveldertbaan bezet. Het vliegtuig was vertrokken vanuit het Finse Ivalo, maar bleek te zijn opgestegen met een veiligheidspin in het neuswiel. Het grondpersoneel was vermoedelijk vergeten die te verwijderen. Dat moest onmiddellijk na de landing op Schiphol alsnog gebeuren.De Zwanenburgbaan werd klaargemaakt als alternatieve landingsbaan, maar was nog niet opengesteld toen de verkeersleiders er al vluchten lieten landen. Het duurde volgens NH Nieuws 25 minuten voordat de fout werd ontdekt.Het incident is gemeld bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. LVNL laat weten ook zelf onderzoek te zullen doen. De luchtverkeersleidingskoepel zegt dat er geen gevaar op botsingen was.Door: NU.nlBeeld: schiphol
Aanval op groeiplan Schiphol 12/02/2020  | telegraaf.nl - 11-02-2020

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zet met ChristenUnie en D66 de aanval in op de toekomstige groei van Schiphol, tot de woede van de luchtvaartsector. De aanval komt op het moment dat het kabinet de knoop moet doorhakken....
Meer.....
Analyse: Dijsselbloem spelbreker op Schiphol
14/02/2020 | telegraaf.nl

Voormalig minister Jeroen Dijsselbloem zich lijkt als voorzitter van de Onderzoeksraad van de Veiligheid te ontpoppen als een nieuw probleem voor de luchtvaartsector....
Meer.....
Vollenbroek waarschuwt minister tegen vrijstelling liuchtvaart

Een algemene maatregel om luchthavens vrij te stellen van de plicht tot het aanvragen van een natuurvergunning is onnodig, schadelijk en juridisch onmogelijk.

Dit zegt Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB) in een brief aan de ministers Van Nieuwenhuizen (luchtvaart) en Schouten (natuur).Vollenbroek werd bekend nadat hij via de Raad van State de PAS-wetgeving wist onderuit te halen waardoor de regering echte oplossingen moest gaan zoeken voor het oplossen van een te grote depositie van stikstofverbindingen in ons land.MOB is van mening dat alle vliegvelden zorgen voor emissies en depositie van NOx op Natura2000-gebieden waardoor schade wordt veroorzaakt aan die gebieden.

Comfortabele uitzonderingspositie
“Een generieke ontheffing zou voor de luchtvaart zorgen voor continuering van een comfortabele uitzonderingspositie – naast onder meer belastingvrijstelling en CO2-voordelen. Dit zou een onaanvaardbare rechtsongelijkheid scheppen ten opzichte van andere sectoren, waaronder agrarische bedrijven.”Vollenbroek waarschuwt dat zo’n ongelijkheid leidt tot weerstand vanuit de samenleving, met name vanuit de industrie, de agrarische sector, burgers en vanuit natuur- en milieuorganisaties.Als de minister de ontheffing voor de luchtvaartsector toch doorzet, overtreedt zij de Europese regels en start MOB een juridische procedure waarin lidstaat Nederland in gebreke wordt gesteld wegens de onjuiste uitvoering van de zogenaamde habitatrichtlijn.

.... Zie meer
Bron Schipholwatch


Meer.....
Schiphol mag niet meer groeien

De luchtvaartsector moet van de commissie-Remkes minder stikstof uitstoten. Als de uitstoot niet omlaaggaat, zou Lelystad Airport niet open mogen en mag Schiphol niet verder groeien. Dat melden meerdere media, waaronder de NOS, op basis van een gelekt rapport.Volgens de commissie mag de luchtvaart alleen maar groeien als de stikstofuitstoot van de sector omlaag gaat.In september adviseerde de commissie-Remkes dat de maximumsnelheid op snelwegen zo snel mogelijk omlaag moet. De commissie stelt in het nieuwe rapport dat het niet eerlijk is dat de luchtvaart geen evenwichtige bijdrage levert aan de vermindering van de uitstoot.In het adviesrapport staat dat Lelystad Airport niet open mag voor vakantievluchten als de uitstoot van de luchtvaart niet verminderd wordt. Ook Schiphol zou in dit geval niet mogen groeien.
Meer.....
Rapportage vliegtuiggeluid

Bezoek site van Schipholwatch met alle echte metingen die gebruikers van de app Explane instuurden! Echte metingen in plaats van sjoemelberekeningen.
Echte metingen rondom schiphol
Polderen vereist heldere kaders, en die zijn er niet in het debat over Schiphol

Pieter van Geel Het polderen over Schiphol zit vast. Pieter van Geel adviseert de minister om samenwerking te zoeken in een nieuw overlegmodel.Pieter van Geel Het polderen over Schiphol zit vast. Pieter van Geel adviseert de minister om samenwerking te zoeken in een nieuw overlegmodel.

Eerst even iets rechtzetten. Pieter van Geel is niet de nieuwe luchtvaartpaus van Nederland. Hij ziet zichzelf niet als de opvolger van Hans Alders, die ruim tien jaar lang probeerde om burgers, overheden en luchtvaartsector op één lijn te krijgen over hinderbeperking rond luchthavens. „Ik vind dit een heel leerzaam jaar, maar daarna wil ik weer andere dingen doen.” Voormalig CDA-politicus Van Geel schreef als zelfstandig consultant wel een advies voor het kabinet over hoe het verder moet met de inspraak van burgers over Schiphol.Dat advies, Schiphol Vernieuwd Verbinden, ging deze week naar minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) en de Tweede Kamer. Van Geel constateert dat het polderen over Schiphol volledig is vastgelopen. Alle partijen zijn „langzaam maar zeker afgehaakt”. Niemand voelt zich nog „mede-eigenaar van de luchthaven”. Te midden van een gepolariseerd maatschappelijk debat over luchtvaart is Schiphol „verweesd geraakt”, aldus Van Geel.

Lees verder in NRC
Wij komen terug

Luchtvaart uit Balans

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Waarom een stigmatiserende foto (Het Parool maandag 16 december 2019) van een langharige actievoerder, die tijdens de vreedzame actie van Greenpeace, afgelopen weekend op Schiphol, wordt weggesleept door de marechaussee? Of wordt met dit beeld bedoeld dat de marechaussee het grondwettelijk recht op demonstratie belemmert? De actievoerders veroorzaakten immers geen reële overlast. Geen reiziger of afhaler werd een strobreed in de weg gelegd. Als vrijwilliger bij Greenpeace ben ik onder de indruk van de professionele voorbereiding en organisatie van het Protestival. Als zg. sfeerbeheerder heb ik héél veel ouders met kinderen en seniore dames en heren gezien tijdens de actie. Uit heel Nederland waren mensen naar Schiphol gekomen, van Etten-Leur tot Friesland. Mensen van ‘alle soorten en maten’ die aan het einde van de Wereldklimaattop in Madrid dé eis van Greenpeace kracht bij wilden zetten: een Klimaatplan voor Schiphol. Helaas maakt het Parool ook van deze eis onvoldoende melding. Steunt de krant dan nog steeds de ideeën van de Schiphol Group: groot groter, grootst? Ideeën die In strijd zijn met een gezond leefklimaat voor mens en natuur binnen en buiten de Metropool Regio Groot Amsterdam. Het belang van Schiphol als aanjager voor economie en werkgelegenheid is ook al veelvuldig onderuit gehaald. Kan Het Parool nu met de tijd mee gaan en de lezers beter inlichten over de feitelijke lusten én lasten, de baten én de kosten? Daarbij kunnen de schadelijke gevolgen van Schiphol als veroorzaker van een overdosis geluid, Co2 fijn- en stikstof duidelijker nog veel meer benoemd worden.

Ellis Kramer (67)

Amsterdam
Verzoek tot handhaving van de inrichting Luchthaven Schiphol met betrekking tot de Wet natuurbescherming

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

Hare Excellentie mevrouw C. van Nieuwenhuizen 

Geachte excellentie, 

Wij zijn erg blij met het verzoek tot handhaving van de inrichting Luchthaven Schiphol met betrekking tot de Wet natuurbescherming van Mobilisation for the environment, kortweg MOB, van 15 september 2019. Vooral de NOx- en (ultra-) fijnstofemissie van de vliegtuigen die op Schiphol landen, taxiën en opstijgen is onacceptabel hoog. De NOx-emissie van Schiphol is bijna even hoog als het totaal van de vier Rotterdamse raffinaderijen bij elkaar. 

Volgens luchtvaartdeskundigen zijn er voor de luchtvaart, afgezien van minder vliegen, voorlopig geen mogelijkheden om op de korte en middellange termijn actief te sturen op reductie van NOx-emissies en daarmee verlaging van de stikstofemissie en depositie. Ook het gebruik van duurzame brandstoffen biedt voorlopig geen oplossing voor de NOx-problematiek. Daarom is beperking van het aantal vliegbewegingen de enige optie. 

Er zijn in de wijde omgeving van Schiphol te veel omwonenden die dagelijks lijden onder het lawaai van de luchthaven en ziek worden van de luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door de luchthaven.
Zie hiervoor het recente RIVM rapport (samenvatting: https://www.rivm.nl/publicaties/onderzoek-naar-gezondheidseffecten-van-kortdurende-blootstelling-aan-ultrafijn-stof,
rapport: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0084.pdf).  

Ook de natuur heeft ernstig te lijden onder een onacceptabel hoge stikstofdepositie. 

We onderschrijven daarom het verzoek tot handhaving van MOB, die u heeft gevraagd om het aantal vliegbewegingen te beperken tot maximaal 400.000 vliegbewegingen per jaar conform de in het MOB-verzoek genoemde referentiedatum van 7 december 2004, volgend uit de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. 

Voor de redenen van dit verzoek verwijzen wij gemakshalve naar het verzoek van MOB dat als bijlage wordt meegestuurd en waarin wij ons volledig kunnen vinden. Dit verzoek is online te vinden op http://mobilisation.nl/nl/assets/downloads/schiphol/SchipholVerzoekHandhaving.pdf

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 
Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam
Dr. K. Weijer
van Eeghenstraat 54-2
1071 GJ Amsterdam
0655.782.785 
Bijlagen:Handhavingsverzoek MOB, 15 september 2019:

Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
Lid Koepel Amsterdamse Schipholgroeperingen
Van Eeghenstraat 54-2
1071 GJ Amsterdam
+31.(0)655.782.785
Schiphol-baas Benschop weigert rapport te ontvangen

Beste Leden van het Platform Vliegoverlast Amsterdam.
Gisteren was de presentatie van het rapport “Luchtvaart uit Balans” door één van de schrijvers Walter Manshanden.
De digitale versie van het rapport staat hier Lees hier het complete rapport "Luchtvaart uit Balans" van Bus en Manshanden
Kees Weijer, voorzitter PVA, lid Koepel Amsterdamse Schipholgroeperingen (KAS).


 DOOR SCHIPHOLWATCH

Schiphol-baas Benschop weigert rapport te ontvangen


Dick Benschop, topman van luchthaven Schiphol, weigerde het vandaag gepubliceerde rapport van de gerenommeerde economen Leo Bus en Walter Manshanden persoonlijk in ontvangst te nemen.
Econoom Walter Manshanden presenteert zijn rapport over de economische betekenis van Schiphol in het Amsterdamse Lloyd-hotel (eigen foto).

Dit bleek vandaag de presentatie van het rapport, waarin wordt geconcludeerd dat de rol van banenmotor is uitgespeeld voor het vliegveld. “We proberen al twee maanden een afspraak te maken met Benschop, maar hij laat niets van zich horen.”De economen blijken in het rapport te vrezen voor een negatieve invloed van Schiphol op de vaderlandse economie. “Medewerkers van Schiphol kunnen in andere sectoren méér bijdragen aan de economie dan binnen de luchttransportsector met relatief lage toegevoegde waarde”, zo beaamt Manshanden.Bus en Manshanden wijzen op de vele negatieve effecten van de luchtvaartindustrie op de omgeving: “Rust, veiligheid, gezondheid, klimaat en milieu staan allemaal onder druk van deze sector”.

Tegenvallend netwerk
Het veelgeroemde netwerk van bestemmingen van Schiphol blijkt in de praktijk ook tegen te vallen. “Schiphol heeft veel meer onnuttige bestemmingen dan andere vergelijkbare vliegvelden. Hoewel Schiphol qua omvang de tweede luchthaven van Europa is, beschikt het over een zwakke verzameling bestemmingen. Als je dat meeweegt, blijkt Schiphol niet eens in de top 10 van Europa thuis te horen.”Ook bij de kwaliteit van de banen op Schiphol zetten de twee economen vraagtekens. “Rendement wordt vooral gerealiseerd door het afstoten van werkgelegenheid. Veel taken op de luchthaven zijn vergaand geautomatiseerd.”

Kosten niet meegenomen
Manshanden acht het ruimtebeslag van de luchtvaart onevenredig. “Omdat er in de regio Schiphol nauwelijks woningen mogen worden gebouwd, moeten mensen verder van hun werk in Amsterdam en omgeving gaan wonen. De resulterende extra reistijd en milieubelasting worden nergens meegenomen in de kosten-baten analyses van Schiphol.”“Een banenmotor is Schiphol al lang niet meer. We leven in een economie die voldoende alternatieven biedt voor het reizen via Schiphol. Dat beknot de bijdrage die de luchtvaart levert aan de Nederlandse economie. Schiphol profiteert van de sterke economie in ons land, niet andersom.”

Spotgoedkoop ten koste van omwonenden
Even verderop in het rapport bekritiseren de onderzoekers het gebrek aan belastingen in de vliegindustrie. “Daardoor is vliegen spotgoedkoop en leidt het vlieggedrag van een kleine groep tot een enorme overlast voor een veel grotere groep in onze samenleving. Let wel: de helft van de Nederlanders vliegt nooit, bijna de helft van de vluchten wordt uitgevoerd door 8 procent van de passagiers.”Het gaat dan vooral om pleziervliegers, zegt Manshanden. Immers zijn voor het zakelijk vliegverkeer inmiddels belangrijke innovaties voorhanden zoals het internet. “Groei van het zakelijk verkeer valt dan ook niet te verwachten.”

Lees hier het complete rapport van Bus en Manshanden
 DOOR SCHIPHOLWATCH

 


Presentaties en bespreking "Luchtvaart uit Balans"  UITNODIGING 26 November 2019KOEPEL VAN AMSTERDAMSE SCHIPHOLGROEPEN

UITNODIGING 26 November 2019 Schiphol kan met minder vluchten meer betekenen voor Amsterdamse economie en woningmarkt.
De betekenis van Schiphol voor de nationale economie en die van de regio Amsterdam is geringer dan van overheidswege wordt beweerd. De lusten (economie, werkgelegenheid) wegen niet op tegen de lasten (hinder, gevaar, aantasting gezondheid, ruimtegebruik, klimaat). Een vermindering van het aantal vliegbewegingen naar 375.000 heeft nauwelijks invloed op de economische groei. Daarentegen schept het ruimte in de regio voor andere werkgelegenheid en voor noodzakelijke woningbouw.
Tot deze bevindingen komen de onderzoekers Walter Manshanden (NEO Observatory) en Leo Bus (leobus.nl) in het rapport "Luchtvaart uit balans hele rapport", dat op verzoek van de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen (KAS) is opgesteld.

Het rapport wordt op 26 november (aanvang 16.30 uur) gepresenteerd en toegelicht. Wij nodigen u uit daarbij aanwezig te zijn en met ons en met de onderzoekers in gesprek te gaan over de lusten en lasten van Schiphol. De bijeenkomst wordt gehouden in het Lloyd Hotel, zaal Playground, Oostelijke Handelskade 34 in Amsterdam en duurt tot 18.00 uur.
Het Lloyd hotel is goed te bereiken met lijn 26 (naar IJburg) vanaf het Amsterdam Centraal Station naar halte Rietlandpark. Er is parkeerruimte in de nabijheid van het Lloyd hotel

Presentatie door Manshanden: Luchtvaart uit Balans
Presentatie Wouter: Luchtvaart uit balans
Luchtvaart uit Balans brief aan Minister L & W gehele rapport
Namens de KAS,

Kees Weijer
Uitnodiging: Info & Brainstorm inzake de luchtvaart en het Protestival NOODlanding voor het klimaat, zegt het voort...

Beste bewoners,
Kom dinsdag 3 december 2019 om 19.30 uur naar Wijkcentrum d'Oude Stadt voor informatie + brainstorm voor het Protestival NOODlanding voor het klimaat, op 14 en 15 december a.s. op Schiphol.
Eindelijk een goeie mogelijkheid je te laten zien en je stem te laten horen tegen het geluid, de fijnstof, de stikstof en de CO2 die van grotere hoogte over ons hoofd worden uitgestort!

Noodlanding
De werkgroep Vliegoverlast geeft een presentatie en gaat in gesprek met bewoners over de actie, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen voor het Protestival naar Schiphol komen. Ook zullen andere ontwikkelingen tegen de groeiplannen van de Schipholgroup ter sprake komen.
Zie: https://www.oudestadt.nl/ act.gp/noodlandingvoorhetklimaat lbbl.nl

Waar: Kerkstraat 123 Tijd: 19:30 uur
Datum: dinsdag 3 december 2019.
Aanmelden via: wijkcentrum@oudestadt.nl

Met vriendelijke groet, namens de
Werkgroep Vliegoverlast
Het bestuur van d'Oude Stadt


Pitch: uitbreiding Lelystad Airport

Wat moet worden onderzocht?


Vanaf het begin (2008) is er gesjoemeld, werden onderzoeksresultaten achtergehouden en werd er een onjuiste MER en MKBA gepubliceerd. Fouten in geluidsberekeningen werden lang ontkend. Aansluitroutes werden pas in 2017 gepubliceerd. Te optimistische inschatting risico vogelaanvaring. Adviezen van vooraanstaande biologen werden genegeerd. Al in een vroeg stadium was er twijfel of een effectieve verkeersverdelingsregel een mogelijkheid was t.b.v. een vakantieluchthaven met overloopfunctie Schiphol

Voor wie heeft dit gevolgen?


Een groot deel van Nederland waar wordt de rust verstoord door laagvliegende verkeersvliegtuigen en worden luchtsporters verdrongen.

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?


Om de sjoemelpraktijken van de overheid aan de orde te stellen en een duidelijk beeld te krijgen van de geldstromen van dit project

Stem op deze pitch van bij Follow the Money


https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/306

 
Parool: Amsterdam wil duurdere vliegtickets om aantal vluchten Schiphol te verminderen

Als het aan de gemeente Amsterdam ligt gaan de prijzen van vliegtickets verder omhoog. Dat moet vliegen ontmoedigen, en daarmee het aantal vluchten op Schiphol doen afnemen.
Omwonenden buiten spel gezet door ministerie

 
 DOOR SCHIPHOLWATCH

Ministerie zet omwonenden buitenspel (maar dat wisten we al)


De minister van Infrastructuur en Waterstaat doet letterlijk helemaal niets met het rapport en adviezen van de door haar zelf ingestelde bewonersdelegatie. Dit stelt dossierdeskundige Leon Adegeest na reconstructie van een tijdlijn.
Leon Adegeest ontdekte dat het ministerie letterlijk niets deed met omvangrijk bewonersrapport (foto: Twitter)

Adegeest ontdekte dat het geactualiseerde MER Hoofdrapport precies één dag is gepubliceerd nadat de bewonersdelegatie haar contra-expertise presenteerde.Aangezien het rapport van de bewoners tal van adviezen geeft, kunnen deze nooit in een dag zijn verwerkt in de MER van Lelystad.

Geen enkele notie genomen
“Alle conclusies stonden al vast, zonder enige notie te hebben genomen van de opmerkingen door de delegatie”, aldus Adegeest op Twitter.Adegeest stak inmiddels honderden uren in de ambtelijke en politieke onregelmatigheden rond de mogelijke opening van Lelystad Airport.“Veel bijlages van het MER-rapport waren van nog eerdere datum. Die hebben de omwonenden nooit ingezien, terwijl dit vooraf wél was toegezegd. Ook waren er nog veel openstaande vragen. Er zouden volgens het ministerie echter nog geen teksten ter beoordeling beschikbaar zijn.”Alle informatie leidde uiteindelijk tot een aangepast luchthavenbesluit en een Nota van Antwoord. Dat is “het sluitstuk van het participatieproces” volgens de minister.Onder meer dankzij de input van de werkgroep SATL van Adegeest leidde dit tot maar liefst meer dan 180 Kamervragen. Die nog steeds niet zijn beantwoord.

Woedend
Adegeest is woedend op de minister: “Dit is geen participatie, niet eens nepparticipatie. Dit is het bewust achterhouden van informatie voor burgers om hen procesmatig bezig te houden zodat het ministerie doorkan met de opening van het vliegveld”.
Hoe is dit mogelijk?

zondagochtend 20 10 2019
Na twee weken ernstige overlast door het overmatig gebruik van de Schiphol Oostbaan krijgen we als toetje deze zondag een pipercup PH-RLY  van het bedrijf Heli Holland uit Rotterdam die als een idioot de hele ochtend urenlang aan een stuk door rondjes draait boven Amsterdam en daarmee ook de zondagochtend verpest met zijn voortdurend gebrom.
Hoe is het mogelijk dat dit wordt togestaan?

Niek van Baalen

Misbruik Schiphol-Oostbaan

oktobere 1 tot 14 2019 vliegen boven amsterdam


LS,
Het is toch een belachelijke, bizarre, schandelijke en dramatische situatie dat op Schiphol, één van de grootste vliegvelden in de wereld, de Schiphol-Oostbaan, het baantje dat meestal doodgezwegen wordt, overdag DE ENIGE LANDINGSBAAN is! Een landingsbaan die eigenlijk alleen voor kleine vliegtuigen bedoeld is. Maar wel één die de gevaarlijkste en meeste hinder veroorzakende aanvliegroute heeft. Dit, omdat de aanvliegroute van dit ‘baantje’ over de binnenstad van Amsterdam loopt, van het meest noordelijke puntje van Amsterdam naar het meest zuidwestelijke puntje, op een hoogte van 500 - 88 meter.
                                Hoogte
2019-10-10 14:21:46 88m lander 28941920 Kaart groot TC-TJJ Boeing 737-8S3
2019-10-08 16:29:50 105m lander 28912923 Kaart groot OO-JNL Boeing 767-304ER/
2019-10-03 14:41:06 139m lander 28822680 Kaart groot OY-KBT Airbus A319-131
2019-10-10 09:47:39 206m lander 28938238 Kaart groot G-DBCK Airbus A319-131
2019-10-10 12:03:19 207m lander 28940259 Kaart groot PH-EXE Embraer ERJ190-100
2019-10-10 12:13:29 207m lander 28940255 Kaart groot PH-BVB Boeing 777-306ER
etc.

Recht over het Centraal Station, rakelings langs het koninklijk paleis op de Dam, vlak langs de Westerkerk, het Rijksmuseum en Concertgebouw en over alle inwoners onder die route.
Hier moet je als grote luchthaven Schiphol toch kapot over schamen! Geluidsoverlast, uitstrooien van uitlaatgassen (ultrafijnstof, CO2, NOx, onveiligheid), dit allemaal speelt geen enkele rol voor Schiphol. Als er maar gevlogen kan worden! Je moet maar durven.

Namens alle bewoners die dit al wekenlang moeten ondergaan,
Kees Weijer
Dr. K. Weijer
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
Kiesman Buitenveldertbaan/Schiphol-Oostbaan en ZwanenburgbaanLS,

Brief aan wethouder wegens ernstige overlast van Schiphol

Geachte wethouder Kukenheim,

Zoals u kunt lezen wordt er dringend hulp gevraagd door een stadsgenoot. En helaas is zij niet de enige. In tegendeel, duizenden bewoners ervaren hetzelfde. De vraag is natuurlijk hoe u dit probleem denkt op te lossen? Of bent u van mening dat luchtvaart belangrijker is dan uw bewoners?
U begrijpt dat dit niet opgelost kan worden door alleen maar uit te spreken dat dit allemaal heel vervelend is voor de Amsterdammers maar dat het niet anders kan: goed voor de economie en goed voor de werkgelegenheid. Het dramatische is eigenlijk dat het wel degelijk kan: een kwestie van planning en van accepteren dat er tijdens werkzaamheden aan andere banen er vertraging van het luchtvaartverkeer kan optreden. Maar tot nu toe weigert Schiphol dit. De bewoners zijn gewoon niet belangrijk.
Maar u gaat dan voorbij aan het feit dat Amsterdam grootaandeelhouder is van Schiphol en dat grootaandeelhouders actief moeten optreden wanneer er zaken gebeuren die ‘niet in de haak zijn’. Amsterdam mag NIET toestaan dat haar burgers geteisterd worden door de overlast die laagvliegende vliegtuigen over het dichtbevolkte Amsterdam. Echter, tot nu toe, heeft Amsterdam geweigerd iets aan deze wantoestand te doen.
U gaat ook voorbij aan het feit dat in 2017 de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) geconcludeerd heeft dat externe veiligheid voor bewoners geen rol speekt bij Schiphol en LVNL. Tot nu toe heeft Schiphol niets aan deze onwenselijke situatie gedaan. Amsterdam moet er alles voor doen om te voorkomen dat er weer een vliegtuig op de stad neerstort.
U gaat ook voorbij aan het feit dat de overlast een groot negatief gezondheidseffect heeft voor de bewoners: Ultrafijnstof, CO2, stikstof, etc. etc. Waarom geen oude dieselmotoren in de stad en wel van alles over de bewoners uitstrooien vanuit de lucht?
Ik verwacht van u snel te vernemen welke maatregelen Amsterdam, als grootaandeelhouder van Schiphol gaat ondernemen om bovenstaande ellende te beëindigen. Uw bewoners wachten erop!
Hoogachtend,
Kees Weijer
Dr. K. Weijer
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
Koepel Amsterdamse Schipholgroeperingen
www.vliegoverlast.nl

Bijgevoegd brief van ten einde raad zijnde burgers van de stad

"Beste heer Weijer,
Al meer dan 10 jaar woon ik met plezier in Amsterdam West (postcode 1052). Het laatste half jaar ben ik echter verwoed op zoek naar manieren om met het gezin te kunnen verhuizen. Dat komt door de continue stroom aan startende vliegtuigen van de Zwanenburgbaan die verkort uitdraaien en laag over Amsterdam West naar het zuiden vliegen. De afgelopen weken was het bijna elke dag de hele dag raak. En terwijl ik dit schrijf komen er om de 1,5 minuut vliegtuigen laag over.
Ik vroeg me af of u weet wat hier aan de hand is en waarom de vliegtuigen niet eerst naar het noorden vliegen om op grotere hoogte over Amsterdam te vliegen nadat ze gedraaid zijn?
En ik heb ook nog een persoonlijke hartekreet... weet u misschien wat andere mensen doen die inmiddels zo gestresst zijn dat ze vrezen voor een zenuwinzinking? Ik heb gisteren namelijk een totale paniekaanval gehad toen de vliegtuigen weer de hele avond elke twee minuten over kwamen vliegen. Ik kan het inmiddels niet meer “onthoren”. Is er een instantie die kan helpen? Biedt Schiphol (uiteindelijk de veroorzaker van deze ellende) hulp of compensatie voor therapie?
Ik ben helaas ten einde raad.
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.
Mvg,
Sacha Muller"

teveel vliegtuigen boven amsterdam oktober 2019

"Hallo Kees,

Het is de laatste dagen hier op het Singel bar en boos omdat ze de Aalsmeerbaan aan het renoveren zijn t/m 14 oktober.
Het is toch eigenlijk te gek dat in zo'n geval een van de grootste luchthavens van de wereld maar over 1 landingsbaan -van het vroegere Schiphol- beschikt. Een landingsbaan die eigenlijk alleen voor kleine vliegtuigen bedoeld is. Ook een van de gevaarlijkste en meest hinder veroorzakende aanvliegroutes heeft doordat deze van het uiterste noordelijkste oostelijke puntje van Amsterdam t/m het meest zuidwestelijke puntje op 500 - 300 meter over de binnenstad van Amsterdam vliegt. Recht over het Centraal Station, rakelings langs het koninklijk paleis op de Dam, de Westerkerk, het Rijksmuseum en Concertgebouw en alle inwoners van die gebieden in de stad

Groet,
Niek van Baalen"
Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol (ORS):  Position paper Schiphol op zee

Dinsdag1 oktober 2019

 1. Schiphol op zee is een oplossing voor de volgende problemen:
  a. Veiligheid​ op en rondom Schiphol. De OvV heeft daarbij aangegeven dat de
  risico’s voor omwonenden van Schiphol een factor 10 hoger zijn dan toegestaan
  voor activiteiten door andere bedrijfstakken (externe veiligheid);
  b. Gezondheid​ van omwonenden. De WHO heeft de richtlijnen recent aangescherpt
  waardoor blijkt dat miljoenen omwonenden van Schiphol te maken hebben met
  gezondheidsrisico’s als gevolg van geluid. Uit onderzoek van het RIVM zijn
  gezondheidsklachten als gevolg van kortdurende blootstelling aan ultra fijnstof
  rondom Schiphol aangetoond;
  c. Leefbaarheid​ rondom Schiphol staat sterk onder druk door het toegenomen aantal
  vliegbewegingen (ook als die gemiddeld stiller zijn) en het ontbreken van
  rustperioden. Dit zoals aangegeven in het verslag van de heer Alders;
  d. Bouwbeperkingen ​als gevolg van Schiphol belemmeren het oplossen van de
  gigantische woningbouwopgave in de Randstad.
  .

 2. Het voldoen aan de klimaatdoelstellingen staat los van een verplaatsing van Schiphol:
  a. De verplaatsing heeft geen invloed op het klimaatvraagstuk;
  b. Oplossingen voor het klimaatvraagstuk zoals synthetische kerosine, elektrisch
  vliegen en beperkte krimp zijn niet of nauwelijks oplossingen voor veiligheid,
  gezondheid, leefbaarheid en bouwbeperkingen. NB: Het is een misverstand dat
  elektrisch vliegen de problemen met geluidsoverlast zou oplossen.
  .

 3. Het ministerie veronderstelt ten onrechte dat Schiphol op de huidige locatie nog veel
  toekomstige uitbreidingsmogelijkheden heeft:
  a. Met het huidige banenstelsel zijn maximaal 540.000 vluchten mogelijk nadat alle
  aanbevelingen van de OvV succesvol zijn geïmplementeerd. (NB: de opvolging
  van veel aanbevelingen bevindt zich nog in studiefase);
  b. Alternatieve banenstelsels zijn nooit goed onderzocht. Veranderingen aan de
  huidige configuratie zouden wel eens complexer kunnen zijn dan het aanleggen
  van een compleet nieuwe infrastructuur.
  .

 4. Vroeg of laat loopt Schiphol vast op de huidige locatie. Verder investeren in een systeem
  dat tegen vele grenzen aanloopt is op termijn vernietiging van kapitaal en uiteindelijk
  duurder.
  .

 5. Beperk het onderzoek niet tot Schiphol op zee. Neem ook andere luchthavens mee
  waaronder Rotterdam en Lelystad en beoordeel ook andere locaties dan op zee.
  .

 6. Als verplaatsing serieus wordt genomen moet er nu een besluit vallen in de
  Luchtvaartnota 2020-2050, anders is de kans voorgoed verkeken. Veel landen zijn ons
  voorgegaan.

Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol (ORS)
Open brief aan burgemeester Halsema 3 oktober 2019

Gigantische overlast die de luchtvaart veroorzaakt door LAAG (~300 m) over dichtbevolkte wijken van Amsterdam te vliegen

Vliegoverlast Amsterdam september 2019

Bijgaande mail heb ik heden gestuurd aan de wethouder van Amsterdam die Udo Kock, betreffende luchtvaartzaken, is of gaat opvolgen.

Beste Wouter,
 
Is het al bekend welke wethouder de taken van Udo Kock, betreffende luchtvaart, heeft overgenomen?
 
Er bestaat namelijk een grote behoefte deze nieuwe wethouder te informeren over de gigantische overlast die de luchtvaart veroorzaakt door LAAG (~300 m) over dichtbevolkte wijken van Amsterdam te vliegen, terwijl afgesproken is dat de luchtvaart zo weinig mogelijk over dichtbevolkte gebieden zal vliegen.
 
Doordat de Polderbaan ruim twee weken dicht is geweest wegens onderhoud (?) en doordat nu de Zwanenburgbaan in onderhoud lijkt te zijn (?) worden de Buitenvelderbaan en de Schiphol-Oostbaan (de windrichting bepaald welke baan) continue gebruikt. De Buitenveldertbaan dag en nacht (!!!!!) en de Schiphol-Oostbaan tussen 7 uur ’s morgens en 11 uur ’s avonds.
 
Het is belangrijk hierbij op te merken dat de B-baan een lage gebruikspreferentie heeft en de SO-baan alleen gebruikt mag worden bij uitzonderlijke weersomstandigheden (ZW-storm), waarvan in deze periode in het geheel geen sprake was.
 
Geconcludeerd kan worden dat de luchtvaart, Schiphol en LVNL, zich niet aan gemaakte afspraken houden. Geconcludeerd kan ook worden dat 500.000 vluchten/jaar te veel is voor Schiphol om een aanvaardbaar vliegprogramma te kunnen uitvoeren.
 
Ook kan geconcludeerd worden dat Amsterdam, als grootaandeelhouder van Schiphol, tot nu toe niet heeft ingegrepen terwijl grootaandeelhouders wettelijk verplicht zijn wantoestanden aan te pakken. Het lijkt erop dat Amsterdam de luchtvaart belangrijker vindt dan haar bewoners! Dit, terwijl de verschillende wethouders die Schiphol in hun portefeuille hadden, schriftelijk hebben aangegeven dat Amsterdam er alles aan doet om de overlast voor de bewoners te beperken. (Officiële brieven van deze wethouders zijn in mijn bezit).
 
Beste Wouter, zou jij deze brief aan de opvolger van Udo Kock willen doorgeven? Gaarne zou ik een schriftelijke reactie van deze wethouder op deze brief willen ontvangen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Kees Weijer
 
Image
 
Dr. K. Weijer
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
Lid Koepel van Amsterdamse Schipholgroeperingen (KAS)
www.vliegoverlast.nlDe inhoud van bovenstaande mail spreekt voor zichzelf.
Ik hoop dat de OVV hier weer aandacht aan gaat besteden omdat uit uw eerder onderzoek in 2017 Veiligheid Vliegverkeer Schiphol (6 april 2017 waarbij uit hoofstukken 4.6, de externe veiligheid en 4.7 Conclusies gebruikskader) duidelijk naar voren kwam dat er weinig tot geen aandacht was van de Luchtvaartsector voor de externe veiligheid. De belangen van de Luchtvaartsector waren, en zijn nog steeds, belangrijker dan de externe veiligheid voor de bewoners rondom Schiphol. Met uw voorstellen is tot nu toe NIETS gedaan door de sector. Het is niet gewenst dat er eerst weer een ongeluk moet plaatsvinden alvorens ECHTE maatregels uitgevoerd worden! En dat zal betekenen dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol drastisch zal moeten afnemen. Groet van Schiphol is dus uit den boze.

Ik zou het op prijsstellen dat ik op de hoogte word gehouden van de gang van zaken.

Hoogachtend, Kees Weijer

Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
Lid Koepel van Amsterdamse Schipholgroeperingen (KAS)

Unesco neemt luchtvaart-rapport in behandeling

AMSTERDAM 24 september 2019 - Unesco World Cultural Heritage start de verificatieprocedure naar het rapport Aviaton, an ascertained danger to the conservation of Amsterdam World Cultural Heritage. 


Dit heeft het World Heritage Centre laten weten aan voorzitter dr. Kees Weijer van het Platform Vliegoverlast Amsterdam die het rapport heeft samengesteld.
Het PVA-rapport analyseert de risico’s van het vliegverkeer boven de binnenstad en concludeert dat potentiële gevaren uit minste vijf verschillende bronnen ‘een onaanvaardbaar risico vormen voor het cultureel erfgoed van Amsterdam en de veiligheid van haar inwoners.’

De verificatie volgens artikel 174 van de Conventie is een eerste stap in een proces dat zou kunnen leiden tot opschorting van de wereld-erfgoedstatus van Amsterdam.

Het luchtvaart-rapport online: 
 https://www.vliegoverlast.nl/archief/UNESCO_Amsterdam_2019.pdf


Contact: Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam kweijer@xs4all.nl
 T: +31(0)655.782.785 Van Eeghenstraat 54-2
 1071 GJ Amsterdam
 The NetherlandsAMSTERDAM 24 september 2019 - Unesco World Cultural Heritage start de verificatieprocedure naar het rapport Aviaton, an ascertained danger to the conservation of Amsterdam World Cultural Heritage. 


Dit heeft het World Heritage Centre laten weten aan voorzitter dr. Kees Weijer van het Platform Vliegoverlast Amsterdam die het rapport heeft samengesteld.
Het PVA-rapport analyseert de risico’s van het vliegverkeer boven de binnenstad en concludeert dat potentiële gevaren uit minste vijf verschillende bronnen ‘een onaanvaardbaar risico vormen voor het cultureel erfgoed van Amsterdam en de veiligheid van haar inwoners.’

De verificatie volgens artikel 174 van de Conventie is een eerste stap in een proces dat zou kunnen leiden tot opschorting van de wereld-erfgoedstatus van Amsterdam.

Het luchtvaart-rapport online: 
 https://www.vliegoverlast.nl/archief/UNESCO_Amsterdam_2019.pdf


Contact: Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam kweijer@xs4all.nl
 T: +31(0)655.782.785 Van Eeghenstraat 54-2
 1071 GJ Amsterdam
 The Netherlands
Meer.....
Platform Vliegoverlast verzoekt Unesco: Schort wereld erfgoed 
 status Amsterdam op

Antwoord van de UNESCO 11-september 2019

Persbericht

AMSTERDAM 29 juni 2019 - Platform Vliegoverlast Amsterdam, een onafhankelijke organisatie die opkomt voor burgerbelangen inzake luchtverkeershinder, heeft de Unesco Wereld Erfgoed Organisatie verzocht de status van Amsterdam als cultureel erfgoed op te schorten in afwachting van maatregelen die de historische binnenstad beschermen tegen de gevaren van het sterk toegenomen aantal vliegbewegingen boven de binnenstad.
Vliegveld Schiphol, op slechts 9 km. van de stad gelegen, is inmiddels de derde luchthaven van Europa en de elfde ter wereld. Naar verwachting worden dit jaar de maximaal toegestane 500.000 vliegtuigbewegingen bereikt. Veel vluchten gaan laag over over het Centraal Station, Paleis op de Dam, Nieuwe Kerk, enkele duizenden zeventiende-eeuwse grachtenpanden en een groot aantal overheidsmonumenten. De binnenstad van Amsterdam kent tegenwoordig bijna dagelijks, gedurende enkele opeenvolgende uren, een piekbelasting van één vertrekkend of aankomend vliegtuig per 60-90 seconden.
In een risicobeoordeling die is voorgelegd aan de 43e zitting van Unesco’s Wereld-erfgoed commissie in Azerbeidzjan die begint op 1 juli, concludeert de organisatie dat "potentiële gevaren uit minste vijf verschillende bronnen, waarvan sommige toenemend met de tijd, het gebruik van het luchtruim boven het historische centrum van Amsterdam voor opstijgen en landen, evenals het grotendeels ongecontroleerde vervoer van dagjesmensen met kleine toestellen, een onaanvaardbaar risico vormt voor het cultureel erfgoed en de veiligheid van haar burgers.” Het Platform stelt dat alternatieve, veiligere luchtvaartroutes beschikbaar zijn en dat de lokale en nationale overheid, beide grootaandeelhouders van Schiphol Airport NV, over de nodige bevoegdheden beschikken om deze taken voor het behoud van Amsterdam snel en naar tevredenheid uit te voeren.


Online: ‘Aviation, an ascertained danger to the conservation of Amsterdam World Cultural Heritage’ 
Contact: Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam
kweijer@xs4all.nl
 T: +31(0)655.782.785
Van Eeghenstraat 54-2
 1071 GJ Amsterdam

The Netherland

Antwoord van de UNESCO 11-september 2019
Schiphol heeft al jaren geen natuurvergunning. 100.000 vluchten illegaal


bron: EenVandaag, AVROTROS
Schiphol heeft al jaren geen natuurvergunning: '100.000 vluchten illegaal'Schiphol heeft al jaren geen natuurvergunning: '100.000 vluchten illegaal'Schiphol (archiefbeeld)Bron: ANP

Schiphol is al jarenlang in overtreding omdat het niet beschikt over een natuurvergunning. Zeker 100.000 starts en landingen zijn daardoor illegaal. Dat stelt milieuorganisatie MOB, dat eerder het Nederlandse stikstofbeleid ontmantelde.Het ontbreken van de vergunning blijkt uit documenten in bezit van EenVandaag. "Dat betekent dat Schiphol in overtreding is en er sprake is van een illegale situatie", zegt voorman Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB). Hij heeft de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit formeel verzocht te gaan handhaven.

Stikstofuitspraak


Dat Schiphol niet over de vergunning beschikt komt aan het licht door de stikstofuitspraak van de Raad van State eind mei. Die uitspraak werd afgedwongen door MOB en heeft grote gevolgen: vele duizenden projecten kunnen vooralsnog niet doorgaan.Betrokken ministeries gingen er van uit dat binnen het PAS de bestaande stikstofuitstoot en eventuele toekomstige uitbreidingen waren geregeld. Maar nu het PAS wegvalt is er geen basis waar Schiphol op kan terugvallen.

LEES OOK

Johan Vollenbroek

Johan Vollenbroek" "Deze regering heeft niet zoveel op met z'n eigen wetgeving."

Onvoorstelbaar


"Afgaande op de uitspraak van de Raad van State betekent dit dat de stikstofdepositie terug moet naar het niveau van 2004, en daarmee ook het aantal vliegbewegingen", zegt Vollenbroek. "Dat betekent dat het aantal starts en landingen moet worden terug gebracht tot 400.000. Uitbreiding van Schiphol is al helemaal geen realistisch scenario."Juristen zijn verbaasd dat Schiphol geen vergunning heeft. "Dat is eigenlijk onvoorstelbaar", vindt advocaat milieurecht Bondine Kloostra. "Allereerst omdat het bedrijf hem niet heeft aangevraagd, maar ook omdat de overheid dit heeft laten lopen. Een passende beoordeling, 'wat doet een activiteit met de natuur?', is gewoon verplicht. Die móet je laten uitvoeren."

Advocaat milieurecht Bondine Kloostra vindt het verbazingwekkend dat Schiphol al jaren zonder natuurvergunning opereert.

Advocaat milieurecht Bondine Kloostra vindt het verbazingwekkend dat Schiphol al jaren zonder natuurvergunning opereert.

Complexe puzzel


Ook advocaat omgevingsrecht Rachid Benhadi noemt het "opzienbarend" dat Schiphol niet over een natuurbeschermingsvergunning beschikt. Hij voorziet een complexe puzzel voor minister Schouten van LNV, die een vergunningaanvraag moet gaan beoordelen. "Ze zal de stikstofdepositie van de huidige bedrijfsvoering op Schiphol in ieder geval moeten vergelijken met die in 2004, en misschien dat de minister zelfs nog verder terug moet in de tijd. En dat in verschillende natuurgebieden. Dat moet duidelijkheid geven op de vraag of er natuurschade is."Mocht dat daadwerkelijk het geval zijn en een vergunning niet zomaar kan worden afgegeven, dan zou de bewindsvrouw een beroep kunnen doen op de zogeheten ADC-toets en via die route alsnog een natuurbeschermingsvergunning kunnen verlenen, denkt Benhadi. Daarmee moet de minister aantonen dat er geen alternatieven zijn (A), dat het project een dwingend algemeen belang kent (D) en dat de natuurschade wordt gecompenseerd (C).

'Iedere vlucht naar Benidorm van belang?'


"De A en de D zouden moeten lukken", denkt Benhadi, "gezien het grote economische en maatschappelijke belang dat met Schiphol is gemoeid. Maar ook daarover zal discussie komen. Compenseren wordt nog een hele opgave, aangezien het vliegverkeer op heel wat natuurgebieden effect heeft."Kloostra is minder overtuigd van het slagen van de ADC-toets. "Is met iedere vlucht naar Benidorm een dwingend algemeen belang gemoeid? Je moet niet alleen de positieve, maar ook de negatieve effecten van Schiphol in zo'n toets meewegen."

Schiphol: geen vergunning nodig


In een reactie laat Schiphol weten dat in haar ogen geen vergunning nodig is. "Schiphol bestaat al ruim honderd jaar en de vliegoperatie bestond dus al ruim voor de invoering van de Europese Natuurbeschermingsrichtlijnen en de Wet Natuurbescherming. De vliegoperatie is van oudsher gereguleerd door algemene regels, zoals de Wet Luchtvaart en het Luchthavenverkeersbesluit en niet door (latere) vergunningen. Schiphol heeft dan ook geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming aangevraagd. De bestaande vliegoperatie is als zodanig ook geen plan of project in de zin van die wet en dus ook niet vergunningplichtig."Volgens advocate Bondine Kloostra snijdt die redenering geen hout. "Een honderdjarige historie doet er niet toe zodra een luchthaven uitbreidt. Dan is er geen sprake meer van bestaande rechten. Het Europees Hof heeft vorig jaar nog eens bevestigd dat zelfs een boer die mest uitrijdt als een project in de zin van de wet moet worden beschouwd. Een heel vliegveld is dat dan zeker."

 


Onderzoek netwerkkwaliteit bijna afgerond

Bron: LBBL Landelijk Burgerberaad Luchtvaart

Bewonersgroepen in Amsterdam werken de laatste maanden nauwer samen om de groei van Schiphol te keren. Eerste tastbaar bewijs is een onderzoeksopdracht aan de economen Walter Manshanden en Leo Bus. Manshanden en Bus onderzochten eerder al de maatschappelijke kosten-batenanalyse voor Rotterdam (RTHA) en Lelystad (LA).

HOE GROOT MOET SCHIPHOL ZIJN?
Dat Schiphol een kwalitatief hoogwaardig netwerk heeft met gunstige effecten voor economie en werkgelegenheid wordt herhaaldelijk uitgesproken. De vraag is of de wetenschappelijke onderbouwing ervan houdbaar is. Om voor de ontwikkeling van Schiphol tot een afgewogen balans te kunnen komen tussen de lasten en de lusten is er behoefte aan een nadere toets van de kwaliteit van dat netwerk en de daaruit eventueel voortvloeiende effecten op de economie en de werkgelegenheid.
De volgende vragen zijn aan de orde:
1 Wat wordt verstaan onder een kwalitatief hoogwaardig netwerk voor het vliegverkeer?
2 Voldoet het netwerk van Schiphol aan dit kwalitatief hoogwaardige netwerk?
3 In welke mate treedt er verdringing van economische activiteit en werkgelegenheid op door de aanwezigheid van Schiphol?
4 Wat zijn de werkgelegenheids_ effecten als groei van Schiphol wordt gestopt (500.000 vliegtuigbewegingen) en als het vliegverkeer met 125.000 vluchten (meer dan 25% van de passagiers op Schiphol vliegt met een prijsvechter) krimpt?
In oktober worden de antwoorden gepresenteerd.


Reactie op Commentaar NRC 10 juli 2019

Geachte Redactie,
Als trouwe lezer van de NRC (vanaf 1968!) was ik gisteren diep geschokt door het COMMENTAAR van die dag met als conclusie dat ‘Geclausuleerde groei Schiphol een doorbraak (mag) heten’. Duidelijk komt naar voren dat de NRC niet goed op de hoogte is van wat er gaande is in de luchtvaart en onvoldoende kennis van zaken heeft over dit onderwerp. Ook de NRC blijft maar geloven in de sprookjes die sinds jaar en dag worden uitgestrooid door de Luchtvaartsector (Schiphol en KLM/AF) en, notabene, door minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen zonder zich voldoende te hebben ingelezen over dit onderwerp. Vliegtuigen kunnen niet slimmer en ook niet schoner worden.
Klinkklare onzin!

Ook de bewering dat de ‘Nederlandse open economie’ gebaat zou zijn bij de groei van het aantal vluchten vanaf Schiphol is een mythe. Deze mythe is o.a. onderuitgehaald door de economen Dr. Walter J. J. Manshanden (NEO Observatory) en Drs. Leo M. Bus (leobus.nl). Follow the Money heeft er deze week een uitgebreid interview aan besteed.

Verder beweert de NRC in haar COMMENTAAR dat krimp van de Luchtvaart niet reëel is omdat ‘Nederland voor zijn economische toekomst voor een belangrijk deel afhankelijk (zou zijn) van transport hups als Schiphol en de Rotterdamse haven’. Ook dit is onzin en wordt door steeds meer economen, o.a. Manshanden cum suis, verwezen naar het rijk der fabelen. Bovendien zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat groei van de Luchtvaart gewoon niet kan en dus moet krimpen. De luchtvaartsector zal mee moeten doen met de klimaatdoelen. Er is geen enkele reden te bedenken dat de luchtvaartsector, als facilitaire bedrijven, anders behandeld kunnen worden dan andere bedrijven.

Ik hoop werkelijk dat de NRC terugkomt op haar COMMENTAAR van 10 juli 2019, natuurlijk nadat men zich eerst verdiept heeft in de literatuur over dit onderwerp. Hoogachtend, Kees Weijer Dr. K. Weijer Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
Stille vliegtuigen????

een bericht uit het verre Oost-Groningen, gemeente Westerwolde.

Klinkt vreemd, maar wij zouden milieuvluchtelingen genoemd kunnen worden. Na bijna 40 jaar wonen in Uithoorn, hebben we 16 jaar geleden de rust en ruimte opgezocht.
We waren het zat om bij bepaalde windrichtingen de dakkapel open te moeten zetten om de opstijgende toestellen door te laten. Daar leek het de laatste jaren wel op.
Dat klinkt vreemd voor een vliegtuigspotter die al meer dan 60 jaar voor zijn plezier af en toe op Schiphol vertoeft en uit hobby oogpunt een redelijke kennis van de luchtvaart heeft opgebouwd.
Maar na mijn pensionering hebben we besloten dat ik de stank en herrie af en toe vrijwillig opzoek en dat onze woonomgeving gevrijwaard moet zijn van deze factoren.

Maar nu de feiten: ik heb begrepen dat minister van Nieuwenhuizen, voor de uitbreiding van het aantal vluchten op Schiphol, ondermeer gebruik maakt van het fabeltje dat er geluidsarmere toestellen komen. Sinds het "dreigement" van de opening van Lelystad als overloop voor de vakantievluchten van Schiphol, met voorlopige aanvliegroutes van 100 kilometer lang op 3.000 meter of lager waar geen geluidsoverlast door zou ontstaan, ben ik de app FR24 gaan gebruiken om de hier overkomende vluchten te monitoren. Over het algemeen komen vliegtuigen hier over aan de voorkant van een witte streep en op een hoogte van 11 tot 13 kilometer. In onze volledig geïsoleerde woning niet te horen. Maar... sommige kisten hoor je luid en duidelijk en van die toestellen wil ik weten wie en wat.
Behalve de echte lawaaischoppers zoals de 747's van AirBridgeCargo, die hier nog stijgen vanaf Schiphol of al dalen vanaf Moskou (toch al tussen 7.000 en 8.000 meter hoog) zijn ook de lange versies van de 777 goed hoorbaar, en die dan wél op 12 tot 13 kilometer hoog. En niet te vergeten de dikke A380.
Maar de grootste verrassing zijn de nieuwste types, de Airbus A350 en de Boeing 787 Dreamliner. Dagelijks kunnen we in ons goed geïsoleerde woning genieten van het overvliegen van die modellen op hoogtes tussen 11 en 13 kilometer. Let wel, voor ons geenzins storend, maar ga niet vertellen dat dit de geluidsarme toestellen zijn als ik ze op die hoogte binnen kan horen. Dit zijn dus de nieuwste modellen en er is nog lang geen zicht op nog weer nieuwe versies van verkeersvliegtuigen, want de orderportefeuille voor A350 en 787 is groot en de ontwikkelingskosten zullen ook eerst moeten worden terugverdiend. Dus stillere vliegtuigen is op korte en middellange termijn een harde leugen.

Om maar te zwijgen van het tweede argument vóór de uitbreiding van Schiphol: schoner vliegen. KLM heeft een tijdje geëxperimenteerd met het toevoegen van biokerosine. In Delfzijl gaat een fabriek biokerosine vervaardigen, ondermeer van afgewerkte frituurolie. Er wordt verwacht dat in 2022 de produktie 100.000 ton per jaar zal worden.
Momenteel verbruikt Schiphol 13 miljoen liter kerosine (13.000 ton) PER DAG. Dus die jaarproductie is genoeg voor één week Schiphol en dat is bij lange na niet de grootste luchthaven. En niet alle landen zullen hun luchtvaartmaatschappijen verplichten om de per definitie duurdere biobrandstoffen te gaan gebruiken. Waarbij Schiphol ongetwijfeld zal zorgen dat die maatschappijen Schiphol niet gaan mijden omdat er alleen maar biobrandstoffen getankt kunnen worden.

Waarschijnlijk zijn deze feiten al genoegzaam bij u bekend, maar ik vond het nuttig deze waarnemingen met u te delen.

Vriendelijke groet,

Ab Gobets,
Vriescheloo.
Persbericht : Groeiplan voor Schiphol is onbehoorlijk bestuur

Hoofddorp, 4 juli 2019 - Het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen om Schiphol na 2020 weer te laten groeien is ondoordacht en riskant. Het loopt vooruit op de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 die pas eind van dit jaar vastgesteld wordt. Hierin staat nog niet vast dat groei noodzakelijk is; zelfs krimp wordt nog onderzocht. Ook heeft de minister nog geen uitvoering gegeven aan het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur om te onderzoeken welk noodzakelijk verbindingennetwerk Schiphol moet onderhouden en hoeveel luchtverkeer daarvoor nodig is. Bovendien liggen er in de Omgevingsraad Schiphol nog tal van afspraken en regels op tafel die verdere groei van Schiphol in de weg staan. Zo gaat de minister ervan uit dat de huidige veiligheidsrisico's op en rond Schiphol tijdig worden opgelost, terwijl veel zaken zich nog slechts in studiefase bevinden. De Tweede Kamer heeft in meerderheid terecht gevraagd om eerst een onafhankelijke evaluatie te laten houden van de invoering van alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Volgens de bewoners is het dringend nodig dat de minister primair opkomt voor een gezonde en veilige leefomgeving en een veilig klimaat. Dit geldt niet alleen voor Schiphol, maar ook voor alle regionale luchthavens. Met haar besluit brengt ze Nederland dichter bij een ernstige klimaatcrisis. 

Dit besluit is strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur. De minister schendt het vertrouwensbeginsel door tegenover participerende bewoners het vertrouwen te wekken dat eerst heel zorgvuldig zal worden onderzocht of de luchtvaart wel of niet kan groeien of misschien moet krimpen, terwijl nu blijkt dat zij voor groei gaat zonder dit onderzoek. Verder komt de minister tegemoet aan de groei-eisen van de 100-jarige KLM. Zij is van plan haar ministeriele bevoegdheid oneigenlijk te gebruiken om de KLM een voordeel te bezorgen dat voor de leefomgeving juist heel nadelig zal uitpakken. Zo dient zij vooral het belang van de aandeelhouders van de KLM, dus ook die van het Rijk als nieuwe aandeelhouder.

Ook worden de belangen geschaad van andere Nederlanders die van plan zijn mee te werken aan het klimaatakkoord. De luchtvaart heeft een grote uitstoot van broeikasgassen en neemt geen deel aan het klimaatakkoord. Met nog meer luchtverkeer wordt dit nog een stuk erger.

De meerderheid van de bevolking wil geen groei van de luchtvaart, zo bleek uit een landelijk opinieonderzoek dat de minister in 2018 heeft laten houden. Met dit besluit geeft de minister te kennen dat zij deze duidelijke uitspraak naast zich neerlegt.

Geachte heer Benschop
Op 16 mei 2018 schreven wij u een open brief (zie bijlage) over een structurele oplossing voor alle problemen van de luchtvaartsector: een verhuizing van uw luchthaven naar de Noordzee. Dat is inmiddels ruim een jaar geleden. Ondertussen is er heel veel gebeurd. De maatschappelijke oppositie tegen de overlast, vervuiling en gezondheidsschade door uw sector

Geachte heer BenschopO

p 16 mei 2018 schreven wij u een open brief (zie bijlage) over een structurele oplossing voor alle problemen van de luchtvaartsector: een verhuizing van uw luchthaven naar de Noordzee. Dat is inmiddels ruim een jaar geleden. Ondertussen is er heel veel gebeurd. De maatschappelijke oppositie tegen de overlast, vervuiling en gezondheidsschade door uw sector …


Bron SchipholWatch

 "Geachte heer Benschop" verder lezen
Contrails achtergelaten door vliegtuigen duren slechts enkele uren maar ze zijn nu zo wijdverspreid dat hun opwarmeffect groter is dan dat van alle koolstofdioxide uitgestoten door vliegtuigen die zich sinds de eerste vlucht van de gebroeders Wright in de atmosfeer heeft opgehoopt. Erger nog, dit niet-CO2-opwarmeffect wordt in 2050 verdrievoudigd.

Een anonieme lezer citeert een rapport van New Scientist: de contrails achtergelaten door vliegtuigen duren slechts enkele uren. Maar ze zijn nu zo wijdverspreid dat hun opwarmeffect groter is dan dat van alle koolstofdioxide uitgestoten door vliegtuigen die zich sinds de eerste vlucht van de gebroeders Wright in de atmosfeer heeft opgehoopt. Erger nog, dit niet-CO2-opwarmeffect wordt in 2050 verdrievoudigd, blijkt uit een studie van Ulrike Burkhardt en collega's van het Institute of Atmospheric Physics in Duitsland. In totaal is vliegen verantwoordelijk voor ongeveer 5 procent van het broeikaseffect, zegt het team, dus dit cijfer zal nog hoger stijgen - en er worden geen zinvolle acties ondernomen om dit te voorkomen. De onderzoekers gebruikten een computermodel van de atmosfeer om te schatten hoeveel opwarming van de aarde het gevolg was in 2006 - het laatste jaar waarvoor gedetailleerde luchtverkeersinventarisatie beschikbaar is - en hoeveel ze tegen 2050 zullen veroorzaken, wanneer het luchtverkeer naar verwachting zal zijn vier keer hoger. Het model houdt niet alleen rekening met de verandering in het luchtverkeersvolume, maar ook met de locatie en hoogte van vluchten, samen met het veranderende klimaat. Het team concludeert dat het opwarmeffect van contrails zal stijgen van 50 milliwatt per vierkante meter van het aardoppervlak in 2006 tot 160 mW / m ^ 2 in 2050. Ter vergelijking, de opwarming door CO2 uit de luchtvaart zal stijgen van 24 mW / m ^ 2 tot 84 mW / m ^ 2 tegen 2050. Als de luchtvaartindustrie het brandstofverbruik verbetert en het aantal roetdeeltjes verlaagt door het verbeteren van brandstoffen en motoren, zeggen de onderzoekers dat de opwarming van de contrails tegen 2050 beperkt zal blijven tot 140 mW / m ^ 2 en de opwarming van CO2 tot 60 mW / m ^ 2. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Atmospheric Chemistry and Physics.Een anonieme lezer citeert een rapport van New Scientist: de contrails achtergelaten door vliegtuigen duren slechts enkele uren. Maar ze zijn nu zo wijdverspreid dat hun opwarmeffect groter is dan dat van alle koolstofdioxide uitgestoten door vliegtuigen die zich sinds de eerste vlucht van de gebroeders Wright in de atmosfeer heeft opgehoopt. Erger nog, dit niet-CO2-opwarmeffect wordt in 2050 verdrievoudigd, blijkt uit een studie van Ulrike Burkhardt en collega's van het Institute of Atmospheric Physics in Duitsland. In totaal is vliegen verantwoordelijk voor ongeveer 5 procent van het broeikaseffect, zegt het team, dus dit cijfer zal nog hoger stijgen - en er worden geen zinvolle acties ondernomen om dit te voorkomen. De onderzoekers gebruikten een computermodel van de atmosfeer om te schatten hoeveel opwarming van de aarde het gevolg was in 2006 - het laatste jaar waarvoor gedetailleerde luchtverkeersinventarisatie beschikbaar is - en hoeveel ze tegen 2050 zullen veroorzaken, wanneer het luchtverkeer naar verwachting zal zijn vier keer hoger. Het model houdt niet alleen rekening met de verandering in het luchtverkeersvolume, maar ook met de locatie en hoogte van vluchten, samen met het veranderende klimaat. Het team concludeert dat het opwarmeffect van contrails zal stijgen van 50 milliwatt per vierkante meter van het aardoppervlak in 2006 tot 160 mW / m ^ 2 in 2050. Ter vergelijking, de opwarming door CO2 uit de luchtvaart zal stijgen van 24 mW / m ^ 2 tot 84 mW / m ^ 2 tegen 2050. Als de luchtvaartindustrie het brandstofverbruik verbetert en het aantal roetdeeltjes verlaagt door het verbeteren van brandstoffen en motoren, zeggen de onderzoekers dat de opwarming van de contrails tegen 2050 beperkt zal blijven tot 140 mW / m ^ 2 en de opwarming van CO2 tot 60 mW / m ^ 2. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Atmospheric Chemistry and Physics.

Meer in:
planes-are-even-worse-for-the-climate-than-we-thought/

De Amsterdamse gemeenteraad heeft volgens advocaten Frank Peters en Anita van Wees de ruimte om juridisch in te grijpen in de uitbreiding van Schiphol.


‘Als zij dat wil, kan de Gemeente ingrijpen bij uitbreiding van Schiphol’


De Amsterdamse gemeenteraad heeft volgens advocaten Frank Peters en Anita van Wees de ruimte om juridisch in te grijpen in de uitbreiding van Schiphol.
De gemeente Amsterdam kan als aandeel­houder in Schiphol uitbreiding van de luchthaven tegenwerken. BEELD SHUTTERSTOCK

Op 23 mei kopte Het Parool dat Imane Nadif (GroenLinks) de Amsterdamse wethouder Udo Kock (D66) had voorgesteld naar de rechter te gaan om de groei van Schiphol te stoppen. Als aandeelhouder kan de gemeente Amsterdam dat doen. Kock noemde het een ‘waanzinnig slecht idee’ en op AT5 zei hij onlangs het ‘never, nooit niet te doen’.Zijn opstelling strookt niet met hoe tegenwoordig wordt aangekeken tegen de rol van grootaandeelhouders. Een moderne aandeelhouder toont rentmeesterschap (stewardship), is niet passief en maakt gebruik van aandeelhoudersrechten. Rentmeesterschap is zelfs voor commerciële partijen een vereiste voor een ­license to operate. Dat geldt helemaal voor Amsterdam, nu de gemeenteraad vorige week heeft besloten dat sprake is van een klimaatcrisis en een zogenoemde klimaatklok heeft ingesteld om te laten zien hoeveel CO2 Amsterdam nog mag uitstoten.In aandeelhoudersvergaderingen gaat het vaak ‘slechts’ om geld. Bij Schiphol is dat anders: het heeft een nationale economische functie en het effect op het milieu is enorm: geluidsoverlast, maar vooral ook de CO2-uitstoot. In de regio Amsterdam wordt dit in het bijzonder ­gevoeld.De luchthaven is eigendom van een NV waarvan de gemeente Amsterdam 20,03 procent van de aandelen bezit. Het rijk bezit 69,7 ­procent, de gemeente Rotterdam 2,2 procent en Aéroports de Paris het resterende deel.

Verdedigingswapen en drukmiddel


In de wet en de statuten van Schiphol lezen we wat de gemeente kan. Voor statutenwijziging is een meerderheid van 80 procent nodig. Dat kan de Staat dus niet alleen. De gemeente kan met zijn 20,03 pro­centsbelang een wijziging wel blokkeren. Dat is een ­belangrijk verdedigingswapen en een sterk drukmiddel.In de statuten van Schiphol staat dat ‘principiële kwesties’ aan de aandeelhouders moeten worden voorgelegd. Niemand zal durven ontkennen dat de uitbreiding van Schiphol een ‘principiële kwestie’ is. Voor de gemeente Amsterdam en haar klimaatklok, is het dat zeker. Als de aandeelhouders wordt voorgesteld te besluiten over al dan niet uitbreiden, kan de staat in beginsel zijn zin doordrijven. Zij heeft daarbij genoeg aan een gewone meerderheid van de stemmen (de helft plus één). De gemeente hoeft dat overigens niet altijd te accepteren.Na het Wennexarrest uit 1940 was de norm dat aandeelhouders mogen stemmen zoals ze willen. Inmiddels is dat achterhaald. Het zogeheten Rijnlandse model is nu de norm: aandeelhouders moeten rekening houden met andere dan hun eigen belangen. Zo bepaalt de corporate governance code dat aandeelhouders zich ten opzichte van hun medeaandeelhouders redelijk moeten gedragen.Hoe groter het belang, hoe groter de verantwoordelijkheid jegens andere deelnemers in het bedrijf. Het is dus niet zo dat minister Wopke Hoekstra (Financiën) met zijn belang van bijna 70 procent in de CO2-fabriek Schiphol, zich niets hoeft aan te trekken van Amsterdam.De staat is daarnaast gebonden aan de internationale klimaatverdragen. Het Urgenda-arrest van 2018 en de stikstofarresten van vorige maand hebben duidelijk gemaakt dat de staat milieunormen dient te respecteren, ook als aandeelhouder en ook bij bouwprojecten.Bovendien bepaalt de staat de regels voor Schiphol, zoals het maximum aantal vliegbewegingen en de nationale milieunormen. Daarom mag van de staat én het bestuur van ­Schiphol gevraagd worden dat zij bij de besluitvorming rekening houden met verplichtingen op het gebied van milieu.Schiphol besteedt op haar site meer dan tien webpagina’s aan duurzaamheid en heeft als ­publieke ambitie de ‘meest duurzame luchthaven in de wereld’ te zijn. Belofte maakt schuld, zeker als het gaat om een serieus thema als het milieu. Daarbij moet Schiphol de vennootschapsrechtelijke ‘redelijkheid en billijkheid’ respecteren.

Rechterlijke toets


Het stemgedrag van de staat als aandeelhouder en het handelen van Schiphol kan voor wat betreft de uitbreiding, volledig getoetst worden door de rechter: de dominante rol van de staat in de aandeelhoudersvergadering en als wetgever voor Schiphol geeft daar aanleiding toe.Met haar belang van ruim 20 procent kan de gemeente Amsterdam naar de ondernemingskamer van het Hof Amsterdam. Die kamer kan besluiten van de aandeelhoudersvergadering en het bestuur toetsen en zo nodig vernietigen. Bijvoorbeeld als die in strijd zijn met wet of redelijkheid of als zij duiden op onjuist beleid, maar ook als formaliteiten niet in acht zijn genomen of als een besluit niet deugt gegeven alle omstandigheden. Of als er getwijfeld kan worden aan de juistheid van onderliggende milieurapporten, als er onvoldoende ­informatie is verstrekt, of alternatieven niet voldoende zijn onderzocht. De ondernemingskamer kan ook ingrijpen als de gemeente in de aandeelhoudersvergadering is ‘weggestemd’.De gemeenteraad heeft beslist dat sprake is van een klimaatcrisis. Zij heeft de macht om juridisch in te grijpen en de uitbreiding van Schiphol aan de kaak te stellen. Dat schept ook een niet vrijblijvende verantwoordelijkheid. Of juridisch ingrijpen ook onder die omstandigheden nog een ‘waanzinnig slecht idee’ is, of getuigt van goed rentmeesterschap, is uiteindelijk een politieke afweging.
Frank Peters, advocaat bij Bureau Brandeis. BEELD -

Anita van Wees. BEELD
-


Omwonenden Schiphol ervaren gezondheidsklachten door ultrafijnstof

Omwonenden Schiphol ervaren gezondheidsklachten door ultrafijnstof


Omwonenden Schiphol ervaren gezondheidsklachten door ultrafijnstof


Omwonenden van Schiphol worden regelmatig blootgesteld aan verhoogde concentraties ultrafijnstof, die in de lucht terechtkomen door vliegtuigen en auto's. Vooral kinderen met luchtwegaandoeningen ondervinden gevolgen wanneer ze de deeltjes ultrafijnstof inademen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).Als de wind ongunstig staat, verergeren klachten als kortademigheid en piepende ademhaling. Kinderen gebruiken dan meer medicijnen. Beide vormen van vervoer - zowel luchtvaart als wegverkeer - leiden tot dezelfde effecten op de gezondheid, volgens het RIVM.Ook bij kinderen zonder aandoening en gezonde volwassenen zijn in het onderzoek "kortdurende verminderingen in de longfunctie" gemeten bij een tijdelijke hoge blootstelling aan ultrafijnstof.Gemiddeld genomen zijn deze veranderingen klein en hoeven ze niet tot gezondheidsklachten te leiden.

In 2021 nieuw onderzoek over gezondheidseffecten ultrafijnstof


Volgens het RIVM zegt het onderzoek niets over de mogelijke gezondheidseffecten van ultrafijnstof over een lange periode. Daar wordt naar gekeken in een nieuw onderzoek dat in 2021 klaar moet zijn.Schiphol werkt aan een actieplan om de uitstoot van ultrafijnstof te reduceren. Eind 2019 moet dat plan in werking zijn getreden. Er zal onder meer naar brandstofbesparing en het gebruik van schonere brandstoffen worden gekeken.Hoe dodelijk is fijnstof en waar bestaat het uit? Hoe dodelijk is fijnstof en waar bestaat het uit?Door: NU.nlBeeld: ANP
Gemaalke afspreken

Hierbij een overzicht van wat er besproken is op de PVA-vergadering van 18 juni 2019. 

 1. Kees Weijer blijft voorlopig de voorzitter, Jeanet Visser de penningmeester en Niek van Baalen de webmaster. Wilma Bierhaus, Idaline Kastelijn en Ellis Kramer leden en houden zich bezig met taken waarin ze goed zijn. Eén en ander wordt nog niet doorgegeven aan de Kamer van Koophandel omdat we even afwachten wat de nabije toekomst ons zal brengen.

 2. Op 21 Mei is de KOEPEL opgericht. Geprobeerd zal worden alle Amsterdamse Bewonersplatform in de KOEPEL onder te brengen waardoor krachtiger acties richting de gemeente Amsterdam ondernomen kunnen worden. De vergadering van PVA op 18 juni 2019 heeft besloten om toe te treden tot de KOEPEL.

 3. Op 2 juli komt de Koepel om 10 uur ’s morgens weer bij elkaar (bij Kees Weijer, van Eeghenstraat 54-2, 1071GJ, mobiel: 0655.782.785) om één en ander verder uit te werken. Jullie zijn allen welkom. Het is niet nodig dat alle PVA-ers aanwezig zijn. We hebben het al druk genoeg. Twee leden, Kees en ?, is voldoende. Ellis heeft zich al aangemeld.

 4. Op 19 juni 2019 wordt een motie (Motie met betrekking tot een kwalitatief hoogwaardig netwerk van Schiphol), ingediend door GL, PvdA, D66 en PvdD, in de gemeenteraad besproken (eventueel te volgen op TV-Salto1).

 5. Ellis heeft een kort verslag gegeven over een bijeenkomst van Bewoners en Schiphol in Castricum. Mogelijk zouden wij (KOEPEL) ook kunnen besluiten tot een dergelijke actie.

 6. Op de vraag of we de PVA-leden een bescheiden bedrag kunnen vragen wordt nog even uitgesteld. Kees probeert ondertussen een subsidie van de gemeente Amsterdam te krijgen.

 7. Gevraagd is of Marcel Döpp en Peter Hesp, onze clustervertegenwoordiger bij ORS, binnenkort ons (Koepel) een overzicht kunnen geven over de stand van zaken bij ORS.

 8. Wilma gaat naar Greenpeace actie op 1 juli aanstaande.

Nieuw onderzoek geluidhinder Schiphol

In Kennemerland zijn voor het eerst sinds 2005 geluidhinder en slaapverstoring rondom Schiphol onderzocht. De uitkomsten bieden mogelijkheden voor beleidskeuzes.
Door: Arie Oosterlee, Ingrid Zandt en Rinske KeukenIn Kennemerland zijn voor het eerst sinds 2005 geluidhinder en slaapverstoring rondom Schiphol onderzocht. De uitkomsten bieden mogelijkheden voor beleidskeuzes.
Door: Arie Oosterlee, Ingrid Zandt en Rinske Keuken
Meer.....
Luchtvaart beleid:
Een nieuwe aanvliegroute
April 2019 Raad voor leefomgeving en infrastructuur

Wereldwijd is de luchtvaart fors toegenomen, ook in Nederland. Door geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof en CO2 botst de groei van het vliegverkeer steeds sterker met het belang van een gezonde en prettige leefomgeving en met de opgaven rond het klimaatbeleid. Deze conflicterende belangen, gecombineerd met een afnemend vertrouwen van burgers in de overheid en de luchtvaartsector, vragen om een nieuw perspectief in het luchtvaartbeleid. In dit advies heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een voorstel voor zo’n nieuw perspectief uitgewerkt.

De kern van het nieuwe perspectief is dat de luchtvaart in het overheidsbeleid veel meer als een gewone bedrijfstak moet worden behandeld. Op dit moment neemt de luchtvaart nog een uitzonderingspositie in. Verschillende milieubeginselen worden niet of nauwelijks toegepast in het luchtvaartbeleid. In het beleid ligt de nadruk op het versterken van de concurrentiekracht van met name Schiphol. Andere sectoren worden veel minder op zo’n manier van overheidswege ondersteund.

De raad meent dat deze afwijkende behandeling in het beleid niet langer kan worden volgehouden. Veiligheid, milieu- en omgevingskwaliteit én de klimaatambities stellen grenzen aan het luchtverkeer. De luchtvaart zal zich net als andere economische sectoren moeten ontwikkelen binnen die grenzen. Het uitgangspunt in het beleid zal niet langer kunnen zijn ‘eerst PRINT 6 groei toestaan, dan mitigeren’. De volgorde zal moeten worden: eerst handhaven op de randvoorwaarden, daarna besluiten over capaciteitsgroei bij luchthavens. Dat betekent dat groei van het aantal vliegbewegingen van en naar Nederland pas mogelijk is nádat aan de randvoorwaarden is voldaan.

Dit nieuwe perspectief heeft de raad in dit advies uitgewerkt tot de volgende aanbevelingen:
Stuur in het luchtvaartbeleid op milieugrenswaarden voor de luchtvaart in plaats van op het aantal vliegbewegingen
De huidige beleidsmatige sturing op het aantal vliegbewegingen strookt niet met hoe de overheid andere economische sectoren behandelt. Tegen een lampenfabriek wordt immers ook niet gezegd dat men een maximum aantal lampen mag maken. De overheid zou primair moeten sturen op heldere milieugrenswaarden, waarbinnen de luchtvaart moet blijven. Aanvullend op de bestaande grenswaarden zou ook een nieuwe hindernorm moeten worden ontwikkeld voor de beleving van geluid.

Pas het ALARA-beginsel toe en scherp periodiek de grenswaarden voor de luchtvaart aan Luchthavens en luchtvaartmaatschappijen moeten zich meer inspannen om de milieuhinder door luchtvaart zo laag te laten zijn ‘als redelijkerwijs mogelijk’. Scherp daarom periodiek de grenswaarden aan voor de luchtvaart. Dit wordt het ALARA-beginsel genoemd, een afkorting van as low as reasonably achievable. In het verlengde daarvan zou de hinder gedurende de nacht zoveel mogelijk moeten worden teruggebracht. Het aantal LUCHTVAARTBELEID | SAMENVATTING vluchten in de nacht kan worden beperkt met behulp van een prijsprikkel en/of het verbieden van starts.

Ontwikkel een nationaal klimaatbeleid voor de luchtvaart
Het is van belang dat er in Nederland voor de luchtvaart, net als voor andere bedrijfssectoren, CO2-reductiedoelen worden opgesteld. Omdat het gebruik van duurzame brandstof voorlopig de meest kansrijke manier is om de CO2-uitstoot van vliegen te beperken, bepleit de raad een bijmengverplichting voor duurzame brandstof, die wordt opgelegd aan brandstofleveranciers van Nederlandse luchthavens. Om negatieve effecten van tanken in het buitenland te voorkomen, moet het prijsverschil tussen duurzame brandstof en gewone kerosine gedurende een overgangsperiode worden gesubsidieerd.

Investeer in herstel van vertrouwen bij burgers door strikte handhaving en sanctionering
Het succes van het hier geschetste nieuwe perspectief in het luchtvaartbeleid staat of valt met het vertrouwen van burgers in de overheid en luchtvaartsector. Daarom zal het nieuwe luchtvaartbeleid gepaard moeten gaan met een strikte handhaving en met sanctionering als de grenswaarden en doelstellingen worden overschreden.

Zorg dat de vervuiler betaalt
De reiziger en luchtvaartmaatschappijen moeten net als andere bedrijfssectoren gaan betalen voor de negatieve externe effecten die het luchtverkeer veroorzaakt. Nationaal moeten de luchthaventarieven daarom LUCHTVAARTBELEID | SAMENVATTING PRINT 7 gedifferentieerd worden op basis van milieukarakteristieken van vliegtuigen. De raad adviseert daarnaast om een vliegticketheffing te introduceren die verder gaat dan het bestaande wetsvoorstel op dit punt. Daarnaast zal de Nederlandse overheid zich in internationaal verband ervoor moeten inzetten dat ook op kerosine accijns wordt geheven.

Besteed meer aandacht aan (beïnvloeding van) reizigersgedrag
Terwijl in andere mobiliteitssectoren sturing op gedrag van de reiziger heel gebruikelijk is als beleidsdoelen niet worden bereikt of als er sprake is van negatieve externe effecten, gebeurt dat bij de luchtvaart niet. Dat moet veranderen. Een grondige analyse van de mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding zou onderdeel moeten zijn van een nieuw luchtvaartbeleid. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat het bieden van goede alternatieven (zoals de internationale trein) of het inzetten op bewustwording van de gevolgen van vliegen het reizigersgedrag kunnen sturen.

Stuur op internationale bereikbaarheid van Nederland en heroverweeg daarbinnen de netwerkkwaliteit
Een goed luchtvaartnetwerk is van belang voor de internationale bereikbaarheid van Nederland. Maar die internationale bereikbaarheid wordt bepaald door de optelsom van alle beschikbare vervoersmodaliteiten: door de lucht, via het spoor, over de weg en over het water. De raad beveelt aan goed te analyseren hoeveel en welke verbindingen nodig zijn om onze internationale bereikbaarheid te waarborgen. De omvang en kwaliteit van het benodigde luchtvaartnetwerk van Nederland, dat wil zeggen van Schiphol en de regionale luchthavens samen, moet daarvan een afgeleide zijn. Op dit moment vindt een dergelijke samenhangende beoordeling van het luchtvaartnetwerk onvoldoende plaats.

Omdat de Nederlandse luchtvaart opereert in een internationaal speelveld, zal Nederland zich bij voorkeur in EU- en internationaal verband moeten inzetten voor veranderingen op bovengenoemde aspecten. De realiteit is echter dat wereldwijd eensgezindheid hierover nog lang op zich zal laten wachten. Daarom vindt de raad dat Nederland waar mogelijk eigen beleid zou moeten voeren om de knelpunten in de luchtvaart aan te pakken.
Meer.....
Netwerk Schiphol moet selectiever worden

PERSBERICHT

Richt het Schipholnetwerk op zakelijke passagiers 

Hoofddorp - Bewoners rond Schiphol dringen aan op kritisch onderzoek naar het luchtvaartnetwerk. “Met een netwerk dat op zakelijk passagiersvervoer wordt afgestemd draagt de luchthaven optimaal aan de economie bij en kan onnodige uitbreiding voorkomen worden”

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft enige weken geleden minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat geadviseerd om een beter onderbouwde analyse te maken van de gewenste internationale bereikbaarheid via Schiphol die goed voor de economie is. Overheid en luchtvaartsector streven momenteel naar een nog groter netwerk met veel bestemmingen en hoge bedieningsfrequenties voor allerlei soorten passagiers. Dit dateert uit de vorige eeuw. Schiphol moet zich in de toekomst richten op bestemmingen die echt waarde aan de economie toevoegen, voor passagiers van en naar Nederland.  

Volgens de Bewoners Omgeving Schiphol, de Werkgroep Toekomst Luchtvaart en het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart gaat het om zakelijke passagiers. De bewoners dringen er bij minister Van Nieuwenhuizen (I en W) op aan het netwerk niet alleen veel selectiever te maken, maar ook zo efficiënt dat er minder vluchten voor nodig zijn. Dit onderzoek kan voor een eventueel benodigde netwerkuitbreiding een reservecapaciteit van meer dan 100.000 vluchten opleveren. “Denk aan bestemmingen die zakelijke passagiers niet nodig hebben en vooral door toeristen en transferpassagiers gebruikt worden. Maar denk ook aan het terugdringen van al te goedkoop budgetvervoer en vluchten naar bestemmingen die met de trein goed bereikbaar zijn of worden. “

De minister kan met dit onderzoek het groeibeleid van Schiphol in de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 ombuigen naar een beter economisch netwerkbeleid zonder onnodige luchtvaartgroei. “Dat biedt betere kansen om met behoud van bereikbaarheid de veiligheidsrisico’s en vlieghinder fors te verminderen en de sector net als elk ander bedrijf zijn volle aandeel te laten leveren in het klimaatakkoord van Parijs. Daardoor stijgt de brede welvaart van Nederland. “  

Einde persbericht 
Informatie:De brief aan minister Van Nieuwenhuizen kunt u hier downloaden.   Matt Poelmans, Delegatieleider Bewoners Omgevingsraad Schiphol (ORS) https://www.bewonersomgevingschiphol.nl
- orsbewoners@gmail.com
+31 6 20360060 

Hans Buurma, Voorzitter Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL)
https://toekomstluchtvaart.nl
- h.buurma@upcmail.nl
+31 6 20804337     
Brief aan onderhandelaars aan de tafel waar de besluiten over de toekomst van Schiphol worden genomen

Geachte mevrouw K. Bolt, 

Op 7 mei 2019 heeft u een brief aan de Onderhandelaars voor een nieuw college van GS ontvangen van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB).
De vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA) voegt zich graag aan bij de inhoud van deze brief omdat zij het geheel eens is met de inhoud van deze brief: geen groei van Schiphol maar krimp van het aantal vliegtuigen dat land en opstijgt van deze luchthaven.
HET KAN ZO NIET LANGER!
Voor alle duidelijkheid is een kopie van deze brief aan de Statengriffie van Noord-Holland bijgevoegd.
Ook wij verzoeken u deze brief door te sturen naar de onderhandelaars en c.c. naar de overige leden van de Provinciale Staten.
Wij hopen, nee, eigenlijk zijn wij ervan overtuigd, dat ook de Staten van Noord-Holland zich zal uitspreken voor geen groei maar krimp van de Luchtvaart op Schiphol op de komende onderhandelingstafels waar de besluiten worden genomen over de toekomst van Luchtvaart. 

Vriendelijke groet,
Kees Weijer
Adviesraad: Laat klimaatregels ook voor luchtvaartsector gelden

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vindt dat de luchtvaartsector aan dezelfde klimaatregels moet voldoen als andere sectoren. Dat staat in een advies dat de adviesraad donderdag heeft aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).Het advies dat de raad heeft uitgebracht, kan de minister meenemen in het opstellen van een nieuwe Luchtvaartnota. In die nota, waarin het beleid staat voor de periode van 2020 tot 2050, moet de minister rekening houden met onder meer veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid.De Rli stelt dat de luchtvaart als een "gewone bedrijfstak" moet worden behandeld. De raad ziet nu een uitzonderingspositie en dat zou blijken uit "verschillende milieubeginselen die niet of nauwelijks worden toegepast in het luchtvaartbeleid".De adviesraad vindt dat de luchtvaart zich de komende tientallen jaren moet ontwikkelen binnen de grenzen van de veiligheid, milieu- en omgevingskwaliteit en klimaatambities.Reizen door Europa: Beter en goedkoper met trein of vliegtuig? Reizen door Europa: Beter en goedkoper met trein of vliegtuig?

Stel bijmengen duurzame kerosine verplicht


De Rli geeft niet alleen maar het advies om klimaatdoelen voorop te stellen, de adviesraad noemt ook manieren om dat te bereiken. Zo zouden vliegtuigmaatschappijen moeten worden verplicht om te vliegen op duurzame kerosine vermengd met de nu gebruikte kerosine. "Het gebruik van duurzame brandstof is voorlopig de meest kansrijke manier om de CO2-uitstoot van vliegen te beperken", aldus de raad.De raad adviseert de minister ook om het prijsverschil tussen duurzame brandstof en gewone kerosine te subsidiëren, zodat maatschappijen niet aangemoedigd worden om vanwege het prijsverschil in het buitenland te tanken en zo alsnog met minder schone kerosine vliegen.De Rli pleit voor het verplicht stellen van het bijmengen van duurzame kerosine. (Foto: ANP)

Laat de vervuiler betalen


De vliegtaks van 7 euro die het kabinet in wil, keurt de Rli niet af, maar de raad ziet liever een nog hogere heffing op vliegtickets. Ook moet de Nederlandse overheid zich inzetten om tot een internationale afspraak te komen over het heffen van accijns op kerosine. "De reiziger en luchtvaartmaatschappijen moeten net als andere bedrijfssectoren gaan betalen voor de negatieve externe effecten", aldus de raad.De raad pleit ook voor het meer beïnvloeden van reizigersgedrag. "Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat het bieden van goede alternatieven, zoals de internationale trein of het inzetten op bewustwording van de gevolgen van vliegen, het reizigersgedrag kunnen sturen."

'Voor lampenfabriek geldt ook geen maximumaantal'


"Het uitgangspunt zal niet langer kunnen zijn: eerst groei toestaan, dan mitigeren. De volgorde zal moeten worden: eerst handhaven op de randvoorwaarden, daarna besluiten over capaciteitsgroei bij luchthavens", schrijft de Rli. "Dat betekent dat groei van het aantal vliegbewegingen van en naar Nederland pas mogelijk is nádat aan de randvoorwaarden is voldaan."Schiphol, de grootste luchthaven van Nederland, zit bijna aan het maximale aantal vliegbewegingen (500.000 starts en landingen). Maar volgens de Rli moet dat maximum in het nieuwe beleid niet meer worden opgenomen. "Tegen een lampenfabriek wordt immers ook niet gezegd dat het een maximumaantal lampen mag maken."


Bekijk hier het volledige rapportPrincipiële discussie toekomst Schiphol onvermijdelijk

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Een principiële discussie over de toekomst van luchthaven Schiphol is vanwege de veiligheid onvermijdelijk. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag naar aanleiding van de reacties die de Raad heeft ontvangen op zijn aanbevelingen uit het rapport Veiligheid Vliegverkeer Schiphol, dat in april 2017 werd gepubliceerd. Daarin concludeert de Raad dat de grenzen in zicht komen van de hoeveelheid vliegverkeer die op Schiphol veilig afgehandeld kan worden.Op Schiphol is een patroon zichtbaar dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico’s accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Die aanpak moet doorbroken worden. Veiligheid speelt naar het oordeel van de Onderzoeksraad in het huidige debat over de groei van Schiphol een ondergeschikte rol, waardoor het belang van veiligheid onvoldoende wordt afgewogen tegen de andere belangen die met de luchthaven zijn gemoeid.
 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Veiligheids platform Schiphol (VpS) grijpen het rapport juist aan om te benadrukken dat de Onderzoeksraad geen signalen heeft dat de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol op het moment van onderzoek onvoldoende was. Daarmee gaan zij voorbij aan de conclusie dat de grenzen in zicht komen van wat op Schiphol veilig afgehandeld kan worden als gevolg van de snelle groei en de grote complexiteit van de infrastructuur en het vliegverkeer. Deze eenzijdige nadruk van de sector en het ministerie op een ‘veilig’ Schiphol doet geen recht aan de door de Onderzoeksraad in het rapport beschreven zorgen over veiligheid.

Getalsmatige discussie


Na decennia van groei, steeds weer nieuwe maatregelen nemen voor nieuwe risico’s en maximaal benutten van marges, is het debat over de grootste luchthaven van Nederland vooral een getalsmatige discussie geworden. Zo is het huidige plafond van 500.000 vluchten inmiddels een veel aangehaald referentiepunt. In dit plafond zijn de zogeheten ‘technische vluchten’ en de ‘general aviation’ echter niet opgenomen. Dit betreft duizenden vluchten op jaarbasis, die eveneens op de luchthaven worden afgehandeld en meewegen in de veiligheid van de omgeving.

Dat de risico’s reëel en actueel zijn, blijkt uit de recente voorvallen die de Onderzoeksraad in onderzoek heeft genomen en waarbij de in het onderzoeksrapport uit 2017 geconstateerde bevindingen wederom een rol spelen.
VLIEG TUIG

vlieg tuig
Klik op banner om PDF te openen
Luchtvaartnota 2020-2050 U kunt een zienswijze indienen op de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van 20 maart tot en met 16 april 2019.

Het project bevindt zich in fase 1.
U kunt een zienswijze indienen op de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van 20 maart tot en met 16 april 2019.

Fase 1 Zienswijze indienen op de notitie reikwijdte en detailniveau
Fase 2 Zienswijze indienen op de planMER en de luchtvaartnota

Zienswijze indienen
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25Mb). U kunt uw zienswijze geven over de hele NRD. Wij vragen specifiek uw zienswijze over deze 3 onderwerpen:
denkrichtingen luchtvaartnota: leefomgeving, klimaat, economie, en veiligheid als basis; toetskader: criteria waarop de planMER toetst;
participatie en procedure: inspraak en de stappen tot het besluit over

Dien uw zienswijze digitaal in (let op: link opent in nieuw venster)

Bijvoorbeeld er ontbreekt de zienswijze om de luchtvaart in Nederland  te verminderen.


Luchtvaartnota


De luchtvaart groeit, nationaal en internationaal. Het is daarom zowel op onze luchthavens als in ons luchtruim erg druk. Om voorbereid te zijn op de toekomst werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een nieuwe Luchtvaartnota. We geven antwoord op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid.Direct naar...

In de nieuwe Luchtvaartnota die in 2019 verschijnt geeft het kabinet de richting aan voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland in de periode 2020 tot 2050.
De huidige aanpak loopt tegen zijn grenzen aan en de keuzes die we gaan maken raken veel mensen persoonlijk. Daarom betrekt het ministerie van IenW bij het maken van de nieuwe Luchtvaartnota zoveel mogelijk betrokkenen uit de samenleving.

Opgave


De nieuwe Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050 geeft antwoord op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. We willen dat de luchtvaart stiller en duurzamer wordt, waarbij veiligheid steeds voorop staat.

Meedoen


De Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050 maken wij in overleg met bewoners, maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en luchtruimgebruikers. Wij willen belanghebbenden met elkaar in contact brengen zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten en begrip. Welke (technologische) ontwikkelingen zien we? Welke wensen en zorgen zijn er? Welke kennis is al beschikbaar en wat moet nog onderzocht worden? Hoe geven we zowel de militaire als burgerluchtvaart voldoende plek in het luchtruim? Wat betekent het als er meer drones komen? Wat kan luchtvaart bijdragen aan de klimaataanpak? Wat is de beste manier om het verdere proces vorm te geven?
In de eerste verkennende fase tot eind 2018 haalden we tegelijk wensen en belangen op voor de nieuwe Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim. We onderzochten welke issues en dilemma’s er liggen en welke spelregels we gebruiken voor participatie. We verzamelden zo veel mogelijk kennis. Dit deden wij met publieksonderzoek, in regionale en themabijeenkomsten, via internetconsultatie en in focusgroepen. De opbrengst delen wij op deze website.
Met de presentatie van de nieuwe Luchtvaartnota eind 2019 houdt het meedoen en meedenken niet op. Ook daarna blijven we in gesprek over hoe we de luchtvaart in Nederland kunnen verbeteren.

Beslissen en besluiten


Eind 2019 wordt de nieuwe Luchtvaartnota gepresenteerd. De planning is als volgt:
1. Verkenning
In de eerste, verkennende fase lopen de nieuwe Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim  samen op. We gingen op verschillende manieren het gesprek aan zodat we alle relevante belangen en argumenten horen. Hiervoor namen we tot eind 2018 de tijd. Zie ook meedoen.
2. Verdieping
Eind 2018 verschenen de opbrengsten van de verkennende fase. Tot eind januari 2019 loopt de reactieronde voor aanvullingen. In 2019 start ook de verdiepingsronde: welke keuzes komen het best aan de inzichten tegemoet? We formuleren de beleidsalternatieven en wegen die af op de effecten op economie, omgeving en klimaat. Daarvoor gebruiken we de eerste helft van 2019.3. Besluit
In de tweede helft van 2019 stuurt de minister van Infrastructuur en Waterstaat de nieuwe Luchtvaartnota naar de Tweede Kamer. In de Luchtvaartnota staan onder meer de uitgangspunten voor de herziening van het luchtruim.

Documenten


Ga naar de overzichtspagina van documenten over de luchtvaartnota.

 

Schiphol breekt bewust regels met gebruik van Oostbaan

Schiphol 'lapt de regels aan haar laars' bij het gebruik van de landingsbaan op Schiphol-Oost. Volgens Platform Vliegoverlast Schiphol breekt de luchthaven, met instemming van luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen en wethouder Udo Kock, bewust de regels.
PAROOL DOOR: HERMAN STIL 

Dat stelt het platform naar aanleiding van de overlast door vliegtuigen zaterdag pal boven Amsterdam. Voorzitter Kees Weijer eist op korte termijn een gesprek.

Die overlast zaterdag had nog te maken met de westerstorm, waardoor volgens de regels op de Oostbaan kan worden geland. Om die reden werd ook ook, uitzonderlijk, vanaf de Buitenveldertbaan in westelijke richting gestart, waardoor er veel overlast ontstond in Kennemerland. 

Zondag wordt vooral vanaf de nabijgelegen Buitenveldertbaan gestart, wat 
voor overlast in Buitenveldert en Amstelveen zorgt.

Ontheffing
Maar de komende zes weken wordt de Oostbaan ongeacht de weersomstandigheden regelmatig gebruikt omdat de Zwanenburgbaan vanwege groot-onderhoud buiten gebruik is. Minister Van Nieuwenhuizen heeft daarvoor ontheffing verleend.

Volgens de Amsterdamse actiegroep is dat ten onrechte. "Schiphol presteert het om de inwoners van de getroffen gemeenten nauwelijks een week voor aanvang een brief te sturen waarin het woord 'Oostbaan' zelfs niet voorkomt."

Volgens het Platform gaat het niet om een uitzonderlijke situatie, maar zet Schiphol de Oostbaan, met 2000 meter veruit de kortste van de luchthaven, in om zo veel mogelijk landingen te kunnen uitvoeren zonder de overgebleven reguliere banen te belasten.

Ontoelaatbare herrie
Eenzelfde situatie deed zich de afgelopen maanden voor bij de Aalsmeerbaan, waarvoor ontheffing werd verleend om ook 's nachts te kunnen starten. Van die ontheffing is tot nu geen gebruik gemaakt.

De vliegroute van de oostbaan voert over Amsterdam-Noord, de binnenstad, de Vondelparkbuurt en Zuid naar Schiphol. "Naast ontoelaatbare herrie en uitstoot van fijnstof speelt ook de veiligheid een rol. Toestellen uit de hele wereld vliegen voldoende laag over de binnenstad om burgers en monumentale gebouwen - het stadshart van Amsterdam is Unesco werelderfgoed - tot een makkelijk doelwit te maken."

"We vinden het volstrekt onaanvaardbaar dat het Oostbaantje met instemming van de minister wordt gebruikt omdat het Schiphol handig uitkomt in de logistieke bedrijfsvoering. Dit heeft niets met weersomstandigheden te maken."

Normaliter worden zulke landingen in veel hoger tempo gemaakt op de Buitenveldertbaan, waarvan de vliegroutes veel overlast veroorzaken in Amsterdam-Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen. Vrijdag bleek dat het aantal vliegklachten uit met name Amsterdam en Amstelveen vorig jaar is geëxplodeerd.Platform Vliegoverlast is boos op Minister

Persbericht
Platform Vliegoverlast Amsterdam:‘Van Nieuwenhuizen lapt afspraken met bewoners aan haar laars.

AMSTERDAM 10 maart 2019 - Platform Vliegoverlast Amsterdam stelt vast dat Schiphol met instemming van Minister Cora van Nieuwenhuizen en wethouder Udo Kock (D66) de afspraken over het gebruik van het Oostbaantje aan haar laars lapt. Als gevolg daarvan ondervinden de inwoners van Amsterdam, Monnikendam, Amstelveen, Aalsmeer en Hoofddorp extreme vliegoverlast met een piekbelasting van 1 laag overvliegend toestel per 2 minuten.

De aanvliegroute van het beruchte Oostbaantje loopt over dichtbevolkt gebied, in een rechte lijn van het Centraal Station over het Paleis op de Dam en het Vondelpark. Naast ontoelaatbare herrie en uitstoot van fijnstof speelt volgens PVA ook de veiligheid
(volledige tekst persbericht, via Meer..... de aangehechte pdf.)

 Voor nadere informatie:
Platform Vliegoverlast Amsterdam

Meer.....
Zitting Hof voor gezonde lucht

Maandagochtend 18 februari 2019 was de zitting in het hoger beroep voor gezonde lucht. Milieudefensie daagde de staat, omdat Milieudefensie samen met veel Nederlanders vinden dat de overheid veel te weinig doet om voor betere luchtkwaliteit te zorgen. Bovendien houdt de overheid zich al jaren niet aan de wet. Milieudefensie vindt dat de overheid hiermee het mensenrecht op gezondheid schendt.

Lees verder:Verslag zitting hof voor gezonde lucht
Is Schiphol al die miljoenen wel waard?

Om de positie van Schiphol en KLM veilig te stellen, kocht het kabinet deze week voor 744 miljoen euro aandelen Air France-KLM. Maar het economisch belang van Schiphol moet niet worden overschat.
Door: Herman Stil Parool: 2 maart 2019, 09:00

Wopke Hoekstra en Cora van Nieuwenhuizen wisten het dinsdag, toen ze triomfantelijk hun machtsgreep bij Air France-KLM bekendmaakten, mooi te verkopen. De positie van Schiphol moet koste wat kost gewaarborgd blijven. Dus kochten ze afgelopen week in het diepste geheim voor 744 miljoen euro een belang van 14 procent in Air France-KLM, in de verwachting dat Nederland daarmee kan garanderen dat KLM en Schiphol onaangeroerd blijven.

1. Is Schiphol dan zo belangrijk voor onze welvaart en onze banen? 
Zeker. Schiphol draagt jaarlijks 9 miljard euro bij aan de Nederlandse economie en is goed voor bijna 114.000 arbeidsplaatsen. En dan zijn de indirecte opbrengsten nog niet eens meegerekend, zoals die van toeleveranciers. McKinsey rekende al eens uit dat als alle opstekers worden meegeteld, Schiphol jaarlijks 26 miljard euro en 287.000 arbeidsplaatsen bijdraagt aan onze economie. Een eerder onderzoek van Oxford Economics kwam op hetzelfde aantal banen, maar een economische bijdrage van 17,5 miljard uit.

2. Is dat veel? 
Schiphol speelt een fiks partijtje mee in onze economie. Maar de Rotterdamse haven draagt volgens de Erasmus Universiteit jaarlijks ruim 45 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Zowel aan directe opstekers (14,8 miljard) als indirecte effecten is de Rijnmond vele malen belangrijker dan Schiphol. 

3. De nummer twee zijn is niet slecht.
Om Schiphol met zijn 9 miljard verder in ­perspectief te zetten: bedrijvigheid in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland levert per provincie ruwweg evenveel op voor de Nederlandse economie als Noord-Holland met Schiphol.Een groeimotor is de luchthaven, die de komende jaren aan haar grenzen zit, allang niet meer. De bouw en zakelijke dienstverlening (zoals banken en advocatenkantoren) zijn volgens het CBS momenteel trekkers. Ook de interneteconomie groeit veel rapper.

4. Maar die 744 miljoen euro voor Schiphol is toch goed besteed?
Dat is de vraag. Drie jaar geleden adviseerde een belangrijk ­adviesorgaan van de regering, de Raad voor de Leefomgeving, om nu eens te stoppen met de mainportmanie waarbij Rotterdam en Schiphol steevast worden voorgetrokken. Nederland moet veel meer kijken naar meer belovende ­sectoren als de digitale economie rondom Eindhoven en Delft, in Twente of in techwalhalla Amsterdam.

5. Is het dan nog wel slim om Schiphol voor te trekken?
Zou de Europese medicijnagent EMA ook voor Amsterdam hebben gekozen bij een klein Schiphol? En wat zou dat betekenen voor de overwegingen van Unilever of Shell om hun hoofdkantoor in Rotterdam en Den Haag te houden? De bereikbaarheid van ons land via Schiphol staat steevast bij de belangrijkste overwegingen van internationale bedrijven om hier neer te strijken of uit te breiden. Het afgelopen jaar kozen 372 buitenlandse bedrijven voor vestiging in Nederland of verdere groei van hun activiteiten, goed voor bijna tienduizend banen en 2,9 miljard euro. Alleen Amsterdam trok al 153 ondernemingen met bijna zevenduizend banen vanwege 'de economische voorspoed en het goede Amsterdamse vestigingsklimaat door Schiphol'.

6.Wat zijn de gevolgen als Nederland de aandelen niet had gekocht? 
Het kabinet was bang dat de Fransen KLM en daarmee Schiphol uitkleden. Topman Ben Smith kondigde al aan naar verdere afstemming van de Franse en Nederlandse netwerken te kijken. Dat kan betekenen: vluchten en bestemmingen van Amsterdam naar Parijs halen om zo het wankele Air France te steunen. KLM is met haar dochters en partners op Schiphol goed voor zo'n 45 procent van alle passagiers en 215 van de 326 bestemmingen. Dat netwerk is alleen rendabel overeind te houden met de 25 miljoen reizigers die jaarlijks op Schiphol van vlucht wisselen. Als meer dan 30 procent van die overstappers verdwijnt, gaat het hard. Omdat dan onvoldoende reizigers worden aangevoerd voor de overige vluchten, zullen ook die verdwijnen, waarna steeds meer vluchten onrendabel worden: een sneeuwballetje.Schiphol draagt 9 miljard bij aan de economie, de haven van Rotterdam 14,8

Schiphol draagt 9 miljard bij aan de economie, de haven van Rotterdam 14,8

7. Wat blijft er dan over? 
Met alleen Nederlandse reizigers en bezoekers aan ons land blijven volgens onderzoeksinstituut SEO op Schiphol zo'n 20 Europese bestemmingen en 27 intercontinentale luchtlijnen over. Het aantal passagiers op Schiphol zal 
halveren, het aantal banen dalen tot onder de zestigduizend en de bijdrage aan de Nederlandse economie kelderen tot 4,6 miljard euro per jaar. 

Het nieuwe perspectief is dan dat Schiphol minder belangrijk voor de economie is dan de Amsterdamse haven, die jaarlijks bijna 5,8 miljard euro en 54.000 arbeidsplaatsen bijdraagt.

8. Gaat dat gebeuren? 
De Fransen zullen niet zo dom zijn álle KLM-vluchten naar Parijs te dirigeren - de maatschappij is nog altijd de geldmachine binnen het luchtvaartconcern. Maar ook een gedeeltelijke verhuizing kan tot forse schade leiden. 

Als KLM terug moet naar haar positie van 2015 dan kost dat 28 procent passagiers, ruim 32.000 banen en 2,5 miljard euro aan welvaart.

9. Wat merken wij daarvan?
Minder vluchten betekent duurdere vliegtickets. Ook trips naar de 132 wereldbestemmingen die we nu rechtstreeks bereiken, gaan dan flink in prijs omhoog, omdat we ze alleen nog via een overstap in Parijs, Londen of Frankfurt kunnen bereiken. Nederlanders zijn dan per saldo 600 miljoen euro per jaar meer kwijt aan hun vliegreizen. Bij een gedeeltelijke verhuizing is dat nog altijd 60 miljoen euro.

10. Zijn er ook voordelen? 
Tegenstanders van Lelystad Airport kunnen zich het beste aan Franse zijde scharen - met een uitgekleed Schiphol is het polderveld ­overbodig. 

Minder vluchten betekent ook minder herrie, minder fijnstof en minder broeikasgas. Niet voor niets pleiten tegenstanders van de luchtvaart er al jaren voor dat in de economische ­rekensommetjes ook de milieukosten worden meegewogen.
Maar voor het milieu maakt het weinig uit waar al die passagiers overstappen; Amsterdam of Parijs. En een deel van de Nederlandse reizigers zal simpelweg uitwijken naar buitenlandse vliegvelden, zoals via Brussel of Frankfurt.

Wat te doen met 744 miljoen...


Als het kabinet de positie van Schiphol en KLM wil garanderen, is een aandelenbelang wel de meest omslachtige - en kostbare - manier. De regering heeft immers een direct wapen om de positie van Schiphol en KLM flink te versterken: uitbreiding van de luchthaven toestaan zoals ­beloofd in het regeerakkoord.

Een groter Schiphol neemt Air France-KLM ook een belangrijk argument uit handen om KLM-vluchten vanwege de groeistop op de lucht­haven naar Parijs te verplaatsen.

Het kabinet had de miljard euro die opzij werd gezet voor de aandelenaankoop, die ­uiteindelijk 744 miljoen euro kostte, beter kunnen besteden aan meer geluidsisolatie voor omwonenden van Schiphol en Lelystad, aan een regeling waarbij direct omwonenden zich ­kunnen laten uitkopen voor verhuizing of - heel vooruitstrevend - een flinke impuls voor verder onderzoek naar duurzaam vliegen, waarbij ­meteen de Nederlandse luchtvaart­industrie wordt geholpen.
Lawaaiige week door werk aan Kaagbaan

27-02-2019
SCHIPHOL Schiphol veroorzaakt deze week veel extra geluidsoverlast als gevolg van werkzaamheden aan de Kaagbaan. Vliegtuigen wijken uit naar andere banen: in de eerste helft van deze week vooral naar de Aalsmeerbaan, maar later deze week waarschijnlijk ook naar de Buitenveldertbaan.Schiphol kondigde vorige week aan dat twee weken lang, van 24 februari tot 11 maart, werkzaamheden zou gaan verrichten aan de Kaagbaan. Dat leek lang, omdat voor jaarlijks onderhoud één week per baan gebruikelijk is. Uit navraag bij de luchthaven blijkt het alsnog te gaan om één week. De verwarring komt voort uit een ontheffing die Schiphol heeft gekregen om, indien nodig, de Buitenveldertbaan tot 11 maart voor nachtvluchten te mogen gebruiken. "We hebben die ontheffing gevraagd tot 11 maart voor als de werkzaamheden uitlopen," aldus een woordvoerster van de luchthaven. Ze geeft echter aan dat het werk waarschijnlijk wel op 4 maart afgerond zal zijn.

TAXIBAAN Het gaat niet alleen om onderhoud. Schiphol bereidt ook de aanleg voor van een nieuwe taxibaan over de A4. Daar ligt nu een enkele taxibaan en Schiphol wil die verdubbelen met het oog op de veiligheid. Daartoe wordt een baanstation, dat onder meer de baanverlichting aanstuurt, verplaatst. Daarvoor worden deze week kabels onder de Kaagbaan gelegd. In de eerste helft van september gaat de Kaagbaan opnieuw dicht, dan voor twee weken, om het nieuwe rijbaanstation in te richten en het oude te slopen. Intussen krijgen vooral Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen-Zuid deze week de volle laag met vlieglawaai. De Aalsmeerbaan is overdag en 's avonds continu in gebruik, vooral voor starts. Later deze week verandert het weer en is de kans groot dat ook de Buitenveldertbaan vaker wordt ingezet.

VERSTORING Een ander grote verstoring brengt in de periode van 11 maart tot 22 april groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Te verwachten valt dat dan de Buitenveldertbaan veel vaker gebruikt wordt, waar vooral Amstelveen-Noord last van heeft. Kleine onderhoudsbeurten zijn er later dit jaar verder voor de Polderbaan van 30 juni tot en met 8 juli, de Aalsmeerbaan van 23 september tot 7 oktober en de Buitenveldertbaan van 6 tot 14 oktober.

En drie dagen voor het afsluiten werd nog eens extra over de binenstad gevlogen naar de Schiphol Oostbaan. Terwijl daarvoor geen enkele reden te bedenken was. Geen slecht zicht, harde wind, mist en wat dies meer zij. De enige reden kan zijn dat ze weer even wat landingen kunnen doen zonder dat die meedoen in de tellingen en er geen geluidshinder ed over gemeten wordt. 
Schiphol is niet heilig Het Parool - 23.02.2019

Luchtvaart :ChristenUnie wil IJsselmeerroute voor Lelystad Airport


Schiphol mag niet langer de boventoon voeren in het luchtruim. De ChristenUnie wil de vliegroutes naar Lelystad Airport over het IJsselmeer laten lopen. Ook als dan het verkeer naar Schiphol in het gedrang komt.


EDWIN VAN DER AA EN HERMAN STIL "Het heilige huisje Schiphol is niet heilig," zegt Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie. "Minimale overlast voor omwonenden is heilig." De ChristenUnie wil de vliegroutes naar Lelystad Airport over het IJsselmeer laten lopen. Daarmee legt de regeringspartij een bom onder het kabinetsstandpunt dat de vliegroutes van Lelystad ondergeschikt moeten zijn aan die van Schiphol om de capaciteit van de internationale luchthaven niet in gevaar te brengen.

"Wat ons betreft is, na veiligheid, het minimaliseren van overlast de belangrijkste voorwaarde voor het openen van Lelystad Airport," zegt Bruins. "Het is belangrijker dat bewoners minder hinder ondervinden dan dat Schiphol blijft zoals het is."

Voor de regioluchthaven, die april volgend jaar opengaat, zijn vliegroutes bedacht die relatief laag over Gelderland en Overijssel lopen. Die provincies hebben deze week in een officiële reactie laten weten daar niet mee akkoord te gaan omdat de routes veel hinder veroorzaken.

Volgens Bruins kan dat probleem deels worden opgelost door vliegtuigen niet over land, maar over het IJsselmeer te leiden. "Daar wonen geen mensen."

Bruins, doctor in de Natuurkunde, heeft het alvast ingetekend op - nota bene - een spoorkaart van Nederland die in zijn werkkamer hangt. "Met de IJsselmeerroute ben je van de vliegroutes over de Veluwe af. De toestellen kunnen dan boven water opstijgen. Als ze boven Friesland of de kop van Noord-Holland aan land komen, zitten ze al kilometers hoog."

Conflicten


Volgens Bruins zijn er geen technische belemmeringen voor het plan, alleen politieke obstakels. "Ik heb bevestiging van technici dat dit een optie kan zijn. Alleen wordt het vanwege een politieke afspraak uit 2008 niet meegenomen."

Zijn IJsselmeerroute kruist immers direct één van de drukste vliegroutes naar Schiphol, die over Flevoland naar de luchthaven voert. Dat kan conflicten opleveren. "Het kabinet heeft destijds ingestemd met een voorstel van de Alderstafel dat Schiphol geen hinder mag ondervinden van de vliegroutes van en naar Lelystad," zegt Bruins. "Die regel moet van tafel. Je kunt niet langer zeggen: het mag niet want Schiphol heeft er last van."

"Schiphol zal best wat merken van de IJsselmeerroute. Als dat gevolgen heeft voor haar vliegroutes, dan is dat zo. Het heilige huisje van Schiphol - alles blijft zoals het is en we kijken alleen naar Lelystad - moeten we loslaten."

Bruins wil dat luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen en Luchtve rkeersleiding Nederland zijn optie serieus meenemen en daarbij ook verlegging van de vliegroutes naar Schiphol overwegen. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn oplossing werkt. Maar ze zijn van harte welkom om met iets beters te komen."

Overlast


Dat in ander delen van het land overlast kan ontstaan als Schipholroutes verlegd moeten worden, is volgens hem nog niet gezegd. "Ook de vliegroutes naar Schiphol moeten worden herzien. Die kun je zo inrichten dat ze de IJsselmeerroute niet dwars zitten. En ook voor Schiphol zeggen we: minimale overlast."

Begin vorig jaar zorgde Bruins ook voor politieke turbulentie bij het Lelystaddossier. Toen pleitte de ChristenUnie voor uitstel van de opening, die gepland stond voor april dit jaar. Niet lang daarna besloot de minister Lelystad Airport pas in 2020 te openen. Bruins wil niet speculeren over verder uitstel.

"Het proces moet nétjes verlopen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Dat vind ik belangrijker dan de openingsdatum van Lelystad Airport. We hebben nu de kans om het goed te doen en de belangen van omwonenden voorop te stellen."

"Mensen hebben al zo weinig vertrouwen in luchtvaart en overheid. We moeten het goed doen en de cijfers en processen laten kloppen, ook als het wat langer duurt."

Zo wil Bruins experts de plannen van Van Nieuwenhuizen laten doorrekenen om Lelystad Airport alleen te openen voor vluchten die van Schiphol verdwijnen. Een eerder plan werd door de Europese Commissie afgeschoten, waardoor de kans groot is dat bijna de helft van de 45.000 vluchten op Lelystad straks 'nieuw' zal zijn.

"De minister is ervan overtuigd dat Lelystad toch een overloopluchthaven kan worden," zegt Bruins. "Ik heb haar definitieve verhaal nog niet gehoord. Maar ik wil zeker weten dat het gaat werken. Het moet zeker zijn dat Lelystad Airport louter vluchten van Schiphol opvangt."

Ook in de vastgelopen discussies over de groei van Schiphol moeten omwonenden voorop worden gesteld, vindt het 49-jarige Kamerlid. "Op Schiphol moet elke vorm van groei gepaard gaan met minder overlast en milieuvervuiling. Maar omdat er geen advies is van de Omgevingsraad, is er nu geen onderbouwing van de groei. En eerst moeten de hu idige afspraken en normen eens serieus gehandhaafd worden."

De luchtvaart komt in de coalitie steeds verder onder druk te staan, terwijl in het regeerakkoord de partijen nog eensluidend groei van Schiphol en opening van Lelystad Airport hadden afgesproken. Deze week liet luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen weten daar onverkort aan vast te houden. Maar met ChristenUnie, D66 en CDA is het verzet tegen 'laagvliegroutes' en de vraag of Lelystad overloopluchthaven kan worden, binnen de regering een heikel punt geworden. Alleen VVD, de partij van Van Nieuwenhuizen, is va banque voor opening en een verklaard voorstander van Schiphol. In de Tweede Kamer tekent zich nu een meerderheid af, doordat ook een groot deel van de oppositie uiterst kritisch is over luchtvaartgroei, de plannen voor Lelystad en uitbreiding van Schiphol.

LEES MEER

Minister Van Nieuwenhuizen is het slaafje van de Schiphollobby


Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) is ‘vastbesloten’: Schiphol moet doorgroeien en in Lelystad moet de zevende start- en landingsbaan open. Het wordt een hele puzzel, zei Van Nieuwenhuizen tegen Volkskrant-verslaggever Dion Mebius, en ze moest proberen ‘de juiste balans te vinden’, maar de uitkomst van de puzzel en een evenwichtige afweging staat vast: groei.

Dat is tamelijk teleurstellend voor de tienduizenden omwonenden die lijden onder de tyfusherrie en luchtvervuiling die de luchthaven produceert, en die de afgelopen jaren werd wijsgemaakt dat ze inbreng hadden in de groeiplannen. Dat bleek een fabeltje, ze werden op ouderwetse wijze genaaid. Terwijl de bewoners van Schipholland tijdens huiskamergesprekken zalvende baasjes van Schiphol en glijmiddel Alders van koffie voorzagen, was er geen enkele intentie naar hun argumenten te luisteren. De Omgevingsraad Schiphol was een tien jaar durende inspraakfarce in de polder.

Je kunt het de brave Van Nieuwenhuizen niet eens kwalijk nemen. Als minister op I&W ben je een slaafje van de Schiphollobby. Wie daar geen zin in heeft, krijgt de baan niet. Schiphol Vooruit, luidt de opdracht. Net als de bewoners is de minister niet meer dan een onbetekenende pion in het schaakspel rond de luchthaven. Ze mag de boodschap overbrengen die door de sector al is voorgekookt. De argumenten krijgt ze op een briefje meegeleverd: Schiphol mag in geen geval de concurrentiestrijd met Frankfurt en Londen verliezen (waarom eigenlijk niet?), vliegtuigen worden steeds stiller (het lijken straks wel zweefvliegers) en Nederland vervalt tot armoede wanneer we Schiphol aan banden leggen (een argument dat al vaak is weerlegd, maar dat niettemin blijft opduiken).

Schijt aan de burger en aan alle tegenargumenten, wij doen gewoon wat wij willen; dat is wat Van Nieuwenhuizen zegt. Schijt ook aan alle mooie klimaatplannen, de luchtvaart is heilig en onaantastbaar: geen accijns op kerosine, geen btw op vliegtickets, geen meting van CO2-uitstoot. Groei is geen discussiepunt maar een axioma. Het maximum van een half miljoen vliegbewegingen midden in de Randstad geldt niet ‘voor eeuwig’. Op naar de driekwart miljoen in 2050 – of eerder. Nederland één grote aanvliegroute, volgeplempt met start- en landingsbanen.

De lobby rond Schiphol werd in de jaren negentig opgezet door twee PvdA-jongens, de voormalige reclameman Van Ingen Schenau en de huidige directeur van Schiphol Benschop. Zij hadden scherp in de gaten dat je de politiek in Den Haag mee moet hebben, wil het gezwel in de Haarlemmermeer kunnen blijven groeien. Hun inspanningen waren zeer effectief en zijn dat nog steeds. Benschop treedt tegenwoordig naar voren als het gematigde en redelijke gezicht van de luchthaven, maar dat is tactiek; zijn doelstelling is dezelfde als die van zijn voorgangers: groei.

Vorige week schoot Van Nieuwenhuizen met een ‘quickscan’ het alternatief van Schiphol in Zee aan gruzelementen. Dat was fase 1 in het doordrukken van het besluit op de huidige locatie door te groeien. Geleuter over een luchthaven in de Noordzee leidt daar maar van af. Het is te duur (wat het kost om Schiphol maar te laten voortwoekeren kwam niet aan de orde) en zo’n eiland heeft nogal wat impact op de natuur – godskolere, Schiphol-zeloten die zich plotseling druk maken over de natuur.Het was wel eerlijk dat Van Nieuwenhuizen haar plannen naar voren bracht vóór de Statenverkiezingen, zodat we er rekening mee kunnen houden bij het stemmen.
Ondersteun Don’t let a plane turn Amsterdam into Amsterdamned petitie

Don’t let a plane turn Amsterdam into Amsterdamned. Will you join me? Click below to find out more, add your name and share:
Petitie opgezet door PVA lid Willem Boender
Ontwikkel Schiphol in balans met de omgeving
Woensdag 30 januari 2019

Dit voorstel heeft als doel om Schiphol verder te ontwikkelen in balans met de omgeving. Op dit moment is het vertrouwen tussen Schiphol en de omgeving verstoord. Dit vanwege het niet nakomen van afspraken, het bereiken van een grens m.b.t. de overlast die de omgeving nog kan dragen, en de gewijzigde maatschappelijke opvattingen over luchtvaart in het algemeen. Het voorstel bestaat daarom uit 3 stappen om het vertrouwen te herstellen.> Beëindigen huidige gedoogsituatie: uiterlijk november 2019
> Nakomen resterende afspraken: uiterlijk eind 2023
> Verdere ontwikkeling in balans met de omgeving: na 2023

1) Beëindigen huidige gedoogsituatie


De gedoogsituatie is voor alle partijen ongewenst. Bewoners die geen rechtszekerheid hebben (er wordt zowel niet gehandhaafd op het oude als het nieuwe stelsel), onzekerheid voor de overheid omtrent het wettelijke kader en onzekerheid voor de sector omtrent de continuïteit van de operaties. Deze situatie dient uiterlijk voor het nieuwe gebruiksjaar (november 2019) opgelost te zijn.Wij dringen erop aan om het beëindigen van het gedogen niet te vermengen met de discussie over de verdere toekomst van Schiphol. Dus beperken tot het vastleggen van het plafond van 500.000 en de bestaande afspraken met betrekking tot het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS). Daarbij zijn er nog verschillen van inzicht en openstaande punten met betrekking tot de uitwerking en interpretatie van de afspraken. Daarvan dient minimaal het aantal van 29.000 nachtvluchten en de uitwerking van de vierde baanregel opgenomen te worden in een gewijzigd Luchthavenverkeersbesluit (LVB) om de gedoogsituatie te beëindigen.Wij stellen voor om deze activiteit met prioriteit op te pakken binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Dit parallel met de aangekondigde evaluatie van de ORS. Vervolgens kan de aandacht worden gericht op de verdere ontwikkeling van Schiphol in balans met de omgeving.

2) Nakomen resterende afspraken


De periode t/m 2023 willen wij benutten voor het nakomen van alle resterende afspraken. In het advies van 2013 zijn acties benoemd die nog steeds open staan. Als resultaat van de te houden evaluatie (fase 1) kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de nog te realiseren hinderbeperking en te nemen maatregelen. Ook blijkt uit de reflectie op de uitvoering van het Aldersakkoord dat volgens het Regeerakkoord er thans geen enkele ruimte is voor verdere groei volgens het 50/50 principe. Integendeel, de gerealiseerde milieuwinst is niet voor 50% maar voor meer dan 100% gebruikt voor groei. Met andere woorden, de groei sinds het Aldersakkoord is vooruitgelopen op nog niet gerealiseerde hinderbeperking. Een pas op de plaats t/m 2023 is dan ook uiterst redelijk voorstel vanuit de ORS-bewonersdelgatie.Een bijkomend voordeel van een pas op de plaats is dat de afgesproken Selectiviteit dan beter gerealiseerd kan worden. Bij nieuwe groei op Schiphol (zoals de 10.000 extra vluchten die de sector t/m 2023 vraagt) komen er veel nieuwe ‘pretvluchten’ bij, terwijl de behoefte voor de Mainport ook geaccommodeerd kan worden door het beter benutten van de bestaande capaciteit. Zoals ook aangegeven tijdens de critical reviews door experts tijdens de maatschappelijke consultatie ontstaat er bij schaarste automatisch een prikkel voor de airlines om de bestaande slots selectiever in te zetten voor mainportgebonden vluchten.

3) Verdere ontwikkeling in balans met de omgeving


Het is belangrijk dat eerst alle bestaande afspraken zijn nagekomen alvorens Schiphol eventueel verder kan doorgroeien tijdens deze fase. Het hangt ook sterk samen met de op te stellen Luchtvaartnota en de Luchtruimherindeling. De minister heeft aangegeven dat er 3 belangrijke vragen zijn: Hoeveel luchtvaart willen wij, hoeveel kan de omgeving aan en waar moet dit plaatsvinden. Vanuit de ORS-bewonersdelegatie beantwoorden wij die vragen als volgt:

Hoeveel luchtvaart willen wij
Wij erkennen dat luchtvaart een belangrijke maatschappelijke functie vervult en voldoet aan de behoeften van burgers. Wel is het nodig dat luchtvaartgebruikers een eerlijke prijs betalen waarin ook de externe kosten zijn opgenomen (negatieve effecten op de omgeving). Dit om overmatig consumptief vliegverkeer te voorkomen omdat het nu eenmaal goedkoop is.

Hoeveel kan de omgeving aan
In dit kader zijn wij voorstander van het eerder genoemde nieuw nationaal afwegingskader. De huidige rekenmodellen voor geluidshinder met gemiddelden en Lden berekeningen sluiten niet aan bij ervaren hinder en de daadwerkelijke impact op de woonomgeving van omwonenden. Naast geluidsimpact (hinder en gezondheid), zouden ook de andere factoren die invloed hebben op gezondheid (zoals de uitstoot van schadelijke stoffen, ultrafijnstof) meegenomen moeten worden. Veiligheid van omwonenden en klimaatimpact zijn andere factoren die thans nog ontbreken. Voor de veiligheid van omwonenden verwachten wij dat de aanbevelingen ter zake van de Onderzoeksraad voor Veiligheid integraal worden opgevolgd.

En waar moet dit plaatsvinden
Voor Schiphol zien wij een rol voor het accommoderen van mainportgebonden verkeer conform het uitgangspunt van Selectiviteit. Ook zijn wij voorstander van een multi-modale Hub waarbij korte vluchten worden vervangen door internationale trein. Door Selectiviteit zien wij nog vele jaren groeiruimte voor de Mainport binnen de huidige capaciteit, en bij substitutie door trein zelfs mogelijkheden tot enige krimp. Vakantie- en point-to-point stedenvluchten zien wij niet als mainportgebonden.
Omdat uit alle onderzoeken blijkt dat volumegroei op de huidige locatie niet mogelijk is, moet in deze fase ook besluitvorming zijn afgerond over eventuele verplaatsing van banen naar zee.ORS-bewonersdelegatie Dit voorstel heeft als doel om Schiphol verder te ontwikkelen in balans met de omgeving. Op dit moment is het vertrouwen tussen Schiphol en de omgeving verstoord. Dit vanwege het niet nakomen van afspraken, het bereiken van een grens m.b.t. de overlast die de omgeving nog kan dragen, en de gewijzigde maatschappelijke opvattingen over luchtvaart in het algemeen.


Zie ook op twitter:
https://twitter.com/renelukassen/status/1092328972250218496 
https://twitter.com/ORSbewoners/status/1091736355204448256 
https://twitter.com/ORSbewoners/status/1091748883112345600

Eindrapport aan de minister door Hans Alders

Het verslag wordt uitgebracht na een uitvoerige maatschappelijke consultatie en na maandenlange besprekingen tussen de luchtvaartsector, overheden, omwonenden, milieubeweging en VNO-NCW. De brief vindt u hier.
PVA ondersteunt de Klimaatmars van zondagmiddag 10 maart

Geacht lid van het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA),

Allereerst danken wij u voor uw trouwe lidmaatschap. Ook en juist in 2019 zal het PVA zich blijven inzetten om de overlast, geluid en luchtvervuiling, als gevolg van het grote aantal vliegbewegingen, een halt toe te roepen. Een breed gedragen organisatie kan helpen om de plannen van de Royal Schiphol Group N.V. te frustreren. Immers, nog steeds worden er voor bewoners onaangename ideeën over Groei gelanceerd. Zie www.vliegoverlast.nl

Uit de overlegtafels van de Omgevingsraad Schiphol, ORS, is uiteindelijk geen eensluidend advies voor minister van Nieuwenhuizen (I en W) naar voren gekomen. Consensus tussen de vele aangeschoven partijen is ver te zoeken. Voorzitter Alders brengt verslag uit aan het ministerie, waarna het kabinet weer aan zet is. Hoe dan ook zullen bewoners(organisaties) zich moeten blijven inzetten om de luchtvaartsector onder druk te zetten voor het nakomen van eerder gemaakte afspraken. De strijd rondom de toekomst van Schiphol blijft er natuurlijk een van lange adem. Door intensief overleg en druk moet De Politiek constant gemasseerd worden. Wij richten ons immers op een toekomstplan voor Schiphol waarbij het welzijn, de gezondheid, van bewoners een centrale rol krijgt. Als Platform oefenen wij ook druk uit op het stadsbestuur van Amsterdam om de afspraken van het huidige coalitieaccoord na te komen. Dat houdt in: (sowieso) Geen Groei tot 2023. Vele stemmen laten daarbij het geluid van Krimp horen. Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeente Amsterdam veel krachtiger zou moeten optreden met 20% aandelen Schiphol in haar portefeuille: Waar een wil is, is een weg!

In dit stadium deelt het PVA de maatschappelijke ongerustheid over de toekomst van Nederland. Daarom hebben wij in de laatste bestuursvergadering, besloten de organisatie van de Klimaatmars van zondagmiddag 10 maart te ondersteunen, (start vanaf de Dam, 13.00 uur). Deze manifestatie wordt breed gedragen door vele landelijke, regionale en lokale organisaties met verschillende achtergronden, van de milieubeweging tot vredesorganisatie Pax, van het FNV tot D66, en vele daar tussen liggende organisaties en partijen. Dagelijks sluiten zich er meer aan; jong en oud(er), van scholieren en studenten tot gepensioneerden. Met de NS wordt overleg gevoerd over een gratis reis naar Amsterdam op deze dag. Zie: https://www.maakdeklimaatmarsgroot.nl

Om uw mening over het bovenstaande te horen, is het PVA zo vrij een poging te doen u binnenkort telefonisch te bereiken. Wij hopen daarbij u, met de uwen, te bewegen om op 10 maart naar de Dam te komen. Dit alles omdat wij vertrouwen blijven houden in een toekomst met behoud van een gezonde natuur, een gezond leefklimaat, waar geen doorwaakte nachten door vliegoverlast in passen.

Wij zouden u zeer erkentelijk zijn als u ons wilt helpen, door een telefoonnummer door te geven waarin wij u kunnen bereiken. Dit door een mailtje te sturen naar klimaatmars@vliegoverlast.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Weijer (Voorzitter PVA)
Ellis Kramer (lid)

Alders adviseert 'gematigde groei' Schiphol, bewoners verbijsterd

Het Schipholoverleg is definitief geklapt. Voorzitter Hans Alders van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) presenteert woensdag zijn eigen advies, waarin groei wordt toegestaan.
DOOR: HERMAN STIL 
De bewonersgroepen zijn 'verbijsterd' en eisen nieuw overleg.

Alders adviseert, na een finale vergadering woensdag, op persoonlijke titel toch 'gematigde groei', precies de insteek van de luchtvaartsector die onder Schipholdirecteur Dick Benschop de gelederen heeft gesloten.
 
De luchthaven kan er de komende jaren 25.000 vluchten bij krijgen, mits Lelystad Airport opengaat en - uiteindelijk - 45.000 vluchten van Schiphol overneemt.
Hans Alders
Hans Alders © ANP

"We zijn verbijsterd dat Alders in zijn advies op persoonlijke titel de luchtvaartsector volgt in zijn wens om na 2020 direct verder te mogen groeien," aldus bewonersvoorman Matt Poelmans. 

Volgens gedeputeerd Adnan Tekin van Noord-Holland, die de groep provincies en gemeenten leidt in de ORS, wordt een Schipholadvies nu 'buitengewoon moeilijk'. "Alders zal al zijn vaardigheden moeten aanwenden om hier overeenstemming over te krijgen." 

Gemeenten - waaronder Amsterdam - en provincies willen alleen groei als er vooraf aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals een wettelijk vastgelegd Luchthavenbesluit waarin, in tegenstelling tot nu, afspraken niet langer worden gedoogd maar ook gecontroleerd en aangepakt.

Tekin wil niet vooruitlopen op een definitief overheidsstandpunt. "We gaan vandaag eerst zelf overleggen met vier provincies en veertig gemeenten en dan in de ORS ons standpunt bepalen."

Formeel is het volgens hem mogelijk dat Alders op eigen gezag adviseert. "Dat mag iedereen doen. Maar ik vraag me dan af wat zo'n advies waard zal zijn als het niet breed wordt gedragen."

Respijt
In het advies staat dat Schiphol in eerste instantie kan groeien met 10.000 extra vluchten tot en met 2023. "Het kan toch niet zo zijn dat de luchtvaartsector op die manier wordt beloond voor niet nagekomen afspraken."

"Dit is volstrekt onbegrijpelijk, want alle feiten wijzen maar in een richting: zelfs volgens het Regeerakkoord kan Schiphol voorlopig niet verder groeien, omdat het de afgelopen jaren de hinder te weinig heeft beperkt."

"Schiphol is met haar groei van de afgelopen jaren al vooruitgelopen op niet gerealiseerde hinderbeperking en zou eerder moeten krimpen dan groeien na 2020. De luchtvaartpartijen zijn hun afspraken niet nagekomen en dat moet eerst gebeuren voor er zelfs maar gedacht kan worden aan groei."
Groei is helemaal niet nodig en leidt alleen maar tot meer pretvluchten Poelmans

De ORS, waarin overheden, luchtvaartsector en omwonenden ruim tien jaar hebben overlegd over groei op Schiphol, had voor kerst al met een advies moeten komen. Omdat er toen onenigheid was over de groeidetails, kreeg de raad respijt

Coup
Daarna pleegden bewonersgroepen een coup tegen hun eigen voormannen, die deels wilden instemmen met groei in ruil voor concessies. Na de machtsgreep waren de bewoners faliekant tegen groei.

Poelmans: "Groei is helemaal niet nodig en leidt alleen maar tot meer pretvluchten op Schiphol. Bij handhaving van het plafond van 500.000 vluchten ontstaat door marktwerking automatisch een prikkel om de bestaande capaciteit beter te benutten voor economisch waardevolle vluchten."

De bewonersgroepen willen een groeistop tot tenminste 2023. "We hebben Schiphol een handreiking gedaan door de luchthaven ruim de tijd te geven om de afspraken alsnog na te komen: pas op de plaats te maken in plaats van krimp te eisen."

"Deze periode kan benut worden om alsnog verdere hinderbeperking te leveren en een plan te ontwikkelen voor een duurzame kwalitatieve ontwikkeling van Schiphol in balans met de omgeving." Gebeurt dat niet, dan zullen de bewonersgroepen krimp van het vliegverkeer eisen.

Het Aldersadvies heeft geen formele basis. Luchvaartminister Cora van Nieuwenhuizen kan het naast zich neerleggen, alhoewel al in het regeerakkoord is opgenomen dat Schiphol zal groeien.
Het Schipholoverleg is definitief geklapt. Voorzitter Hans Alders van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) presenteert woensdag zijn eigen advies, waarin groei wordt toegestaan.
DOOR: HERMAN STIL 
De bewonersgroepen zijn 'verbijsterd' en eisen nieuw overleg.

Alders adviseert, na een finale vergadering woensdag, op persoonlijke titel toch 'gematigde groei', precies de insteek van de luchtvaartsector die onder Schipholdirecteur Dick Benschop de gelederen heeft gesloten.
 
De luchthaven kan er de komende jaren 25.000 vluchten bij krijgen, mits Lelystad Airport opengaat en - uiteindelijk - 45.000 vluchten van Schiphol overneemt.
Hans Alders
Hans Alders © ANP

"We zijn verbijsterd dat Alders in zijn advies op persoonlijke titel de luchtvaartsector volgt in zijn wens om na 2020 direct verder te mogen groeien," aldus bewonersvoorman Matt Poelmans. 

Volgens gedeputeerd Adnan Tekin van Noord-Holland, die de groep provincies en gemeenten leidt in de ORS, wordt een Schipholadvies nu 'buitengewoon moeilijk'. "Alders zal al zijn vaardigheden moeten aanwenden om hier overeenstemming over te krijgen." 

Gemeenten - waaronder Amsterdam - en provincies willen alleen groei als er vooraf aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals een wettelijk vastgelegd Luchthavenbesluit waarin, in tegenstelling tot nu, afspraken niet langer worden gedoogd maar ook gecontroleerd en aangepakt.

Tekin wil niet vooruitlopen op een definitief overheidsstandpunt. "We gaan vandaag eerst zelf overleggen met vier provincies en veertig gemeenten en dan in de ORS ons standpunt bepalen."

Formeel is het volgens hem mogelijk dat Alders op eigen gezag adviseert. "Dat mag iedereen doen. Maar ik vraag me dan af wat zo'n advies waard zal zijn als het niet breed wordt gedragen."

Respijt
In het advies staat dat Schiphol in eerste instantie kan groeien met 10.000 extra vluchten tot en met 2023. "Het kan toch niet zo zijn dat de luchtvaartsector op die manier wordt beloond voor niet nagekomen afspraken."

"Dit is volstrekt onbegrijpelijk, want alle feiten wijzen maar in een richting: zelfs volgens het Regeerakkoord kan Schiphol voorlopig niet verder groeien, omdat het de afgelopen jaren de hinder te weinig heeft beperkt."

"Schiphol is met haar groei van de afgelopen jaren al vooruitgelopen op niet gerealiseerde hinderbeperking en zou eerder moeten krimpen dan groeien na 2020. De luchtvaartpartijen zijn hun afspraken niet nagekomen en dat moet eerst gebeuren voor er zelfs maar gedacht kan worden aan groei."
Groei is helemaal niet nodig en leidt alleen maar tot meer pretvluchten Poelmans

De ORS, waarin overheden, luchtvaartsector en omwonenden ruim tien jaar hebben overlegd over groei op Schiphol, had voor kerst al met een advies moeten komen. Omdat er toen onenigheid was over de groeidetails, kreeg de raad respijt

Coup
Daarna pleegden bewonersgroepen een coup tegen hun eigen voormannen, die deels wilden instemmen met groei in ruil voor concessies. Na de machtsgreep waren de bewoners faliekant tegen groei.

Poelmans: "Groei is helemaal niet nodig en leidt alleen maar tot meer pretvluchten op Schiphol. Bij handhaving van het plafond van 500.000 vluchten ontstaat door marktwerking automatisch een prikkel om de bestaande capaciteit beter te benutten voor economisch waardevolle vluchten."

De bewonersgroepen willen een groeistop tot tenminste 2023. "We hebben Schiphol een handreiking gedaan door de luchthaven ruim de tijd te geven om de afspraken alsnog na te komen: pas op de plaats te maken in plaats van krimp te eisen."

"Deze periode kan benut worden om alsnog verdere hinderbeperking te leveren en een plan te ontwikkelen voor een duurzame kwalitatieve ontwikkeling van Schiphol in balans met de omgeving." Gebeurt dat niet, dan zullen de bewonersgroepen krimp van het vliegverkeer eisen.

Het Aldersadvies heeft geen formele basis. Luchvaartminister Cora van Nieuwenhuizen kan het naast zich neerleggen, alhoewel al in het regeerakkoord is opgenomen dat Schiphol zal groeien.
Luchtvaartsector haalt eigen klimaatdoelen niet
25/01/2019 | nrc.nl


eerlijk_over_vliegen.jpg
Door Mark Duursma

De klimaatdoelen die de luchtvaartsector zichzelf heeft gesteld zijn onhaalbaar. De wereldwijde luchtvaart groeit sneller dan voorspeld, en daarmee ook de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door de verbranding van kerosine. Radicale vernieuwing op het gebied van duurzame brandstof of vliegtuigontwerp is nog ver weg. Om de klimaatdoelen te halen is een nieuwe aanpak noodzakelijk.

Dat blijkt uit onderzoek (Lees hier) van het Rocky Mountain Institute (RMI) dat donderdag werd gepresenteerd op het World Economic Forum in Davos (Lees hier). De Amerikaanse non-profitorganisatie, die zich met 180 werknemers inzet voor de energietransitie, wordt geleid door Jules Kortenhorst, oud-Kamerlid voor het CDA en oud-voorzitter van de European Climate Foundation.

De wereldwijde luchtvaart is op dit moment verantwoordelijk voor 2 à 2,5 procent van de CO2-uitstoot. Volgens het RMI stijgt dit aandeel in 2020 al naar 3 procent. Inclusief de mogelijke klimaateffecten van condenssporen komt het RMI zelfs op 9 procent.

Drie doelen
De luchtvaartsector (vliegtuigbouwers, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens) heeft in 2008 drie klimaatdoelen (Lees hier) geformuleerd. Tot 2020 moeten vliegtuigen jaarlijks 1,5 procent efficiënter worden, ofwel minder brandstof gaan verbruiken. Het RMI constateert nu dat de passagiersgroei van de laatste vier jaar heeft geleid tot een jaarlijkse toename van 5,1 procent brandstofverbruik.

Lees ook hier: ‘Belasting en klimaatschade moeten in prijs vliegticket’

Verder wil de sector de CO2-emissies vanaf 2020 stabiliseren en moet die in 2050 de helft uitstoten van het niveau in 2005. Beide ambities zijn volgens het RMI kansloos, omdat de emissies sneller toenemen dan voorspeld op het moment dat de doelen werden geformuleerd.

Het is niet realistisch om voor de komende twintig jaar een doorbraak van radicaal andere en veel zuiniger vliegtuigmodellen te verwachten. De meest kansrijke manier om de CO2-uitstoot te verminderen is het gebruik van duurzame alternatieve brandstof in plaats van fossiele kerosine. Het gebruik daarvan is nog zeer bescheiden: minder dan 0,01 procent wereldwijd. De hoge kosten en geringe productie voorkomen snelle groei.

Langere vluchten door weer
Daarnaast voorziet het RMI grote gevolgen van de klimaatverandering voor het brandstofgebruik. Extreem weer (met name storm) en het omzeilen van turbulentie zal gaan zorgen voor langere vluchten en vertragingen. Hogere windsnelheden vragen om meer motorvermogen, onzekere vliegroutes vragen om meer reservebrandstof. Onderzoeker Adam Klauber in een telefonische toelichting: „Dit zijn factoren die in prognoses tot nu toe niet zijn meegenomen. Natuurlijk kunnen wij ook niet met zekerheid zeggen hoe het weer zich op langere termijn gaat ontwikkelen, maar het is vrijwel zeker dat vliegen minder comfortabel wordt door extremer weer. Reken als passagier op meer vertragingen en meer onzekerheden.”

De voorspellingen van het RMI zijn gebaseerd op cijfers van twee koepelorganisaties van de luchtvaartsector, IATA (maatschappijen) en ICAO (landen). Erkennen zij de conclusies over onhaalbare klimaatdoelen? Klauber: „Zij vinden onze toon te negatief. Logisch, zij proberen de boodschap te brengen dat groei mogelijk blijft. We moeten blijven samenwerken met de sector, maar tegelijk proberen om met bijvoorbeeld milieuorganisaties ambitieuzere plannen te maken. We kunnen dit niet aan de sector zelf overlaten.”

Donderdag verscheen ook een milieurapport over de Europese luchtvaart (European Aviation Environmental Report 2019), de tweede editie na de start in 2016 en opgesteld door drie overheidsorganisaties. Hieruit blijkt dat de CO2-uitstoot door Europese luchtvaart sinds 2014 met 10 procent is gegroeid, naar 163 miljoen ton. Tussen 2014 en 2017 steeg het aantal vluchten met 8 procent, de verwachting voor de periode 2017-2040 is een stijging van 42 procent. De conclusie is dat duurzame verbeteringen de sterk gegroeide vraag naar vliegen niet hebben kunnen compenseren. „Dit heeft geleid tot een negatief effect op het milieu.”

Lees (hier) ook elektrisch vliegen in je dromen.

Bekijk bericht op "nrc.nl"

Persbericht: Bewoners unaniem voor groeistop Schiphol
Donderdag 17 januari 2019

De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft op 17 januari 2019 een brief aan ORS-voorzitter Hans Alders vastgesteld waarin elke groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol tot en met 2023 wordt afgewezen. Daarmee worden alle passages uit het conceptadvies die instemming door de bewonersonderhandelaar met volumegroei suggereren, verworpen.

De afgelopen week hebben gesprekken met onze achterban plaatsgevonden over de hoofdlijnen voor het concept ORS-advies over Schiphol na 2020. Zoals ook al bleek uit de maatschappelijke consultatie eind 2018 is het draagvlak voor Schiphol snel afgebrokkeld in de afgelopen jaren. Als belangrijkste oorzaken zien wij het bereiken van een kritische grens bij het aantal vluchten dat de omgeving kan verdragen, het niet nakomen van afspraken, en de veranderde maatschappelijke opvattingen over luchtvaart in het algemeen. Naast geluidshinder wordt steeds kritischer gekeken naar de uitstoot van schadelijke stoffen, ultrafijnstof, veiligheid van omwonenden en de invloed op het klimaat vanwege de CO2-uitstoot.

De veranderingen in de publieke opinie ten aanzien van al deze onderwerpen en de overlast die bewoners nog kunnen verdragen, zijn door enkele bewonersvertegenwoordigers onderschat: de achterban accepteert op dit moment geen enkele groei meer. Daarmee zitten de bewonersdelegatie, de bestuurders van provincies en gemeenten (BRS) en de milieuorganisaties nu op een vergelijkbare lijn, waardoor er een stevige basis is gelegd voor een breed gedragen ORS-advies. Herstel van vertrouwen tussen de luchtvaartsector en de omgeving is, zoals de BRS ook aangeeft, een cruciale factor voor een gedragen advies. En wij zien ook de bereidheid bij Schiphol om stappen te gaan zetten op dit terrein.

Herstel van vertrouwen noodzakelijk

Omwonenden van Schiphol hebben geen vertrouwen meer in de luchtvaartsector. Zij zijn niet bereid om te praten over verdere groei van Schiphol zolang eerder gemaakte afspraken niet zijn nagekomen: ‘De 500.000 vluchten zijn nog niet verdiend maar worden wel al uitgevoerd’. Denk bijvoorbeeld aan de beloofde vermindering van het aantal nachtvluchten. Dat men 500.000 vluchten t/m 2023 überhaupt accepteert is dan ook al een blijk van grote redelijkheid van bewoners.

De noodkreet van de KLM om na 2020 weer te moeten kunnen doorgroeien op Schiphol wijten we aan het niet nakomen van de afgesproken Selectiviteit. Schiphol heeft actief niet-mainport gebonden verkeer aangetrokken, lees goedkope vakantie- en stedenvluchten. Vermindering van dit soort vluchten geeft nog voldoende groeiruimte binnen de bestaande capaciteit. Dat kan door uitplaatsing naar Lelystad, maar ook door vervanging van korte-afstandsvluchten door de trein, verhoging van de prijzen van vliegtickets (belastingen en accijns), marktwerking of handel in gebruiksrechten (slots).

Het nu al maken van groeiafspraken na 2023 terwijl de bijbehorende maatregelen (zoals hinderbeperking) nog niet eens zijn uitgewerkt laat staan uitgevoerd, zal in de toekomst leiden tot nieuw verlies van vertrouwen en daarom gaan we daarmee niet akkoord. Wij willen pas verder praten over de ontwikkeling van Schiphol na 2023 nadat het plafond van 500.000 vluchten (waarbinnen 29.000 in de nacht) handhaafbaar is verankerd en allerlei lopende en voorgenomen onderzoeken (zoals die over ultrafijnstof, veiligheid, vervanging door trein of verplaatsing) zijn afgerond.De samenstelling van de bewonersdelegatie is aangepast om recht te doen aan deze nieuwe lijn. Kees van Ojik ondersteunt deze, Klaas Bijlsma is opgevolgd door Win Brouwer en Matt Poelmans is woordvoerder.

Deel dit bericht

ORS-bewonersgeleding tegen groei Schiphol
Donderdag 10 januari 2019

De bewonersgeleding in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) verzet zich tegen groei van Schiphol. Zij wil eerst nakoming van afspraken uit het verleden en harde toezeggingen over hindervermindering bij het huidige aantal vluchten .Met die boodschap gaat de delegatieleider terug naar de onderhandelingstafel.

Zoals op 21 december 2018 bekend is gemaakt, zijn de onderhandelingen over het ORS-advies Schiphol na 2020 opgeschort tot eind januari 2019. De reden is dat er onduidelijkheid bestaat over de beschikbare capaciteit op vliegveld Lelystad.

Op 9 januari jl. heeft de leider van de bewonersdelegatie de 10 clustervertegenwoordigers geïnformeerd over de stand van de onderhandelingen. Deze is vervat in een vertrouwelijk “hoofdlijnendocument”. De kern daarvan is een beperkte groei van Schiphol met 25.000 vluchten tot 2028. Dit is veel minder dan waarop de sector recht meent te hebben (ca. 580.000 vluchten). Ook verbindt Schiphol zich om een pakket aan hinderbeperkende maatregelen te treffen.

Het pleidooi van de delegatieleider om akkoord te gaan met zo’n beperkte groei van het aantal vluchten om erger te voorkomen kreeg echter geen steun. Ten eerste is deze groeiclaim gebaseerd op een discutabel concept-Milieueffectrapport (MER). Bovendien verdient de sector op grond van het verleden geen vertrouwen dat alle toezeggingen worden nagekomen. Verder gaat dit stuk in tegen selectiviteit en ontbreekt een argumentatie waarom de mainport niet met het huidige aantal vluchten toe zou kunnen. Ten slotte zijn diverse maatregelen vrijblijvend geformuleerd. Dat geldt ook voor de garantie van het nieuwe plafond van 525.000 vluchten.

Vandaar dat de clustervertegenwoordigers de volgorde willen omdraaien: eerst nakoming van oude afspraken en dan pas praten over de toekomst. Dit sluit aan bij het eerder door de bestuurdersgeleding ingenomen standpunt. Dat houdt in dat het huidige plafond van 500.000 vluchten wordt verlengd tot en met 2023 (of zoveel later als de Luchtruimherindeling klaar is).

De hoofdlijnen bevatten goede voorstellen voor vermindering van hinder bij het huidige aantal vluchten, zoals vervanging van vluchten op korte afstand door de trein. Ook wordt verplaatsing van banen naar zee serieus onderzocht omdat groei op locatie op groot maatschappelijk verzet stuit. De komende tijd kan worden benut om deze en andere voornemens concreet en toetsbaar te maken.

Een en ander betekent dat de ORS-bewonersgeleding niet akkoord gaat met beperkte groei tot 2028. De delegatieleider zal dit standpunt aan de ORS-voorzitter melden zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij de voortzetting van de onderhandelingen later deze maand. Daarbij zal een alternatief scenario voor de ontwikkeling van Schiphol worden ingebracht.ORS-bewonersgeleding

Deel dit berich

Geen groei maar krimp van de luchtvaart in Nederland

Beste bewonersvertegenwoordigers van ORS, 

De vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA) kan zich voor 100% vinden in het schrijven van de WVB aan U en sluiten ons daarbij aan! Dus geen groei maar krimp van de luchtvaart in Nederland.Voor de goede orde is dit schrijven bijgevoegd. Betreffende het onderdeel Veiligheid willen we eraan toevoegen dat het gebruik van de Schiphol-Oostbaan als reguliere landingsbaan, waarbij vliegtuigen laag (600-300 m) over Amsterdam vliegen niet geaccepteerd kan en mag worden. Immers, afgesproken is dat het vliegen over dichtbevolkte gebieden met gevaar voor omwonenden altijd vermeden moet worden. Deze afspraak wordt door Schiphol/LVNL met voeten getreden. 

Hoogachtend, 
Kees Weijer 
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam

WVB_toekomst
Wie maakte een einde aan de stilte boven Oost-Nederland? Het vuile spel met de herrie van Lelystad Airport

Zoektocht naar de dader in een aviatieke whodunitZe voelen zich bedonderd, de burgers van Gelderland en Overijssel. Vanaf 2019 krijgen ze dagelijks te maken met het lawaai van laag overkomende vliegtuigen die naar Lelystad Airport gaan. Tot juni wisten ze nog van niks en nu zijn ze slachtoffer van een politiek spel.
Meer.....
Bewonersorganisaties willen geen groei, en steunen verlengen groeistop voor Schiphol tot 2023

Als kiesman van de ORS-bewonersorganisatie Platform Vliegoverlast Amsterdam, als vervanger van de clustervertegenwoordiger Buitenveldertbaan(binnen), als voorzitter van de vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA) en als Amsterdammer (sinds 1968) ben ik vóór het nakomen van gemaakte afspraken en tégen groei van het vliegverkeer op Schiphol.
Ik steun dan ook de groeistop op Schiphol tot/met 2023.

Hoogachtend,
Kees Weijer  
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam

logo
Geluids kontouren Schiphol kloppen niet

uitvliegroutes bij BAS

Uitvlieg routes bij www.bezoekbas.nl
D
e gebieden die over Amsterdam West en binnen de Ringweg gaan, staan niet in de geluids kontouren kaartjes van Schiphol zoals bijv in Technical Challenge MER NNHS 

Of op deze kaart van schiphol
geluidskaart schiphol 2015-2020
De nieuwe geluidskaart van Schiphol, met in blauw de situatie in 2015, in bruin die van 2020 voor twee gebieden. De zone het dichtst bij de Schipholbanen ('58 db'), gelden strenge normen over nieuwbouw en geluidsisolatie. Daarbuiten ('48 db') wonen in 2020 117.500 mensen met 'ernstige hinder'. © Schiphol

Hoe kan je dan de geluidsoverlast berekenen als je hele gebieden buiten beschouwing laat?
Of omgekeerd als je hele gebieden weglaat in de geluidskontouren kan Schiphol binnen de grenzen blijven. Alhoewel dat ook niet lukt.

Niek van Baalen
Binnenstad bewoner Amserdam

Zie ook 
ONDERZOEK SP: 1 OP 4 AMSTERDAMSE KLACHTEN OVER SCHIPHOL GENEGEERD

'Meer dan een kwart van de Amsterdamse klachten over Schiphol wordt stelselmatig genegeerd. Volgens de rapportages van Schiphol zouden deze bewoners geen overlast ervaren, terwijl dit in de praktijk wel het geval is. Dat is de conclusie van onderzoek van de SP naar de overlast van de luchthaven......'
Wel of geen luchtvaartgroei op Schiphol na 2020

Persbericht


Hilversum, 1 december 2018 

Wel of geen luchtvaartgroei op Schiphol na 2020


Volgens het concept-MER Schiphol wil de luchtvaartsector zijn omzet op de overvolle luchthaven nog verder verhogen. Groei van luchtverkeer verhindert de uiterst noodzakelijke CO2-reductie, tast de gezondheid van omwonenden nog verder aan en biedt weinig economische meerwaarde boven een groeistop. Een stop op luchtverkeer (vliegbewegingen) is dringend nodig voor klimaat en leefomgeving en levert geen economische nadelen op. Schiphol kan zonder extra vliegbewegingen nog tientallen jaren aan de economie bijdragen door selectief economisch gebruik van de vervoercapaciteit. Dat maakt Schiphol nog sterker. Dit volgt uit twee toekomstscenario’s van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL).
Scenario-analyse_WTL_Samenvatting_29-11-18
Scenario-analyse_WTL_29-11-18

Zie ook Pakhuis De Zwijger
 https://dezwijger.nl/programma/luchtvaart-groei-of-krimp

Luchtvaartgroei
De luchtvaartsector wil het overvolle Schiphol, het luchtruim en de omgeving met nog meer vliegverkeer belasten, tot er echt niets mee bij kan. De sector heeft de vermindering van de CO2-uitstoot vooral nodig voor compensatie voor CO2-toename door de groei. Die vermindering komt het klimaat dus niet ten goede. Dat terwijl alle landen (dus ook hun luchtvaart) minstens drie tot vijf keer zoveel moeten doen om de opwarming beneden twee graden te houden. De geluidhinder en uitstoot veroorzaken nog meer gezondheidsschade, die volgens recent onderzoek toch al groter is dan berekend. De toenemende vervoercapaciteit komt vooral terecht bij de snelgroeiende, extreem goedkope stedenvluchten. Die bieden weinig economische meerwaarde. De bijbehorende drukte verzwakt de kwaliteit van Schiphol. Toch gebruikt de luchtvaartsector “de nationale economie” als argument om te blijven groeien. Het echte motief, de eigen omzetgroei, blijft onvermeld.

Duurzaam scenario zonder luchtvaartgroei
De Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft in een duurzaam scenario berekend welk economisch nut Schiphol kan opleveren onder een permanente groeistop, die hard nodig is voor CO2-reductie en hinderbeperking. Schiphol blijkt dan nog tientallen jaren de vraaggroei van zakelijke passagiers te kunnen verwerken, die tussen economische sectoren in Nederland en economische regio’s in de wereld vliegen. Daarop focust het economische luchtvaartbeleid van de regering. Dit economische segment omvat slechts een kwart van het totale aantal passagiers. De vervoercapaciteit (aantal vluchten) biedt dus vier keer zo veel stoelen als deze passagiers nodig hebben. Daarom is er ook altijd genoeg plaats om toeristen en familiebezoekers te vervoeren, zowel uitgaand als inkomend. Groei van het aantal vluchten is onnodig, zelfs enige krimp is mogelijk. Het aantal bestemmingen is het grootste van de Europese luchthavens. Bereikbaarheid en vestigingsklimaat blijven uitstekend. Zo nodig kan de vervoercapaciteit geleidelijk nog verder vergroot worden door met prijsbeleid de vraag naar zeer goedkope stedenvluchten terug te dringen. Deze passagiers dragen weinig aan het nut van Schiphol bij.

Conclusie
Het argument dat luchtverkeer uit economische noodzaak zou moeten groeien, geldt niet op Schiphol. Het duurzame scenario laat zien hoe de vervoercapaciteit zonder luchtvaartgroei slim gebruikt kan worden voor de economie. De WTL stelt minister Van Nieuwenhuizen voor deze onderzoeksresultaten door het Planbureau voor de Leefomgeving te laten toetsen en in de nieuwe Luchtvaartnota op te nemen.
Einde persbericht

Informatie en achtergrond: Hans Buurma, +31 6 20 80 43 37 - h.buurma@upcmail.nl
Het rapport Scenario’s voor de toekomst vanSchiphol 2020-2050 en de Samenvatting van dit rapport kunnen na afloop van het embargo gedownload worden op www.toekomstluchtvaart.nl/. Daarin staat ook een analyse van het economische luchtvaartbeleid van de regering.
Op aanvraag kan het rapport ook onder embargo tevoren toegezonden worden. Onderzoekers: Dr Ir Piet Boonekamp, sinds 1979 werkzaam op het gebied van Energie en Klimaatbeleid bij de unit Beleidsstudies van ECN. Hij heeft meegewerkt aan veel scenariostudies, waaronder de Nationale Energie Verkenningen. De laatste jaren werkt hij vooral aan projecten voor de Europese Commissie. Sinds 2016 houdt hij zich als lid van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) bezig met de klimaateffecten van de luchtvaart.  
Mr dr Hans Buurma,

 

Schiphol kan maximaal groeien, maar wil het niet

Schiphol kan volgens de milieucijfers de komende vijf jaar met 40.000 vluchten groeien, maar daarvan wil de luchthaven geen gebruik maken.Door: Herman Stil 28 november 2018, 21:28
Dat is de uitkomst van de concept-MER (Milieu Effect Rapportage) die de luchthaven woensdagavond heeft gepresenteerd aan de Omgevingsraad Schiphol.
Volgens Schiphol is het in principe mogelijk om binnen alle regels en afspraken over vijf jaar 540.000 vluchten uit te voeren. In dat geval zullen 120.500 mensen in 9800 woningen rondom het vliegveld 'ernstige geluidshinder' ondervinden, zevenduizend meer dan nu.Ondanks de groei zal het aantal 'slaapverstoorden" door nachtvluchten gelijk blijven op 25.500. Het aantal woningen in het minst veilige gebied, stijgt van 1800 naar 1900.

Gecontroleerde groei
Zoals topman Dick Benschop al eerder tegen Het Parool zei, wil Schiphol de groei niet maximaliseren, maar gaat de luchthaven uit van 'gematigde, gecontroleerde groei'. De luchthaven streeft er naar om op een aantal vliegbewegingen uit te komen waardoor het aantal regiobewoners dat volgens de normen 'ernstige geluidhinder' ondervindt - 113.500 - omlaag gaat.
Schiphol wil nog niet zeggen hoe veel groei het wil accepteren, zolang er geen consensus is binnen de Omgevingsraad (ORS) van Hans Alders. Die moet voor de Kerst een mogelijk advies uitbrengen aan het kabinet, maar dan zullen overheden, luchtvaartsector en omwonenden het wel onderling eens moeten worden over verdere groei. De bewonersdelegaties hebben al bij voorbaat laten weten dat ze helemaal geen groei zullen accepteren.
De bewonersdelegaties hebben al bij voorbaat laten weten dat ze helemaal geen groei zullen accepteren.
Wel staat nu vast dat voor groei van Schiphol de opening van Lelystad Airport onvermijdelijk is. Ook moet er een einde komen aan de praktijk dat Schiphol bij grote drukte vier landingsbanen tegelijkertijd gebruikt, wat voor veel hinder in met name Aalsmeer zorgt. Verder lijkt het waarschijnlijk dat het aantal vluchten 's nachts met drieduizend per jaar zal zakken tot 29.000.

Op de schop
Ondanks dat de MER over de periode tot 2030 gaat, wil Schiphol niet verder kijken dan 2023 omdat in dat jaar - vanwege de vliegroutes voor Lelystad Airport - het Nederlands luchtruim op de schop gaat. Volgens de verschillende scenario's in het rapport is het theoretisch mogelijk dat de luchthaven doorgroeit naar 550.000 tot 590.000 vluchten per jaar.
De strijd is bij lange na niet beslist. Na een ORS advies - of op eigen houtje als dat uitblijft - maakt luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen mogelijk voor de Provinciale Verkiezingen van maart een wetsvoorstel. Dat zal uiteindelijk door Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen.
Ondertussen wordt de MER nog beoordeeld door onafhankelijke deskundigen, inclusief inspraakrondes voor betrokkenen. Op zijn vroegst over een jaar zou er dan een definitief groeibesluit voor Schiphol kunnen liggen.

Discussiestuk
Tegenstander Natuur en Milieufederatie probeerde de MER tevoren al onderuit te halen. De milieuclub doet het voorkomen alsof een begeleidend 'critical review',  een discussiestuk dat notabene is besteld door Schiphol zelf, feiten bevat die de MER zouden ondergraven.In werkelijkheid gaat het om meningen van de federatie zelf en twee bewonersvertegenwoordigers die in tegenstelling tot de cijfers in de concept-MER niet onafhankelijk gevalideerd zijn. Schiphol heeft die opmerkingen dan ook niet meegenomen in de MER, in tegenstelling tot aanmerking van onder meer Pricewaterhousecoopers uit hetzelfde stuk.

Parool Door: Herman Stil 28 november 2018, 21:28
Worden we opnieuw geschiphold?

Schiphol wil de komende vijf jaar minder dan de toegestane 40.000 vluchten groeien. Wat er na 2023 zal gebeuren, blijft mistig. Worden we opnieuw geschiphold?Door: Herman Stil 29 november 2018, 12:25

Schiphol presenteerde woensdagavond de langverwachte concept-MER (milieueffectrapportage) waarin de gevolgen van toekomstige groei worden geschetst op het gebied van geluid, milieu, natuur, veiligheid en maatschappij."
We hebben onderzocht, doorgerekend en gevalideerd," zegt topman Dick Benschop. "Wat in de MER staat, klopt."
Er zijn nu cijfers, maar eigenlijk zijn ze er niet. Hoeveel Schiphol kan groeien, is wat de luchthaven betreft inzet van onderhandelingen met overheid, luchtvaartsector en bewonersgroepen in de Omgevingsraad Schiphol van Hans Alders.
Dat zullen niet de 550.000 tot 590.000 per jaar worden die volgens de MER tot 2030 mogelijk zijn. Het zijn ook niet de 560.000 die rekenkundig mogelijk zijn tot 2023, het jaar dat het Nederlands luchtruim op de schop moet.

540.000


Volgens Schiphol vormen 540.000 vlieg­bewegingen de bovengrens, en die wordt alleen in het ergste geval bereikt.De 540.000 die nu de ronde doen, gelden volgens de luchthaven al als bovengrens, en die wordt alleen in het 'ergste geval' bereikt. Dat aantal voldoet aan alle afspraken, wetten en regels over de hinder voor omwonenden, hun gezondheid en veiligheid en de milieubelasting.

Neersabelen
Maar zoals topman Dick Benschop eerder in Het Parool heeft aangekondigd: de luchthaven wil niet het maximale uit de cijfers halen, maar streven naar 'gematigde, gecontroleerde groei'. Daarbij trekt het als één blok op met de luchtvaartmaatschappijen en verkeersleiding.
Schiphol houdt de kaarten tegen de borst over het exacte aantal, maar neemt als uitgangspunt dat het aantal gehinderden en woningen in de hinderzones onder het huidige aantal komt te liggen, terwijl toch meer kan worden gevlogen.
En daarmee is het cijfercircus rond Schiphol weer vol in bedrijf. Was een milieueffectrapportage ooit de lakmoesproef van de toekomst, nu is het verworden tot een discussiestuk. Schiphol slaat daarmee een gevaarlijke weg in, zoals woensdagavond al bleek. De milieubeweging wachtte de presentatie niet eens af, maar sabelde het rapport bij voorbaat neer.Drukte op Schiphol eerder dit jaar © ANPVoor groei moet Lelystad Airport open om Schiphol van 45.000 vluchten te verlossen
Met die club en de al even kritische omwonenden wil Schiphol nu tot een groeiakkoord komen. Of de luchthaven reden heeft voor hoop, zal komende weken blijken. De tegenstanders hebben groei al bij voorbaat verboden verklaard. Benschop houdt er sterk rekening mee dat er nooit een akkoord komt.

Lelystad
En komt dat er niet, dan gaat luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen aan de slag op ­basis van de concept-MER. Daarmee vormen die 540.000 vluchten meteen een dreigement aan de Omgevingsraad: komen ze er niet uit, dan geven ze het laatste restje regie uit handen.
Door de ingeslagen weg van verder polderen weet nog altijd niemand waar hij aan toe is. Slechts enkele zaken zijn wel helder. Voor groei moet Lelystad Airport open om Schiphol van 45.000 vluchten te verlossen. En als Schiphol wil groeien, mag het niet langer op de drukste momenten vier banen tegelijkertijd gebruiken. Dat zal negatief uitvallen voor de piekcapaciteit - vooral voor de transfervluchten van KLM en haar partners - maar positieve gevolgen hebben voor de zwaarst getroffen omwonenden, in Aalsmeer. Verder lijkt het waarschijnlijk dat het aantal vluchten 's nachts met 3000 per jaar zal zakken tot 29.000

Hoe nu verder?


- Voor kerst: advies van de Omgevingsraad Schiphol
- Half maart: wetsvoorstel kabinet
- Maart: milieueffectrapportage wordt onafhankelijk beoordeeld- Inspraakrondes
- Tweede Kamer beslist over de wet die groei mogelijk maakt
- Eerste Kamer moet instemmen
- Op zijn vroegst over een jaar ligt er een definitief groeibesluit

Parool Door: Herman Stil 29 november 2018, 12:25


De Amsterdamse raad heeft in het collegeakkoord (CA) vastgelegd een luchthaven te willen die kwaliteit biedt. De kwantiteit moet niet langer leidend zijn. Het Collegeakkoord (CA) spreekt uit dat tot 2023 het aantal vliegbewegingen tot 500.000 beperkt moeten blijven.

PERSBERICHT

De discussie over de toekomst van Schiphol na 2020 is in alle hevigheid losgebarsten. Schiphol heeft immers al laten weten door te willen groeien naar 560.000 vliegbewegingen. Een dergelijke groei is volgens de luchthaven mogelijk als de bescherming van omwonenden tegen hinder wordt losgelaten.
druk Druk Druk
De Amsterdamse Samenwerkende bewonersorganisaties hebben zich in een brief tot de raad van Amsterdam gewend. In deze brief schrijven zij dat door het voornemen van Schiphol belangrijke voornemens uit het collegeakkoord niet gerealiseerd zullen kunnen worden. De raad zal haar kaderstellende rol moeten vervullen om het bestuur van de stad een richtinggevende opdracht te geven voor de inzet van Amsterdam in de diverse relevante overlegorganen. Amsterdam speelt als belangrijke aandeelhouder en als vertegenwoordiger van de brede Amsterdamse belangen een prominente rol daarin.
24 uur schiphol
13:20 24 uur schiphol 28-29 november 2018
De Amsterdamse raad heeft in het collegeakkoord (CA) vastgelegd een luchthaven te willen die kwaliteit biedt. De kwantiteit moet niet langer leidend zijn. Het Collegeakkoord (CA) spreekt uit dat tot 2023 het aantal vliegbewegingen tot 500.000 beperkt moeten blijven. Uit het voornemen van Schiphol blijkt, dat wederom gekozen wordt voor kwantiteit (het economische belang van de luchtvaartmaatschappijen) en niet voor kwaliteit (de algemene belangen van de gemeente Amsterdam).
Dat Schiphol moet groeien is een hardnekkige mythe. Een mythe die de kwaliteit van Schiphol en daarmee de toegevoegde waarde van de luchthaven voor Amsterdam, de regio en het land ondermijnt. Het gaat niet om het aantal vliegbewegingen of het aantal passagiers. Dat is het belang van de luchtvaartmaatschappijen. Voor Amsterdam is het belang welke bijdrage Schiphol vervult in het totale pakket aan vestigingsvoorwaarden. De verschillende vestigingsvoorwaarden moeten met elkaar in evenwicht zijn. Naast bereikbaarheid zijn dat een goed woon- en leefklimaat, de aanwezigheid van een goede kennisinfrastructuur en samenhang tussen de economische functies. Schiphol is een facilitair bedrijf. Niet alleen een bedrijf dat de luchtvaartmaatschappijen faciliteert in hun economische groei, maar een facilitair bedrijf dat als doel heeft om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van Amsterdam, de regio en het land.
De raad zal op zeer korte termijn op basis van het collegeakkoord nadere kaders moeten stellen aan het college om te voorkomen dat groei ook de komende decennia leidend is en de ontwikkeling van kwalitatieve luchthaven verder wordt ondermijnd. Op basis van die kaders zal het college namens de raad de onderhandelingen aan kunnen gaan. Het is nu of nooit Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Lourens Burgers lourens.burgers@tip.nl 0625007902

Het wordt de maand van de waarheid voor Schiphol

Het wordt de maand van Schiphol. Met het verschijnen van de langverwachte milieucijfers, al dan niet een advies van Hans Alders en - wie weet - een voorzet van het kabinet wordt een grote stap gezet in de groeiplannen voor het vliegveld.Door: Herman Stil 26 november 2018, 11:37
1. Mag Schiphol dan groeien?
Dat Schiphol gaat groeien, staat politiek vast. De regeringspartijen, een nipte meerderheid in de Tweede Kamer, hebben groei van de luchthaven in het regeerakkoord vastgelegd. Toch is de kans op dissidenten, vooral uit de christelijke fracties, reëel.

Hoe de groei uitvalt wordt de hamvraag. En dus vliegen de cijfers ons op voorhand al om de oren. Een half miljoen vluchten per jaar - het huidige getal - 540.000 tot 2023, zoals NOS zondag de eigen berichtgeving uit april nog eens herhaalde - tussen de 560.000 en 580.000 waar de luchtvaartsector op rekent en dan is er altijd wel een opstoker die ver boven de 600.000 inzet.

2. Hoe ziet die groei er dan uit?
Maar in de Concept-MER (milieueffectrapportage) die een dezer dagen verschijnt, zal helemaal geen vluchtenaantal staan.

Het rapport, dat nog moet worden beoordeeld door een commissie van onafhankelijke deskundigen, schetst de grenzen waarbinnen het vliegverkeer kan groeien met inachtneming van de wettelijke milieubepalingen - zowel die voor het klimaat als voor de omgeving.Volgens de gemeenten en provincies is groei prima zolang het hun woningbouwplannen niet dwarszitHet is een van de stukken die van belang zijn voor de groeivraag. Economie en veiligheid worden ook meegewogen. Er is al een horizon geschetst van 550.000 vluchten waarmee het vliegverkeer veilig kan toenemen. 

De Luchtverkeersleiding en Schiphol werken al aan maatregelen om verdere veilige groei mogelijk te maken.

3. In kannen en kruiken, dus?
Met de MER is het nog lang niet gedaan. De Omgevingsraad Schiphol (ORS) van Hans Alders heeft als afscheidsopdracht van luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen meegekregen voor kerst een afgewogen advies - geen besluit - te geven. 

Dat advies zal er niet komen. Niet unaniem tenminste. De partijen in het ORS, het monsterverbond van overheid, luchtvaart en bewonersgroepen, staan hartgrondig tegenover elkaar. 

Een handreiking van Schipholtopman Dick Benschop in Het Parool - gematigde, gecontroleerde groei van minder dan 3 procent per jaar minus de vluchten vanaf Lelystad - heeft de gemoederen niet gekalmeerd.In de Kamer is het vizier vooral gericht op Lelystad AirportBinnen de luchtvaartsector is er animo voor, maar de bewonersgroepen hebben hun messen allang geslepen. Volgens hen is groei sowieso uit den boze en krimp het enige aanvaardbare. 

Volgens de gemeenten en provincies is groei prima zolang het hun woningbouwplannen niet dwarszit en volgens de luchtvaartsector is groei onvermijdelijk.

4. Hoe nu verder?
De toekomst van Schiphol wordt een politiek besluit waarbij het kabinet een groeiplan zodanig vorm zal geven dat het ook in de Kamer voldoende steun krijgt. 

Opvallend genoeg is het vizier daar vooral gericht op Lelystad Airport en de vermeende hinder die hoogstens 27 vluchten per dag op 30 kilometer afstand zullen opleveren, in plaats van de 1500 tot 1600 vluchten die Schiphol straks per dag over woonwijken op luttele kilometers afstand zal spreiden.

Wellicht worden weifelaars gepaaid met de belofte van onderzoek naar een vliegveld in zee - de zoveelste keer dat die pleister wordt gebruikt bij een groeispurt van Schiphol. 

Het zou het kabinet sieren net voor de provinciale verkiezingen van maart 2019 met een groeivoorstel te komen - dé democratische mogelijkheid voor alle omwonenden van Schiphol om hun oordeel te geven.

Bron: Parool 26-11-2018
Schiphol kent zichzelf het recht op tyfusherrie toe

Volkskrant 26 november 2018 Column Bert Wagendorp 
Donderdag verschijnt de concept-milieueffectrapportage (mer) over uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. De NOS meldde afgelopen weekend al de belangrijkste bevinding: de luchthaven kan doorgroeien van een half miljoen nu naar 565 duizend vliegbewegingen in 2023. Vanwege de veiligheid – het wordt een beetje vol boven Schiphol – moet dat aantal nog even beperkt blijven tot 540 duizend.In een mer van 2016 bleek de verkeerde rekenmethode te zijn gebruikt. Een herberekening in 2017 bleek ook ondeugdelijk. Maar Schiphol versaagt niet, daar is nummer drie. Opnieuw is de uitkomst positief: groei. Wanneer na 2023 het luchtruim nieuw is ingedeeld, komt de natte droom van 650 duizend vliegbewegingen in 2030 in beeld. Dat is niet in de verre toekomst, maar over elf jaar.Hoe is dit milieutechnisch te verklaren? In de eerste plaats wordt in de mers de uitstoot van CO2 niet meegerekend. Vliegtuigen stoten geen CO2 uit. Althans, formeel niet, en dat scheelt een stuk. Aan de milieutafels van Ed Nijpels zat niemand van Schiphol, in het Klimaatakkoord van Parijs komt geen vliegtuig voor. Intussen groeit de luchtvaart ongehinderd uit tot de grootste CO2-spuiter. Ten tweede worden vliegtuigen steeds stiller. Straks moeten we voor Schiphol nog minimum-geluidseisen instellen, zo stil worden ze. Schiphol acht het redelijk dat de ruimte die in de totale geluidshinder ontstaat door stillere vliegtuigen wordt opgevuld met meer vliegtuigen. De luchthaven kent zichzelf het recht op tyfusherrie toe en vindt dat dat recht ook maximaal mag worden uitgebaat.De afgelopen weken voerde de Omgevingsraad Schiphol (ORS) consultaties uit. Je kon als omwonende zomaar opeens voorzitter Hans Alders van de ORS op bezoek krijgen, voor een ‘huiskamergesprek’ tussen het geraas door. In december wordt aan de hand van de consultaties én de nieuwe mer door de ORS een advies uitgebracht aan minister Van Nieuwenhuizen over de toekomst van Schiphol na 2020. De ORS is de opvolger van de ‘Alderstafel’. Die was opgericht om omwonenden, onder het mom van inspraak, een oor aan te naaien. Ik ben geen waarzegger, maar ik heb wel zo’n flauw vermoeden hoe het advies van de ORS eruit zal zien: Schiphol mag fors doorgroeien.De overlegtafel is voor de overheid een handige methode de eigen verantwoordelijkheid te omzeilen en die neer te leggen bij maatschappelijke partners. Dat klinkt goed, ware het niet dat aan de tafels het bedrijfsleven dominant is. Je zag het mooi bij de gezondheidstafels van Paul Blokhuis. De enige tafel waaraan harde afspraken werden gemaakt was de rooktafel, zonder de tabaksfabrikanten. Een Schipholtafel zonder Schiphol zit er voorlopig helaas nog niet in, maar het zou wel enorm schelen.Wat je zou wensen, is een overheid die grenzen stelt, gewoon aan de kabinetstafel. Die tegen de Schipholbazen zegt: jullie zijn een kankergezwel midden in de Randstad, jullie maken het leven van tienduizenden mensen onleefbaar en burgers voorliegen is jullie tweede natuur. Een half miljoen is de absolute grens, megaboete voor elk vliegtuig erboven. Bovendien gaan we alles in het werk stellen om in Europa belasting op kerosine in te voeren zodat een deel van de milieuschade wordt verhaald op degene die haar veroorzaakt en het is afgelopen met die krankzinnig lage ticketprijzen. Dan zullen we het nog weleens zien, met die ongebreidelde groei van jullie.Kom er maar eens om, in Den Haag. Daar zijn ze vooral vastberaden en doortastend als het om boerka’s gaat.
De Omgevingsraad Schiphol organiseert in het kader van de maatschappelijke consultatie een drietal critical reviews, openbare themabijeenkomsten, op 26 november, 3 december en 4 december.

Geachte dames en heren, 

De Omgevingsraad Schiphol organiseert in het kader van de maatschappelijke consultatie een drietal critical reviews, openbare themabijeenkomsten, op 26 november, 3 december en 4 december.
De Omgevingsraad Schiphol nodigt u uit om aan één of meerdere critical reviews deel te nemen.
Aanmelden kan via de website van de Omgevingsraad Schiphol: www.omgevingsraadschiphol.nl/critical-reviews   

Critical reviews zijn openbare themagesprekken waarin inhoudelijke stellingen over de ontwikkeling van Schiphol onder het vergrootglas van externe deskundigen worden gelegd.
Het doel van de critical reviews is het delen van kennis.
Wat weten we over een bepaald onderwerp?
Wat zijn de feiten?
Kunnen we gezamenlijk komen tot een gedeelde feitenbasis?
De critical reviews staan onder leiding van de heer Wim Derksen, oud-directeur van het Ruimtelijk Planbureau en hoogleraar bestuurskunde.

De bijeenkomsten starten om 19:30 en eindigen om 22:00.
De locatie van de bijeenkomsten is het Fox-theater (Taurusavenue 18, 2132 LS te Hoofddorp). Deze locatie is goed bereikbaar met zowel het OV als met de auto. 
Hieronder vindt u per avond de indeling van de thema’s.
Op de website van de Omgevingsraad verschijnt meer informatie over het programma zodra dat gereed is. 
26 november   Substitutie
Van vliegverkeer naar treinverkeer
3 december      Schiphol en de Nederlandse economie
Het belang van het netwerk op Schiphol voor de Nederlandse economie bij schaarse luchthavencapaciteit                            
 
4 december     Wonen en vliegen in de Schipholregio
Leidt afstemmen van ontwikkelingen in de lucht en op de grond tot meer mogelijkheden voor maatwerk? 

Wij rekenen op uw komst! 
Met vriendelijke groet,
Hans Alders
Voorzitter Omgevingsraad Schiphol  
Omgevingsraad Schiphol
PRAAT MEE!
023 - 568 52 308 52 30
Gerechtelijke dwaling over geluidsnormen Schiphol

De Raad van State heeft onjuist geoordeeld in een zaak over geluidsnormen rond Schiphol, zeggen oud-hoogleraren Klaas van Egmond en Ben Ale. 

Beiden waren nauw betrokken bijj de groei van Schiphol. Klaas van Egmond was baas van het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) en Ben Ale zat in de commissie die de milieunormen van Schiphol moest beoordelen. De geluidsnormen zijn volgens hen op onrechtmatige wijze veranderd, waardoor er op Schiphol tienduizenden extra starts en landingen mogelijk zijn dan wettelijk was toegestaan. De Raad van State heeft onjuist geoordeeld in een zaak over geluidsnormen rond Schiphol, zeggen oud-hoogleraren Klaas van Egmond en Ben Ale. Beiden waren nauw betrokken bijj de groei van Schiphol. Klaas van Egmond was baas van het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) en Ben Ale zat in de commissie die de milieunormen van Schiphol moest beoordelen. De geluidsnormen zijn volgens hen op onrechtmatige wijze veranderd, waardoor er op Schiphol tienduizenden extra starts en landingen mogelijk zijn dan wettelijk was toegestaan. 

Parool 8-11-201 Verslag: 


Meer.....
Deze week is de Omgevingsraad Schiphol gestart met een internetconsultatie over de ontwikkeling van Schiphol na 2020.

Iedereen kan zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op dit formulier. De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk eenconsultatiedocument opgesteld. (download consultatiedocument)
(U kunt teksten bij de vragen uit dit document kopieren naar het formulier) 

De internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de ORS in september is gestart. Dit in antwoord op het verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen om de bevolking breed te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol.

Breed inventariseren De maatschappelijke consultatie bestaat uit meerdere onderdelen. Zo vindt er tussen 16 oktober en 20 november een internetconsultatie plaats die openstaat voor alle inwoners van Nederland om hun mening te geven over de toekomst van Schiphol en omgeving. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar hoe de inwoners van Nederland denken over de ontwikkeling van Schiphol na 2020; worden verschillende huiskamergesprekken gevoerd waarbij in een woonkamer van een omwonende van Schiphol een gesprek wordt gevoerd tussen omwonenden en de leden van de ORS en worden er openbare themagesprekken georganiseerd waarin inhoudelijke stellingen van leden van de ORS onder het vergrootglas van externe deskundigen worden gelegd. Het consultatietraject wordt afgesloten met een luchtvaartdag die op zaterdag 8 december 2018 zal plaatsvinden. Meer informatie over alle activiteiten is te vinden op www.omgevingsraadschiphol.nl

Resultaten De resultaten van het consultatietraject worden verwerkt in het advies van de ORS aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid en regelgeving in te vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.

Omgevingsraad Schiphol De Omgevingsraad Schiphol is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. In de Omgevingsraad hebben de luchtvaartsector (Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, luchtvaartmaatschappijen), rijk, provincies, gemeenten, bewonersorganisaties, regionale werkgevers- en ondernemersorganisaties en regionale milieuorganisaties zitting. Iedereen kan zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op www.omgevingsraadschiphol.nl. De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld.

De internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de ORS in september is gestart. Dit in antwoord op het verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen om de bevolking breed te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol.

Breed inventariseren De maatschappelijke consultatie bestaat uit meerdere onderdelen. Zo vindt er tussen 16 oktober en 20 november een internetconsultatie plaats die openstaat voor alle inwoners van Nederland om hun mening te geven over de toekomst van Schiphol en omgeving. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar hoe de inwoners van Nederland denken over de ontwikkeling van Schiphol na 2020; worden verschillende huiskamergesprekken gevoerd waarbij in een woonkamer van een omwonende van Schiphol een gesprek wordt gevoerd tussen omwonenden en de leden van de ORS en worden er openbare themagesprekken georganiseerd waarin inhoudelijke stellingen van leden van de ORS onder het vergrootglas van externe deskundigen worden gelegd. Het consultatietraject wordt afgesloten met een luchtvaartdag die op zaterdag 8 december 2018 zal plaatsvinden. Meer informatie over alle activiteiten is te vinden op www.omgevingsraadschiphol.nl

Resultaten De resultaten van het consultatietraject worden verwerkt in het advies van de ORS aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid en regelgeving in te vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.

Omgevingsraad Schiphol De Omgevingsraad Schiphol is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. In de Omgevingsraad hebben de luchtvaartsector (Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, luchtvaartmaatschappijen), rijk, provincies, gemeenten, bewonersorganisaties, regionale werkgevers- en ondernemersorganisaties en regionale milieuorganisaties zitting.
WHO: Schiphol is veel en veel te luid

e WHO adviseert woensdag in de hele Europese Unie voortaan een geluidsgrens voor vliegtuigen aan te houden van 45 dB Lden, de geluidsnorm die in Europa geldt voor vliegtuiggeluid.

Rondom Schiphol wordt tot nu toe gerekend met een ondergrens van 48 dB Lden. Een verschil van 3 decibel komt neer op een halvering van het geluid. L(den) (Level day-evening-night) is de in heel Europa geldende  maat om de geluidsbelasting door vliegtuiglawaai uit te drukken. 

Dat kan grote gevolgen hebben voor de groei van Schiphol en de woningbouwplannen rondom het vliegveld. Over woningbouw in de regio is nu al een felle strijd gaande tussen overheden (voor) en de luchtvaartsector en bewonersactiegroepen (tegen).

Volgens een onlangs verschenen onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving is het aantal mensen rondom Schiphol dat  'ernstige hinder' van vliegtuigen ondervindt sinds 2004 met de helft toegenomen tot 156.000. 

Schiphol berekende eerder dat de hoeveelheid ernstig gehinderden met 117.000 ruim lager. In beide gevallen liggen de aantallen onder de grens van 166.500 ernstig gehinderden die voor Schiphol is afgesprokene WHO adviseert woensdag in de hele Europese Unie voortaan een geluidsgrens voor vliegtuigen aan te houden van 45 dB Lden, de geluidsnorm die in Europa geldt voor vliegtuiggeluid.

Rondom Schiphol wordt tot nu toe gerekend met een ondergrens van 48 dB Lden. Een verschil van 3 decibel komt neer op een halvering van het geluid. L(den) (Level day-evening-night) is de in heel Europa geldende  maat om de geluidsbelasting door vliegtuiglawaai uit te drukken. 

Dat kan grote gevolgen hebben voor de groei van Schiphol en de woningbouwplannen rondom het vliegveld. Over woningbouw in de regio is nu al een felle strijd gaande tussen overheden (voor) en de luchtvaartsector en bewonersactiegroepen (tegen).

Volgens een onlangs verschenen onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving is het aantal mensen rondom Schiphol dat  'ernstige hinder' van vliegtuigen ondervindt sinds 2004 met de helft toegenomen tot 156.000. 

Schiphol berekende eerder dat de hoeveelheid ernstig gehinderden met 117.000 ruim lager. In beide gevallen liggen de aantallen onder de grens van 166.500 ernstig gehinderden die voor Schiphol is afgesproken.

Lees verder in het Parool: WHO schiphol is veel en veel te luid

Overschrijding geluidsnormen Schiphol-Oostbaan

Geachte wethouder Kock,

Uit bijgaand rapport “Situatie geluidbelasting Lden in de handhavingspunten gebruiksjaar 2018” blijkt ook dit jaar weer een overschrijding van de geluidsnormen, ook die van de Schiphol-Oostbaan! Het is niet acceptabel dat Schiphol zich jaar na jaar verschuilt achter de NNHS-regels. Amsterdam moet deze overschrijding niet meer accepteren en hier actie tegen ondernemen.
Het Platform Vliegoverlast Amsterdam wilt graag op de hoogte worden gehouden welke maatregels worden genomen om deze dramatische overschrijdingen te stoppen.

Met vriendelijke groet,
Kees Weijer  
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam

Zie ook 
Overschrijding geluidsbelasting SO-baan_2018.pdf
Door B.I. Otto
excecutive vice president &COO
Royal Schiphol Group
Gebruiksprognose Schiphol 2019 afgekeurd

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft de Gebruiksprognose Schiphol 2019 afgekeurd. Zij voorziet dat de prognose niet voldoet aan de eis dat de afhandeling van het het luchtverkeer in 2019 voldoet aan de normen en regels van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS). Het rechtsvacuüm dat daarvan de oorzaak is moet eerst worden opgeheven voordat de dienstregeling in werking kan treden.
Jaarlijks moet de Omgevingsraad Schiphol (ORS) advies uitbrengen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de dienstregeling op Schiphol voor het komende gebruiksjaar. De raad bekijkt dan of de verwachte verkeersafhandeling past binnen de gelijkwaardigheidscriteria en de baangebruiksregels. De afgelopen jaren is gebleken dat het eerste inderdaad het geval is, maar het tweede absoluut niet. Met name de vierde-baanregel wordt massaal overtreden, waardoor de bescherming in het nieuwe stelsel niet minstens gelijk is aan het oude stelsel.
Deze situatie is ontstaan doordat het oude (vigerende) systeem niet meer wordt toegepast en het nieuwe nog niet gehandhaafd. Daardoor wordt enerzijds de overschrijding van de grenswaarden in de handhavingspunten onder het oude stelsel gedoogd. Anderzijds bestaan er onvoldoende garanties voor het correct toepassen van de normen binnen het nieuwe stelsel. Behalve dat de vierde-baanregel wordt overtreden is het volumeplafond van 500.000 vluchten niet gegarandeerd, wordt het maximum aantal nachtvluchten van 29.000 genegeerd en wordt het verouderde (Nederlandse) rekenmodel toegepast
Nu dit zogeheten “anticiperend handhaven” al vijf jaar duurt is de rechtsbescherming van omwonenden niet meer gegarandeerd. Er moet een einde komen aan deze gedoogsituatie. De bewonersdelegatie verzoekt de minister van IenW om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te laten onderzoeken of de vierde-baanregel wordt nageleefd (aantal overschrijdingen, motivering uitzonderingsgronden). In afwachting daarvan hangt de dienstregeling in de lucht, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk.
Gebruik Schiphol-Oostbaan (22) in de week van 10 t/m 16 september

Beste lezers,
Uit dit antwoord van BAS komt duidelijk naar voren dat: Bewoners geen enkele rol spelen. Als de vliegtuigen maar kunnen landen en starten.Van synchronisatie, dat is pas opstijgen van een baan wanneer op de andere baan de landing is beëindig, heeft LVNL nog nooit gehoord. Ik denk dat de LVNL dat gewoon niet wilt omdat dit ten koste zou gaan van de frequentie. Dus vliegen is belangrijker dan de bewoners.
Er is wel een duidelijke en goede oplossing en dat is dat Amsterdam haar tanden laat zien en duidelijk maakt aan LVNL en Schiphol dat de SO-baan alleen in uitzonderlijke omstandigheden gebruikt mag worden. Onderhoud aan een baan is geen uitzonderlijke omstandigheid. Dat is lang van tevoren bekend er daar moet dus op geanticipeerd worden!
Een andere conclusie is dat de SO-baan gewoon gebruikt wordt als een regulaire landingsbaan. Dus Schiphol heeft nu al 6 (zes) banen!
Wat ook duidelijk is geworden is dat de SO-baan ook zeer veel gebruikt wordt voor andere vliegverkeer. Alsof deze vliegtuigen helemaal geen geluid maken. En waarom worden ze niet bij het regulaire vliegverkeer opgeteld. Dit betekent dat er minimaal 10.000 meer vliegtuigen dan de limiet van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol worden afgehandeld! Ook hier moet per direct een einde aan gemaakt worden.
Kortom, Amsterdam krijgt het druk en moet zich niet laten Schiphollen!
Met vriendelijke groet,
Kees Weijer 
======================
Van: Info, Info <info@mailbas.nl>   ===>>>  Aan: 'Kees Weijer' <kweijer@xs4all.nl>
Verzonden: dinsdag 18 september 2018 11:20
Aan: 'Kees Weijer' <kweijer@xs4all.nl>
Onderwerp: Gebruik Schiphol-Oostbaan (22) in de week van 10 t/m 16 september Geachte heer Weijers, In aanvulling op onderstaande mailwisseling; 

 1. Vanwege onderhoud aan de Aalsmeerbaan en een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen en is in week van 10 t/m 16 september geland op de Schiphol – Oostbaan (22) en gestart van de Kaagbaan (24) en Buitenveldertbaan (27) tijdens startpieken op 10, 11 en 14 september.

 

 1. De eindnadering, de laatste ongeveer 15 km, voor de Schiphol – Oostbaan (22) begint ten noorden van Amsterdam op een hoogte van 2000 voet, ongeveer 600 meter. Boven ‘t Vondelpark zit het verkeer onder de 600 meter, waarbij hoogtes van ongeveer 300 meter niet ongebruikelijk zijn zoals terug te zien op radarbeelden beschikbaar op onze website onder tabblad Live vliegverkeer.

 

 1. Tijdens landingspieken op de betreffende dagen is geland op de Polderbaan (18R) en Zwanenburgbaan (18C) en gestart van Kaagbaan (24 Bij onderhoud aan de Aalsmeerbaan en de genoemde windrichting/ windkracht is tijdens de startpieken (twee startbanen/ een landingsbaan) het aantal baancombinatie beperkt (Aalsmeerbaan niet inzetbaar naast de Kaagbaan, starten Kaagbaan (24) en Zwanenburgbaan (18C) niet mogelijk banen kruisen elkaar in het verlengde). Bij de baancombinatie landen Polderbaan (18R) en starten Buitenveldertbaan (27, richting het westen)/ starten Kaagbaan (24)  kruisen de vertrekroutes van de Buitenveldertbaan (27) en eventuele doorstarts op de Polderbaan (18R) elkaar, waardoor gekozen is voor starten Kaagbaan (24)/ Buitenveldertbaan (27) en landen Schiphol- Oostbaan (22) tijdens de startpieken.

 Op onze website vindt u terug wanneer de Schiphol- Oostbaan (22) wordt ingezet onder tabblad Uitleg, ‘Veel gestelde vragen’, ‘Wanneer wordt de Schiphol- Oostbaan (22) ingezet?’.

Hoogachtend,  Ben Moerkoert  
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)
Postcodelocatie: 03-14, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol
Tel: +31 (0)20 601 55 55
Mail: info@mailbas.nl 
Raadpleeg voor het laatste nieuws: www.bezoekbas.nl   

======================
From:
Kees Weijer <kweijer@xs4all.nl>  ===>>>To: Info, Info <info@mailbas.nl>
Sent: vrijdag 14 september 2018 17:19
To: Info, Info <info@mailbas.nl>
Subject: RE: misbruik Schiphol-Oostbaan 

Beste Sandro Broeke,
Bedankt voor uw reactie op mijn eerdere mail.
Helaas gaat u niet in op mijn 3 opmerkingen en vragen die ik gesteld heb in mijn mail van 13 september jl.
Ik zou alsnog een uitgebreide verklaring van deze 3 punten willen ontvangen. Zo is niet verklaart waarom tussen 15.00 en 19.00 uur de Polderbaan en Zwanenburgbaan wel gebruikt konden worden en daarvoor en daarna niet. De weersomstandigheden waren in deze periodes identiek. Deze verklaringen en uitleg tegemoetziende,
Hoogachtend,   
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam   

======================
Van: Info, Info <info@mailbas.nl>  ===> >>Aan: 'Kees Weijer' <kweijer@xs4all.nl>
Verzonden: vrijdag 14 september 2018 10:01
Aan: 'Kees Weijer' <kweijer@xs4all.nl>
Onderwerp: RE: misbruik Schiphol-Oostbaan 

Beste Kees, LVNL houdt bij de keuze voor start- en landingsbanen rekening met veel omstandigheden, waaronder de meteorologische omstandigheden. Het is altijd de volledige verzameling (voorspelde) omstandigheden, die de keuze voor de inzet van een start- of landingsbaan bepalen. Uit een gegeven verklaring voor de inzet van start- en landingsbanen op een bepaald moment kan niet worden afgeleid dat die specifieke combinatie van start- en landingsbanen onder diezelfde omstandigheden altijd kan of moet worden ingezet. Wij zijn bij BAS geen controlerende of handhavende instantie. Mocht je een indicatie hebben dat er tegen de regels is gehandeld dan is ILT de instantie waar je dit kunt melden.In mijn antwoord sprak ik over een hoogte van 600m boven jou woonomgeving en niet het Vondelpark alhoewel dat niet ver uit elkaar ligt. Het is in beide gevallen niet hoog te noemen.  

Met vriendelijke groet, 
Sandro BroekeManager BAS  Bewoners
Aanspreekpunt Schiphol (BAS)Postcodelocatie: 03-14, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol
Tel: +31 (0)20 601 55 55
Mail: info@mailbas.nl 
Raadpleeg voor het laatste nieuws: www.bezoekbas.nl         

======================
Van: Kees Weijer <kweijer@xs4all.nl>  ===>>> Aan: Info, Info <info@mailbas.nl>
Verzonden: donderdag 13 september 2018 13:43
Aan: Info, Info <info@mailbas.nl>
Onderwerp: RE: misbruik Schiphol-Oostbaan 

Beste Sandro Broeke,
Allereerst bedankt voor uw antwoord.
Echter helaas klopt dit antwoord niet met de werkelijkheid.

 1. Windkracht is op 11 september 2018 t.p.v. Schiphol niet krachtiger geweest dan windkracht 5. Dit gegeven komt van KNMI, dus is volledig betrouwbaar. Bij deze windkracht is geen reden de SO-baan te gebruiken als landingsbaan. Deze baan mag alleen worden gebruikt bij uitzonderlijke omstandigheden zoals windkracht >7.

 2. Het is onjuist dat de vliegtuigen op een hoogte boven de 600 m boven Amsterdam vliegen. De vlieghoogte ter plaatse van het Vondelpark is 300 m (gegevens LVNL).

 3. Wanneer de windkracht inderdaad een rol heeft gespeeld bij de keuze van de landingsbanen dan begrijp ik niet dat tussen 15.00 en 19.00 uur de Polderbaan en de Zwanenburg als landingsbanen zijn gebruikt. Als deze banen in die periode gebruikt konden worden betekent dat dat dit ook kon in de periode voor 15.00 uur en in de periode na 19.00 uur. Voor de goede orde, de windkracht was de gehele dag ~kracht 5!

Ik ben benieuwd naar uw antwoord op mijn reactie op uw antwoord. 
Met vriendelijke groet,
Kees Weijer   Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam   

======================
Van: Info, Info <info@mailbas.nl>  ===>>> Aan: 'Kees Weijer' <kweijer@xs4all.nl>
Verzonden: donderdag 13 september 2018 13:09
Aan: 'Kees Weijer' <kweijer@xs4all.nl>
Onderwerp: RE: misbruik Schiphol-Oostbaan 

Beste Kees, Ik heb een klacht voor je geregistreerd. Op 11 september in de ochtend is er geland op de Schiphol-oostbaan. Deze route loopt over de stad en komt ook over jou woonomgeving.  Vliegtuigen zitten op een hoogte van net boven de 600m. De zuidwesten wind was de oorzaak dat de baancombinatie met starten Kaagbaan en Buitenveldertbaan en landen Schiphol-Oostbaan is ingezet.
BAS heeft geen controlerende taak als het over naleven van de  wet- en regelgeving gaat. Mocht je die indruk wel hebben dan kun je je wenden tot de Inspectie van de Leefomgeving. (ILT)  
Met vriendelijke groet, 
Sandro BroekeManager BAS  Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)
Postcodelocatie: 03-14, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol
Tel: +31 (0)20 601 55 55
Mail: info@mailbas.nl 
Raadpleeg voor het laatste nieuws: www.bezoekbas.nl     

======================
Van: Kees Weijer <kweijer@xs4all.nl> ===>>> Aan: Info, Info <info@mailbas.nl>
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 10:20
Aan: Info, Info <info@mailbas.nl>
CC: u.kock@amsterdam.nl; 'Knop, Wouter' <W.Knop@amsterdam.nl>
Onderwerp: misbruik Schiphol-Oostbaan 

Ik dien een klacht in tegen het gebruik van de Schiphol-Oostbaan dinsdagmorgen 11-09-2018.
De SO-baan mag alleen gebruikt worden bij uitzonderlijke weersomstandigheden: windkracht >7.
Dat is NIET het geval.
De SO-baan wordt steeds meer en meer gebruikt als reguliere landingsbaan. En dat is niet de bedoeling vanwege de grote overlast voor de bewoners. Vlieghoogte 300 m over het Vondelpark. Bovendien worden grote hoeveelheden ultrafijnstof over de bewoners uitgestrooid.Schiphol – LVNL – gaat weer eens zijn boekje te buiten. Gaarne ontvang in een ontvangstbericht en een relevante uitleg van dit misbruik. 
Hoogachtend, 
Voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam
Van Eeghenstraat 54-21071 GJ Amsterdam+31.20.6798672.


hoogte(m) start/land Google-Earth vert_lat regnr fabrikant uitvoering maatschappij
profiles
224 lander 22907406 Kaart groot
308 lander 22907810 Kaart groot N2FE Bombardier BD700 Gl Express Federal Expres Leasi
2143 lander 22908203 Kaart groot F-HTVF Boeing 737-8K2/W Transavia France
2144 lander 22908232 Kaart groot
392 lander 22908674 Kaart groot D-AIUN Airbus A320-214SL Lufthansa
368 lander 22907756 Kaart groot EC-MGY Airbus A321-231SL Vueling Airlines
300 lander 22909264 Kaart groot PH-AOF Airbus A330-203 KLM Royal Dutch Airl
525 lander 22909148 Kaart groot OY-KAT Airbus A320-232 Scandinavian Airline
385 lander 22908359 Kaart groot TC-JNN Airbus A330-343 Turkish Airlines
300 lander 22909302 Kaart groot
368 lander 22908183 Kaart groot
334 lander 22909056 Kaart groot LX-RCV Boeing 747-4R7F (SCD) Cargolux
285 lander 22909520 Kaart groot YR-FKA Fokker 100 Carpatair
369 lander 22908830 Kaart groot PH-AOE Airbus A330-203 KLM Royal Dutch Airl
300 lander 22909556 Kaart groot
346 lander 22909750 Kaart groot N820NW Airbus A330-323 Delta Airlines
490 lander 22909330 Kaart groot PH-BXC Boeing 737-8K2 KLM Royal Dutch Airl
308 lander 22909601 Kaart groot N807NW Airbus A330-323 Delta Airlines
445 lander 22909785 Kaart groot EC-MFN Airbus A320-232SL Vueling Airlines
300 lander 22909847 Kaart groot N702DN Boeing 777-232LR Delta Airlines
334 lander 22909368 Kaart groot LZ-BHI Airbus A320-232 BH Air
293 lander 22909892 Kaart groot
545 lander 22909048 Kaart groot TC-ACF Boeing 747-481F ACT Airlines
422 lander 22909890 Kaart groot G-DBCF Airbus A319-131 British Airways
377 lander 22909540 Kaart groot D-AEMB Embraer ERJ190-200 Augsburg Airways/Luf
300 lander 22910066 Kaart groot
386 lander 22909269 Kaart groot PH-BQI Boeing 777-206 KLM Royal Dutch Airl
2815 starter 22910656 Kaart groot
335 lander 22909973 Kaart groot SE-DOX Airbus A320-251N Scandinavian Airline
396 lander 22909830 Kaart groot 9A-CTK Airbus A320-214 Croatia Airlines
437 lander 22910266 Kaart groot PH-TFK Boeing 787-8 Arke
2709 starter 22910846 Kaart groot YL-BBD Boeing 737-53S Air Baltic
293 lander 22910310 Kaart groot G-EUXE Airbus A321-231 British Airways
386 lander 22909456 Kaart groot EI-IMD Airbus A319-112 Alitalia
3083 starter 22911123 Kaart groot SP-LWC Boeing 737-89P/WL LOT Polish Airlines
371 lander 22910574 Kaart groot F-GRHJ Airbus A319-111 Air France
309 lander 22911609 Kaart groot G-EZUR Airbus A320-214 EasyJet
454 lander 22911712 Kaart groot
569 lander 22910542 Kaart groot PH-HSW Boeing 737-8K2/W Transavia
423 lander 22911495 Kaart groot PH-BGM Boeing 737-7K2 KLM Royal Dutch Airl
309 lander 22911851 Kaart groot PH-BQN Boeing 777-206 KLM Royal Dutch Airl
454 lander 22911776 Kaart groot N813NW Airbus A330-323 Delta Airlines
503 lander 22911386 Kaart groot TC-AIS Boeing 737-82R Pegasus Airlines
386 lander 22911064 Kaart groot PH-HXC Boeing 737-8K2/W Transavia
362 lander 22912128 Kaart groot PH-HZX Boeing 737-8K2 Transavia Airlines
469 lander 22912249 Kaart groot
379 lander 22911202 Kaart groot G-EZUT Airbus A320-214 EasyJet
301 lander 22912307 Kaart groot PH-EXI Embraer ERJ170-200 KLM Cityhopper
301 lander 22912321 Kaart groot PH-BQG Boeing 777-206 KLM Royal Dutch Airl
301 lander 22912471 Kaart groot PH-EXF Embraer ERJ190-100 KLM Cityhopper
309 lander 22912492 Kaart groot PH-EXM Embraer ERJ170-200 KLM Cityhopper
386 lander 22911507 Kaart groot G-EZGC Airbus A319-111 EasyJet
309 lander 22912722 Kaart groot PH-EXL Embraer ERJ170-200 KLM Cityhopper
301 lander 22912712 Kaart groot PH-BQM Boeing 777-206 KLM Royal Dutch Airl
309 lander 22912772 Kaart groot TF-ISP Boeing 767-319ER/ Icelandair
2144 lander 22911518 Kaart groot EC-KRH Airbus A320-214 Vueling Airlines
516 lander 22911788 Kaart groot
294 lander 22913361 Kaart groot
346 lander 22912616 Kaart groot PH-BXO Boeing 737-9K2 KLM Royal Dutch Airl
363 lander 22912493 Kaart groot G-EZUS Airbus A320-214 EasyJet
408 lander 22913753 Kaart groot PH-CDH Boeing 737-86J/W Corendon Airlines
371 lander 22912576 Kaart groot C-FLSW Boeing 737-8HX Sunwing Airlines
431 lander 22913777 Kaart groot PH-BXT Boeing 737-9K2 KLM Royal Dutch Airl
343 lander 22913395 Kaart groot TC-SNG Boeing 737-8HC/W SunExpress
361 lander 22912537 Kaart groot PH-BQL Boeing 777-206 KLM Royal Dutch Airl
537 lander 22912972 Kaart groot PH-BXE Boeing 737-8K2 KLM Royal Dutch Airl
345 lander 22913649 Kaart groot F-GUGC Airbus A318-111 Air France
301 lander 22914203 Kaart groot EI-DPJ Boeing 737-8AS Ryanair
317 lander 22914363 Kaart groot PH-BFI Boeing 747-406BC KLM Royal Dutch Airl
311 lander 22913763 Kaart groot D-AIUB Airbus A320-214/W Lufthansa
361 lander 22912797 Kaart groot PH-HSF Boeing 737-8K2/W Transavia
362 lander 22913471 Kaart groot
113 lander 22914240 Kaart groot YR-FKA Fokker 100 Carpatair
361 lander 22913418 Kaart groot EC-KCU Airbus A320-216 Vueling Airlines
361 lander 22913752 Kaart groot PH-HXA Boeing 737-8K2/W Transavia
494 lander 22914159 Kaart groot TC-NBG Airbus A320-251N Pegasus Airlines
354 lander 22913955 Kaart groot G-EZIT Airbus A319-111 Easyjet
3098 starter 22915572 Kaart groot PH-EXG Embraer ERJ170-200 KLM Cityhopper
1591 lander 22915188 Kaart groot
337 lander 22915205 Kaart groot CS-TTP Airbus A319-111 TAP Air Portugal
354 lander 22915203 Kaart groot PH-EXJ Embraer ERJ170-200 KLM Cityhopper
346 lander 22915377 Kaart groot PH-BGP Boeing 737-7K2 KLM Royal Dutch Airl
464 lander 22915548 Kaart groot PH-BGC Boeing 737-8K2 KLM Royal Dutch Airl
334 lander 22915691 Kaart groot PH-TFD Boeing 737-86N/W Arke
491 lander 22915668 Kaart groot SX-DVV Airbus A320-232 Aegean Airlines
319 lander 22915797 Kaart groot PH-BGK Boeing 737-7K2 KLM Royal Dutch Airl
301 lander 22916454 Kaart groot
376 lander 22915475 Kaart groot PH-HZG Boeing 737-8K2 Transavia Airlines
446 lander 22916527 Kaart groot PH-XRY Boeing 737-7K2 Transavia Airlines
319 lander 22915995 Kaart groot PH-BGI Boeing 737-7K2 KLM Royal Dutch Airl
326 lander 22916262 Kaart groot
301 lander 22916582 Kaart groot EI-DEN Airbus A320-214 Aer Lingus
317 lander 22916637 Kaart groot PH-EXH Embraer ERJ170-200 KLM Cityhopper
368 lander 22915341 Kaart groot
352 lander 22916261 Kaart groot I-ADJL Embraer ERJ195AR Air Dolomiti
311 lander 22916563 Kaart groot VP-BJX Airbus A321-211SL Aeroflot
431 lander 22916762 Kaart groot G-EZAL Airbus A319-111 Easyjet
354 lander 22915906 Kaart groot HB-JYF Airbus A319-111 EasyJet Switzerland
301 lander 22916649 Kaart groot
494 lander 22916583 Kaart groot
294 lander 22917010 Kaart groot G-EZUT Airbus A320-214 EasyJet
352 lander 22915394 Kaart groot PH-HSB Boeing 737-8K2 Transavia Airlines
294 lander 22916945 Kaart groot G-EUXK Airbus A321-231 British Airways
360 lander 22916564 Kaart groot D-AGWB Airbus A319-132 GermanWings
309 lander 22917054 Kaart groot PH-BXM Boeing 737-8K2 KLM Royal Dutch Airl
324 lander 22916994 Kaart groot LN-RGN Airbus A320-251N Scandinavian Airline
309 lander 22917284 Kaart groot
494 lander 22916791 Kaart groot
481 lander 22916022 Kaart groot
326 lander 22916942 Kaart groot
319 lander 22916978 Kaart groot CS-PHB Embraer EMB505 Phen 300 Netjets Europe
301 lander 22917000 Kaart groot
2694 starter 22919284 Kaart groot
3967 starter 22919372 Kaart groot
329 lander 22919253 Kaart groot OO-ACO Cessna 510 Citation Mustang Air Service Liege
309 lander 22920434 Kaart groot PH-BGK Boeing 737-7K2 KLM Royal Dutch Airl
343 lander 22919803 Kaart groot PH-TFF Boeing 737-86N Arke
326 lander 22919139 Kaart groot G-EZUS Airbus A320-214 EasyJet
430 lander 22920101 Kaart groot
319 lander 22919381 Kaart groot EC-MPV Airbus A321-231SL Vueling Airlines
469 lander 22920543 Kaart groot LN-NGC Boeing 737-8JP/W Norwegian Air Shuttl
294 lander 22920597 Kaart groot LN-NHE Boeing 737-8JP/W Norwegian Air Shuttl
311 lander 22919544 Kaart groot PH-BXF Boeing 737-8K2 KLM Royal Dutch Airl
309 lander 22920842 Kaart groot G-EZIS Airbus A319-111 Easyjet
319 lander 22919628 Kaart groot
318 lander 22920541 Kaart groot TC-SEP Boeing 737-8HC/W Sun Express
301 lander 22921088 Kaart groot PH-EXE Embraer ERJ190-100 KLM Cityhopper
336 lander 22920125 Kaart groot G-EZAX Airbus A319-111 Easyjet
329 lander 22920312 Kaart groot PH-BGF Boeing 737-7K2 KLM Royal Dutch Airl
309 lander 22921028 Kaart groot
439 lander 22921120 Kaart groot
325 lander 22921001 Kaart groot OY-KAY Airbus A320-232 Scandinavian Airline
326 lander 22920063 Kaart groot G-EZUO Airbus A320-214 EasyJet
301 lander 22921473 Kaart groot EI-DHW Boeing 737-8AS Ryanair
310 lander 22921115 Kaart groot OE-LBO Airbus A320-214 Austrian Airlines
327 lander 22920826 Kaart groot EC-KRH Airbus A320-214 Vueling Airlines
310 lander 22921248 Kaart groot D-AIQD Airbus A320-211 Lufthansa
332 lander 22921508 Kaart groot CS-LTA Cessna 680A Citatio Latitude Netjets Europe
336 lander 22920843 Kaart groot G-EZUT Airbus A320-214 EasyJet
317 lander 22921062 Kaart groot
301 lander 22921693 Kaart groot EC-KDX Airbus A320-216 Vueling Airlines
528 lander 22920860 Kaart groot PH-BXL Boeing 737-8K2 KLM Royal Dutch Airl
302 lander 22921359 Kaart groot PH-BXB Boeing 737-8K2 KLM Royal Dutch Airl
344 lander 22920977 Kaart groot
301 lander 22921849 Kaart groot PH-EXG Embraer ERJ170-200 KLM Cityhopper
309 lander 22921772 Kaart groot PH-BGI Boeing 737-7K2 KLM Royal Dutch Airl
301 lander 22921872 Kaart groot PH-BGR Boeing 737-7K2 KLM Royal Dutch Airl
346 lander 22921059 Kaart groot TC-JTH Airbus A321-231SL Turkish Airlines
337 lander 22921053 Kaart groot PH-BXS Boeing 737-9K2 KLM Royal Dutch Airl
326 lander 22921598 Kaart groot
319 lander 22921935 Kaart groot VQ-BCU Airbus A330-343X Aeroflot.
Ernstige hinder Schiphol met 50% toegenomen

Volgens de vandaag verschenen Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is de ernstige geluidshinder door Schiphol sinds 2004 (toen de Polderbaan in gebruik werd genomen) met 50% toegenomen. Anders dan Schiphol steeds beweert is er dus helemaal geen sprake van afname van de hinder. 

Ook indien volkomen ten onrechte de zogeheten ‘spookgehinderden‘ buiten beschouwing worden gelaten (mensen die wonen in na 2005 gebouwde huizen) is er nog altijd sprake van een toename van hinder met 30%. 

Deze schokkende cijfers gaan een grote rol spelen bij de komende discussie over de groei(on)mogelijkheden van Schiphol na 2020.Bron: PBL (MIR 2018, blz 53)Volgens de vandaag verschenen Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is de ernstige geluidshinder door Schiphol sinds 2004 (toen de Polderbaan in gebruik werd genomen) met 50% toegenomen. Anders dan Schiphol steeds beweert is er dus helemaal geen sprake van afname van de hinder. 

Ook indien volkomen ten onrechte de zogeheten ‘spookgehinderden‘ buiten beschouwing worden gelaten (mensen die wonen in na 2005 gebouwde huizen) is er nog altijd sprake van een toename van hinder met 30%. 

Deze schokkende cijfers gaan een grote rol spelen bij de komende discussie over de groei(on)mogelijkheden van Schiphol na 2020.Bron: PBL (MIR 2018, blz 53)Ernstige hinder Schiphol met 50% toegenomen: Vandaag merken we dat!

Volgens mij lijkt het meer dan 50%. Vandaag 11 september 2018 is de Schiphol Oostbaan de enige die gebruikt wordt voor landingen omdat "de verwachte wind 6-7 uit zuid-westelijke richting is". De baan die eigenlijk die eigenlijk alleen bedoeld is voor kleine vliegtuigen wordt nu voor alle vliegtuigen gebruikt waardoor er weer eens ernstige overlast is in het centrum en amsterdam zuid. Het voordeel voor Schiphol is dat deze vluchten die dus in de hele stad overlast veroorzaken niet meetellen in de geluidshinder. Want de binnenstad en zuid liggen buiten de geluidscontouren van Schiphol dus we mogen niet klagen en tellen niet mee.
Niek van Baalen
--
Beste mensen, 11 september 10:30 vliegen praktisch achter elkaar heel veel vliegtuigen heel laag over het centrum van Amsterdam. Volgens mij op ongeveer op 1000-2000 m hoogte. Hoe kan dat? Er is geen storm of harde wind. Ik zag een enorme cargolijn voorbij gaan met de nodige zeer hinderlijke geluidsoverlast.

Weet u of ik bij de Gemeente ergens daartegen kan protesteren?
Hartelijk dank voor de informatie u mij kunt verschaffen
Met vriendelijke groeten,Silvia TerribiliBeste mensen,
vanochtend 11 september 10:30 vliegen praktisch achter elkaar heel veel vliegtuigen heel laag over het centrum van Amsterdam. Volgens mij op ongeveer op 1000-2000 m hoogte. Hoe kan dat? Er is geen storm of harde wind. Ik zag een enorme cargolijn voorbij gaan met de nodige zeer hinderlijke geluidsoverlast.

Weet u of ik bij de Gemeente ergens daartegen kan protesteren?
Hartelijk dank voor de informatie u mij kunt verschaffen
Met vriendelijke groeten,
Silvia Terribili

Protesten kunnen gestuurd worden naar:
info@mailbas.nl

of via
http://www.bezoekbas.nl/
Uitnodiging samen de luchtvaartgroei stoppen

Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart nodigt je uit om samen te werken aan een duurzame en gezonde luchtvaart in Nederland. De negatieve gevolgen van luchtvaart voor klimaat, mens en milieu moeten drastisch verminderen. Als er geen ander beleid komt, zal de luchtvaart blijven groeien.

Op 6 oktober gaan we als bewoners uit het hele land de krachten bundelen en kijken hoe je je kunt inzetten voor een duurzame en betere luchtvaart.

We beginnen 's ochtends met de landelijke ontwikkelingen rond de luchtvaart en de rol van het LBBL. Daarna vertellen bewonersgroepen rond de zes luchthavens kort iets over hun ervaringen en waarom samenwerken zo belangrijk is.Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart nodigt je uit om samen te werken aan een duurzame en gezonde luchtvaart in Nederland. De negatieve gevolgen van luchtvaart voor klimaat, mens en milieu moeten drastisch verminderen. Als er geen ander beleid komt, zal de luchtvaart blijven groeien.

Op 6 oktober gaan we als bewoners uit het hele land de krachten bundelen en kijken hoe je je kunt inzetten voor een duurzame en betere luchtvaart.

We beginnen 's ochtends met de landelijke ontwikkelingen rond de luchtvaart en de rol van het LBBL. Daarna vertellen bewonersgroepen rond de zes luchthavens kort iets over hun ervaringen en waarom samenwerken zo belangrijk is.

Ga hier naar de website voor meer informatie en aanmelding voor 6 oktober

Steun onze rechtzaak tegen de Nederlandse Staat die weigert de onderbouwing van de nieuwe CO2-normen van de luchtvaart openbaar te maken.


Steun ons - Luchtvaart


Strengere normen voor de luchtvaart zijn noodzakelijk. De impact van luchtvaart neemt toe, terwijl we er juist alles aan moeten doen om onze uitstoot terug te dringen.Ed Nijpels vindt dat de luchtvaart harder moet worden aangepakt en beter in het klimaatakkoord moet worden opgenomen.

Ed Nijpels, voorzitter van de klimaattafels en eindverantwoordelijke voor het nationale klimaatakkoord, vindt dat de luchtvaart harder moet worden aangepakt en beter in het klimaatakkoord moet worden opgenomen.Volgens Nijpels kan Schiphol vanwege het klimaat niet verder groeien.Dat de prijs van een vliegticket daardoor duurder zal worden, past volgens Nijpels goed bij het principe dat de vervuiler betaalt.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ed-nijpels-vliegtickets-moeten-duurder-worden-om-klimaatdoelen-te-halen/


Recordaantal klachten over vliegverkeer Schiphol

Door Herma Stil
Bron vlieghinder.nl

Alle nachtstarts vlogen over de veel dichter bevolkte woonwijken van Amsterdam-West en Amstelveen.

Een asfaltcrisis op Schiphol, waardoor tien dagen de belangrijke Polderbaan niet kon worden gebruikt en de regeltjes voor het gebruik van landingsbanen hebben de afgelopen twee weken geleid tot een recordaantal klachten van omwonenden.

Nooit eerder klaagden op één dag - zaterdag 15 juli - meer dan duizend mensen.

De onafhankelijke klachtendienst BAS vindt de situatie zo buitengewoon, dat het vrijdag een extra rapportage uitbrengt. In tien dagen ontving BAS 17.000 klachten, drie keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om klachten over vlieglawaai, milieuhinder, angst en slaapverstoring. Ook het aantal klagers verdrievoudigde.

13 juli moest Schiphol plotseling haar belangrijkste baan, de Polderbaan afsluiten voor een noodreparatie aan het asfalt van de enige taxibaan die er naar toe leidt. Onder het asfalt bleek water te zijn opgehoopt, waardoor de taxibaan deels was verzakt.

UItzonderlijke start
Die nacht werden vliegtuigen via een uitzonderlijke start vanaf de Kaagbaan naar het noorden gestart - een route die normaliter nooit wordt gebruikt en laag over Amsterdam-West, Buitenveldert en Amstelveen voert.

Eén van de toestellen was een vrachtjumbo van Martinair, een zwaarbeladen viermotorige luchtreus die vanaf de Kaagbaan een scherpe bocht naar het zuiden maakte en daarbij op 400 meter hoogte, de motoren vol blazend om en de bocht te maken en te stijgen, om kwart voor een 's nachts laag over Amstelveen vloog.

Die Martinair-jumbo naar Johannesburg, leverde alleen al 50 klachten op. "Het is een bijzonder route," zegt een woordvoerder van de klachtendienst. "Maar het is in de regels toegestaan."

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland was de overlast onvermijdelijk. "We moeten ons houden aan de afspraken over het baangebruik." 

Nachtstarts
Tegenhouden van de grootste overlastgever - de viermotorige Boeing 747 - bij zulke nachtstart, is volgens haar niet mogelijk. "Wij kijken niet naar het soort vliegtuig. Er was sprake van een uitzonderlijke situatie en dan is in principe dit gebruik van Schiphol toegestaan."

Naast de Polderbaan - die dus buiten gebruik was - steekt ook de Zwanenburgbaan in noordelijke richting. Maar die mag volgens afspraken van de Omgevingsraad van Hans Alders 's nachts niet voor starts gebruikt worden om Zwanenburg en Halfweg te ontzien. Dat heeft ertoe geleid dat alle nachtstarts over de veel dichter bevolkte woonwijken van Amsterdam-West en Amstelveen moesten.

Klachtenexplosie
In dat overleg is ook afgesproken dat de Buitenveldertbaan 's nachts niet voor starts mag worden gebruikt, omdat de vliegroutes pal over Amstelveen en Amsterdam voeren. Maar het gebruik van de Kaagbaan in noordelijke richting had exact hetzelfde effect. Dat leidde dan ook tot een klachtenexplosie uit die gebieden. Uit Amstelveen-Westwijk steeg het aantal klagers van 65 naar 260.

De Polderbaan.
Overdag werd door het wegvallen van de Polderbaan veelal gestart vanaf de Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan, wat ook veel extra klachten opleverde. Sinds vorige week is de Polderbaan weer open en worden de andere banen weer normaal gebruikt. Ondanks het extra gebruik in juli, zullen deze volgens de luchtverkeersleiding de rest van het jaar niet minder worden gebruikt.

Fundering
"Het was ontzettend vervelend, maar kon niet anders," zegt een woordvoerder van Schiphol. "Bij de noodreparatie bleek dat de taxibaan en de fundering over een lengte van 100 meter vervangen moest worden. Daardoor kon de Polderbaan tien dagen lang niet worden gebruikt."

De problemen hebben volgens haar niets te maken met de vervanging van het asfalt van de taxibaan en een deel van de Polderbaan eerder dit jaar. "Toen is alleen de bovenlaag vervangen. Dit probleem ging tot de fundering. Dat hadden we toen niet kunnen zien."

De fundering dateert van de opening van de Polderbaan, 15 jaar geleden. "Normaal gaat die zeker 60 jaar mee. Waarom dat nu niet het geval is wordt nog onderzocht." Schiphol kan niet uitsluiten dat hetzelfde probleem zich ook elders voor kan doen.Bekijk bericht op ".parool.nl/"Reacties op dit bericht


Geplaatst door Peter
Puur wanbeleid en de regels zijn dus gewoon veel en veel te slap. Nachtvluchten zouden verboden moeten worden er is geen enkele reden voor. Hinderlijk voor de omwonenden en ook nog eens onprettig voor passagiers.


Geplaatst door Bob
Ja Amsterdammers, jullie dachten ervan te zijn met de zgn. Polderbaan, die ik ' leugenbaan' noem. In de regio Kennemerland is de herrie sinds 2003 natuurlijk sterk toegenomen (men noemt dit echter het buitengebied, waar geen bescherming voor is, want we vallen buiten de 35 Ke contouren). Voor ons was deze week een verademing (maar het had nog beter gekund zonder NADP2). Zo zie je maar: solidariteit is belangrijk. Straks gaat dit spel door bij Lelystad. Er is maar een remedie: MINDER vliegen.


Geplaatst door V.O.S.
Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

En de gemeente Amsterdam is notabene ook nog aandeelhouder van Schiphol.
Dus er wordt ook door de gemeente Amsterdam aan verdiend.
Dat geld in Nederland onder het huidige VVD-regime prevaleert is alom bekent.
Dat de burger ergens op een tweede plaats komt, slechts belastingen dient te betalen wordt door die zelfde burger stomweg geaccepteerd (?)
Je terecht beklagen is verworden tot een roep in een woestijn van regels die door het zelfde regime zijn neergezet, zodat je vrijwel monddood gemaakt bent.
In de jaren 1977 - 1982 was Dries van Agt, minister-president van Nederland, Dries zei het toen al:
Nederland is ziek.......... Of hij bedoelde wat geldzaken en politiek betrof, dat weet ik niet meer, maar dat Nederland ziek is, ja dat is inmiddels wel duidelijk.
Want, indien een regering zo belust is op geld en status en de burgerij ergens op een tweede plaats zet, zodat de leefbaarheid om zeep wordt geholpen, ben je ver weggezakt.
Mark Rutte, de neoliberaal pur sang, maakt er een grote klere zooi van.
Onder zijn leiding zijn het de bedrijven, zoals de Schipholgroep die de dienst uit maken in Nederland bv..
De burger kijkt er naar, en huilt..........
Hopelijk worden de VVD en de meelopers (D66 / CDA en de Christen-unie) bij de volgende verkiezingen, weggevaagd en komt er een sociaal kabinet.
Geplaatst door anoniem1
Indien de combinatie starten zwanenburg+landen kaagbaan minder overlast zou geven dan de combinatie landen zwanenburg+starten kaagbaan dan is het wel erg vreemd dat in de nacht toch de voorkeur word gegeven aan de andere combinatie met meer overlast. Het zijn regels blijkbaar,maar is dat dan niet een fout in de regels die gecorigeerd zou kunnen/moeten worden?
Uiteindelijk gaat het er om de overlast zo laag mogelijk te houden,dat is het officiele doel van de regels in de eerste plaats.
De zwanenburg baan geeft ook meer mogelijkheden voor aanpassing van de route in de nacht (langer rechtuit doorvliegen naar noord voordat een bocht gemaakt word,analoog aan de nachtelijke routes op de polderbaan) dan de kaagbaan,waar eigelijk geen hinder beperkende routes mogelijk zijn. Het is het kaartje bekijkende eigelijk niet voor te stellen dat starten vanaf de kaagbaan minder overlast zou geven maar misschien is dat het geval en daarmee een goede reden voor de huidige prioriteiten. Jammer dat er geen capaciteit is bij de lvnl om dit uit te zoeken en eventueel het baangebruik te veranderen.


Geplaatst door Frans S.
Op 400 meter hoogte om kwart voor een 's nachts laag over Amstelveen met blazende motoren.
"Het is een bijzondere route" , 'Maar het is in de regels toegestaan". "Er was sprake van een uitzonderlijke situatie en dan is in principe dit gebruik van Schiphol toegestaan". 
Jaja in principe toegestaan maar moreel is het totaal verwerpelijk, maar ja het morele kompas van Schiphol/luchtvaartsector is al decennia van slag en wijst alleen nog maar richting de portemonnee.
Met de vorige schrijvers eens geen nachtvluchten en minder vliegen en hopelijk komt er ooit nog eens een parlementaire enquête naar het luchtvaart wanbeleid.
In de Telegraaf van vandaag trouwens een ingezonden brief die kritisch was over de luchtvaart, als de Telegraaf , de krant van de luchtvaartlobby, dat plaatst is er misschien nog hoop.


Geplaatst door Jaap
En als Schiphol na 2020 verder mag groeien, was dit alvast een voorproefje van wat ons te wachten staat. Nog meer inzet van niet-geluidspreferente banen en mogelijk het einde van het 2 + 1 baangebruik.


Geplaatst door Rob
@Bob. De klachten waren uit Amstelveen , niet uit Amsterdam. Overigens wordt Amstelveen en Amsterdam ook regelmatig belast in de nacht indien de Polderbaan wel beschikbaar is. Bij harde wind worden namelijk de Buitenveldertbaan of Oostbaan ingezet. En dit is op minder dan 200 meter hoogte over dichtbevolkte woonwijken. Wat niet iedereen weet is dat de meeste slaapgestoorden in Amstelveen zijn door nachtgebruik van de Buitenveldertbaan (nog los van de problematiek van de starts waar het artikel over gaat.) Amsterdammers en Amstelveners hadden dus zeker niet het idee dat ze af waren van de nachtoverlast na het openen van de Polderbaan. In de nacht heeft de Zwanenburgbaan geprofiteerd van het openen van de Polderbaan, niet omwonenden van de Buitenveldertbaan of Oostbaan. Verder was het openen van de Polderbaan een initiatief van Schiphol om verder te groeien. Bewoners van Amsterdam en Amstelveen hadden liever gezien dat Schiphol was uitgeplaatst naar zee.


Geplaatst door anoniem
V.O.S. Er is geen hoop meer in Nederland. Geef het toch een keer toe, economisch belang gaat voor alles, echt alles. Wij, de burgerbevolking tellen niet meer mee. Pak je koffer en vertrek. Dat is mijn devies.


Geplaatst door Rob Bovenlander
Misschien wordt het tijd voor wat driestere actie zoals blokkeren van schiphol . Het is duidelijk dat we vanuit de luchthaven en de politiek niet veel te verwachten hebben. De laatste maand is het vanaf 6 uur sochtend tot 10 uur savonds bal. 
Vannacht hebben ze zelfs midden in de nacht gevlogen. Ik ben geen zeurder maar het is zo langzamerhand wel klaar.


Geplaatst door anoniem
Stoppen met korteafstandsvluchten en stoppen met nachtvluchten!


Geplaatst door anton
en hier (Castricum) begint het om 10 uur 's-avonds, Rob. recht over de huizen heen, en heel laag. Het gaat de hele nacht door, tot een uur of 8 in de morgen.

Schiphol kent geen genade ...............

V.O.S.: Economisch belang me hoela ..... de luchtvaartlobby heeft het voor het zeggen in Den Haag, en dat is echt iets heel anders dan het belang van de BV Nederland.


Geplaatst door anoniem1
Zou dit nu nog een vervolg krijgen of blijft het gewoon bij een berichtje en daarmee is de kous af. Volgend jaar rond de zomer weer zelfde probleem want ook volgend jaar gaat de polderbaan in onderhoud. Banen zijn vrijwel hele jaar door in onderhoud in de nacht,word systematisch zo ingepland denk ik,want regels zijn er toch niet echt. Ook afgelopen nacht weer werkzaamheden aan de kaagbaan en ditmaal starten vanaf de zwanenburg baan. Het gebeurt gemiddeld meer dan een keer per week. Dat is toch geen uitzonderlijke situatie meer dan,als die systematisch wekelijks voorkomt.

maar goed,blijft bij deze informatie en daarmee kous af. Veel klachten ja,echt heel erg voor bewoners,maar we kunnen er helaas niks aan doen.
B*** S***


Geplaatst door V.O.S.
Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

@ Anton. Goed lezen is niet makkelijk....... 
@ Anoniem. Hoop is er altijd........


Geplaatst door Peter
@anoniem1. Schiphol doet inderdaad alsof onderhoud overmacht zou zijn. Hoort echter bij de normale operaties van een vliegveld. Ministerie als loopjongen van Schiphol geeft echter ontheffing op het overtreden van geluidsregels door onderhoud waardoor ook nog eens de prikkel ontbreekt om de overlast te beperken.


Geplaatst door anton
V.O.S.,
Inderdaad, niet uw stukje. maar de opmerking blijft hetzelfde ........

Dit geklungel met Schiphol gaat me aan het hart

In zaterdagkrant 14-7-2018 van het FD een groot artikel over Schiphol met op de voorpagina een perfecte aankondiging. De FD lezers zijn de juiste mensen die bereikt moeten worden in dit dossier. Met goede plannen waar Schiphol en politiek niet omheen kunnen. Dit is de eerste stap!
Enkele hoofdpunten: - Door jarenlange verkeerde keuzes in de groei kunnen afspraken met omwonenden niet worden nagekomen - Zo’n 100.000 vluchten hadden er nooit mogen komen; nu moet Lelystad opdraaien voor die blunder - Het ging alleen maar over groei, groei, groei; leefkwaliteit van omwonenden telde niet mee - Met ministerie I&W (vroeger V&W) was en is er niet voor de burger maar voor Schiphol; dat kan niet zo doorgaan - Alderstafel zette iedereen op het verkeerde been en drukte zijn eigen agenda door - Luchthaven moet ‘franjevluchten’ afstoten (de kern van het probleem) en zich volledig gaan concentreren op intercontinentale vluchten die aan de basis staan van onze welvaart (nieuw business model Schiphol) - Stop met de onbetrouwbare rekenmodellen en kom met een rechtsgeldig meetsysteem, zodat er gehandhaafd kan worden en omwonenden naar de rechter kunnen stappen - Nadat al deze zaken zijn uitgevoerd, zal er voor omwonenden een achterstand in welzijn overblijven. Dat moet gecompenseerd worden. Immers heel Nederland plukt de vruchten van een goedlopend Schiphol. - Berkhout pleit ook voor uitwijken naar banen in zee !
- Berkhout pleit ook voor uitwijken naar banen in zee !


'Dit geklungel met Schiphol gaat me aan het hart''Dit geklungel gaat me aan het hart', zegt Guus Berkhout. De emotie spat ervan af als de 78-jarige emeritus hoogleraar praat over Schiphol. Al twintig jaar houdt hij zich bezig met het lot van de luchthaven en haar omwonenden, maar zijn ergernis wordt alleen maar groter. 'We hebben zo veel deskundigheid in Nederland, maar Schiphol laat het echt van alle kanten afweten.'Artist's impression van de nieuwe A-terminal op Schiphol. De hal, die een capaciteit krijgt van 14 miljoen reizigers per jaar, moet in 2023 in gebruik worden genomen.Illustratie: KAAN Architecten/Filippo BologneseSchiphol worstelt. De luchthaven zit na jaren van forse groei op slot. De opening van luchthaven Lelystad, die moet leiden tot meer ruimte op Schiphol, is al twee keer uitgesteld. Ondertussen brokkelt de maatschappelijke steun voor de Nederlandse luchtvaart in hoog tempo af.Doodzonde en onnodig, vindt Berkhout, die de problemen op Schiphol wijt aan verkeerde keuzes in de groei, waardoor afspraken met omwonenden niet konden worden nagekomen. Deze week verscheen zijn boek Schiphol, een visie op de toekomst. Het moest een kort boek worden. ‘Ik wilde onder de 100 bladzijden blijven. Een dik boek leest niemand.’De kern van Berkhouts betoog: om het vertrouwen in de luchthaven en het draagvlak voor Schiphol te herstellen moet de overheid de overlast niet langer berekenen, maar meten met een transparant en rechtsgeldig meetnetwerk. Dat op feiten gebaseerde systeem kan ook de informatie leveren waarmee de overheid omwonenden kan compenseren die buitensporige lawaaihinder ondervinden van Schiphol. De luchthaven moet zich concentreren op economisch belangrijke vluchten.

'Voortdurende tegenwerking'


Het is niet de eerste keer dat Berkhout een eigen geluid laat horen over Schiphol. In 2002 stapte hij op als voorzitter van de onafhankelijke Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, die toenmalig verkeersminister Tineke Netelenbos moest adviseren over de invoering van nieuwe geluidsnormen voor de luchthaven. De Delftse hoogleraar kon zijn werk niet onafhankelijk uitvoeren en ondervond 'voortdurende tegenwerking' van het ministerie. ‘Die periode was voor omwonenden beslissend’, stelt Berkhout. ‘Vanaf die tijd is het bergafwaarts gegaan.’Ruim vijftien jaar later is Berkhout alleen maar kritischer geworden over de koers van Den Haag. 'De politiek heeft elke keer weer de verkeerde keuze gemaakt. Dat kunnen we ze aanrekenen, want ze zijn gewaarschuwd. Ik weet nog goed dat ik tegen mevrouw Netelenbos heb gezegd: het Schiphol-dossier zal de politiek blijven achtervolgen. We zijn er nog steeds mee aan het haspelen.

'Waarom maakt u zich zo druk?

Kijk naar Nederland: export is de basis van onze welvaart. We moeten het dus hebben van goede verbindingen naar de wereld. Al het andere moet daar dienstbaar aan zijn. Maar alle bewindslieden en parlementariërs in de afgelopen tien jaar hebben gewoon toegelaten dat Schiphol vol kwam te zitten met franjevluchten. Dat is de kern van het probleem! Zeker 100.000 van de 500.000 vluchten hadden er nooit mogen komen. Schiphol laat het van alle kanten afweten. Je merkt het al bij het binnenkomen. Het is enorm druk geworden. Overal zie je rijen, bij de incheckbalies, bij het beveiligingspersoneel, de paspoortcontrole. Dat komt omdat er overal geknepen wordt. Ze hadden de winst niet moeten doorsluizen naar Den Haag, maar moeten investeren in een beter Schiphol! Hoe kun je als overheid zeggen dat de luchthaven vreselijk belangrijk is, en ondertussen elk jaar €150 mln aan dividend uit de kas halen, terwijl je ziet dat een aantal dingen niet goed lopen?

'U heeft het veel over 'de politiek'. Het kabinetsbeleid vertegenwoordigt toch de wil van het electoraat?'

Nee. Infrastructuur en Waterstaat en Schiphol is een. Het is echt niet zo dat het ministerie er voor de burger zit. Infrastructuur zit er voor Schiphol. Het is twee handen op een buik. Als ik wat met Netelenbos besprak, had ik een paar dagen later Gerlach Cerfontaine (toenmalig Schiphol-topman, red.) aan de telefoon met de inhoud van dat gesprek. Het is altijd alleen maar groei, groei, groei. Leefomgeving telt niet mee.'

Schiphol was met de Alderstafel toch jarenlang een voorbeeld voor andere luchthavens hoe je kunt overleggen met omwonenden?'

Kent u het begrip kluitjesvoetbal? Hans Alders was daar meester in. Hij zei: “Natuurlijk moeten we het samen oplossen.” Maar dan kwam hij met detailzaken - het maximale aantal vluchten per baan bijvoorbeeld - en dan stortten de bewoners zich erop om dat heel precies uit te zoeken. Ondertussen gingen Schiphol en de politiek gewoon verder met groei. Dat is een hele slimme aanpak. Met al die details wordt het vreselijk ingewikkeld, iedereen wordt er doodmoe van. Als de mensen moe werden, drukte Alders zijn eigen agenda door.’

CV


Na een studie elektrotechniek aan de TU Delft (1963) promoveerde Berkhout in 1970 cum laude in de natuurkunde.Vanaf 1964 werkte hij bij Shell.In 1976 werd hij hoogleraar aan de TU Delft.Tussen 1998 en 2001 was hij lid van het college van bestuur van de TU Delft, vanwege meningsverschillen over de toekomstplannen voor de universiteit.Van 2000 tot 2002 was hij voorzitter van de commissie die het kabinet-Kok II adviseerde over de geluidshinder van Schiphol.Berkhout is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en senior lid van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI).

U pleit voor een nieuw stelsel.

Het is niet verbazingwekkend dat de discussie over geluidsoverlast en de groei van Schiphol zo verschrikkelijk ingewikkeld en mistig gaat. We weten niet waarover we spreken, want we meten niets. Niemand weet hoeveel lawaai er werkelijk wordt gemaakt, want we werken alleen met onbetrouwbare rekenmodellen. De politiek is gek op modellen. Want modellen hebben knoppen, waar je aan kan draaien. Als het antwoord je niet bevalt, draai je aan die knoppen.''De huidige Lden-maat (een maat die geluidsbelasting door omgevingslawaai uitdrukt, red.) is volledig ongeschikt om te bepalen hoeveel hinder mensen hebben van dat vliegtuiglawaai. Vliegtuiglawaai is namelijk heel anders dan verkeerslawaai: het gaat met enorme pieken en dalen. Mensen worden daar helemaal gek van: het is onvoorstelbaar hinderlijk. Dat vraagt om een heel andere maat.''Daarom moeten we een geluidsdatabase opbouwen van het daadwerkelijke lawaai, gekoppeld aan een database van de werkelijk ondervonden hinder. Die kunnen we vervolgens koppelen met een derde database, de klachtendatabase. Zo kunnen we ook de veelklagers er uitfilteren. Dat kan allang, in deze tijden van big data. We analyseren overal tot in detail de meest ingewikkelde processen, maar op Schiphol, dat zo belangrijk is voor ons, zitten we nog met ouderwetse modellen te rommelen.''Iedereen moet kunnen zien wat er op de luchthaven gebeurt, tot op detailniveau, per vliegtuig, zelfs per piloot. Dit kan een rechtsgeldig meetsysteem opleveren, waar burgers zich op kunnen beroepen en mee naar de rechter kunnen gaan. Daarmee komt ook het vertrouwen terug. Want ook emotie speelt een rol bij beleving van hinder. Hoe sympathiek is de lawaaimaker? Als ik een verdomd aardige buurman heb, is het niet erg dat hij weer aan het timmeren is. Maar als ik een bloedhekel heb aan die man, dan erger ik me rot. Dat is de situatie die is ontstaan.'

Zal luchtvaart niet altijd overlast opleveren?

'We moeten realistisch zijn. Omwonenden van Schiphol zullen altijd een achterstand houden in welzijn. Je kunt geluid van vliegtuigen nou eenmaal niet tegenhouden met een geluidsscherm, zoals bij het verkeer. Maar we kunnen wel eerlijk zijn. We kunnen tegen omwonenden zeggen: heel Nederland profiteert van Schiphol, jullie dragen de lasten en we compenseren dat, bijvoorbeeld met een lagere onroerendezaakbelasting. Alleen al die erkenning is goud waard.'

FD INTERVIEW Berkhout over SCHIPHOL 14.7.18


Wie te ver van Schiphol woont, mag geen bezwaar maken

Omwonenden van Schiphol die niet in het zwaarst gehinderde gebied wonen, mogen geen bezwaar maken tegen maatregelen op de luchthaven. Ook bezwaarmakers tegen Lelystad Airport staan straks buitenspel.
DOOR: HERMAN STIL 
Dat blijkt uit twee zaken tegen Schiphol die een inwoner van Baarn heeft aangekaart bij luchtvaartinspectie ILT. Die zijn afgewezen omdat hij vanwege zijn woonplaats geen belanghebbende zou zijn.

Volgens de inspectie kunnen alleen mensen 'in de directe kring van gemeenten rondom Schiphol' bezwaar maken tegen maatregelen en regels op de luchthaven. Volgens ILT dienen ze te wonen binnen de geluidszone van Schiphol én in een gemeente die is vertegenwoordigd in de Omgevingsraad van Hans Alders.

Zone 48 db
Dat betekent niet alleen dat een groot deel van de Schipholregio wordt buitengesloten, maar ook dat inwoners van onder meer de Amsterdamse binnenstad, Hoofddorp-centrum of Ouderkerk aan de Amstel - gebieden die ook buiten de zogeheten 48 db(a)-zone liggen, geen bezwaren kunnen maken.

(Tekst gaat onder afbeelding verder)
Wie te ver van Schiphol woont, mag geen bezwaar maken
© Laura van der Bijl

Als Lelystad Airport uiteindelijk open gaat, zal de inspectie daar dezelfde grenzen  aanhouden om bezwaren te accepteren. Dat betekent dat het merendeel van de huidige Lelystadklagers, waaronder de succesvolle lobby van Overijsenaren en Veluwebewoners, straks geen verzoeken of bezwaren kunnen indienen tegen het vliegveld.

Klaagzone
Eerder ontstond rondom Schiphol al ophef naar aanleiding van plannen om in koopcontracten voor woningen bij Schiphol op te nemen dat kopers niet mochten gaan klagen.
Twee bezwaren van Its van der Es uit Baarn werden deze maand afgewezen omdat hij volgens de luchtvaartinspectie geen belanghebbende is
Twee bezwaren van Its van der Es uit Baarn werden deze maand afgewezen omdat hij volgens de luchtvaartinspectie geen belanghebbende is © Mark van der Zouw

Een woordvoerder van ILT spreekt tegen dat mensen geen bezwaar mogen maken. "Iedereen kan bezwaar maken, alleen zijn die niet ontvankelijk als mensen buiten de zone wonen."

De Inspectie voert volgens haar slechts de regels uit die door het ministerie van Infrastructuur zijn bepaald. Dat werkt aan een nieuw 'handhavingsstelsel' voor Schiphol, maar of daarbij ook de klaagzone wordt vergroot, is nog niet bekend.

Verkeerd voorgelicht
In de afaire blijkt bovendien dat minister Cora van Nieuwenhuizen in april de Tweede Kamer verkeerd heeft voorgelicht. Ze zei toen dat de twee bezwaren al waren afgewezen, terwijl dat pas drie weken later gebeurde. De minister heeft de Kamer daarvoor inmiddels haar excuses aangeboden.

Lees ook: Beroepsklager Schiphol: 'De inspectie gebruikt kulargumenten'

Uit ww.parool.nl
Minister concludeert ten onrechte dat Schiphol kan groeien

Schiphol kan 'beperkt groeien' zonder dat de veiligheid van omwonenden in het gedrang komt. Dat blijkt uit onderzoeken die dinsdag aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Actiegroepen zijn woest.Door: Herman Stil 2 juli 2018, 10:59 Volgens onderzoeken van onder andere het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en ­onderzoeksbureau To70 is 'beperkte groei van Schiphol mogelijk zonder dat de kans op ongevallen per jaar toeneemt.'Hoe beperkt die groei wordt, hangt af van veiligheidsmaatregelen. Actiegroepen gaan uit van 50.000 vluchten extra per jaar, bovenop de huidige half miljoen.Wel zijn voor groei extra maatregelen nodig. Zo moet de samenwerking tussen luchthaven, verkeersleiding, maatschappijen en overheid, die soms stormachtig verliep, verbeteren. Het kabinet koos eerder voor verdere groei, maar minister Cora van Nieuwenhuizen van luchtvaart wil afwachten of alle aanbevelingen goed worden uitgevoerd. 'Schiphol kan alleen groeien als dat aantoonbaar veilig kan,' schrijft ze de Kamer.

Vernietigend oordeel

Volgens de actiegroepen nemen Van Nieuwenhuizen en de onderzoekers opnieuw een loopje met de keiharde conclusies vorig jaar van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de situatie op Schiphol. "Dit is ten onrechte vertaald door de minister en het NLR dat het mogelijk moet zijn Schiphol verder op te schalen," aldus Marcel Dopp namens de achttien actiegroepen gebundeld in Bescherming Leefmilieu Regio Schiphol.Schiphol kan alleen groeien als dat aantoonbaar veilig kanDe OVV schreef afgelopen april een vernietigend oordeel over de reactie van kabinet en luchtvaartsector. Die hadden 'selectief gewinkeld' in de conclusies en ten onrechte geconcludeerd dat Schiphol nu veilig is.

Positieve conclusies

Ook uit een onlangs uitgevoerde onafhankelijke beoordeling van veiligheidsonderzoeken door luchtvaartexperts worden volgens Dopp door de politiek weer alleen positieve conclusies naar voren gehaald. "Dat roept de vraag op hoe de minister straks omgaat met het strengere toezicht op veiligheid dat ze heeft toegezegd."Volgens afspraken eind jaren negentig mag de kans dat omwonenden in de regio omkomen bij een vliegramp, nooit groter worden dan in 1990. Destijds lagen 3300 woningen in de zone met het hoogste veiligheidsrisico. Sindsdien is dat locatiegebonden risico sterk gedaald terwijl het aantal starts en landingen meer dan verdubbelde. Vorig jaar lagen er nog duizend woningen in de zone.

Versoepelen risiconorm

Maar door bouwplannen kan dat veiligheidsrisico lokaal sterk toenemen. Zeker als pal onder vliegroutes wordt gebouwd, zoals Amstelveen van plan is naast studentencampus Uilenstede en Amsterdam in De Nieuwe Kern bij Duivendrecht. Van Nieuwenhuizen ziet er, ondanks de woningnood, dan ook geen reden toe. "Het beleid is gericht op het voorkomen van nieuwe woningen op plekken waar dit vanuit veiligheid niet wenselijk is."De actiegroepen willen dat de drie gevaarlijkste Schipholbanen worden gesloten of verlegdWel wordt haar geadviseerd bij studentenwoningen de risiconorm te versoepelen omdat een student daar maar enkele jaren woont. Dat zou een bescheiden uitbreiding van Uilenstede dichterbij kunnen brengen.De bewonersgroepen hekelen het advies. "Er wordt veel vaker over bewoond gebied gevlogen dan in het verleden omdat de afspraken over het selectieve gebruik van de Schipholbanen met het meeste risico niet worden nagekomen."

Grootste risicofactor

Wel adviseren onderzoekers de Buitenveldertbaan, waarvan de vliegroutes over Zuidoost, Amstelveen en Buitenveldert voeren en zo de grootste risicofactor vormt van de zes Schipholbanen, minder vaak te gebruiken.De actiegroepen vinden dat niet ver genoeg gaan. Ze willen dat de gevaarlijkste Schipholbanen (Buitenveldert-, Zwanenburg- en Aalsmeerbaan) worden gesloten of verlegd. "Als veiligheid werkelijk vooropstaat, is er maar één oplossing: Schiphol laten krimpen op korte termijn. Voor de langere termijn moet worden gezocht naar een alternatieve locatie."Ondanks dat ze er weinig in ziet, laat Van Nieuwenhuizen onder druk van de Kamer nu opnieuw onderzoek doen naar een luchthaven in zee.

'Plannen voorleggen is wassen neus'


De bouw van nieuwe kantoren en hotels rond Schiphol moet worden afgeremd. Doordat er de afgelopen dertig jaar fiks is gebouwd, is het 'groepsrisico' (de kans dat een groep mensen op de grond omkomt bij een vliegramp) de afgelopen jaren gestegen.Dat groepsrisico telt minder zwaar, omdat gebruikers van kantoren en hotels niet altijd aanwezig zijn.Minister Van Nieuwenhuizen laat nu onderzoeken of ze in de toekomst ook een beslissende stem krijgt in de bouw van kantoren en hotels waar­bij ook ruimtelijke ontwikkelingen rond de luchthaven wor­den meegenomen. Nu kan ze alleen ingrijpen bij woningbouwplannen onder aanvliegroutes, zoals onlangs in Amstelveen.Ook gaat ze in overleg met de provincie en de Schiphol­gemeenten. Die moeten sinds begin dit jaar voor alle plannen in de veiligheidszone rond Schiphol nieuwbouw motiveren. De actiegroepen vinden dat een wassen neus. "Alleen het rijk kan de oorzaak van het risico - vliegverkeer - reguleren. De minister kan de verantwoordelijkheid voor veiligheid niet afschuiven op de gemeenten." © Dijkstra bv 
Piloten: Schiphol ziet veiligheid nog altijd als sluitpost

Ondanks eerdere waarschuwingen geeft Schiphol nog steeds voorrang aan groei boven veiligheid, stellen piloten.

Piloten slaan opnieuw alarm over de veiligheid op Schiphol. De luchthaven, de luchtverkeersleiding en de luchtvaartmaatschappijen spannen zich nog altijd onvoldoende in om orde op zaken te stellen, stelt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV).

Ondanks een alarmerend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) van april vorig jaar is er vrijwel niets gebeurd om de veiligheid op de luchthaven te verbeteren. En dat is gevaarlijk, zegt Arthur van den Hudding, voorzitter van de VNV. "Het is een kwestie van tijd voordat het echt een keer fout gaat op Schiphol. Groei gaat nog altijd voor veiligheid, terwijl een serie knulligheden op deze complexe luchthaven zo maar kan leiden tot een botsing. Daar willen wij voor waarschuwen." Vandaag praat de Tweede Kamer over de vliegveiligheid op de nationale luchthaven.

Bijna-botsingen


Uit het onderzoek van de OVV bleek dat er veiligheidsrisico's zijn op Schiphol die hoognodig moeten worden aangepakt. Incidenten op de luchthaven, waaronder bijna-botsingen, blijven zich herhalen, zo constateerde de onderzoeksraad.De luchthaven is weliswaar nog veilig, maar zonder structurele, grote veranderingen is groei niet op een veilige manier mogelijk. In april dit jaar riep de OVV het ministerie en de luchtvaartsector nog op het matje omdat er nog steeds vrijwel niets was gedaan met de aanbevelingen uit het onderzoek.De piloten constateren nu dat Schiphol en de luchtvaartsector weliswaar overleggen over een gezamenlijk veiligheidssysteem, maar dat dit niet leidt tot de investeringen die noodzakelijk zijn om de luchthaven veilig te houden. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van start- en landingsbanen. Van den Hudding: "Het probleem is nog steeds dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid afbakent en zich niet verantwoordelijk voelt voor situaties waarin meerdere partijen een rol hebben." De piloten zijn voor het overleg over het veiligheidssysteem overigens niet uitgenodigd.Het vreemde is dat Schiphol en luchtvaartmaatschappijen wel voortdurend roepen dat veiligheid voor alles gaat. "Dat doen ze zeker", zegt Van den Hudding. "Maar als er in de praktijk een afweging moet worden gemaakt tussen de capaciteit van de luchthaven en de veiligheid, dan gaat de capaciteit voor. Alle partijen zijn namelijk gericht op groei en het beheersen van de kosten."November vorig jaar stuurden de piloten al een waarschuwingsbrief om de Tweede Kamer er op te wijzen dat Schiphol veiligheid nog altijd als sluitpost ziet.

Incidenten


Eigenlijk zou de staat moeten optreden als eindverantwoordelijke voor de complete veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol, maar het ministerie van infrastructuur en waterstaat lijkt daar vooralsnog niet heel happig op, stellen de piloten.Van den Hudding: "Het ministerie ziet liever dat de sector het probleem zelf oplost, maar daar schuiven zij de problemen vaak naar elkaar".Incidenten blijven zich ondertussen voordoen. Op 29 maart dit jaar ging het maar net goed toen een vliegtuig bij de landing een doorstart moest maken omdat een opstijgend vliegtuig op een andere baan dicht naderde.De risico's op botsingen op Schiphol zijn groter dan op veel andere luchthavens. Start- en landingsbanen liggen namelijk niet parallel, maar allemaal in een andere richting, waarbij ze elkaar in het verlengde kruisen.Het idee achter dit uitwaaierende banenstelsel was ooit dat vliegtuigen bij verschillende windrichtingen makkelijk kunnen landen. Maar nu er bijna 500.000 starts en landingen per jaar zijn op de luchthaven, kan het ontwerp leiden tot gevaarlijke situaties.

Werkdruk in de cockpit groeit


De werkdruk van piloten is de afgelopen tien jaar toegenomen. Dat stellen bijna negen op de tien vliegers in een enquête van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers onder 1200 leden. Bijna een kwart van de piloten vindt de werkdruk te hoog. Bijna 27 procent meldt zich niet ziek als hij of zij zich eigenlijk niet gezond genoeg voelt om te vliegen. Meer dan de helft van de piloten geeft aan wel eens met een collega in de cockpit te zitten die oververmoeid is of ziek en die eigenlijk niet had moeten vliegen.Ondanks eerdere waarschuwingen geeft Schiphol nog steeds voorrang aan groei boven veiligheid, stellen piloten.Piloten slaan opnieuw alarm over de veiligheid op Schiphol. De luchthaven, de luchtverkeersleiding en de luchtvaartmaatschappijen spannen zich nog altijd onvoldoende in om orde op zaken te stellen, stelt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV).Ondanks een alarmerend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) van april vorig jaar is er vrijwel niets gebeurd om de veiligheid op de luchthaven te verbeteren. En dat is gevaarlijk, zegt Arthur van den Hudding, voorzitter van de VNV. "Het is een kwestie van tijd voordat het echt een keer fout gaat op Schiphol. Groei gaat nog altijd voor veiligheid, terwijl een serie knulligheden op deze complexe luchthaven zo maar kan leiden tot een botsing. Daar willen wij voor waarschuwen." Vandaag praat de Tweede Kamer over de vliegveiligheid op de nationale luchthaven.

Bijna-botsingen


Uit het onderzoek van de OVV bleek dat er veiligheidsrisico's zijn op Schiphol die hoognodig moeten worden aangepakt. Incidenten op de luchthaven, waaronder bijna-botsingen, blijven zich herhalen, zo constateerde de onderzoeksraad.De luchthaven is weliswaar nog veilig, maar zonder structurele, grote veranderingen is groei niet op een veilige manier mogelijk. In april dit jaar riep de OVV het ministerie en de luchtvaartsector nog op het matje omdat er nog steeds vrijwel niets was gedaan met de aanbevelingen uit het onderzoek.De piloten constateren nu dat Schiphol en de luchtvaartsector weliswaar overleggen over een gezamenlijk veiligheidssysteem, maar dat dit niet leidt tot de investeringen die noodzakelijk zijn om de luchthaven veilig te houden. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van start- en landingsbanen. Van den Hudding: "Het probleem is nog steeds dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid afbakent en zich niet verantwoordelijk voelt voor situaties waarin meerdere partijen een rol hebben." De piloten zijn voor het overleg over het veiligheidssysteem overigens niet uitgenodigd.Het vreemde is dat Schiphol en luchtvaartmaatschappijen wel voortdurend roepen dat veiligheid voor alles gaat. "Dat doen ze zeker", zegt Van den Hudding. "Maar als er in de praktijk een afweging moet worden gemaakt tussen de capaciteit van de luchthaven en de veiligheid, dan gaat de capaciteit voor. Alle partijen zijn namelijk gericht op groei en het beheersen van de kosten."November vorig jaar stuurden de piloten al een waarschuwingsbrief om de Tweede Kamer er op te wijzen dat Schiphol veiligheid nog altijd als sluitpost ziet.

Incidenten


Eigenlijk zou de staat moeten optreden als eindverantwoordelijke voor de complete veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol, maar het ministerie van infrastructuur en waterstaat lijkt daar vooralsnog niet heel happig op, stellen de piloten.Van den Hudding: "Het ministerie ziet liever dat de sector het probleem zelf oplost, maar daar schuiven zij de problemen vaak naar elkaar".Incidenten blijven zich ondertussen voordoen. Op 29 maart dit jaar ging het maar net goed toen een vliegtuig bij de landing een doorstart moest maken omdat een opstijgend vliegtuig op een andere baan dicht naderde.De risico's op botsingen op Schiphol zijn groter dan op veel andere luchthavens. Start- en landingsbanen liggen namelijk niet parallel, maar allemaal in een andere richting, waarbij ze elkaar in het verlengde kruisen.Het idee achter dit uitwaaierende banenstelsel was ooit dat vliegtuigen bij verschillende windrichtingen makkelijk kunnen landen. Maar nu er bijna 500.000 starts en landingen per jaar zijn op de luchthaven, kan het ontwerp leiden tot gevaarlijke situaties.

Werkdruk in de cockpit groeit


De werkdruk van piloten is de afgelopen tien jaar toegenomen. Dat stellen bijna negen op de tien vliegers in een enquête van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers onder 1200 leden. Bijna een kwart van de piloten vindt de werkdruk te hoog. Bijna 27 procent meldt zich niet ziek als hij of zij zich eigenlijk niet gezond genoeg voelt om te vliegen. Meer dan de helft van de piloten geeft aan wel eens met een collega in de cockpit te zitten die oververmoeid is of ziek en die eigenlijk niet had moeten vliegen.
Waarom kan je nergens overlast melden van kleine vliegtuigen en helikoptertjes die onnodig ergerlijk boven de stad hun capriolen uithalen

Het is niet mogelijk om ergens klachten over privé vliegtuigen en helikopters die capriolen uithalen boven de stad te dienen.
Het is toch te gek dat dit mogelijk is zoals vandaag 1-7-2018 en eerder.
helikopter capriolen boven stad


helikoptorbovenstad

Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien

Zaterdag 23 juni 2018Schipholpanel tijdens Landelijke Manifestatie Stop Luchtvaartgroei op 23 juni 2018 in Amsterdam
(v.l.n.r. Sijas Akkerman, Matt Poelmans, Hans Buurma)
 

Er zijn vele redenen waarom Schiphol niet zou moeten groeien, de vijf belangrijkste op een rijtje

SELECTIVITEIT
 
(Afspraak is afspraak)In 2008 is tussen overheid, luchtvaartsector en omwonenden een unaniem akkoord gesloten dat Schiphol niet langer ongebreideld mag groeien. Selectieve ontwikkeling betekent dat verkeer wat belangrijk is voor de bereikbaarheid van Nederland voorrang krijgt. Daarvoor is een plafond van 500.000 vluchten tot 2021 afgesproken (met een beperkte uitloop daarna). Aan die afspraak mag niet worden gemorreld. Schiphol hoeft ook niet de grootste luchthaven van Europa te worden. Afspraak is afspraak.

CAPACITEIT 
(Schiphol is vol)Schiphol heeft de schaarse groeiruimte verspild aan “pretvluchten” en is eerder dan bedoeld volgelopen. Bovendien heeft Schiphol de afgelopen jaren onvoldoende hinderbeperking geleverd waarmee nog enige groei mogelijk zou worden. Minder lawaaiige vliegtuigen bieden geen soelaas. Stil vliegen bestaat alleen in sprookjes (bezemsteel, vliegend tapijt). Schiphol heeft zichzelf op slot gedaan.

VEILIGHEID 
(Geen uitbreiding op huidige locatie)Uit een onthutsend rapport van de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) blijkt dat Schiphol op dit moment niet onveilig is, maar ook dat zonder ingrijpende maatregelen verdere groei onverantwoord is. Pogingen om dit veiligheidsrisico te bagatelliseren zijn verwerpelijk. Door de ligging van het banenstelsel en de complexiteit van het baangebruik is uitbreiding op de huidige locatie trouwens helemaal niet mogelijk, de enige remedie is verplaatsing (van de banen) naar zee.

LEEFBAARHEID 
(Niet bouwen onder de routes)De lasten in de vorm van vliegtuigherrie, luchtvervuiling en gezondheidsschade worden afgewenteld op de huidige omwonenden. Doordat een verouderd woningbestand wordt gebruikt, worden niet alle gedupeerden meegeteld. Wegens de versoepeling van bouwmogelijkheden zal het aantal “spookgehinderden” nog verder toenemen. Als het aan Schiphol ligt komen er nog vele tienduizenden vluchten bij en de overheid wil nog honderdduizenden huizen laten bouwen. Dat kan niet tegelijk en zeker niet onder de routes. Straks vliegen ze overal en dag en nacht, nooit meer rust. Een “klaagverbod” is geen oplossing voor maar een ontkenning van dit probleem.

DUURZAAMHEID 
(Vluchten kan niet meer)Luchtvaart heeft zich weten te onttrekken aan de klimaatdoelstellingen, net als eerder aan belastingen en milieuheffingen. Die scheve concurrentieverhouding leidt tot een onverzadigbare vraag om voor een habbekrats te vliegen. Ieders individuele zware klimaattaakstelling in de woonomgeving wordt teniet gedaan door goedkope, onnodige stedenvluchten. Luchtvaart moet in de klimaatwet. En we moeten eindelijk werk maken van minder milieubelastende alternatieven zoals snelle treinen.Het “Aldersplafond” doet zijn werk zodra het gaat knellen: nu groei niet vanzelfsprekend is, ontkomt men niet aan een serieuze discussie over alternatieven.


Bron: bewoners omgeving schiphol
Anti Vliegdemonstratie


‘Als je aansnijdt dat het niet goed is, al dat gevlieg, wordt het al snel ongemakkelijk’

In zes steden werd zaterdag gedemonstreerd tegen het veelvuldig vliegen. De betogers pleitten tegen uitbreiding van Schiphol en voor een vliegtaks.

Een paar honderd demonstranten protesteerden zaterdagmiddag op het Museumplein tegen de groei van de luchtvaart. De klederdracht was rood: ‘Stop het toenemend luchtverkeer.’ Foto Arie Kievit

Acht jaar geleden zaten Christel en Marcel (50 jaar) voor het laatst samen in een vliegtuig, voor familiebezoek op Curaçao. En Marcel vloog een paar jaar geleden nog in zijn eentje naar Arizona, om er te gaan mountainbiken. Geweldig, vond hij dat. Maar dat vliegen, dat voelde niet helemaal fijn. Dat zou toch eens minder moeten.

Niet alleen omdat ze de nadelen van de luchtvaart dagelijks aan hun trommelvliezen ondervinden: ze wonen nagenoeg onder de startbaan van Schiphol en soms scheuren de vliegtuigen over hun huis scheuren met een frequentie van elke paar minuten één. Maar erger zijn de gevolgen voor het klimaat, denken zij. Daarom besloten ze het vliegtuig zoveel mogelijk te mijden, ook al kost dat soms veel geld. ‘Toen we met de trein naar de wintersport gingen, kostte ons dat voor het hele gezin 1.000 euro voor alleen de reis. Dat is ettelijke keren duurder dan met het vliegtuig.’

Lees verder in De Volkskrant

Bewonersorganisaties rond de zes luchthavens verenigen zich

Dinsdag 15 mei 2018

Bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse luchthavens hebben het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht. Zij vinden dat de groei van de luchtvaart moet stoppen.
•  De regering moet zorgen voor forse afname van hinder als gevolg van luchtvaart en prioriteit geven aan de bescherming van milieu, gezondheid en klimaat;
•  Net als alle ondernemingen in Nederland, moeten ook luchtvaartmaatschappijen hun CO2-uitstoot terugdringen;
•  Op vliegtickets en vliegtuigbrandstof moeten met spoed dezelfde belastingen geheven worden als bij andere vormen van vervoer zoals trein, bus en auto;
•  In het kader van de internationale bereikbaarheid moeten comfortabele treinverbindingen tegen concurrerende prijzen een prominente plaats krijgen, opdat veel korte Europese vluchten kunnen vervallen.
Het alsmaar toenemende vliegverkeer op Schiphol veroorzaakt ernstige geluidhinder en luchtvervuiling. Veiligheidsrisico’s nemen toe. Het verplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad stuit in zes provincies op verzet vanwege het lange laagvliegen. Ook voor uitbreiding van het aantal vluchten op de luchthaven in Rotterdam is geen draagvlak; als gevolg van het uitdijende Schipholverkeer wordt daar steeds meer over woonwijken gevlogen. In het zuiden van het land hebben de omwonenden van Eindhoven Airport in de afgelopen jaren al een grote uitbreiding te verduren gekregen en zij willen zeker geen verdere toename van de geluidhinder en de luchtverontreiniging. Bij vliegveld Beek zijn er grote groepen mensen in het geweer gekomen vanwege de overlast van vrachtvliegtuigen die niet alleen henzelf, maar ook het toerisme in het Limburgse Heuvelland raken. Tot slot zitten de bewoners rondom de Drents/Groningse luchthaven in Eelde evenmin op groei te wachten.
Voor heel Nederland geldt dat omwonenden van vliegvelden zich grote zorgen maken over de steeds hogere CO2-uitstoot van de luchtvaart die een toenemende bedreiging vormt voor het
klimaat. Als de groei van de luchtvaart niet stevig wordt afgeremd, zal het vliegverkeer de effecten van de nationale inspanningen om CO2-uitstoot te verminderen grotendeels tenietdoen.Om aan de zorgen uiting te geven en op te roepen tot een ander beleid, houdt het LBBL, in samenwerking met milieuorganisaties, op 23 juni een Landelijk Protest Luchtvaartgroei in steden verspreid door het land. Na het zomerreces zullen de verenigde bewonersgroepen eisen en voorstellen presenteren aan regering en parlement.

Verder informatie zie bewonersorganisaties rond de zes luchthavens verenigen zich

Landelijk protest luchtvaartgroei 23 juni 2018 13.00 uur

WAAROM


We kunnen niet langer onze ogen en oren sluiten voor de eindeloze groei van de luchtvaart. Steeds meer Nederlanders maken zich net als jij terecht zorgen om het veranderende klimaat, de toenemende overlast en de bizarre uitzonderingspositie van de luchtvaart.Het ouderwetse overheidsbeleid leidt tot steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en onmogelijk lage ticketprijzen. Maar groei van de luchtvaart gaat niet samen met een groene, veilige toekomst. We willen betaalbaar en snel op duurzame, klimaatvriendelijke manier kunnen reizen.

WAT WILLEN WE?


De groei van de luchtvaart moet stoppen. Ten opzichte van het klimaat en de omwonenden kunnen we niet langer stil zijn en toestaan dat Schiphol als een rupsje-nooit-genoeg maar blijft groeien. Wij roepen de overheid op in te grijpen en te investeren in alternatieven. Stop de oneerlijke concurrentiepositie van de luchtvaart t.o.v. de trein en bus. Hef belasting op vliegtickets en kerosine.

HOE / WAT / WAAR?


Op 23 juni gaan we in zes steden rondom de luchthavens tegelijk de straat op om te laten zien dat we verbonden zijn en dat de groeiende luchtvaart een nationaal probleem is.Klik op je stad voor meer informatie en schrijf je bovenaan de pagina in voor de laatste updates.

WAAROM


We kunnen niet langer onze ogen en oren sluiten voor de eindeloze groei van de luchtvaart. Steeds meer Nederlanders maken zich net als jij terecht zorgen om het veranderende klimaat, de toenemende overlast en de bizarre uitzonderingspositie van de luchtvaart.Het ouderwetse overheidsbeleid leidt tot steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en onmogelijk lage ticketprijzen. Maar groei van de luchtvaart gaat niet samen met een groene, veilige toekomst. We willen betaalbaar en snel op duurzame, klimaatvriendelijke manier kunnen reizen.

WAT WILLEN WE?


De groei van de luchtvaart moet stoppen. Ten opzichte van het klimaat en de omwonenden kunnen we niet langer stil zijn en toestaan dat Schiphol als een rupsje-nooit-genoeg maar blijft groeien. Wij roepen de overheid op in te grijpen en te investeren in alternatieven. Stop de oneerlijke concurrentiepositie van de luchtvaart t.o.v. de trein en bus. Hef belasting op vliegtickets en kerosine.

HOE / WAT / WAAR?


Op 23 juni gaan we in zes steden rondom de luchthavens tegelijk de straat op om te laten zien dat we verbonden zijn en dat de groeiende luchtvaart een nationaal probleem is.Klik op je stad voor meer informatie en schrijf je bovenaan de pagina in voor de laatste updates.

Zie verder stopluchtvaartgroei.nl/

Mn. voor Amsterdam zie ook 
https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/nieuws/23-juni-amsterdam-museumplein-13-uur/

http://stopluchtvaartgroei.nl/amsterdam/Coalitieakkoord Amsterdam Schiphol

. Vanuit klimaatoogpunt, veiligheid, overlast en volksgezondheid is groei van Schipholon wenselijk. Discussie hieromtrent is pas aan de orde na de herindeling luchtruimin 2023. Groei is dan alleen mogelijk als Schiphol plannen ontwikkelt en investeert om de meest duurzame hub-luchthaven van Europa te worden en zonder extra geluidshinder.

. Het meten en monitoren van de overlast en luchtkwaliteit rond Schiphol wordt sterk verbeterd om scherper in kaart te brengen wat de overlast en gezondheids− en klimaatschade voor bewoners is. 

. Het aantal vakantievluchten wordt verminderd en we gaan ons ervoor inzetten dat korte afstandsvluchten zoveel mogelijk worden vervangen door treinverkeer.
Daarvoor is het van belang dat treinstation Schiphol zich kan ontwikkelen tot een station voor internationaal treinverkeer, het doortrekken van de Noord-Zuidlijn helpt daarbij.

Zie ook Parool

Zie ook Trouw
Kamer wil onderzoek naar Schiphol in Noordzee

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de mogelijkheid onderzoekt om Schiphol op termijn te verplaatsen naar een locatie in de Noordzee.Dat werd dinsdag duidelijk nadat D66 en 50Plus Van Nieuwenhuizen hiertoe hadden opgeroepen.Schiphol zit tegen het plafond aan wat betreft het aantal jaarlijkse vluchten. Er is tussen de luchthaven, de overheid en andere betrokken partijen een maximum van 500.000 starts en landingen tot 2021 afgesproken. Dat aantal wordt waarschijnlijk dit jaar al gehaald.Er zijn plannen om vluchten op termijn over te hevelen naar Lelystad Airport, maar de opening van dat vliegveld heeft al meerdere keren vertraging opgelopen vanwege problemen met aanvliegroutes en onjuiste informatie.Daarom wil D66-Kamerlid Jan Paternotte de minister laten onderzoeken wat de economische en maatschappelijke kosten en baten van een vliegveld in de Noordzee ongeveer zijn en of zo'n operatie überhaupt technisch mogelijk is. De partij deed in september 2016 al een vergelijkbare oproep aan het kabinet.

Onderzoeken


Er zijn al eerder onderzoeken gedaan naar een verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee. De eerste dateren al uit de jaren negentig, maar in de tussentijd is er veel veranderd, zegt Paternotte. Hij wijst bijvoorbeeld op het vliegveld in Hongkong, dat mede door Nederlandse baggeraars in de zee is opgespoten, en op de techniek die is gebruikt bij het creëren van de kunstmatige palmeilanden voor de kust van Dubai.De D66'er krijgt in zijn oproep nu steun van de Kamer en verlangt nog voor de zomerstop in juli een antwoord. In dat geval kan de informatie eventueel nog worden meegenomen in de Luchtvaartnota 2020-2040.Begin dit jaar deden verschillende bewonersgroepen uit de omgeving van Schiphol eenzelfde oproep aan Van Nieuwenhuizen, maar de bewindsvrouw ondernam toen geen actie.

Sceptisch


Vorige week zei Van Nieuwenhuizen tijdens een debat over Schiphol sceptisch te zijn over het idee van een luchthaven in de zee. Er zijn ook genoeg reële obstakels, zoals de wind, de stijgende zeespiegel en het zout uit de zee dat het zicht van piloten belemmert.Maar voor Paternotte zijn dat geen redenen om de mogelijkheden niet nader te onderzoeken. "Als één land het kan, dan is het Nederland."Door: NU.nlEen meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de mogelijkheid onderzoekt om Schiphol op termijn te verplaatsen naar een locatie in de Noordzee.Dat werd dinsdag duidelijk nadat D66 en 50Plus Van Nieuwenhuizen hiertoe hadden opgeroepen.Schiphol zit tegen het plafond aan wat betreft het aantal jaarlijkse vluchten. Er is tussen de luchthaven, de overheid en andere betrokken partijen een maximum van 500.000 starts en landingen tot 2021 afgesproken. Dat aantal wordt waarschijnlijk dit jaar al gehaald.Er zijn plannen om vluchten op termijn over te hevelen naar Lelystad Airport, maar de opening van dat vliegveld heeft al meerdere keren vertraging opgelopen vanwege problemen met aanvliegroutes en onjuiste informatie.Daarom wil D66-Kamerlid Jan Paternotte de minister laten onderzoeken wat de economische en maatschappelijke kosten en baten van een vliegveld in de Noordzee ongeveer zijn en of zo'n operatie überhaupt technisch mogelijk is. De partij deed in september 2016 al een vergelijkbare oproep aan het kabinet.

Onderzoeken


Er zijn al eerder onderzoeken gedaan naar een verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee. De eerste dateren al uit de jaren negentig, maar in de tussentijd is er veel veranderd, zegt Paternotte. Hij wijst bijvoorbeeld op het vliegveld in Hongkong, dat mede door Nederlandse baggeraars in de zee is opgespoten, en op de techniek die is gebruikt bij het creëren van de kunstmatige palmeilanden voor de kust van Dubai.De D66'er krijgt in zijn oproep nu steun van de Kamer en verlangt nog voor de zomerstop in juli een antwoord. In dat geval kan de informatie eventueel nog worden meegenomen in de Luchtvaartnota 2020-2040.Begin dit jaar deden verschillende bewonersgroepen uit de omgeving van Schiphol eenzelfde oproep aan Van Nieuwenhuizen, maar de bewindsvrouw ondernam toen geen actie.

Sceptisch


Vorige week zei Van Nieuwenhuizen tijdens een debat over Schiphol sceptisch te zijn over het idee van een luchthaven in de zee. Er zijn ook genoeg reële obstakels, zoals de wind, de stijgende zeespiegel en het zout uit de zee dat het zicht van piloten belemmert.Maar voor Paternotte zijn dat geen redenen om de mogelijkheden niet nader te onderzoeken. "Als één land het kan, dan is het Nederland."
Door: NU.nl
Drijvend Schiphol is goed voor iedereen, zelfs de vissen

Sociaal-geograaf en minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat vindt een luchthaven in zee een brug te ver: duur en moeilijk. Roland Goetgeluk en Rutger de Graaf stellen juist een oplossing voor die nóg een stap verder gaat. Schiphol niet alleen op zee, maar ook nog uitvoeren als drijvende luchthaven.Sociaal-geograaf en minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat vindt een luchthaven in zee een brug te ver: duur en moeilijk. Roland Goetgeluk en Rutger de Graaf stellen juist een oplossing voor die nóg een stap verder gaat. Schiphol niet alleen op zee, maar ook nog uitvoeren als drijvende luchthaven.

Het maatschappelijk debat over de toekomst van Schiphol is weer volledig losgebarsten. Lokale bewonersverenigingen en D66 opperen dat Schiphol op zee een oplossing is voor gestrand Schiphol.

Technisch, maatschappelijk en juridisch is meer mogelijk dan de minister denkt. De integrale maatschappelijke kosten-batenanalyse zal gunstig uitpakken. Er is natuurlijk een alternatief: van gestrand Schiphol naar verzand Schiphol.

Het maatschappelijk debat over de toekomst van Schiphol is weer volledig losgebarsten. Lokale bewonersverenigingen en D66 opperen dat Schiphol op zee een oplossing is voor gestrand Schiphol.Technisch, maatschappelijk en juridisch is meer mogelijk dan de minister denkt. De integrale maatschappelijke kosten-batenanalyse zal gunstig uitpakken. Er is natuurlijk een alternatief: van gestrand Schiphol naar verzand Schiphol.

Lees verder op stadszaken.nl


MINISTERIE SJOEMELDE MET GELUIDSNORMEN SCHIPHOL

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2008 gesjoemeld met geluidsnormen rond Schiphol. Hierdoor konden tienduizenden vliegbewegingen méér plaatsvinden dan op basis van de eigenlijke normen had gekund. Dat stellen omwonenden van de luchthaven in een procedure die inmiddels in hoger beroep dient bij de Raad van State. Een belangrijke adviseur van het ministerie, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), bevestigt in documenten, in handen van EenVandaag, de lezing van de bewoners. 
Kern van de zaak is de bescherming van het zogeheten binnengebied van Schiphol, het gebied dat met de meeste overlast te kampen heeft. Bij de ingebruikname van de vijfde baan op Schiphol in 2003 is afgesproken en vastgelegd dat nooit meer dan 10.000 woningen in dat binnengebied te maken zouden mogen krijgen met ernstige geluidsoverlast. Deze huizennorm begon echter steeds meer te knellen, mede doordat vliegtuigen in de prakijk vaker boven bewoond gebied vlogen dan was aangenomen. Geluidsnormen dreigden daardoor te worden overschreden. Toenmalig minister Eurlings greep het verlengen van de milieuvergunning in 2008 daarop aan om de huizennorm aan te passen. Door in berekeningen andere vliegroutes toe te passen kwam de nieuwe norm uit op 10.800 woningen. Daardoor ontstond er meer ruimte voor Schiphol om te groeien. Bij de omzetting naar nieuwe Europese geluidsregels werd de norm later bijgesteld naar 12.300 woningen.  

Truc van Eurlings
Volgens omwonenden heeft Eurlings met deze ‘truc’ onrechtmatig gehandeld. Het aantal van 10.000 was een harde grens, stellen zij. Ook met de toepassing van andere vliegroutes had het ministerie uiteindelijk op maximaal 10.000 ernstig gehinderde woningen moeten uitkomen. Dat had dan wel ten koste moeten gaan van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), dat het ministerie veelvuldig adviseert over onder meer geluidsnormen, bevestigt in een e-mail de lezing van de omwonenden. Ook een berekening van datzelfde NLR op basis van de nieuwe Europese geluidsregels lijkt het gelijk van bewoners te bevestigen. Zo komt het instituut aan 11.000 ernstig gehinderde woningen in het binnengebied van Schiphol, 1300 minder dan de norm van Eurlings, blijkt uit een document in handen van EenVandaag


Grote gevolgen
De bewoners willen dat de Raad van State, die begin juni uitspraak doet, het ministerie en Schiphol dwingt alsnog de oude huizennorm aan te houden. Mocht de hoogste bestuursrechter hen in het gelijk stellen dan kan dat in potentie grote gevolgen hebben voor Schiphol. De 500.000 vliegbewegingen die nu op de luchthaven mogen plaatsvinden zijn onder de oude norm niet haalbaar, zegt ook voormalig directeur Klaas van Egmond van het toenmalige Milieu- en Natuurplanbureau, dat later is opgegaan in het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij waarschuwde het ministerie in 2007 al dat de nieuwe huizennorm verkeerd werd berekend, maar zijn adviezen werden in de wind geslagen. “Ons advies was simpelweg: je kunt binnen de huidige ontwikkelingen doorgroeien naar 460.000 en hooguit 480.000 vliegbewegingen en niet meer”, aldus Van Egmond. "Maar het kabinet zei: in onze berekeningswijze kan dat ruim 500.000 zijn.” Van Egmond zegt “in alle toonaarden” kenbaar te hebben gemaakt dat de milieugrenzen oneigenlijk werden opgerekt. “Maar in dit land heeft de politiek het laatste woord. Als die vindt dat één plus één drie is, dan is één plus één drie.” 

Toerekenen naar groei
Volgens Ernst Cramer, tussen 2006 en 2010 Kamerlid voor coalitiepatij Christenunie, stond in die jaren alles in het teken van groei van Schiphol. “In de onderhandelingen was afgesproken dat we zouden kijken hoe we de ruimte die er voor vliegen was maximaal konden faciliteren. Dat was gewoon afspraak.” In Kamerdebatten mocht Cramer zich niet al te kritisch opstellen. “Ik ben er wel op aangesproken of ik heel kritisch zou worden, want dat wilden ze dan van tevoren weten. Dat hadden ze liever niet en dat werd dan ook gezegd.” Volgens het oud-Kamerlid is er in het Schipholdossier vaker “toegerekend naar groei”. “Je ziet dat het niet gaat over overlast, maar hoe kunnen we verklaren dat de overlast meevalt (…) Het uitgangspunt is dat we meer vliegen en dan wordt er gezocht: vliegtuigen vliegen heel anders, niet over woonwijken, ze worden stiller, dus u hebt er geen last van. Als er maar meer gevlogen wordt. Maar dat wordt er niet achteraan gezegd.”


Omwonenden Nederlandse luchthavens richten belangengroep op

Om samen iets te doen tegen de volgens hen ongewenste groei van de luchtvaart in ons land, bundelen omwonenden van zes Nederlandse luchthavens hun krachten. Dinsdag richten de bewonersorganisaties het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) op.

Gezamenlijk roepen ze het kabinet op prioriteit te geven aan de gezondheid van mensen, het milieu en het klimaat. Ook wil het bewonersberaad dat luchtvaartmaatschappijen, net als veel andere bedrijven, hun CO2-uitstoot terugdringen en dat treinverbindingen door concurrerende prijzen korte Europese vluchten overbodig maken.

De nieuwe actiegroep heeft ook al een eerste actiedag gepland: op 23 juni vindt in diverse steden verspreid over het land het Landelijk Protest Luchtvaartgroei plaats.De LBBL wordt gevormd door bewonersverenigingen bij Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport, Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde.

De Tweede Kamer debatteert uitgerekend dinsdag met ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) over Schiphol en Lelystad Airport.Om samen iets te doen tegen de volgens hen ongewenste groei van de luchtvaart in ons land, bundelen omwonenden van zes Nederlandse luchthavens hun krachten. Dinsdag richten de bewonersorganisaties het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) op.

Gezamenlijk roepen ze het kabinet op prioriteit te geven aan de gezondheid van mensen, het milieu en het klimaat. Ook wil het bewonersberaad dat luchtvaartmaatschappijen, net als veel andere bedrijven, hun CO2-uitstoot terugdringen en dat treinverbindingen door concurrerende prijzen korte Europese vluchten overbodig maken.

De nieuwe actiegroep heeft ook al een eerste actiedag gepland: op 23 juni vindt in diverse steden verspreid over het land het Landelijk Protest Luchtvaartgroei plaats.

De LBBL wordt gevormd door bewonersverenigingen bij Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport, Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde.De Tweede Kamer debatteert uitgerekend dinsdag met ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) over Schiphol en Lelystad Airport.


Dinsdag 15 mei vindt een debat in de tweede kamer plaats over sturing van de luchtvaart

Op dinsdag 15 mei vindt op verzoek van de PVV een debat in de tweede kamer plaats over sturing van de luchtvaart.
Bron: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=15-05-2018#2017A04391
De PVV wil, net als de regeringspartijen, de luchtvaart onbeperkt laten groeien.
De coalitiepartijen hebben daarom in het regeerakkoord vastgelegd om te stoppen met sturen op aantallen.Het kabinet gaat de luchtvaart ook nauwelijks meenemen in het klimaatakkoord.
Bron: https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2018/05/03/commentaar-op-luchtvaart

Om de geluidhinder, de (ultra)fijnstof uitstoot, de klimaatschade en de veiligheidsrisico’s te beperken is het effectiever om het aantal vliegbewegingen te beperken.
Daarom wil de oppositie in het belang van volksgezondheid, milieu, veiligheid en klimaat grenzen stellen aan het aantal vliegbewegingen op de nationale luchthavens. Op deze website doe ik een oproep aan alle partijen om de luchtvaart in Nederland te reguleren op aantallen. http://www.wantoestandenluchtvaart.nl/index.php?id=NotaReguleringLuchtvaart

Deze oproep heb ik uitgebreid onderbouwd in de notitie regulering luchtvaart, die ook te vinden is op deze website https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/wp-content/uploads/2018/03/nota-regulering-luchtvaart.pdf  

met vriendelijke groet,
Its van der Es
Waarom de politiek niet gewoon kiest voor minder groei van Schiphol

Luchtvaart groeit en blijft groeien. Dat geldt ook voor de kritiek op de overlast die Schiphol veroorzaakt. Moet, wil en kan de staat ingrijpen om de groei af te remmen? Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Drie milieuorganisaties bundelen hun krachten tegen de verdere groei van Schiphol. Afgelopen zaterdag lanceerden Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland een ‘luchtvaartmanifest’ waarin ze het kabinet oproepen de luchthaven niet verder te laten groeien, een einde te maken aan de voorkeursbehandeling van de luchtvaart en meer te investeren in groene alternatieven. Want het vliegverkeer neemt toe en de toekomst brengt nog meer drukte – zowel op de grond als in de lucht. De vraag moet worden gesteld: moeten wij allen, dus inclusief die over hinder klagende omwonenden, daar blij mee zijn?Natuurlijk, zegt de ene school. It’s the economy, stupid! Nederland – niet alleen die tienduizenden die aan Schiphol hun brood verdienen – leeft mede op de luchthaven.Zo is het wel genoeg, zegt de ­andere school. Met die dit jaar al te bereiken 500 duizend starts en landingen op jaarbasis,een grens die Schiphol tot 2020 niet mag overschrijden. Er is meer dan economie!De tweede school groeit de laatste tijd rap. Interessant genoeg scharen ook steeds meer betrokkenen bij de luchtvaart van naam en faam zich onder de tweede school.
Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

De kernvraag dringt zich op: waarom kan de politiek niet gewoon eens kiezen voor minder groei?

Lees verder waarom-de-politiek-niet-gewoon-kiest-voor-minder-groei-van-schiphol


OVV-verslag: Verminderen huidige risico's Schiphol vergt een verlaging van de capaciteit

De OvV heeft verschillende aanbevelingen gedaan om de huidige en toekomtige risico's op Schiphol te verminderen waaronder het verminderen van baanwisselingen en kruizende banen (convergerend baangebruik) .

Oplossing verminder baanwisselingen

• Geen apart baangebruik voor landingspiek, startpiek, off peak
• Permanente inzet van dezelfde banen (tenzij verandering noodzakelijk vanwege wind)

Gevolg

• Permanente inzet van 4 banen past niet binnen de wettelijke geluidsgrenzen (gelijkwaardigheidscriteria)
• Is geen stabiele baancombinatie (niet bruikbaar bij verminderd zicht)
• Toenemend convergerend baangebruik en daarmee strijdig met andere aanbevelingen
• Toenemende externe veiligheidrisico's en daarmee strijdig met andere aanbevelingen

Oplossing verminder convergerend baangebruik

• Permanente inzet van de 3 parallele noord-zuid banen

Gevolg

• Permanente inzet van 2 niet preferente banen (past niet binnen gelijkwaardigheid)
• Baanwisselingen blijven nodig (maar minder). 1 baan omzetten van landings naar startbaan en v.v • Kan huidig volume niet afhandelen
• Is geen stabiele baancombinatie. Bij Oost-West baangebruik zijn er geen 3 onafhankelijk banen bechikbaar.

Conclusies

Het huidige operationele concept d.w.z banenstelsel , Hub-model (met pieken van landend en startend verkeer) en baangebruik

• Kan niet voldoen aan de aanbevelingen van de OvV door enkel het baangebruik te veranderen (loslaten preferentieel baangebruik)
• Het beperkt extra inzetten van een vierde baan zoals genoemd in het NLR rapport lost ook de fundamentele problemen niet op (zie laatste reactie van OvV)
• De huidige risico's bij het huidige volume kunnen alleen opgelost worden door
◦ verminderen volume
◦ loslaten Hub-model
◦ herconfiguratie banenstelsel

Een herconfiguratie van het banenstelsel (indien technisch al mogelijk bij behoud van de lopende operaties) gaat vele jaren duren. Voor de korte termijn is het alleen mogelijk om de huidige risico's te verminderen door hetzij loslaten Hub-model (strijdig met mainport beleid) hetzij het volume te verminderen (bijvoorbeeld uitplaatsen niet mainportgebonden verkeer).

De OvV stelt dan ook: "De Onderzoeksraad is van mening dat het noodzakelijk is risico’s te vermijden, in plaats van steeds maar weer nieuwe maatregelen te nemen voor nieuwe risico’s. De partijen moeten zich primair richten op het voorkomen van veiligheidsrisico´s, ook als dit consequenties heeft voor bijvoorbeeld de capaciteit van de luchthaven."


Veiligheid krijgt volgens onderzoeksraad te weinig aandacht bij groei Schiphol


Foto: ANP Gepubliceerd: 25 april 2018 10:36 Laatste update: 25 april 2018 10:49

Bij alle discussies over de groei van Schiphol wordt te weinig gekeken naar veiligheid. Met die kritiek komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid woensdag. ''Op Schiphol is een patroon zichtbaar dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico’s accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Die aanpak moet doorbroken worden'', aldus de Onderzoeksraad.De Onderzoeksraad had in april vorig jaar ook al gewaarschuwd. Schiphol is zo complex geworden dat de ''grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer'' in zicht komen, zei de raad toen.Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat krijgt een tik op de vingers. Dat gaat voorbij aan de waarschuwing van vorig jaar en heeft een ''eenzijdige nadruk'', aldus de Onderzoeksraad.

Risico's reëel


De veiligheidsrisico's zijn volgens de Onderzoeksraad "reëel en actueel", doordat het onlangs gebeurde incidenten onderzoekt waarbij vliegtuigen elkaar te dicht naderden. Volgens de raad spelen "de in 2017 geconstateerde bevindingen daarin wederom een rol".Op 29 maart naderden twee vliegtuigen elkaar op Schiphol te dicht. Een vliegtuig, dat ging landen op de Zwanenburgbaan, maakte op het laatste moment een doorstart en kwam daardoor te dicht bij een ander vliegtuig dat net toestemming had gekregen om op te stijgen vanaf de Kaagbaan. Het verlengde van de twee banen kruist elkaar.

Bron: nu.nl
Politiek draait al 30 jaar om probleem Schiphol heen

Er is groen licht voor uitbreiding van Lelystad Airport om zo ruimte te maken op Schiphol. Maar vandaag ging er ook een brandbrief naar het kabinet, ondertekend door organisaties als Milieudefensie, Natuurmonumenten, Greenpeace en het Longfonds. Reken de 'volledige milieu-impact' van de uitbreiding van luchthavens uit, schrijven ze.De oproep komt een dag nadat de Commissie MER het milieueffectrapport van het ministerie van Infrastructuur had goedgekeurd. Daarin is vooral gekeken naar de geluidsoverlast die uitbreiding met zich meebrengt.

Drastische maatregelen


Natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers zeggen dat 90 procent van de milieuschade die optreedt door de uitbreiding buiten de berekeningen is gebleven. Wat hen betreft moet de hele milieueffectrapportage voor Lelystad Airport opnieuw worden gemaakt.Suzanne Kröger GroenLinks-Kamerlid vindt dat de groei van de luchtvaart überhaupt ter discussie moet staan. "Parijs schrijft minder CO2-uitstoot voor. Dan moeten bedrijven, huishoudens en iedereen drastische maatregelen nemen, behalve de luchtvaart? Dat kan niet langer zo."Terwijl de luchtvaartbranche, de reisbranche, vakbonden en de logistieke sector luchthaven Schiphol juist steeds meer ruimte willen geven om te groeien, moet Nederland volgens afspraken - gemaakt in het klimaatakkoord in Parijs - ook de CO2-uitstoot terugdringen. Luchtvaart veroorzaakt veel uitstoot, en toch groeit Schiphol al decennialang gestaag door.

Meivakantie


De politiek schuift een echte beslissing over de toekomst van Schiphol steevast voor zich uit. Volgens oud-Kamerlid Rob van Gijzel is Schiphol een prestigeproject geworden en zijn politici niet meer bereid compromissen te sluiten of te kiezen voor echte oplossingen.Kamerlid Jan Paternotte van coalitiepartij D66 denkt voorlopig aan een oplossing voor de korte termijn. "We moeten grenzen stellen aan de groei, en dus moet men weten dat Schiphol de komende drie jaar niet verder kan groeien."Paternotte denkt dat Schiphol zelf ook niet verder wil groeien. "Ze kunnen de drukte niet aan. De meivakantie wordt een groot probleem. Verdere groei kan niet als je de veiligheidssituatie niet beter regelt."

Investering


Zou het verplaatsen van Schiphol naar een eiland in de Noordzee niet een goeie oplossing zijn? Afgelopen najaar meldde minister Cora van Nieuwenhuizen dat gedegen onderzoek laat zien dat dat idee niet realistisch is. Maar uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat niet te kloppen. Onderzoeken uit het verleden zijn nooit afgemaakt, en deskundigen zeggen dat een luchthaven op zee een prima idee is."Dat geld kun je ook steken in schone vormen van transport, snelle treinverbindingen", zegt Kröger, die ook wel vindt dat het idee eens goed moet worden onderzocht. "Want als er straks veel schonere vliegtuigen komen, zou het voor de veiligheid en logistieke drukte alsnog lonend kunnen zijn om een luchthaven op zee te hebben. "Maar bedenk dan goed of de investering de juiste is.""Je weet dat groei op de huidige locatie echt niet meer kan en niet geaccepteerd zal worden. Je kunt niet een nota schrijven over de toekomst van de luchthaven, zonder dat je deze optie goed onderzoekt. Dus: nieuw degelijk onderzoek is hard nodig", zegt Paternotte.

'Afblazen'


Over Lelystad Airport zijn beide politici duidelijk. Paternotte: "Het is maar de vraag of het überhaupt doorgaat. De afspraak in de ministerraad is dat er geen besluit komtover Lelystad zolang er geen besluit is van de EU-commissie over een verdelingsregel." Dat betekent dat vakantievluchten gedwongen moeten uitwijken naar Lelystad. "Anders heeft die hele luchthaven geen bestaansrecht", zegt Paternotte.Paternotte vindt het een voorbeeld van een falende overheid. "Er is destijds besloten Lelystad als overloop aan te wijzen, zonder dat er deugdelijke aanvliegroutes waren vastgesteld, zonder dat er een verdelingsregel is die kan zorgen dat er ook maatschappijen op gaan vliegen." Ondanks de tientallen miljarden investeringen is het bestaansrecht van Lelystad voor D66 "nog geen uitgemaakte zaak".GroenLinks zegt "afblazen" die luchthaven. "Een slecht plan. We moeten emissies in de luchtvaart terugdringen. Dan moet je niet een extra luchthaven bijbouwen. Voor je het weet zit het daar ook weer vol met prijsvechters."
Luchthaven op zee onrealistisch? 'Onderzoek is nooit voltooid'

Geluidsoverlast, overschrijding van het aantal nachtvluchten, eindeloze wachtrijen in vakantietijd, de KLM die openlijk het beleid bekritiseert, en de Onderzoeksraad die vraagtekens zet bij de veiligheid. Het is een kleine greep uit de problemen rondom Schiphol. Ondertussen blijft het aantal reizigers stijgen. De luchthaven zit klem, maar wil toch blijven groeien. Maar hoe?Elke keer als de discussie rond Schiphol aanzwelt, komt er weer een oud voorstel op tafel: waarom verplaatsen we de luchthaven niet naar zee? Op de vraag uit de Tweede Kamer of dat niet eens onderzocht moest worden, antwoordde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) onlangs:"De mogelijkheid van een luchthaven op zee is reeds verkend. Eind jaren negentig en begin deze eeuw is gedegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. (...) De resultaten hiervan zijn met uw Kamer gedeeld. De onderzoeken wijzen uit dat sprake is van een onbalans tussen de omvang van de benodigde investeringen en de omvang van de verwachte baten van een luchthaven in zee. (...) Tot slot zijn er groterisico's voor de vliegveiligheid. Een luchthaven in zee werd daarom niet alsrealistisch alternatief voor verdere groei van de luchtvaart gezien. Er is op ditmoment geen reden om daar anders tegenaan te kijken."Met andere woorden: het is al eens goed onderzocht. Het is niet realistisch en te duur. Maar hoe onrealistisch is het idee, en waar baseert de minister zich op?In de jaren '90 werden er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar een luchthaven op zee. Onder andere door de TU Delft, baggeraar Boskalis, en ook PvdA-Kamerlid Rob van Gijzel liet in die tijd een plan doorrekenen.Toenmalig premier Wim Kok zei in 1998 dat "de capaciteit van Schiphol, met bijvoorbeeld een luchthaven in Flevoland als overloop, niet afdoende zal zijn. Ik denk (...) dat dan die optie van een eiland in zee gewoon een reëlere is".

Twee opties


Of het door Koks opvatting kwam of niet, in 1999 bepaalde het kabinet dat er slechts twee opties voor Schiphol waren: op de huidige locatie blijven of een luchthaven op zee - op de langere termijn. Twee andere mogelijkheden, de Markerwaard en de Maasvlakte, vielen af. In een nota liet het kabinet weten dat de haalbaarheid van een luchthaven op zee wordt gekenmerkt door grote onzekerheden, maar "niet is gebleken dat het onmogelijk is".Er kwam een speciaal, groots opgezet onderzoeksprogramma, Flyland genaamd. Ingenieurs, beleidsmakers en adviesbureaus van binnen en buiten de overheid werden aangetrokken. Het programmabureau Flyland kreeg 50 miljoen gulden (zo'n 20 miljoen euro) voor vijf jaar onderzoek.Het onderzoeksbureau moest in "politieke rust" en "zonder druk van procedures" zich buigen over de vraag of een luchthaven op zee haalbaar was. Zo blijkt uit een verslag van een eerste bijeenkomst.Hoe moest de luchthaven er volgens Flyland uit komen te zien?- Een gebied tussen IJmuiden en Scheveningen
- Op minimaal 13 kilometer uit de kust
- Snelle ondergrondse verbinding tussen vasteland en eilandMaar al na twee jaar - drie jaar voor het einde - trok staatssecretaris Melanie Schultz plotseling de stekker uit het onderzoek. In mei 2003 liet ze de Kamer weten het programma stop te zetten vanwege "te veel onzekerheden in de ontwikkeling van de luchtvaart"."Onbegrijpelijk in het licht van de onderzoeksresultaten", zegt Roel in 't Veld. Hij hield als voorzitter van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) toezicht op Flyland. "De regering had flink geïnvesteerd in Flyland, en de eerste uitkomsten waren hoopvol. Er was in ieder geval reden om door te gaan met onderzoek." Die onderzoeksresultaten, tot dan toe, werden nog wel vastgelegd in een eindrapport met de veelzeggende ondertitel 'Conclusies bij een voortijdig einde'.Video afspelen 01:48Hoe bouw je een vliegveld in zee?

Invloed op de zee


Ingenieur John de Ronde leidde het deelonderzoek naar de invloed die een luchthaveneiland op de zee zou hebben. De mate van invloed bleek mee te vallen. Evenals de verwachte problemen met vogels en vliegveiligheid. "Dat soort zaken bleken oplosbaar. Of het maatschappelijk inpasbaar is, was een veel moeilijkere vraag. Aan dat gedeelte van het onderzoek is Flyland niet aan toe gekomen."Ook voor een kosten-batenanalyse was de onderzoeksperiode te kort. In de nota uit 1999 worden wel bedragen genoemd. Daaruit blijkt dat een luchthaveneiland zo'n 40 miljard gulden zou gaan kosten.Maar het Centraal Planbureau (CPB), dat de verschillende financiële onderzoeken tegen het licht moest houden, schrijft: "Het CPB heeft deze exercitie moeten verrichten in zeer korte tijd. Hierdoor is het niet mogelijk geweest alles goed uit te zoeken."

Amsterdam wilde de luchthaven daar houden.


Rob van Gijzel, oud-Kamerlid (PvdA)

In een reactie laat minister Van Nieuwenhuizen weten dat ze bij de conclusie blijft dat een luchthaven in zee niet realistisch is, vanwege de vliegveiligheid en de hoge kosten.Interessant is ook de vraag waarom het Flyland-onderzoek voortijdig werd afgebroken. Ging het inderdaad om tegenvallende resultaten in de luchtvaart op dat moment, zoals de staatssecretaris destijds schreef? Of speelde er meer?Rob van Gijzel, oud-Kamerlid van de PvdA, lanceerde medio jaren negentig al een soortgelijk plan voor een luchthaven op zee. Zijn ervaring is dat Schiphol het simpelweg niet wilde. Maar ook Amsterdam lag dwars. "Die wilde de luchthaven daar houden."Roel in 't Veld beaamt dat. "Mijn vermoeden is dat er toch wel sterke tegenstanders waren. Naast Schiphol zelf ook de gemeente Amsterdam, die het zag als zeer ongunstig voor haar economische en toeristische positie."
Al tientallen jaren discussie: ligt Schiphol op de goede plek?

Piloten, omwonenden en politici discussiëren al tientallen jaren over een simpele vraag: ligt de grote internationale luchthaven Schiphol, zo pal naast Amsterdam, wel op de goede plaats?Bij de goedkeuring van de bouw van Schiphol in 1916 was het een logische beslissing om het vliegveld op de huidige plek te bouwen in de Haarlemmermeer. "Toen zeker, want luchtvaart is infrastructuur. Die wil je daar hebben waar de mensen wonen", vertelt Benno Baksteen, oud-voorzitter van Vereniging van Verkeersvliegers.De eerste directeur van KLM, Albert Plesman, heeft ooit gepleit voor een nieuw vliegveld tussen Amsterdam en Rotterdam, in de polder. "Maar er is toen een hele revolutie ontstaan in Amsterdam, van mensen die het vliegveld bij Amsterdam wilden houden", aldus Baksteen. "Er waren grote demonstraties. Mensen zeiden: Schiphol moet blijven, hier."Toename passagiers op Schiphol sinds 1950Cees van Ojik woont en werkt als huisarts pal onder de aanvliegroute van de Zwanenburgbaan. Hij is sinds 1967 bezig met de overlast. "Ik heb er in al die jaren minimaal 30.000 uur aan besteed. Ik heb hier een stel krantenknipsels, ik hou dus bij wat mensen erover zeggen." Hij wijst op een stapel, zijn 'vangst' van de laatste maand.In de spreekkamer van Van Ojik zijn de archieven te vinden van vijftig jaar protest tegen geluidoverlast op Schiphol. In de jaren zestig was er bijvoorbeeld fel protest over de aanleg van de Zwanenburgbaan. In de jaren negentig was er opnieuw protest, toen tegen de aanleg van de zesde baan: de Polderbaan.Het resultaat is een wirwar van start- en landingsbanen waar de politici van toen nog steeds niet blij mee zijn. "Van alle kanten kan je hier in- en uitvliegen, en dat heeft alles te maken met de permanente verandering van de windrichting," zegt Rob van Gijzel, woordvoerder luchtvaart voor de PvdA in jaren negentig. Hij wijst op een kaart met de banen: "uit alle onderzoeken blijkt dat deze twee banen de verkeerde kant op staan."Niet alleen de ligging van de zes banen is omstreden, ook de bijbehorende berekening van de geluidsoverlast leidt tot eindeloze klachten en procedures.Vliegbewegingen op Schiphol sinds 1950De geluidoverlast is gebleven, maar nieuwe problemen zijn erbij gekomen. De drukte leidt tot onveilige situaties op de luchthaven. Tijdens vakantieperiodes kan Schiphol de rijen bij de incheckbalies niet meer aan. De politiek moet keuzes gaan maken.Huisarts Van Ojik weet het wel: er moet minder gevlogen worden. "Vakantievluchten dragen niks bij aan de economische betekenis van Schiphol en KLM. Honderd vluchten naar Londen op een dag, en veertig naar Ibiza: daar zal drastisch op bezuinigd moeten worden om het essentiële verkeer de ruimte te geven die het nodig heeft."

Naar zee


Opmerkelijk genoeg wordt dit pleidooi ondersteund door een van de meest ervaren bestuurskundigen die zich in het verleden met Schiphol bezig hebben gehouden: Roel in 't Veld. Volgens hem gaat het om de keuze: óf accepteren dat Schiphol een kleinere luchthaven wordt, óf verplaatsing naar zee."Ik denk dat het probleem van Schiphol zonder deze optie onoplosbaar is. Dus dan val je terug op iets anders, iets waar de luchtvaartsector verschrikkelijk tegen is: zeggen dat we ook met een kleinere luchthaven toe kunnen."Economen vinden het een ramp, maar volgens In 't Veld valt dat nog te bezien. Hij vergelijkt het met de vliegvelden in Stockholm en Kopenhagen, die allebei niet groot zijn. "En je kunt niet van die steden zeggen dat het zielige tweederangssteden zijn. Bepaald niet."


Ambtenaren hebben dubbele pet op als het om Schiphol gaat

Het ministerie van Infrastructuur lijkt op een slager die zijn eigen vlees keurt bij het opstellen én het beoordelen van het milieueffectrapport (MER) van Schiphol. Dat zeggen juristen na lezing van e-mails waaruit blijkt dat medewerkers van Schiphol en ambtenaren van het ministerie nauw samenwerken bij het opstellen van het milieurapport. De NOS heeft die mails (.pdf) in handen gekregen via de Wet openbaarheid van bestuur.

Omdat Schiphol wil groeien, stelt de luchthaven het milieueffectrapport op. Op basis daarvan wordt beslist of de luchthaven inderdaad verder kan groeien of dat het te veel overlast veroorzaakt.

Naar nu blijkt helpen ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur met het opstellen van het milieueffectrapport, maar moeten die ambtenaren het later ook goedkeuren.

'Onverstandig' De juristen hebben kritiek op die gang van zaken. "Op deze manier is het heel lastig om met een neutrale bril het milieueffectrapport te beoordelen", stelt advocaat Marcel Soppe. "Wellicht dat het strikt juridisch nog verdedigbaar is, maar uit het oogpunt van bestuurlijke integriteit is dit onverstandig", aldus hoogleraar omgevingsrecht Chris Backes.

Jurist Gijs Hoevenaars van de onafhankelijke Commissie MER zegt desgevraagd het met beide juristen eens te zijn: "Om de schijn van partijdigheid te voorkomen zou je beide rollen strikt moeten scheiden".

Minister is verrast Minister van Nieuwenhuizen is verrast door de kritiek, die nieuw is voor haar. Ze wijst erop dat deze procedure al drie jaar lang wordt gevolgd. "Het is gebruikelijk dat er overleg is met de overheid bij dit soort processen", stelt ze. "Dat er contact is over de inhoud lijkt me normaal." Ze benadrukt dat ze wil kijken hoe het anders zou kunnen in de toekomst, mocht daar behoefte aan zijn.

GroenLinks-Kamerlid Kröger vindt het "niet goed voor het vertrouwen van omwonenden, dat er sprake lijkt te zijn van dubbele petten".

D66-Kamerlid Paternotte waarschuwt dat daardoor "mensen het gevoel hebben dat de slager hier zijn eigen vlees aan het keuren is en niet weten of ze wel af kunnen gaan op zo'n milieurapport". Bureau van de minister Het milieueffectrapport speelt een cruciale rol in de discussie over de groei van Schiphol. Op basis van dat rapport kan namelijk worden berekend of en hoeveel Schiphol na 2020 kan groeien. Door het rapport wordt bijvoorbeeld duidelijk wat de geluidsoverlast voor de omgeving zal zijn. Omwonenden, vliegmaatschappijen en gemeenten wachten al bijna twee jaar op het rapport, waarvan de publicatie al meerdere keren is uitgesteld. Het wordt nu aan het begin van de zomer verwacht.

Schiphol moet het rapport opstellen en huurt hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in dat uitrekent wat de milieu-impact is van een nieuw luchthavenbesluit. Vervolgens controleert een tweede bureau in opdracht van het ministerie het rapport. Daarna wordt het naar de Commissie MER gestuurd waar een team van onafhankelijke deskundigen controleert of de berekeningen kloppen. Het rapport belandt uiteindelijk op het bureau van minister Van Nieuwenhuizen, die moet beoordelen of het luchthavenbesluit gewijzigd kan worden.

34 e-mailwisselingen Ambtenaren op het ministerie zijn zeer intensief betrokken bij het opstellen van het milieurapport, blijkt uit de e-mails die de NOS heeft verkregen. Tussen april en november vorig jaar - de periode dat de tweede versie van het rapport geschreven werd - was er 34 keer mailcontact tussen ambtenaren van het ministerie en Schiphol over het rapport. Mogelijk is er daarna nog contact geweest, maar de documenten die zijn opgevraagd gaan slechts over de periode tot half november.

Meerdere keren vonden er bijeenkomsten plaats met ambtenaren en medewerkers van Schiphol, blijkt uit de e-mails. Minstens twee daarvan waren met het 'kernteam MER', een werkgroep van ambtenaren, medewerkers van Schiphol en het bureau dat de berekeningen namens Schiphol uitvoert.

Op deze bijeenkomsten werd onder andere gesproken over de uitwerking van de '50-50 regel' (de afspraak dat Schiphol na 2020 de helft van de geluidswinst mag gebruiken om te groeien), hoe om te gaan met aangenomen moties van Kamerleden, en werden er afspraken gemaakt over welke informatie zou worden gedeeld met omwonenden en gemeenten in de Omgevingsraad van Schiphol.

Zwaar beladen project Volgens de juristen is het niet ongebruikelijk dat er contact is tussen de overheid en het bedrijf dat het milieurapport opstelt. Het zorgt ervoor dat alle alternatieven en aanvullende eisen die de overheid heeft ook worden meegerekend.

Het probleem is volgens beide juristen dat de samenwerking hier zo nauw is, dat je de uiteindelijke beoordeling aan andere ambtenaren over zou moeten willen laten. "Hoe kan je de kwaliteit van een rapport goed beoordelen, als je zelf nauwe betrokkenheid hebt bij de opstelling ervan?", vraagt Soppe zich af. "Neem als overheid, zeker bij een maatschappelijke zwaar beladen project, je verantwoordelijkheid en trek dat uit elkaar." Waar mailen ambtenaren en het ministerie over? In totaal zijn er 54 documenten (e-mails en bijlages bij e-mails) waar ambtenaren en medewerkers van Schiphol het hebben over het milieueffectrapport. Daarvan zijn slechts twee volledig openbaar gemaakt, en 30 deels vrijgegeven. De overige 22 documenten wilde het ministerie niet delen met de NOS. De 30 die deels zijn vrijgegeven zijn voor een groot deel wit gemaakt, zodat vaak moeilijk te achterhalen valt waar over gesproken wordt.

Het ministerie beroept zich daarbij grotendeels op twee weigeringsgronden: privacy van ambtenaren en bescherming van hun persoonlijke beleidsopvattingen. Wie de stukken bekijkt, snapt in veel gevallen niet hoe dat een geldig argument kan zijn.

Ook beroept het ministerie zich nog op "onevenredige benadeling" van Schiphol. Zo schrijft het ministerie dat openbaarmaking van vijf documenten "het gezamenlijk constructief overleg in de Omgevingsraad Schiphol over de toekomstige groei kan schaden". Met andere woorden: het is niet de bedoeling dat omwonenden en gemeenten in de Omgevingsraad deze informatie te zien krijgen, omdat dat het overleg met hen in de weg zou zitten. Negeren van wettelijke voorschriften Hoogleraar Chris Backes gaat nog iets verder. Hij is van mening dat Schiphol helemaal niet de initiatiefnemer van het milieueffectrapport kan zijn, omdat het hier gaat om een rapport in het kader van het wijzigen van een 'Algemene maatregel van bestuur': het luchthavenbesluit. Bedrijven kunnen niet het initiatief nemen om zo'n maatregel te wijzigen, dat mag alleen de overheid, vindt hij. Gijs Hoevenaars van de Commissie MER bevestigt de lezing van Backes. Hoewel het ministerie er al jaren vanuit gaat dat Schiphol de initiatiefnemer is, is het ministerie feitelijk zowel 'initiatiefnemer' als 'bevoegd gezag', stelt de Commissie MER.

Sinds mei vorig jaar is het in dit soort situaties wettelijk verplicht om als overheid een 'Chinese muur' te bouwen tussen de afdeling die zich bezig houdt met het opstellen van het rapport en de afdeling die het later moet beoordelen. Dit moet ook nog eens in een "beschrijving van procedures en werkprocessen" zijn vastgelegd. "Die nieuwe wettelijke verplichting is in dit geval nog net niet van toepassing, maar de wet is er niet voor niets", vindt Backes. Hij vindt dat het ministerie zich daar niet achter zou moeten verschuilen en de wettelijke voorschriften gewoon zou moeten uitvoeren.

Dat het ministerie de wettelijke voorschriften negeert is opvallend, omdat het ministerie er bij het milieueffectrapport in het kader van luchthaven Lelystad wel voor gekozen heeft om zelf de initiatiefnemer te zijn en een scheiding aan te brengen tussen twee afdelingen op het ministerie. Reactie omwonenden "Als bewoners voelen we ons een beetje buitenspel gezet", reageert Matt Poelmans. Hij is woordvoerder namens de bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad van Schiphol. Poelmans dacht dat de rollen duidelijk gescheiden waren: Schiphol als opsteller van het rapport en het ministerie als controleur. "Het onderscheid waarvan wij dachten dat het heel duidelijk was, blijkt toch veel vager te zijn. We vinden dit niet prettig. Op dit moment is de rolverdeling onduidelijk, ze lopen te veel door elkaar heen. Er is te lang om ons heen gewerkt. Dat is iets wat de minister moet uitleggen."

BEKIJK OOK

Al tientallen jaren discussie: ligt Schiphol op de goede plek?
AT5: Omwonenden Schiphol laaiend over bizarre schijnhandhaving geluidsnormen
maandag 16 april 2018 | 02:17

Jarenlang steen en been klagen heeft niets uitgehaald voor Amsterdammers die onder aanvliegroutes van landingsbanen wonen. Want hoewel er nieuwe normen zijn vastgesteld voor geluidsoverlast, worden die niet nageleefd.
Zie ook video op AT5
Wel geluidsmetingen, maar geen boetes of andere maatregelen. Zo valt het huidige beleid van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het best samen te vatten. De ILT moet met Schiphol gemaakte afspraken over geluidslimieten controleren, maar de overheidsinstelling geeft zelf toe dat bij overschrijding van de norm, niet wordt ingegrepen. Het beleid - waarbij enkel wordt gemonitord - heet: 'anticiperend handhaven'.
De Tweede Kamer stemde in met dat anticiperende handhaafbeleid bij wijze van experiment. Maar dat is inmiddels al vijf jaar geleden, en in die vijf jaar is er geen verbetering zichtbaar. Regels van een nieuwe beleid genaamd 'Vliegen volgens afspraak' zijn wel opgesteld. Omdat die regels 'nog niet juridisch zijn verankerd', worden ze nog niet volledig toegepast. Oftewel: overtredingen worden niet beboet.
'Ik wil helemaal niet om zeven uur wakker worden!'
Het beleid van schijnhandhaving is niet bepaald populair bij bewoners als Kees Weijers, die onder de aanvliegroute van de Schiphol Oostbaan woont. Sinds 1995 klaagt Weijers over de geluidshinder, en in die 23 jaar heeft hij stapels papieren vergaard. 'Ik wil helemaal niet om zeven uur wakker worden, ik ben met pensioen!', zegt Weijers. Alleen met oordoppen kan hij slapen. 'Dat is toch absurd!'
Ook Rob Quint heeft grote moeite met Schiphol en de gemeente, die volgens Quint met twee maten meet. 'Je hoort het. Dit is echt verstorend', zegt Quint. 'En in de spits kan een vliegtuig landen om de 36 seconden. Reken maar uit hoe veel je er kan hebben in een uur'.
Handhaving zou op komst zijn, daarvoor moet wel eerst een milieurapportage worden afgewacht. Nu de minister een spoedrapportage heeft aangevraagd over de uitbreiding van Lelystad Airport, waar zorgen om geluidsoverlast ook de bottleneck is, moet de milieurapportage naar Schiphol op de lange baan geschoven. Jarenlang steen en been klagen heeft niets uitgehaald voor Amsterdammers die onder aanvliegroutes van landingsbanen wonen. Want hoewel er nieuwe normen zijn vastgesteld voor geluidsoverlast, worden die niet nageleefd.
Wel geluidsmetingen, maar geen boetes of andere maatregelen. Zo valt het huidige beleid van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het best samen te vatten. De ILT moet met Schiphol gemaakte afspraken over geluidslimieten controleren, maar de overheidsinstelling geeft zelf toe dat bij overschrijding van de norm, niet wordt ingegrepen. Het beleid - waarbij enkel wordt gemonitord - heet: 'anticiperend handhaven'.
De Tweede Kamer stemde in met dat anticiperende handhaafbeleid bij wijze van experiment. Maar dat is inmiddels al vijf jaar geleden, en in die vijf jaar is er geen verbetering zichtbaar. Regels van een nieuwe beleid genaamd 'Vliegen volgens afspraak' zijn wel opgesteld. Omdat die regels 'nog niet juridisch zijn verankerd', worden ze nog niet volledig toegepast. Oftewel: overtredingen worden niet beboet.
'Ik wil helemaal niet om zeven uur wakker worden!'
Het beleid van schijnhandhaving is niet bepaald populair bij bewoners als Kees Weijers, die onder de aanvliegroute van de Schiphol Oostbaan woont. Sinds 1995 klaagt Weijers over de geluidshinder, en in die 23 jaar heeft hij stapels papieren vergaard. 'Ik wil helemaal niet om zeven uur wakker worden, ik ben met pensioen!', zegt Weijers. Alleen met oordoppen kan hij slapen. 'Dat is toch absurd!'
Ook Rob Quint heeft grote moeite met Schiphol en de gemeente, die volgens Quint met twee maten meet. 'Je hoort het. Dit is echt verstorend', zegt Quint. 'En in de spits kan een vliegtuig landen om de 36 seconden. Reken maar uit hoe veel je er kan hebben in een uur'.
Handhaving zou op komst zijn, daarvoor moet wel eerst een milieurapportage worden afgewacht. Nu de minister een spoedrapportage heeft aangevraagd over de uitbreiding van Lelystad Airport, waar zorgen om geluidsoverlast ook de bottleneck is, moet de milieurapportage naar Schiphol op de lange baan geschoven.

Er moet een absolute grens komen aan de groei, Schiphol moet krimpen en alternatief vervoer als treinreizen moet of even hard gesubsidieerd worden als vliegen

Geachte Joke Geldhof,

Als D66 lid wil ik u laten weten dat ik niet op D66 heb gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil dat graag met elkaar delen omdat ik liever wel D66 zou hebben gestemd.
De wijze waarop D66 in de provincie ( en ook in de gemeente) aankijkt tegen de mogelijkheid van verdere groei van Schiphol is voor mij een absoluut breekpunt.

In het standpunten -stuk van de provincie gaat het over 510.000 vluchten als afspraak tot 2020, dat zijn er overigens 500.000 ( en het zijn er in werkelijkheid inderdaad meer omdat helikoptervluchten bv niet zijn meegeteld).

De gewone overlast in de ruime omgeving van Schiphol: geluidshinder en verstoring van nachtrust, brengt zoals voldoende aangetoond is, fysieke klachten mee als slecht slapen, onrust, geestelijke stress.
Daarbovenop komt de enorme milieu-vervuiling door deze vorm van vervoer.
Er moet dus een absolute grens komen aan de groei, Schiphol moet krimpen en alternatief vervoer als treinreizen moet of even hard gesubsidieerd worden als vliegen of de 2 moeten eerlijk kunnen concurreren, dwz weg met de belasting- en kerosine voordelen voor de luchtvaart. Vliegen is nu te goedkoop, en de kosten om de vervuiling terug te dringen worden bv niet berekend.
Ook in Amsterdam-Zuid hebben we veel hinder van de vluchten laag vanuit het centrum via het Vondelpark naar Schiphol. Er bestaat dan ook al geruime tijd een PVA = platform vliegoverlast Amsterdam.

Het is teleurstellend dat D66 zich niet veel sterker opstelt tegen het rupsje-nooit-genoeg gedrag van Schiphol. Omwonenden dienen ondersteund te worden ipv Schiphol als maar weer haar zin te geven. Schiphol is niet meer de motor van onze economie, en zal vanuit de politiek begeleid moeten worden naar een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering ( in de lucht, niet met aangepaste kartonnen bekertjes op de grond).

Als makelaar in Amsterdam maak ik uiteraard dagelijks de moeilijke zoektocht mee van mensen naar geschikte en betaalbare woonruimte. We kunnen richting het zuiden niet uitbreiden als stad, Schiphol ligt echt op de verkeerde plaats na al die jaren. Ik vind het ook als makelaar absurd om alleen een kleine zone te benoemen die onveilig zou zijn door het vliegverkeer voor Rijksbemoeienis : een veel groter gebied is voor milieu en gezondheid van de mens onveilig. Toppunt van cynisme is wel om mensen een akte te laten tekenen uit woningnood waarin de overlast van Schiphol "als bekend"wordt beschouwd: u gaat binnen een contour wonen en dus...

Dat zou niet mogen gebeuren!

Deze niet-D66-stem motivatie wilde ik graag toelichten.

Met vriendelijke groet,

Wilma, adres bij ons bekend
De controle op de geluidshinder die het vliegverkeer van en naar Schiphol veroorzaakt faalt in alle opzichten.

De inspectiedienst die afspraken over geluidslimieten moet controleren geeft zelf toe dat er bij overtredingen niet wordt opgetreden.

Door: Marcel van Lieshout 3 april 2018, 02:00De inspectiedienst die afspraken over geluidslimieten moet controleren geeft zelf toe dat er bij overtredingen niet wordt opgetreden.

Door: Marcel van Lieshout 3 april 2018, 02:00


ok is duidelijk dat een nieuw normen- en handhavingsstelsel (NHHS), dat in de praktijk al wordt toegepast maar waarvoor nog geen wettelijke basis bestaat, nu al failliet is. Dat blijkt uit correspondentie tussen de inspectiedienst (ILT) en omwonenden van de luchthaven die willen dat er wordt opgetreden tegen overtredingen.

De ILT schrijft letterlijk aan de klagers dat er 'geen maatregel' (sanctie) wordt opgelegd als overschrijding van geluidslimieten 'het gevolg is van toepassing van de regels uit het nieuwe stelsel'. Aan de hand van die correspondentie, in het bezit van deze krant, stappen omwonenden dinsdag naar de bestuursrechter in Amsterdam om te eisen dat de ILT wél gaat optreden tegen schending van de afspraken. ok is duidelijk dat een nieuw normen- en handhavingsstelsel (NHHS), dat in de praktijk al wordt toegepast maar waarvoor nog geen wettelijke basis bestaat, nu al failliet is. Dat blijkt uit correspondentie tussen de inspectiedienst (ILT) en omwonenden van de luchthaven die willen dat er wordt opgetreden tegen overtredingen.

Lees verder in de Volkskrant


Het tandeloze toezicht rond Schiphol

Te veel nachtvluchten, overschrijding van de geluidslimieten en vliegtuigen die massaal afwijken van voorgeschreven vliegroutes. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behoort toezicht te houden op de luchtvaartsector om omwonenden tegen overlast te beschermen. Maar in de praktijk blijkt de toezichthouder vooral een tandeloze tijger. Te veel nachtvluchten, overschrijding van de geluidslimieten en vliegtuigen die massaal afwijken van voorgeschreven vliegroutes. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behoort toezicht te houden op de luchtvaartsector om omwonenden tegen overlast te beschermen. Maar in de praktijk blijkt de toezichthouder vooral een tandeloze tijger. 
Meer.....
Meer.....
Uitnodiging Symposium 'Eerlijk over vliegen'


Symposium ‘Eerlijk over vliegen’ (vrijdag 23 maart 2018)
Luchtvaart, economie, milieu en gezondheid: de issues en de oplossingenVrijdag 23 maart organiseren Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu een landelijke dag ‘Eerlijk over vliegen’. Het doel van de dag is het debat in Nederland over luchtvaart, milieu, klimaat en gezondheid zoveel mogelijk te objectiveren. We gaan discussiëren, vooruitkijken en werken toe naar gezamenlijke doelen. Het symposium vindt plaats in Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. De dag begint om 9.30 uur met ontvangst en registratie en duurt tot 17.00 uur. Vanwege een beperkt aantal plaatsen streven we naar een goede vertegenwoordiging uit de verschillende regio’s. Mocht dit vanwege het grote aantal inschrijvingen nodig zijn, dan overleggen we met u over deelname.

Het programma met daaronder het aanmeldingsformulier staan op deze webpagina
https://spits-online.nu/platform/uKA12ivVNOWEelOp6Xlt
De toegang is gratis.

KIESWIJZER SCHIPHOL GEMEENTE AMSTERDAM

Bewonersorganisaties in Amsterdam maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen rondom Schiphol. Het gaat daarbij niet alleen over geluidsoverlast maar ook over veiligheid, gezondheid en de klimaatimpact. Daarom hebben zij besloten om een kieswijzer Schiphol uit te geven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarin is de problematiek geschetst en worden de partijen gevraagd om te reageren op een aantal stellingen. Eerder is ook een vragenlijst verstuurd. Dit levert de volgende resultaten op. De complete kieswijzer staat op: https://www.vliegoverlast.nl/Kieswijzer.php

Meerderheid partijen in Amsterdam wil ook na 2020 een maximum van 500.000 vluchten op Schiphol.
Vliegverkeer heeft nadelige gevolgen voor het klimaat en de gezondheid, veiligheid en leefomgeving van omwonenden. De groei in de afgelopen jaren bestond in hoofdzaak uit budgettoerisme met weinig tot geen economisch toegevoegde waarde en deels ook grote overlast in Amsterdam. 500.000 vluchten per jaar zijn echter zeker tot ruim 2030 voldoende voor het netwerkverkeer en de connectiviteit van Nederland met andere delen van de wereld conform het selectiviteitsbeginsel van het AldersAkkoord.

De meerderheid van partijen GroenLinks (GL), PvdA, SP, Partij voor de Dieren (PvdD), DENK en 50PLUS wil vasthouden aan het maximum van 500.000 vluchten na 2020. GL, PvdD en SP spreken daarbij eerder over een afname dan toename van het aantal vluchten op Schiphol. De PvdA wil geen verdere groei van Schiphol, evenals DENK “tenzij aangetoond kan worden dat het geen extra schade en geen extra overlast toebrengt aan het milieu of omwonenden". 50PLUS geeft aan dat Schiphol “met een slot op de deur gedwongen wordt om maatregelen te treffen” en kan kiezen om het vliegverkeer voor budgettoerisme over te zetten naar regionale vliegvelden om ruimte maken voor de zakelijke vluchten die een meerwaarde hebben voor ons land. D66 wil conform het gesloten regeerakkoord 50% van de bereikte milieuwinst na 2020 inzetten voor groei van het aantal vluchten. De VVD geeft aan dat de ruimte die ontstaat door schonere en stillere vliegtuigen ingezet moet kunnen worden voor meer vliegbewegingen.

Partijen* willen unaniem dat de luchtvaart met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.
Vliegtuigen veroorzaken nog meer opwarming dan kolencentrales, maar doen niet mee aan het Klimaatakkoord van Parijs. Internationale maatregelen zullen die opwarming niet verminderen. Als er niets tegen wordt gedaan zal de luchtvaart de nationale klimaatdoelstellingen onbereikbaar maken of extreme lasten leggen op andere sectoren.

Alle partijen willen dat de luchtvaart met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. De PvdD geeft aan dat om klimaatdoelen te halen een krimp van het vliegverkeer nodig is. “Volgens Paul Peeters van de TU Delft moet het aantal vliegbewegingen tot 300.000 per jaar krimpen om de klimaatdoelen nog te kunnen halen.” D66 geeft aan dat “Iedereen weet dat de luchtvaart een wereldwijde sector is. We moeten dus op wereldwijd niveau snel afspraken maken om de impact op het klimaat te verkleinen.”

Partijen* willen unaniem dat de uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultrafijn stof door vliegverkeer op Schiphol niet verder toeneemt.
Verschillende deskundigen hebben gewezen op de schadelijke effecten van ultrafijn stof en de verwachting dat dit rondom vliegvelden leidt tot een verlaging van de levensverwachting. De effecten bij Schiphol zijn onbekend en worden thans onderzocht in een meerjarig programma door het RIVM. Er ontbreekt thans een normering voor ultrafijn stof.

* Partijen die de stelling hebben beantwoord zijnde: D66, PvdA, GL, SP, PvdD, DENK, 50PLUS. De partijen VVD, CDA , Partij van de Ouderen, Bij1 en Forum voor Democratie hebben de stelling niet beantwoord. Voor de onderdelen Cap van 500.000 en alternatieve locatie is voor de VVD gebruik gemaakt van een eerdere vragenlijst.

Alle partijen onderschrijven dat de uitstoot op zijn minst niet mag toenemen. De PvdA en D66 willen het RIVM rapport straks goed bestuderen. De PvdD wil uit voorzorg de uitstoot van ultrafijn stof verminderen.

Partijen* willen unaniem dat voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dezelfde bescherming geboden wordt als voor risico's door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft geconcludeerd dat het externe veiligheidsbeleid te weinig betekenis heeft voor de veiligheid van omwonenden. Daarbij geeft zij aan dat de norm voor het zogenaamde plaatsgebonden risico tot een factor 10 soepeler is dan voor andere bedrijfstakken.

Alle partijen willen dat voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dezelfde bescherming geboden wordt als voor risico's door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie. D66 verwijst naar het debat over het OvV-rapport dat de partij in de tweede kamer heeft aangevraagd en geeft aan: “De minister zal daar met een heel erg goed verhaal moeten komen wil ze deze stelling niet omarmen".

De meningen over een alternatieve locatie voor Schiphol zijn verdeeld

Het huidige banenstelsel geeft veiligheidsrisico's vanwege het zogenaamde convergerende baangebruik (kruisende banen en vliegpaden). Dit risico legt een beperking op aan verdere groei van Schiphol. Het ruimtebeslag van Schiphol is verder gigantisch en de spanning tussen wonen en vliegen blijft ook bij stillere toestellen bestaan met een mainport in een drukbevolkte regio. Een alternatieve locatie kan daarbij een oplossing bieden.

GL en de PvdD zijn tegen een nieuwe luchthaven en willen het vliegverkeer begrenzen. SP, DENK en 50PLUS willen het alternatief wel onderzoeken. De PvdA en D66 staan er neutraal tegenover. De PvdA wil eerst inzetten op uitbreiding van HSL treinverkeer. D66 geeft aan dat een alternatieve locatie toekomstmuziek is en wil binnen randvoorwaarden aan klimaat en hinder “op regionale luchthavens voorrang (gaan) geven aan vakantievluchten, en op Schiphol aan vluchten die het (inter)continentale netwerk en daarmee onze economie versterken." De VVD geeft aan dat vluchten die niet van belang zijn voor de hubfunctie verplaatst kunnen worden naar andere locaties in Nedeland, zoals Lelystad Airport. “'Ook dit biedt ruimte voor de groei van het vliegverkeer op Schiphol”.

Partijen* willen unaniem dat er een maximum komt op de inzet van de Buitenveldertbaan

De inzet van de Buitenveldertbaan heeft de laagste preferentie in het AldersAkkoord. Dit gezien het grote aantal omwonenden dicht bij de kop van deze baan. In de praktijk komt hier te weinig van terecht. Zo blijkt de baan ook ingezet te worden indien de weersomstandigheden hiertoe geen aanleiding geven. Om recht te doen aan het AldersAkkoord is er een maximum nodig op de inzet van deze baan.

Partijen willen unaniem een maximum op de inzet van deze baan (binnen de randvoorwaarde van veiligheid). De PvdA geeft daarbij aan “De situatie zoals gesteld in de stelling klopt en dat is niet conform de Aldersafspraken m.b.t. preferent baangebruik”. D66 acht “een helder hindermaximum en handhaving daarvan nodig om de kwaliteit van de woon- en leefomstandigheden op peil te houden”. Voor een maximum op het gebruik van de Oostbaan is er eveneens grote steun. * Partijen die de stelling hebben beantwoord zijnde: D66, PvdA, GL, SP, PvdD, DENK, 50PLUS. De partijen VVD, CDA , Partij van de Ouderen, Bij1 en Forum voor Democratie hebben de stelling niet beantwoord. Voor de onderdelen Cap van 500.000 en alternatieve locatie is voor de VVD gebruik gemaakt van een eerdere vragenlijst.


Zelfs de politiek kiest voor groeistop Schiphol

Het verzet tegen groei van de luchtvaart heeft de wind nogal mee. Ook in Amsterdam. ‘Je haalt het niet meer met een groeiverhaal.’Het verzet tegen groei van de luchtvaart heeft de wind nogal mee. Ook in Amsterdam. ‘Je haalt het niet meer met een groeiverhaal.’

Een college van GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Denk en 50Plus: daar dromen Amsterdamse actiegroepen van verontruste Schipholomwonenden stiekem van. “Plots is er een meerderheid voor een verlengde groeistop van Schiphol,” zegt Kees Weijer, voorzitter van Platform Vliegoverlast Amsterdam namens de Amsterdamse actiegroepen van Schipholomwonenden. “Dat heb ik nog niet eerder gezien.”
Voor hun Schipholkieswijzer vroegen de actiegroepen de gevestigde orde en nieuwkomers hom of kuit: moet de huidige groeigrens van 500.000 vluchten op Schiphol worden verlengd tot 2030? Ja, zei die gedroomde raadsmeerderheid. “Zo’n standpunt verwacht je van partijen als GroenLinks en de SP, maar dat nu ook andere partijen er voor uitkomen, is echt nieuw.”
Voor de Kieswijzer zie https://www.vliegoverlast.nl/Kieswijzer.php 

Dovemansoren
Jaren al kijkt Weijer omhoog, om op de meest onvoorspelbare tijden vliegtuigen te zien overdenderen boven Amsterdam-Zuid. Terwijl in het Aldersoverleg afspraken waren gemaakt over de verdeling van vluchten waarbij Amsterdam juist zou worden ontzien. Jarenlang sprak hij voor dovemansoren, ook bij de politiek. Schiphol was verkiezing na raadsverkiezing slechts een voetnoot in de programma’s van de Amsterdamse partijen. Belangrijk voor de werkgelegenheid en internationale uitstraling, alleen wel eventjes opletten met de herrie en de veiligheid. Het verzet tegen groei van de luchtvaart heeft de wind nogal mee. Ook in Amsterdam. ‘Je haalt het niet meer met een groeiverhaal.’

Zelfs de politiek kiest voor groeistop Schiphol
Maar daar komt geen partij meer mee weg. Nou ja, eentje dan. De Amsterdamse VVD gaf volgens Weijer geen antwoord. GroenLinks, SP en de dierenpartij – ‘terug naar 300.000 vluchten’ – vonden daarentegen de stelling zelfs niet ver genoeg gaan. De brede instemming verbaast zelfs Weij er. “Lelystad heeft veel veranderd. Daar hebben mensen stampij gemaakt en het gesjoemel aangetoond. Dat is in de hele politiek blijven hangen, Lelystad heeft de standpunten van politieke partijen over luchtvaart veranderd. Je haalt het niet meer met een groeiverhaal.” Maar het succesvolle Lelystadverzet, waar een handvol verre buren van de geplande lucht haven de groeiplannen zodanig wist te ontmantelen dat de opening onlangs opnieuw werd uitgesteld, heeft ook de ingedutte actiegroepen rondom Schiphol wakker gemaakt. De campagne Nivea-verzet (‘Niet In Voor- En Achtertuin’) tegen vliegtuigen loont weer, ook in Amsterdam


Nivea-verzet (‘Niet In Voor- En Achtertuin’) loont weer.
Dus pleiten de Amsterdamse bewonersgroepen voor een maximum aantal vluchten op de Buitenveldert- en de Oostbaan, waarvan de routes de stad het meeste teisteren. Verrassender nog is dat alle Amsterdamse politieke partijen de stelling desgevraagd onderschrijven. Nivea heeft ook de politiek bereikt.

Bulderbaan
Een slot op de Buitenveldertbaan (‘Bulderbaan’) betekent echter meer vluchten vanaf andere banen en meer overlast in de regio, iets wat Weijer onomwonden erkent. “Dit is wel de kieswijzer vóór Amsterdam.” Hij raadt de politiek in andere gemeentes eenzelfde standpunt aan. “Je kunt het niet meer maken de overlast van de ene plek naar elders te verplaatsen, zoals met Lelystad is geprobeerd. Er is maar één oplossing: de luchtvaart in heel Nederland moet dimmen.” Dat de grote besluiten over Schiphol en de luchtvaart niet in de Stopera maar in Den Haag worden genomen, betekent volgens de bewonersvoorman niet dat de lokale kiezer het onderwerp links kunnen laten liggen. “Amsterdam kan als grootaandeelhouder van Schiphol veel voor elkaar krijgen. Bovendien heeft ‘Lelystad’ aangetoond dat lokale standpunten ook landelijk een rol kunnen krijgen.”


Schiphol is niet te klein, er wordt te veel gevlogenAD/Algemeen Dagblad
23 februari 2018 vrijdag
Schiphol is niet te klein, er wordt te veel gevlogen
SECTION: Service; Blz. 19
LENGTH: 416 woorden

HIGHLIGHT: KLM en Schiphol zijn het eens: als Lelystad Airport niet snel uitbreidt, dan moet Schiphol door haar plafond heen (AD 22-2). Geertje van Hooijdonk stelt dat uitbreiding van Lelystad sowieso niet nodig is.
Opinie .
De discussie over Lelystad Airport komt in een heel ander daglicht te staan als je kijkt naar de cijfers over korte vluchten. In een rapport op de site van Schiphol staat namelijk dat in 2016 66.000 korte vluchten werden uitgevoerd. Kort is in dit geval niet verder dan 500 kilometer. Daarbinnen vallen populaire bestemmingen als Parijs, Frankfurt en Londen.

In de uitbreidingsplannen voor Lelystad staat dat er 45.000 vluchten bij mogen komen. Dus, zo wordt gezegd, om de verwachte groei van Schiphol op te vangen, is een andere luchthaven nodig die 45.000 vluchten van Schiphol 'overneemt'. De luchtvaartsector laat daarmee een tunnelvisie zien: 'Het vliegveld is te klein, dus hebben we een nieuw vliegveld nodig'.
Vliegen is schadelijk voor de luchtkwaliteit, zorgt voor geluidsoverlast en is niet goed voor het klimaat. Dat geldt ook voor korte vluchten. De luchtvaartsector denkt dat Schiphol tegen haar grenzen aanloopt. Het wordt tijd voor 'omdenken': Schiphol is niet te klein, er wordt te veel gevlogen. Het goede nieuws in de cijfers over korte vluchten is dat die korte vluchten prima vervangen kunnen worden door een comfortabele treinreis.
De cijfers laten zien dat de geplande uitbreiding van Lelystad en de groei van Schiphol volstrekt overbodig zijn. Als alle vluchten van minder dan 500 kilometer vervangen worden door treinritten, verdwijnen er zomaar 66.000 vluchten van de vertrekborden op Schiphol. De 45.000 vluchten die Lelystad zou kunnen overnemen, worden zo ruimschoots overtroffen.
We kunnen dus Schiphol meer ruimte geven en tegelijk de groei van het vliegverkeer afremmen. En dat zonder een uitbreiding van Lelystad Airport. We moeten ons niet laten verleiden tot discussies over aanvliegroutes, MER-gebied en geluidscontouren. We kunnen onze tijd en energie beter steken in het uitbreiden van het internationale treinverkeer.
Door het klimaatverdrag van Parijs zal er in de toekomst minder gevlogen worden. Investeren in een vliegveld dat over tien tot twintig jaar weer gesloten moet worden, is niet logisch. Het is slimmer dat geld te gebruiken om van Schiphol Airport een Schiphol International Trainhub te maken. Zorg voor goede treinverbindingen vanuit Schiphol naar de rest van Europa. Dan is de uitbreiding van Lelystad Airport, en alle discussie daarover, niet nodig.
Geertje van Hooijdonk is hoofd programma's van Natuur & Milieu. Investeren in een vliegveld dat over tien of twintig jaar sluit, is niet logisch

Bekijk de oorspronkelijke pagina:
GRAPHIC: 'Reizen per trein gaat een grote vlucht nemen'
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS
PUBLICATION-TYPE: Krant
SUBJECT: Airports (94%); Air Transportation (87%); Aircraft (63%)
LOAD-DATE: 22 February 2018

Copyright 2018 De Persgroep Nederland BV All Rights Reserved
Een Gotspe. KLM-topman beweert: Als Lelystad niet opengaat, moet Schiphol uitbreidenKLM-topman Pieter Elbers zit met een potentieel probleem: Het gebrek aan mogelijkheden om verder uit te breiden met de luchtvaartmaatschappij. Schiphol zit aan het maximaal aantal vliegbewegingen en het protest tegen flinke uitbreiding op Lelystad Airport wordt steeds harder.KLM-topman Pieter Elbers zit met een potentieel probleem: Het gebrek aan mogelijkheden om verder uit te breiden met de luchtvaartmaatschappij. Schiphol zit aan het maximaal aantal vliegbewegingen en het protest tegen flinke uitbreiding op Lelystad Airport wordt steeds harder.


Zie ook www.vlieghinder.nl klm topman pieter elbers lelystad moet open
PERSBERICHT BEWONERSPLATFORM LUCHTVAART EN LEEFOMGEVING OP LANGE TERMIJN 23 januari 2018

Bewoners willen Schiphol alleen uitbreiden met banen in zee.
Zestig bewonersgroeperingen in de Schipholregio roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie.
De bewoners constateren dat Schiphol vastloopt en de luchthaven Lelystad niet kan voorzien in de behoefte aan luchthavencapaciteit op lange termijn. Als niet snel begonnen wordt aan het onderzoek naar alternatieven voor het doorgroeien van Schiphol vrezen zij een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu voor bewoners in de wijde omgeving van Schiphol. Uitbreiding van het aantal banen vinden zij onacceptabel. Daarnaast stellen zij dat onbeheerste groei van de luchtvaart het halen van de klimaatdoelstellingen in gevaar kan brengen.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt opgeroepen om op korte termijn een onderzoek op te starten naar de behoefte van Nederland aan luchtvaart op de lange termijn en naar opties om de daarvoor nodige luchthavencapaciteit beschikbaar te maken. Gevreesd wordt dat een vastlopende luchtvaart zal leiden tot draconische maatregelen zoals het afschaffen van milieuregels, maximaal concentreren van geluidshinder en afbreken van woonwijken. De bewoners willen dat bij dit onderzoek de wetenschap, het bedrijfsleven maar ook de bewoners in de omgeving van luchthavens betrokken worden.
In het rapport “Vlucht naar Voren” worden de verschillende mogelijkheden belicht om Nederland van voldoende luchthavencapaciteit te voorzien voor de (zeer) lange termijn. Indien de regering luchtvaartgroei mogelijk acht zonder de klimaatdoelstellingen in gevaar te brengen, noemen zij de uitbreiding van Schiphol met banen op een “IJ-vlakte” voor de kust als haalbare en wenselijke optie. De uitbreiding zou gefaseerd moeten plaatsvinden waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden om op lange termijn de hub Schiphol te verplaatsen. Banen in Zee zien de opstellers als haalbaar wanneer deze worden gecombineerd met renderende voorzieningen zoals een buitenhaven voor Amsterdam, de aanlanding en opwekking van groene energie en terreinen voor bedrijfsgebouwen en woningbouw. Eén of meer van de bestaande banen van Schiphol kunnen dan gesloten worden zodat er meer ruimte komt voor woningbouw.
“Vlucht naar Voren” wordt op 23 januari om 13.30 uur uur aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat in de Statenpassage van het gebouw van de Tweede Kamer.

Voor informatie:
Onderwerp: ‘Schiphol loopt vast’: Eef Haverkort 020 4974806 eef.haverkort@planet.nl
Onderwerp: ‘Banen in Zee’: Ronald Fukken 06 41301259 ronaldfukken@gmail.com
Onderwerp: ‘Klimaat en Milieu’: Hans Buurma 06 20804337 hansbuurma@chello.nl


Bijlagen:
web_Schiphol rapport.pdf
bijlage brief Minister I & W 23-1-2018.pdf
Minister van Infrastructuur en Waterstaat 23-1-18.pdf
MAANDAG 15 JAN, 20.00 Pakhuis De Zwijger
GROTE ZAAL De toekomst van Schiphol

Wat is de invloed van vliegtuiggeluid op het landschap en steden? En kan de belangrijkste luchthaven van Nederland blijven groeien?
De haat-liefdeverhouding tussen luchthaven Schiphol en de regio is ongekend. Om te blijven voldoen aan de groeiende reisvraag wil de luchthaven groeien, maar met de druk om meer woningen te bouwen in de regio is de strijd om ruimte losgebarsten. Eén van de bepalende onzichtbare factoren bij deze groei is geluid van vliegtuigen waardoor een bijzonder planologisch niemandsland wordt gecreëerd. Wat is de invloed van vliegtuiggeluid op het landschap en steden? En is een groei van Schiphol realistisch? We gaan in gesprek met auteur Kees Christiaanse over zijn boek ‘The Noise Landscape’ en met deskundigen over de groei van Schiphol.
Meer.....
Ombudsman: 'Burger niet serieus genomen bij Lelystad Airport'

De overheid heeft burgers niet serieus genomen en te laat en onvoldoende betrokken bij de uitbreiding van Lelystad Airport. Dat zegt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een interview met EenVandaag. Hij spreekt van een “kennelijk ingesleten gewoonte” bij de overheid om mensen te laat te informeren en te weinig inspraak te bieden bij grote besluiten. Van Zutphen vindt dat minister Cora Van Nieuwenhuizen werk moet maken van het herstel van vertrouwen, anders is volgens hem “de kans op verdubbeling van de ellende groot”.De overheid heeft burgers niet serieus genomen en te laat en onvoldoende betrokken bij de uitbreiding van Lelystad Airport. Dat zegt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een interview met EenVandaag. Hij spreekt van een “kennelijk ingesleten gewoonte” bij de overheid om mensen te laat te informeren en te weinig inspraak te bieden bij grote besluiten. Van Zutphen vindt dat minister Cora Van Nieuwenhuizen werk moet maken van het herstel van vertrouwen, anders is volgens hem “de kans op verdubbeling van de ellende groot”.
Meer.....
Belangrjk  Verkiezingsdebat 18 dec Pakhuis de Zwijger: Te Land ter zee en in de lucht

© Bron: Max Dijksterhuis, Maarten Visser (Flickr)Volg dit programma via de livestream

De gemeente Amsterdam is 100% aandeelhouder van het Havenbedrijf Amsterdam en 20% aandeelhouder van luchthaven Schiphol. Over de waarde en het belang van deze twee zogenoemde mainports is veel discussie. Wat zijn de lusten en de lasten van de haven en Schiphol voor Amsterdam? Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het tijd dat de Amsterdamse politiek zich uitspreekt over de toekomst van onze lucht- en zeehaven.

De volgende politici gaan in debat:


Marja Ruigrok Fractievoorzitter voor VVD Amsterdam
Bart Vink Gemeenteraadslid voor D66 Amsterdam
Ger Jager Gemeenteraadslid voor PvdA Amsterdam
Tiers Bakker Gemeenteraadslid voor SP Amsterdam
Anton van Schijndel Kandidaat gemeenteraadslid voor Forum voor Democratie
Jasper Groen Gemeenteraadslid voor Groenlinks Amsterdam

In de introductie geeft Jan Jaap de Graeff, voorzitter van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, zijn kritische blik op de bijdrage van de lucht- en zeehaven voor de groei van de Nederlandse economie. Vervolgens zoomen we in op Amsterdam. Wat betekenen de mainports nu écht voor de stad als het gaat om werkgelegenheid, maar ook milieudruk en drukte in de stad door toerisme? En verhouden de stedelijke ambities op het gebied van woningbouw zich ten opzichte van de ruimtelijke plannen van de mainports? Deze vragen stellen we aan Jeroen Slot, hoofd onderzoek van de gemeente Amsterdam, en verantwoordelijk wethouder Udo Kock.
Udo Kock Wethouder Financiën, Water, Economie, Lucht- en Zeehaven voor gemeente Amsterdam
Jan Jaap de Graeff Voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Jeroen Slot Hoofd Onderzoek, Informatie en Statistiek bij Gemeente Amsterdam

Schiphol


Moet de luchthaven stoppen met groeien? Vliegtuigen over de stad veroorzaken geluidsoverlast. Daarnaast blijven de toeristen via de luchthaven de stad binnenstromen. Aan de andere kant danken we de welvaart van de stad voor een groot deel aan onze luchthaven. Is een duurzame groei van Schiphol realistisch?
André van den Berg Executive Vice President & Chief Commercial Officer Royal Schiphol Group
Frans van der Beek Programmamanager Ruimte & Infra SADC
Paul Peeters Lector duurzaam transport en toerisme NHTV Breda

Haven Amsterdam


Een brug over het IJ, de verplaatsing van de cruiseterminal en tienduizenden woningen in de Coen- en Vlothaven. De stad lijkt de haven weg te drukken. Maar is de haven niet van cruciaal belang voor werkgelegenheid en logistiek en ook voor de realisatie van de energietransitie in de regio?
Koen Overtoom CEO Havenbedrijf Amsterdam

Kees Noorman Directeur Ondernemersvereniging ORAM
Discussie oplossingen voor Groen vliegen

Beste mensen, 
Ik heb maar een ingezonden briefje gemaakt gisteren (zie aan het eind); en ik stuur jullie wat info van de meet up in Utrecht.JF

Gisteren een heel goede meet up in Utr. Nav. Tegenlicht (De groene luchtvaartpioniers):  Een ingenieur van Vliegtuigbouw Delft – Melkert meen ik - vond de claims over elektrisch vliegen ver overtrokken (hij zei als eerste kort statement zelfs iets in de trant van gebakken lucht). Die elektr straalmotor is een groot probleem vooral om die te ontwikkelen voor de hogere vermogens voor grotere vliegtuigen van 50 á 100 passagiers. Vergeet die maar op enig redelijke termijn, want die wordt dan erg zwaar; en vergeet de voor vliegen noodzakelijke accu’s ook maar, de komende 30 jaar in elk geval. Overigens begrijp ik de werking van die E-jet nu een beetje (volledig elektrische aandrijving, geen brandstof in de verbrandingskamer, maar inzet van alle brandstof in de gasturbine met dynamo: die zal (vooralsnog alleen een propellorversie voor 1 tot 4 zitters), naar mijn vermoeden, zeer lawaaiig worden voor de omwonenden (sikkelvormige propellor).

Accu’s zijn nu een factor 10 á 12 te zwaar.
Een extra probleem is dat ze zwaar blijven tot de landing terwijl nu de voorraad kero in de loop van de vlucht steeds lichter wordt en bij de landing bijna op is. Dus dan niet veel meer weegt, dus dan niet veel meer bijdraagt aan de weerstand van het vliegtuig (JF: en niet leidt tot het doorzakken van het landingsgestel; nu moet bij snel terugkerende vliegtuigen die in problemen zijn eerst 100 of 200 ton kero worden geloosd voor ze kunnen landen! Hoe moet dat met 100 ton batterijen?). Ik berekende uitgaande van een verbetering van 2 á 3% per jaar in de opslagcapaciteit per kg voor accu’s voor el. auto’s, dat het voor grotere vliegtuigen 100 jaar duurt. Immers, met een factor 2 verbetering zijn we in feite klaar voor auto’s al is elke verdere  verbetering winst; voor vliegtuigen is factor 10-12 nodig; en dan nog rest het probleem van groot gewicht bij de landing. En daarbij ga ik ook nog uit van een altijd doorgaande verbetering; en dat is niet te verwachten.
 
De niet-CO2-klimaatemissies en de consequenties ervan (biobrandstoffen lossen het klimaatprobleem van vliegen niet op, en waterstof nog minder) heb ik goed neer kunnen zetten; dit leverde reacties waaruit bleek dat het uiteindelijk over was gekomen op brandstofniveau. Ik kreeg met name enthousiaste reacties over het feit dat ik ook een alternatief schetste: Continentaal een goed net voor hoge snelheidstreinen, intercontinentaal vliegen met supergrote vliegtuigen (1000 pass) met door het schaalvoordeel lage emissie per passagier. Wel weinig vluchten per dag, dus wel minder gemak dan nu.
Maar dat is een belangrijke incentive naast de veel hogere kosten van het vliegen die nodig zijn. De A380 bv. vliegt nu met veel luxe aan boord maar kan met meer dan 800 stoelen vol gezet worden (de vliegtuigbouwer TUD: 853); dan is de klimaatemissie per passagier ruwweg de helft van die van de grote modernste vliegtuigen: de B747 – 800 en de A 340 als ik die nog goed benoem. 
Met vriendelijke groet, 
Jan Fransen
Expert MilieugegevensTeam Mobiliteit 


Beste Jan,
Zeer herkenbaar.
Je oplossing voor luchtvaart op de lange termijn ziet er interessant uit. Ik heb een paar aanvullingen die je ook wel bekend in de oren zullen klinken. Er zijn weliswaar ontwikkelingen voor nodig, maar de technologie en de organisatie bestaan al. Het moeilijkste is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.
 
Alle bestemmingen: Vervanging van reizen door internetcommunicatie voor vergaderen en virtueel bezoek aan toeristische sites. De ontwikkeling daarvan (voor zover nodig) zou in het kader van Parijs door lidstaten sterk gepromoot kunnen worden. Elke niet gemaakte reis is klimaatwinst. Wel moet internet dan uitsluitend met groene energie gevoed worden.

Continentaal: Een dicht netwerk van hogesnelheidstreinen of in de toekomst nog betere elektrische oplossingen, waar de hubs alle op aangesloten zijn voor de overstap naar intercontinentaal. Deelname van de luchtvaartmaatschappijen aan de exploitatie van de hst op de luchtvaartroutes die opgeheven zijn.  Voor onrendabele continentale bestemmingen met weinig passagiers die haast hebben (zonder haast kun je ook per conventionele internationale trein reizen; die wordt namelijk een stuk sneller, zegt Prorail) zouden betrekkelijk kleine elektrische vliegtuigen ontwikkeld kunnen worden.

Alle vluchten: Volledige compensatie van CO2 en non-CO2 met effectieve oplossingen die volledig duurzaam zijn en andere transitieprojecten niet in de weg zitten. Hoge ticketprijzen (CO2-toeslagen) om overdadig snelle groei van toeristisch vervoer te weren. Denk aan de goedkope stedenvluchten, airnb en de komende golf van honderden miljoenen toeristen uit Oost Azië. Zie ook het proefschrift waarin Paul Peeters aangeeft hoe toerisme  zonder kwaliteitsverlies echt duurzaam kan worden. Caps op alle hubs met voorrang voor passagiers die om een zakelijke of maatschappelijke reden (dus voor hun werk) moeten reizen. Netwerken op hubs moeten primair op zakelijke/maatschappelijke bestemmingen afgestemd worden. Tussen de hubs moet samenwerking komen op grond van een efficiënte verdeling van IC-routes, om die enorme, minder frequent vliegende vliegtuigen vol te krijgen met zakelijke passagiers uit Europa. In dit concept wordt het transfermodel nog veel belangrijker.

Politiek: Regeringen in lidstaten (alle zijn deelnemers aan Parijs) er van doordringen dat het internationale vervoer intermodaal, primair op zakelijke mobiliteit gericht en vooral zeer snel uitermate duurzaam moet worden. De resterende opwarmeffecten mogen in 2050 niet meer dan 5% van de huidige effecten bedragen. Zou T&E hier aan willen meewerken? Ik hoor van Bill Hemmings dat het project Single European Sky aan het verzanden is. Met het bovenstaande veel minder dichte vervoerpatroon zou de noodzaak daarvoor weleens kunnen vervallen, omdat het Europese luchtruim dan aanzienlijk minder druk wordt.  

Onze petitie Hogesnelheidstreinen wordt op 30 januari aan de Vaste Commissie I&W aangeboden.   Met vriendelijke groet,
Hans Buurma
Voorzitter Werkgroep Toekomst Luchtvaart
www.toekomstluchtvaart.nl
Geef stilte een stem!  Een actie gestart om de groei van Schiphol te stoppen.
Ook de petitie Neem luchtvaart op in de klimaatwet!

Resultaten:
In overleg met inwoners, de luchtvaartsector en overheden is afgesproken dat er maximaal 500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en met 2020. Naar verwachting wordt dit aantal in 2017 al bereikt en daarom wil Schiphol groeien. Groei betekent dat het definitief gedaan is met de rust in onze achtertuin en in onze mooie recreatie- en natuurgebieden.

Daarom roepen we de politiek op:

laat niet alleen economische groei een rol spelen, maar ook het woongenot en de rust in onze omgeving. Houd rekening met ons bij de besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol.

Geef stilte een stem! Onderteken hier de petitie!


Zie ook:
NRC Artikel: Gemeenten Groene Hart: stop groei van Schiphol
Zeven gemeenten in het Groene Hart vrezen uitbreiding van Schiphol. Ze zijn een campagne gestart: genoeg is genoeg.
 Mark Duursm
 

De uitzending van Zembla over Vliegveld Nederland: De overlast van luchthaven Schiphol verspreidt zich als een olievlek over Nederland.

Kiescollege Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol
Schiphol 2008-02018 Hoe de kip met gouden eieren is verworden tot plofkip

Ook berekeningen groei schiphol worden opnieuw bekeken
Dijksma wil niet alleen de milieueffectrapportage (MER) van de luchthaven Lelystad, maar ook die van Schiphol laten onderzoeken. Het rapport zou afgelopen maandag worden gepresenteerd aan de Omgevingsraad, maar dat is uitgesteld omdat het ministerie vragen heeft over de berekeningen.

Ook voor de petitie

Neem luchtvaart op in de klimaatwet. Onderteken hier de petitie!


-Teken deze petitie om ongebreidelde luchtvaartgroei te helpen afremmen.
-Met luchtvaart in de klimaatwet komen er nog meer beperkingen op uitbreiding van Schiphol,  naast de wettelijke criteria tegen geluidhinder, onveiligheid en fijn stofuitstoot.
-Bovendien zijn internationale en nationale klimaattoeslagen op vliegtickets een extra rem op vraaggroei, zeker bij de zeer goedkope vliegreizen.

De luchtvaart is de nagel aan de doodskist van het klimaat

De meest draconische maatregelen blijken al onvoldoende


ARTIKEL
De luchtvaart is hard op weg het CO2-budget van de hele wereld erdoorheen te jagen. Zelfopgelegde maatregelen lijken niet genoeg om de huidige klimaatdoelen te halen.

Volkskrant Door: Gerard Reijn 
Download volledige thesis: Tourism’s impact on climate change and its mitigation challenges
Meer.....
Brief van onze clustervertegenwoordiger aan de wethouder Kock van Amsterdam

Geachte heer Kock,

Als clustervertegenwoordiger Buitenveldertbaan/Oostbaan in de Omgevingsraad Schiphol wil u als nieuwe portefeuillehouder graag informeren over de bewonerspositie.  Kort samengevat: door het niet nakomen van het AldersAkkoord worden de belangen van Amsterdam ernstig geschaad. 

 • Schiphol zet in op een volumebeleid en budgettoerisme waardoor het voor Amsterdam belangrijke mainportverkeer dreigt weggedrukt te worden.

 • Er wordt veel vaker over de stad gevlogen dan door Amsterdam in een persbericht aangegeven bij het sluiten van het AldersAkkoord.  De realiteit is een overschrijding met meer dan 40%.  Dit met schade aan de economie en leefomgeving van Amsterdam


Wij verzoeken u dan ook om alles in het werk te stellen om de afspraken met Schiphol alsnog te realiseren.  Een verdere onderbouwing treft u aan in de bijgaande 2 korte documenten.

met vriendelijke groet,
Marcel Dopp


Documenten

Bewonerspositie

Het luchtvaartbeleid in Nederland is vastgelopen. Schiphol zit voortijdig vol, de toegezegde hinderbeperking is onvoldoende gerealiseerd, alternatieve capaciteit in Lelystad komt slechts heel langzaam beschikbaar en de OVV geeft aan dat gezien de veiligheid de grenzen op Schiphol in zicht komen. Heldere keuzes voor Schiphol zijn nu noodzakelijk. Uitgaande van het AldersAkkoord en het regeringsbeleid "mainport in balans met de omgeving" komen bewoners tot de volgende 3 acties om de impasse te doorbreken.

Realiseren van de hinderbeperking behorend bij de 500.000 vluchten. Staatssecretaris Dijksma gaf recent aan dat dankzij de AldersTafel de 500.000 bereikt is op Schiphol (10 jaar geleden was dit aantal nog ondenkbaar), maar zij vergat daarbij aan te geven dat veel van de afspraken uit het 1 en ondeelbare AldersAkkoord die van belang zijn voor bewoners nog niet gerealiseerd zijn. Het gaat daarbij om zaken als daadwerkelijk strikt preferentieel vliegen (Rinnooy Kan norm https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/standpunt/toepassing-rinnooy-normnoodzakelijk/ ), parallel baangebruik bij verminderd zicht en vermindering van nachtvluchten als compensatie voor het onvoldoende uitvoeren van glijvluchten bij de primaire banen. Voor het niet nakomen van de hinderbeperking bij de Buitenveldertbaan zie bijgaande factsheet. https://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/inzet-buitenveldertbaanverdubbelt-aldersakkoord-niet-waargemaakt . Bij andere banen zijn er eveneens problemen met het onvoldoende realiseren van hinderbeperking.

Groei van het mainportgebonden verkeer door vervanging van leisure en low cost op Schiphol. Zoals aangeven door de heer Alders bij de RondeTafel Selectiviteit hebben bewoners en lokale bestuurders ingestemd met de groei tot 500.000 vanwege de mainport, niet vanwege het stimuleren van budgettoerisme van en naar Nederland. Door het falend selectiviteitsbeleid is er nu echter rond de 30% niet mainportgebonden verkeer op Schiphol https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/wpcontent/uploads/2017/09/Mainport-Verkeer-Analyse.pdf . Door congestie in ondermeer de lucht zal verdere groei de kwaliteit van het verbindingennetwerk gaan verzwakken. Door toepassing van selectiviteit kan echter tot zeker 2030 de groei van het mainportverkeer geaccommodeerd worden binnen de bestaande capaciteit van 500.000 vluchten. De ervaring bij Heathrow (al 10 jaar een capaciteit van ongeveer 480.000 vluchten) leert namelijk dat bij slotschaarste er automatisch een prikkel is om de slots in te zetten voor het mainportgebonden verkeer. Het vervangen van leisure en low cost door mainportgebonden verkeer kan daarbij versneld worden door maatregelen als: secondary slot trading, local rules voor slotuitgifte, verkeersverdelingsmaatregel en ticket tax (ontmoedigen van de meest prijsgevoelige segmenten als low cost).

Ontwikkelen van een alternatief voor de lange termijn. De capaciteit op Schiphol is beperkt vanwege de veiligheid zoals aangegeven door de OVV. Ook kent de voorgestelde uitwerking van de 50/50 regel voor eventuele groei na 2020 dramatische gevolgen voor de omgeving. De 50/50 regel suggereert namelijk dat bewoners erop vooruitgaan (50% van de geluidswinst door stillere toestellen gaat naar bewoners). Meer toestellen die in totaliteit minder geluid produceren betekent echter meer hinderbeleving (het aantal vliegbewegingen weegt namelijk veel zwaarder voor de hinderbeleving dat het gemiddelde geluid per toestel). https://www.parool.nl/opinie/-schiphol-kan-niet-verder-groeien-inbalans-met-de-omgeving~a4519336/ Bovendien komen de extra vluchten voornamelijk terecht boven de meest dichtbevolkte gebieden dicht bij Schiphol omdat de primaire banen met minder omwonenden dicht bij de banen vrijwel volzitten. Doorgroeien op de huidige lokatie is dan ook een doodlopende weg, het ontwikkelen van een alternatief is noodzakelijk.Aanscherping beleid

Noodzakelijke aanscherping van het voorgestelde nieuwe normen en handhavingstelsel Schiphol (NNHS) ter bescherming van Amsterdam

Bewoners in Amsterdam worden regelmatig geconfronteerd met onnodige inzet van de Buitenveldertbaan en Oostbaan. Bij het melden van specifieke cases van onverklaard baangebruik is de reactie van de luchtverkeersleiding (LVNL) enkel dat ze voldoen aan de regels in totaliteit. In het NNHS zijn lokale geluidsmaxima (handhavingspunten) vervangen door 'vliegregels'. Deze regels van het voorgestelde NNHS zijn echter uitzonderlijk ruim. Zo mag de Buitenvelderbaan ingezet worden bij windstil weer en een minimale staartwind op de meer preferente banen. Er is namelijk een verlaagd criterium van 0 knopen gehanteerd voor staartwind, terwijl de commissie Rinnooy Kan een norm van 7 knopen voor Schiphol heeft geadviseerd. Bovendien zijn ook nog eens 25.000 niet verklaarde vluchten toegestaan.

Naast het niet toepassen van de Rinnooy Kan norm zijn er vele andere voorbeelden van vrijheden binnen het stelsel zoals de regels buiten daglicht. Het Britse bureau Helios zegt hierover in een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van de Buitenveldertbaan: “Vrijheid in het systeem is begrijpelijk omdat dit noodzakelijk is voor de LVNL om te allen tijde een veilige en efficiënte operatie te kunnen behouden. Aan de andere kant moet er niet zoveel vrijheid in het systeem zitten dat het niet de gewenste bescherming tegen geluidsoverlast biedt. Hierin moet een balans worden gecreëerd."

Binnen de regels wordt de Buitenveldertbaan thans 40% meer ingezet dan verondersteld in het AldersAkkoord, nadat eerder ook al een forse verhoging had plaatsgevonden. En de ruime regels maken zelfs een nog hogere inzet mogelijk. Ook de Oostbaan wordt veel vaker ingezet dan voorzien bij het AldersAkkoord.

Wat is noodzakelijk

De meteobanen (Buitenveldertbaan en Oostbaan) mogen volgens de principes van het AldersAkkoord alleen ingezet worden indien de primaire en secundaire banen niet bruikbaar zijn. Dit vanwege grote bevolkingsgroepen dicht bij de kop van de baan. Toepassing van dit principe vereist een aanzienlijke aanscherping van de regels zoals:
• Normstelling verklaarbaarheid per individuele baan aangezien thans een lage verklaarbaarheid van de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden 'weggemiddeld' binnen de normstelling van 95% voor alle banen in totaal;
• Toepasssen Rinnooy Kan norm binnen het NNHS , zoals berekend bij het AldersAkkoord; • Parallel baangebruik bij verminderd zicht zoals verondersteld in het AldersAkkoord en herbevestigd als openstaande actie in het advies van 2013;
• Beter vastleggen regels buiten daglicht, aanscherpen bij onderhoud, en alleen berekenen van verklaarbaarheid over tijdvakken met bewegingen.

De sector claimt de ruime regels echter nodig te hebben om ook bij uitzonderingen ten allen tijde een veilige en efficiente operatie te kunnen behouden. Ieder van de afzonderlijke regels in het NNHS kent daartoe veel vrijheid. Het gevolg is geen bescherming voor bewoners tegen het onnodig vaak gebruik van de vele vrijheden in het stelsel. Het onnodig gebruik blijkt ondermeer bij onderhoud wanneer wel andere banen met minder hinder vaker ingezet worden. Met een resultaatnorm op het gebruik van de meteogbanen kan dus veilig de omgeving beschermd worden. De aanscherping van de NNHS-regels en/of het introduceren van een resultaatnorm voor de meteobanen is uiterlijk noodzakelijk voordat het aankomende LVB wordt vastgesteldRem op vliegen

Als we niet snel veel minder gaan vliegen, zijn de klimaatdoelen van Parijs onhaalbaar.
Tot deze conclusie komt ingenieur Paul Peeters in zijn promotieonderzoek over de milieugevolgen van onze reislust wereldwijd.
Volgens de nieuwe regering mag Schiphol juist groeien. Hoe valt dat te rijmen met de groene ambities van het kabinet?
Een debat met Paul Peeters, lector en promovendus aan de TU Delft, Adam Elzakalai, wethouder voor de VVD in gemeente Haarlemmermeer en Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken (UvA).

Kijk op: Buitenhof afleveringen dd. 19-11-2017

Lees ook TU-Delft promotie: toerisme en luchtvaart maken parijse doelen onhaalbaar

'Veiligheid Schiphol ondergeschikt aan geluidsbeperking en groei'

De veiligheid op Schiphol is ondergeschikt aan de beperking van geluidoverlast en de beoogde groei van de luchthaven. Die zorg uit de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) in een brandbrief aan de Tweede Kamer. "Er moet een tandje bij."

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde in april ook al dat Schiphol stappen moet zetten. De luchthaven is veilig volgens de OVV, maar kan door groei tegen de grenzen van verantwoorde risico's aan gaan lopen.

Lees verder op NOS nieuws: veiligheid-schiphol-ondergeschikt-aan-geluidsbeperking-en-groei


Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, ontkomt de luchtvaart niet aan een sterke afname van groei en zelfs krimp in rijke landen.

Peeters zet vraagtekens bij de keuze van dit kabinet om Schiphol en de luchtvaart als economische motor te bestempelen en verder te laten groeien. "Het is merkwaardig dat klimaateffecten van luchtvaart niet in de groeidiscussie worden meegenomen. Het besluit om Schiphol, Lelystad en de andere vliegvelden te laten groeien, heeft decennialang gevolgen voor het milieu." 

Krimp
"Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, ontkomt de luchtvaart niet aan een sterke afname van groei en zelfs krimp in rijke landen. Dat is geen goed aanknopingspunt om de Nederlandse economie aan op te hangen."

Lees verder in Parool: lector-paul-peeters-groei-schiphol-botst-met-klimaatdoelen~a4539226/


GeSchiphold


Dit is hoe Schiphol de hinder omlaag rekent


Op vier manieren krijgt het vliegveld het voor elkaar


VOLKSKRANT ARTIKEL 20-10-2017
Oud-minister van milieu Winsemius gebruikte het begrip deze week: 'GeSchiphold worden'. Burgers kunnen klagen wat ze willen, uit amper te volgen becijferingen van Schiphol zelf blijkt steeds dat de hinder juist spectaculair afneemt.Door: Marcel van Lieshout 
'GeSchiphold worden' is weer actueel nu in één week tijd vraagtekens zijn geplaatst bij zowel de te verwachten overlast van dochterluchthaven Lelystad Airport als van de nationale luchthaven zelf, voor de periode 2020-2030. Het zijn nu eens niet alleen omwonenden van de luchthavens die kritisch zijn, maar ook de rijksoverheid zelf.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu erkende in een brief aan de Tweede Kamer dat er 'onvolkomenheden' schuilen in de berekeningen over toekomstige geluidsoverlast van Lelystad Airport, te openen in april 2019. De milieueffectrapportage (MER), een wettelijke verplichting om Lelystad voor de burgerluchtvaart open te kunnen stellen, moet worden aangepast.Ook over de MER voor Schiphol, opgesteld door de luchthaven, zijn twijfels gerezen. Dijksma schreef deze week aan de Omgevingsraad Schiphol   een polderorgaan waarin de luchtvaartsector, omwonenden en overheden zitting hebben  dat ze meer tijd wil om die MER door te laten rekenen. De vraag is of de berekeningsmethoden van Schiphol wel kloppen.

Toch liet Schiphol vorige maand al doorschemeren dat de MER aantoonde dat de overlast tot 2030 alleen maar gaat afnemen en er dus ruimte is voor nóg meer luchtverkeer. De luchthaven gaat niet voor niets een nieuwe terminal bouwen. Het past in de strategie van het vliegveld, waarin alles erop is gericht om alle bezwaren tegen uitbreiding weg te nemen. Dat is waarnaar oud-minister Winsemius van milieu (VVD) verwees met zijn herintroductie van 'geSchiphold worden'. Hoe probeert het vliegveld dat toch telkens voor elkaar te krijgen?

1. Meet geluidsoverlast niet, maar bereken die


2. Reken met methode die in je voordeel werkt


3. Kom met wilde claims: stiller en schoner


4. Voorkom klachten van omwonenden


Lees verder uitgebreid in de Volkskrant

 

Aan de Adviseur Luchthavenzaken van Amsterdam betreffende luchtvaart-overlast en Open verzoek aan het Kabinet Rutte III en de verantwoordelijke Minister van Infrastructuur en Milieu.  Amsterdam, 24 oktober 2017 door Pauline van de Ven

Beste Leden van PVA, 
We krijgen vele mails van onze leden die we niet allemaal kunnen plaatsen op onze website. Deze mail van Pauline van de Ven echter geeft zo’n duidelijk beeld van wat er letterlijk en figuurlijk boven ons hoofd hangt dat we besloten hebben deze mail wel te plaatsen. Vooral ook omdat de brief duidelijk gericht is aan de gemeente Amsterdam, namelijk aan wethouder Ollongren (nu Udo Kock) die Schipholzaken in haar portefeuille heeft. 

Het bestuur van PVA zou alle leden willen oproepen om ook een mail te sturen aan de wethouder (u.kock@amsterdam.nl), met kopieën aan de verschillende politieke partijen in Amsterdam, om haar te informeren over wat de bewoners van Amsterdam denken over de luchtvaart boven Amsterdam. In maart volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan is het belangrijk te weten hoe de verschillende partijen denken over Schiphol om een stem aan de juiste partij te kunnen uitbrengen. 
Kees WeijerVoorzitter PVA

Geachte heer Knop,
Inderdaad wordt de Oostbaan op dit moment minder intensief gebruikt.
Wij ervaren hiervan maar weinig verlichting van de luchtvaart-overlast. Het is met name dit, (zie plaatje 1 en 2), wat onverminderd een niet te harden herrie geeft. Gedurende uren aan een stuk, dag in dag uit. Elke 60 à 90 seconden een toestel. Het gaat om de bocht rond het stadshart, die wordt afgesneden door opstijgend verkeer van de Zwanenburgbaan. 
Het geluid is anders dan het gierende gedreun van aanvliegen boven de grachtengorel en centrum-West en -Zuid naar de Oostbaan. Dit is het permanente luide gerommel van donder dichtbij. Ander lawaai, maar niet minder. Ook dit ontneemt mij en honderdduizenden anderen werktijd. Het geeft veel stress, omdat het binnen in de woning te horen is en er geen bescherming mogelijk is (anders dan met de laptop naast het fornuis te gaan zitten met de afzuigkap op stand drie). De oorbeschermer '3M peltor optime III' voor het zwaarste bouwlawaai, die ik speciaal voor dit doel heb aangeschaft, helpt nauwelijks of niet tegen dit geluid.   

Ik vind het eerlijk gezegd een Russische toestand en een zaak van onbehoorlijk bestuur, dat de burgers van Amsterdam in het geheel niet gehoord worden over de ernstigste bron van geluidhinder binnen de stadsgrenzen. Het bestuur verwijst elke klacht door naar de veroorzaker van de overlast. Dat wil zeggen: naar een commercieel bedrijf, Schiphol NV, dat buiten Amsterdam ligt, en waarin de stad Amsterdam grootaandeelhouder is. Schilhol mag ze zelf registreren en bewerken. 
Van de overlast die de inwoners van de oude stad ondervinden, is weinig in de statistieken terug te vinden. Het woord 'piekbelasting' komt niet voor. Evenmin zijn de klachten te herleiden naar baangebruik. De statistieken worden vertekend door boekhoudkundig 'clusteren'. Niemand, ook de Tweede Kamer niet, kan aan deze statistieken enig inzicht ontlenen over de mate waarin onze leefomgeving wordt aangetast. 
Ik maak ook bezwaar tegen het tegenhouden van een eigen meetpunt voor Amsterdam Centrum, dat de overlast objectief registreert en binnen grenzen houdt die door de EU worden vastgesteld. Vrijwel alle grote en kleine omliggende gemeenten hebben zo'n meetpunt. Zolang Amsterdam Centrum er geen heeft, kan de lucht boven de stad worden gebruikt om sluipend een groei te realiseren die elders niet mogelijk is. Op kosten van honderdduizenden inwoners in oude, slecht geïsoleerde huizen, die ziek van de herrie worden. Uiteraard kost dat ook geld, maar dit bijft geheel buiten beeld.
Tegelijk vindt de Inspectie Leefomgeving en Transport het nodig voor het leefklimaat om met goedvinden van het bestuur van Amsterdam de herrie nog wat hoger op te stapelen met plezier- en zg. 'sport'-vluchten boven de binnenstad. Deze vorm van vertier van de enkeling, op kosten van de gezondheid en het leefklimaat van velen, is volslagen gedateerd. Ook voor het maken van reclame zijn er eigentijdse, minder belastende, minder opdringerige, minder vervuilende, middelen voorhanden.   
Ten overvloede: tegenover de baten van vliegen boven de dichtbevolkte binnenstad staat een enorme last: aan stress, aan gederfde werktijd, aan ziekte en verlies van levensjaren (door vervuiling) aan risico's voor mensenlevens en cultureel erfgoed (door terreurdreiging) voor honderdduizenden op de grond. Hoe lang blijft ons bestuur nog goed vinden dat al die indirecte kosten - blind, ongeïnventariseerd - worden afgewenteld op individuele burgers? De overheid heeft een zorgplicht, niet voor een goedkoop vliegticket, maar voor onze gezondheid. 

Vriendelijke groet,

drs. Pauline van de Ven (milieu-econoom)


Schermafbeelding 2017-10-08 om 14.51.31

Caspar. Screenshot NO-bocht afsnijden (dagelijkse hinder) Amsterdam-C.
Schermafbeelding 2017-10-03 om 10.18.35
Caspar. Screenshot Z-bocht afsnijden (dagelijkse hinder) Amsterdam.

meetposten_rond Amsterdam
BAS. Meetposten rond Amsterdam-C.

Rondjes_vliegen
Caspar. Screenshot rondjes vliegen.

Rondjes2
Caspar. Screenshot rondjes vliegen.

Oostbaan cluster BAS Schermafbeelding 2016-04-22 om 19.46.40
​BAS. De 'Oostbaan'​-cluster.

'Cluster indeling schiphol'
BAS. screenshot. Klacht over de Oostbaan uit postcode 1015CP wordt geclusterd bij de Buitenveldertbaan.​

===============================================================

Open verzoek aan het Kabinet Rutte III en de verantwoordelijke Minister van Infrastructuur en Milieu.  Amsterdam, 24 oktober 2017  


Van: Pauline van de Ven [mailto:paulinevandeven@auteursdomein.nl] 
Verzonden: dinsdag 24 oktober 2017 00:55
Aan: undisclosed-recipients:
Onderwerp: Verzoek om meetpunten vlieglawaai Amsterdam  

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 • Postbus 20901

 • 2500 EX Den Haag

 •  Samenvatting:
Als enige grote woonkern rond Schiphol heeft de Amsterdamse binnenstad geen meet- en handhavingspunten voor vlieglawaai. Dit stelt Schiphol al jaren in staat om in het luchtruim boven de Amsterdamse binnenstad een schijnbaar 'overlastvrije' groei te realiseren. Komend jaar worden nieuwe EU-normen voor vlieglawaai van kracht.   

Verzoek:
Om de opstelling van meet- en handhavingspunten voor vliegoverlast in de Amsterdamse binnenstad, zodat de groeiende aantasting van het leefklimaat door Schiphol NV zichtbaar wordt gemaakt en de inwoners van Amsterdam niet worden buitengesloten van de nieuwe normen die de EU per 2018 invoert om burgers te beschermen tegen omgevingslawaai.   

Toelichting: 
Schiphol is in korte tijd uitgegroeid tot de grootste luchthaven van Europa en het tweede luchtvaart-knooppunt ter wereld. Deze groei is voor een belangrijk deel op kosten gegaan van de inwoners van Amsterdam. De beruchte Oostbaan, voorbehouden aan landingen bij stormachtige wind, is in gebruik geraakt als normale landingsbaan (kaartje 1). Daarnaast is er dagelijks, gedurende uren aaneengesloten, ernstige hinder van opstijgend verkeer van de Zwanenburgbaan dat dwars over de binnenstad in Noord-oostelijke en Zuidelijke richting wordt geleid (kaartjes 2, 3).  

Amsterdam-centrum kent inmiddels een vrijwel dagelijkse piekbelasting van één toestel per 60-90 seconden gedurende enkele uren aaneengesloten. In de dichtbevolkte binnenstad met oude, slecht geïsoleerde woningen heeft dit tot een explosieve stijging van het aantal ernstig gehinderden geleid. De omvang van de overlast is maar beperkt zichtbaar. Behalve door de afwezigheid van meetpunten komt dit ook door boekhoudkundige bewerking van de klachtenstatistiek. 

Het Rijk heeft voor de vaststelling van het lawaai in de omgeving van Schiphol 35 handhavingspunten aangewezen (kaartje 7). Daarnaast zijn er 31 posten waar het vlieglawaai wordt gemeten (kaartje 4). Bij de handhavingspunten wordt het lawaai gebonden aan door de EU opgelegde normen. Deze zijn opgenomen in het Nederlandse Luchthavenverkeersbesluit (2). Vrijwel alle grote en kleine gehinderde gemeenten rondom Amsterdam hebben meet- en handhavingspunten voor vlieglawaai. Naast de (als te weinig beoordeelde) door het rijk vastgestelde meetpunten stelde een groot aantal gemeenten eigen meetpunten in, waarmee een beroep kan worden gedaan op de wettelijke bescherming die aangrijpt op z.g. geluidscontouren.    

Voor de binnenstad van Amsterdam, hoewel dichter bij de luchthaven gelegen dan veel gehinderde gemeenten (Zaandam, Wormerveer, Krommenie), vonden Rijk en stadsbestuur opmerkelijk genoeg geen meet- of handhavingspunten nodig. Het luchtruim boven de binnenstad werd vrijgelaten. Op papier is er een eenvoudige procedure om meetpunten aan te vragen, maar de ‘adviseur luchtvaartzaken’ van de gemeente wijst de aanvragen op voorhand af. Dit gebeurt met de motivatie dat meten en handhaven ‘technisch niet mogelijk’ en ‘in de praktijk niet zinvol’ is. Technisch onmogelijk, omdat vlieglawaai akoestisch niet van ander lawaai te onderscheiden zou zijn. Praktisch niet zinvol, omdat er alleen bij hoog-uitzonderlijk noodweer boven de binnenstad zou worden gevlogen (bijlage 6.)  

Beide motivaties zijn onjuist. Het accuraat onderscheiden van vlieglawaai is de essentie en het bestaansrecht van dit soort meetsystemen, die sinds dertig jaar in gebruik zijn over de hele wereld (4). Het argument dat er alleen bij noodweer over de binnenstad wordt gevlogen, wordt ontkracht door series real-time screenshots naar het voorbeeld van kaartjes 8a en 8b, die intensief landen op de Oostbaan matchen met de heersende weersomstandigheden volgens de Buienradar. (In dit geval: windkracht 2, geen weerslag, uitstekend zicht). 

Het onbeschermde luchtruim boven de binnenstad wordt door Schiphol gebruikt om een groei te realiseren die elders niet meer mogelijk is. Doordat de overlast niet wordt gemeten, er geen geluidscontour wordt opgesteld en er niets hoeft te worden gehandhaafd, kan de toename van de overlast alleen blijken uit de statistieken van klagende bewoners. Schiphol NV mag deze klachten zelf bijhouden en bewerken. Er worden verschillende technieken gehanteerd die de toename van de overlast verhullen: 

  1. Door clusteren wordt hoge lawaai-belasting op de ene plaats gemiddeld met lage lawaai-belasting op een andere plaats. Het resultaat is niet alleen dat de omvang van de overlast kleiner lijkt, ook zijn klachten niet langer te herleiden naar het baangebruik. Klagers worden ingedeeld op basis van hun postcode. Klachten over de Oostbaan belanden zo bij de ‘cluster Buitenveldertbaan’. Hierdoor wordt aan het zicht onttrokken dat de Oostbaan, die wegens de grote overlast voor de stad (de landingsroute loopt over het Centraal Station, Westelijke grachtengordel, stadsdeel oud-West, het Paleis op de Dam, Vondelpark en Amsterdam-Zuid) is bestemd voor landingen bij extreem noodweer, steeds meer is ingezet als dagelijkse landingsbaan.

  2. Het zicht op de actuele ontwikkeling wordt versluierd doordat rapportages achterlopen en vitale cijfers als meerjarig voortschrijdend gemiddelde worden gepresenteerd, wat wil zeggen dat minder gewenste vormen van groei worden uitgevlakt door te middelen met oudere verslagrondes. Driejarig voortschrijdende gemiddelden zijn gewoon.

  3. Hoewel piekbelasting een standaard-aspect in de taxatie van de ernst van geluidshinder is, komt het woord in de rapportages niet voor.

  4. Het intensieve gebruik van met name de Oostbaan wordt in de rapportages toegeschreven aan weersomstandigheden die zich in de praktijk niet voordoen.

  5. Bij de presentatie van geluidscontouren wordt de indruk gewekt dat Amsterdam-centrum een gebied is waar Europese en nationale normen voor bescherming tegen lawaai overbodig zijn. Dat dit alleen komt doordat er niets wordt gemeten wordt niet vermeld.  

De gerealiseerde groei dient rechtstreeks het economische belang van de aandeelhouders. De Nederlandse Staat is voor 69,77% aandeelhouder van Schiphol Group en de gemeente Amsterdam voor 20,03%. Juist waar burgers onderling, en burgers tegenover de overheid, het eens moeten zien te worden over botsende belangen, moet informatie objectief en betrouwbaar zijn. Het mag er niet op lijken dat dat de overheid een eigen belang nastreeft en burgers buiten spel zet 

De schade van verkeerd beleid dat op onvolledige of misvormde informatie berust kan onbetaalbaar groot zijn. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat langdurige blootstelling aan een hoog niveau van geluidshinder kan leiden tot ernstige gevolgen voor aspecten van gezondheid die door het hormoonsysteem en door de hersenen worden aangestuurd. Ze kunnen leiden tot hart- en vaatziekten, slaapverstoring, luchtwegaandoeningen en chronische irritatie (een gevoel van ongemak dat invloed heeft op het algemeen welzijn). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leidt geluidshinder tot een ziektelast die, wat milieu-gerelateerde oorzaken in Europa betreft, alleen door luchtvervuiling wordt overtroffen (5). In feite wordt het hele kostenaspect van de luchthaven door achtereenvolgende bestuurders op landelijk en lokaal niveau genegeerd en blindelings afgewenteld op individuele burgers. 

In het belang van de volksgezondheid voert de EU in 2018 nieuwe regels in die het aantal personen dat schade ondervindt van omgevingslawaai omlaag moet brengen (1). Voor het luchtverkeer grijpen deze aan op de bestaande handhavingspunten. Met een beroep op de bestuurlijke zorgplicht wil ik er bij u op aandringen, de inwoners van Amsterdam eigen meet- en handhavingspunten te geven. Alleen zo zal ook voor ons in de toekomst het luchtverkeer worden gebonden aan gemeenschappelijke normen voor het meten en handhaven van lawaai.  


Bronnen, noten:
1) Europese milieu-regels voor lawaai-overlast ingaande 2018:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0151&qid=1508509012481&from=NL 

2) Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (geldig 15-07-2016 tot heden):http://wetten.overheid.nl/BWBR0014330/2016-07-15 

3) Milieudefensie, meet- en handhavingspunten:https://milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/informatieblad-vliegtuiglawaai-houdt-schiphol-aan-de-wet 

4) Nomos, over het onderscheiden van vlieglawaai: http://noiselab.casper.aero/ams/#menu=g_over_geluid/page=g_meten_van_geluid/target=subcontent 

5) Verslag van de commissie aan het Europees parlement en de raad over de uitvoering van de richtlijn omgevingslawaai d.d. 30-03-2017 

6) Bijlage: Brief W. Knop d.d.14-12-15 afwijzing meetpunten Amsterdam 

7) De 31 Nomos meetpunten in bedrijf: http://noiselab.casper.aero/ams/#page=actual  

KAARTJES ​

meetpunten1
1. Dwars over Amsterdam-centrum landen op de Oostbaan (Caspar, screenshot)

meetpunten2
2. Bocht naar het Noord-oosten afsnijden boven de binnenstad na opstijgen van de Zwanenburgbaan (Caspar, screenshot)

meetpunten3
3. Bocht naar het Zuiden afsnijden boven de binnenstad na opstijgen van de Zwanenburgbaan (Caspar, screenshot) 
  
meetpunten4
4. De 31 meetpunten rondom Amsterdam (Caspar)

meetpunten5
​5. Tussen de meetpunten door dwars over het stadshart landen op de Oostbaan (Caspar, screenshot)     
meetpunten6

​6. Wel lawaai maar geen geluidscontour (RIVM). 

meetpunten7
7. Kaartje 35 handhavingspunten (Luchthavenverkeersbesluit)   

meetpunten8a
​8a. Oostbaan landingen, match met gelijktijdig weerkaartje, real-time screenshots op 23-10-2017 (Caspar) 
meetpunten8b

​​8b. Oostbaan landingen, match met gelijktijdig weerkaartje, real-time screenshots op 23-10-2017 (Buitenradar)   

CONTACT

www.paulinevandeven.nl
Pauline van de Ven, Amsterdam
M: paulinevandeven@auteursdomein.nlT: +31206252688Wie is de oogappel van Schiphol?


Het succes van Schiphol zit KLM nu dwars

ARTIKELDe nationale luchthaven zit bijna aan het plafond van 500 duizend vliegbewegingen. 'Huismaatschappij' KLM is boos. Zij wil nog groeien, maar Schiphol zou prijsvechters voortrekken. Wat zit de KLM precies dwars?

Volkskrant Door: Dion Mebius 28 juli 2017, 02:00


De vier verwijten van de KLM aan Schiphol op een rij.

VERWIJT 1: Schiphol is verslaafd aan groei


Tussen 2008 en 2017 nam het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) op Schiphol met zo'n vijftigduizend toe, een groei die volgens de KLM voor meer dan de helft van budgetmaatschappijen komt......


VERWIJT 2: Schiphol schendt de afspraken


Voortdurend wijst de KLM op de afspraken die in 2008 aan de 'Alderstafel' zijn gemaakt. In dat overleg, geleid door PvdA-politicus Hans Alders, beloofde Schiphol 'selectiviteitsbeleid' uit te voeren. Kort gezegd hield dat in dat de luchthaven haar best zou doen om vluchten naar en van belangrijke netwerkbestemmingen voorrang te verlenen. Budgetmaatschappijen en vakantievliegers zouden verleid worden naar de kleinere vliegvelden in Eindhoven en Lelystad te vertrekken......


VERWIJT 3: Lelystad en Eindhoven vervullen de beloofde satellietfunctie niet


Als Schiphol geen invloed heeft op de verdeling van vluchten, waarom beloofde de luchthaven dan in 2008 en 2013 aan de Alderstafel om voorrang te verlenen aan netwerkmaatschappijen als de KLM? De Wit: 'Het verplaatsen van vluchten naar de regionale luchthavens was een essentieel onderdeel van het selectiebeleid. Met prijsprikkels wilde Schiphol de prijsvechters verleiden naar Eindhoven en Lelystad te vertrekken.'........


VERWIJT 4: Schiphol ontving de prijsvechters met al te open armen


Ook Schiphols critici weten dat Nijhuis niet zonder meer 'prijsvechters' kan weigeren. Dat betekent niet dat hij ze met open armen moet verwelkomen. Toch heeft de Schipholbaas dat in hun ogen gedaan. Bijvoorbeeld door marketinggeld uit te delen aan elke maatschappij die na 2007 een nieuwe route opende. Zo konden zij reclame maken voor hun vluchten van en naar Schiphol............
Meer.....
Vliegen is veel te goedkoop en dat is onhoudbaar

De drukte op Schiphol is het resultaat van decennia bewust overheidsbeleid. De luchtvaartsector draait op subsidies en belastingvoordelen. Hou daarmee op, schrijft Bart de Koning. Zelfs de klant zal profiteren van duurdere maar eerlijke ticketprijzen.Door: Bart de Koning Volkskrant 15 juli 2017, 11:30
Meer.....
Europarlement is klaar met voorkeursbehandeling voor luchtvaartsector in klimaatbeleid

Een meerderheid van de Europarlementariërs is het zat dat de luchtvaartsector al jaren een voorkeursbehandeling krijgt als het gaat om het aanpakken van klimaatverandering. De milieucommissie van het Europees Parlement is dan ook van plan om voorstellen van de Europese Commissie flink aan te scherpen. Europarlementariër Bas Eickhout onderhandelt mee namens de Europese Groenen.Een meerderheid van de Europarlementariërs is het zat dat de luchtvaartsector al jaren een voorkeursbehandeling krijgt als het gaat om het aanpakken van klimaatverandering. De milieucommissie van het Europees Parlement is dan ook van plan om voorstellen van de Europese Commissie flink aan te scherpen. Europarlementariër Bas Eickhout onderhandelt mee namens de Europese Groenen.

Bron: GROENLINKS/NIEUWS, 11 juli 2017
Zie ook:

Europa voert de druk op luchtvaartmaatschappijen op
 in Trouw 12 julie2017

Europees Parlement akkoord met CO2-emissiehandel luchtvaart ... in Luchtvaart nieuws
Meer.....
Schiphol kan wettelijk nog amper groeien

In 2016 zijn de normen voor de geluidbelasting overschreden voor de Schiphol-Oostbaan.

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar rapportage over de naleving van veiligheids- en milieunormen door Schiphol, LVNL en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren voor gebruiksjaar 2016 gepubliceerd. Het gebruiksjaar 2016 beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016.In de handhavingsrapportage concludeert ILT dat Schiphol binnen de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico, het totale volume van de geluidbelasting en de lokale luchtverontreiniging is gebleven. Wel zijn lokaal normen voor de geluidbelasting overschreden voor de Schiphol-Oostbaan waarvoor de luchtvaartsector mogelijk een maatregel krijgt opgelegd. Daarnaast hebben elf luchtvaartmaatschappijen dwangsommen gekregen omdat ze herhaaldelijk zonder (geldig) slot in de nacht een start of landing op Schiphol hebben uitgevoerd. LVNL heeft geen regels overtreden voor het luchtruimgebruik. De Inspectie heeft verder zeven luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd, omdat ze afweken van de voorgeschreven route.De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar rapportage over de naleving van veiligheids- en milieunormen door Schiphol, LVNL en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren voor gebruiksjaar 2016 gepubliceerd. Het gebruiksjaar 2016 beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016.In de handhavingsrapportage concludeert ILT dat Schiphol binnen de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico, het totale volume van de geluidbelasting en de lokale luchtverontreiniging is gebleven. Wel zijn lokaal normen voor de geluidbelasting overschreden voor de Schiphol-Oostbaan waarvoor de luchtvaartsector mogelijk een maatregel krijgt opgelegd. Daarnaast hebben elf luchtvaartmaatschappijen dwangsommen gekregen omdat ze herhaaldelijk zonder (geldig) slot in de nacht een start of landing op Schiphol hebben uitgevoerd. LVNL heeft geen regels overtreden voor het luchtruimgebruik. De Inspectie heeft verder zeven luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd, omdat ze afweken van de voorgeschreven route.
Meer.....
Inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met ingrijpen op Oostbaan

De Inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met ingrijpen omdat de Oostbaan te vaak wordt gebruikt en daarmee voor hinder voor omwonenden zorgt.

Wat het baangebruik betreft zit de inspectie met het probleem dat het systeem voor het gebruik van voorkeursbanen nog niet is omgezet in wetgeving. Dat betekent dat op zes plaatsen ten zuiden van Schiphol de berekende normen voor de geluidsoverlast zijn overschreden, maar dat is dan wel in lijn met het doel om de Kaagbaan zoveel mogelijk te gebruiken in plaats van de Aalsmeerbaan. In het verleden moest de Kaagbaan wel dicht, waarna de Aalsmeerbaan nog vaker werd ingezet en juist meer mensen overlast ondervonden.
Die gedoogsituatie geldt echter niet voor de Oostbaan. Een handhavingspunt bij die baan is fors overschreden. Het gaat dan om toestellen die landen op deze korte baan, waarbij de vliegtuigen pal over de Amsterdamse binnenstad komen. De inspectie is van plan om maatregelen te nemen, maar geeft de sector eerst nog de kans om bezwaar in te dienen. Zonder goede reden kan het dan dit jaar gebeuren dat bij overschrijding, de Oostbaan niet meer mag worden ingezet.
Bekijk bericht op Haarlems Dagblad

Rapport Handhavingsrapportage Schiphol 2016
Ernstige geluidshinder stuntende helikopter boven centrum van Amsterdam 6 mei 2017

Een helikopter van Heli Holland Holding BV. heeft zaterdag 6 mei 2017 gevaarlijke capriolen uitgehaald boven het centrum van de stad en de direkte omgeving daarvan en daarbij ook ernstige geluidshinder heeft veroorzaakt.
Gedurende een uur vond dit plaats terwijl men die dag eindelijk weer eens kon genieten van een mooie voorjaarsdag!
Het maakte voortdurend kleine rondjes en scherpe bochten en vloog daarbij kris kras over de stad.
Het zou niet mogelijk moeten zijn dat een stuntende piloot dergelijke capriolen mag maken boven een drukke stad met alle risico's vandien.
Hier het vluchtpatroon van de heli in flightradar24.com
Capriolen helikopter vlucht boven Amsterdam
Replay flight


Parool Amsterdam pvda wil toeristische helikoptervluchten weren

www.parool.nl Amsterdam Ollongren gaat onderzoek doen naar helikoptertoerisme
Niek van Baalen 
Lid PVA

Schiphol en de KLM - haar uiterste best om de afspraken, zoals die zijn vastgelegd aan de Alderstafel en door alle partijen ondertekend, van tafel te vegen!

Zoals u hebt kunnen lezen in de media doet de luchtvaartsector - Schiphol en de KLM - haar uiterste best om de afspraken, zoals die zijn vastgelegd aan de Alderstafel en door alle partijen ondertekend, van tafel te vegen! Als dit zou lukken betekent dit voor alle bewoners die rondom Schiphol wonen meer geluidsoverlast, meer uitlaatgassen en meer ultrafijnstof en een grotere onveiligheid! Alle bewonersplatforms rondom Schiphol zijn hier mordicus tegen en proberen met man en macht tegengas te geven. Op de website van de Clustervertegenwoordigers, www.bewonersomgevingschiphol.nl, kunt u lezen op welke wijze geprobeerd wordt de megalomane acties van Schiphol tegen te gaan. U kunt o.a. lezen dat de ‘Enorme milieuwinst’ die Schiphol claimt uit de lucht is gegrepen en dat Schiphol ‘Onjuiste aannames groei toekomst’ hanteert. Op de Kieswijzer Schiphol500 kunt u zien hoe de verschillende politieke partijen over verdere uitgroei van Schiphol denken.

Wij blijven u op de hoogte houden!
Met vriendelijke groet,
Kees Weijer, voorzitter PVA
Antwoord B&W Amsterdam n.a.v. toenemende overlast Oostbaan 12-10-2016

Meer.....
Milieueffectrapport Schiphol kan in de prullenmand 03-11-2016

Meer.....
Persbericht PVA toenemende (nacht)vluchten over Amsterdam 13-10-2016

Meer.....
Plan van Aanpak voor hernieuwd overleg over groei van Schiphol 01-12-2016

Meer.....
Onderzoek veiligheid vliegverkeer luchthaven Schiphol

Doordat er steeds meer gevlogen wordt vanaf Schiphol, ontstaan er volgens de Onderzoeksraad veiligheidsrisico's. Volgens de raad zijn er maatregelen nodig om de veiligheid te blijven waarborgen. 6 APRIL 2017, 04:26 - BRON: ANP


Veiligheid vliegverkeer SchipholDownload video   

Dat schrijft het AD op basis van een interne mail van hooggeplaatste Schiphol-medewerkers waarin de conclusies van de Onderzoeksraad worden besproken. De Onderzoeksraad presenteert donderdagochtend het rapport naar de veiligheid van de nationale luchthaven. De raad onderzocht incidenten waarbij er een vliegtuig op de start- en landingsbaan was, terwijl daar al een ander voertuig reed. Door de groei van de luchthaven 'komen de de grenzen in zicht waarbij het vliegverkeer in het huidige operationele concept veilig kan worden afgehandeld'. Schiphol kan niet verder groeien zonder dat er rigoureuze maatregelen worden getroffen, concludeert de raad. 

Zie ook in het Parool: Schiphol moet eerst veiliger om verder te groeien


Meer.....
 • Omwonenden van Schiphol sommeren minister Visser vliegtuiglawaai drastisch te verminderen
 • 'Schiphol en de wet van behoud van ellende
 • Luchtvaart als slopende ziekte
 • Economie groeit niet door uitbreiding Schiphol
 • Omwonenden en milieuorganisaties lanceren eigen klachtensite voor overlast vliegverkeer
 • L. Naar een Burgerraad Luchtvaart'
 • K. De kwaliteit van de Luchtvaartnota
 • Vindt u ook dat uw gezondheid en uw woongenot beschermd moeten worden, doe dan mee en steun Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV).
 • Hinderbeperking een farce: overlast slechts verplaatst naar buitengebied
 • J. Open video voor Tweede Kamerleden
 • Alleen rem op vliegen kan het milieu nog redden
 • Vrijwel geen Nederlander te bekennen op Schiphol
 • I. prof. dr. Fulco van der Veen over "Schiphol quo vadis?"
 • H. prof. dr. Fulco van der Veen over "Schiphol en hinderreductie?"
 • Bewoners tegen uitbreiding van Schiphol op de huidige locatie
 • Luchthaven Schiphol gaat nooit meer zoveel geluidshinder en andere overlast veroorzaken als vr de coronapandemie het geval was, zegt Benschot van Schiphol.
 • Amsterdam steekt 250.000 euro in fabriek voor duurzame kerosine
 • Vliegterreur Buitenveldertbaan rijst de pan uit
 • The hydrogin revolution in the skies
 • Ruim 100 organisaties roepen politiek op tot krimp luchtvaart
 • LuchthavenVerkeersBesluit Schiphol (LVB1)
 • G. prof. dr. Fulco van der Veen over "Rutte de burgers en de luchtvaart:
 • Gaat Lelystad Airport open? Dit zeggen de partijprogramma's
 • Amsterdammers schrikken op van overvliegende straaljagers
 • OPROEP AAN POLITIEKE PARTIJEN EN DE TWEEDE KAMER
 • Schiphol test buienradarapp voor vliegtuigen
 • Hinderbeperking die écht werkt (Bewoners Omgeving Schiphol)
 • Antwoord wethouder over klacht PVA
 • Schiphol mikt op verdubbeling overlast
 • Onze buren ondernemen actie!
 • KOM OOK! Regering doet niks, Extinction gooit Schiphol op slot
 • Kieswijzer luchtvaart februari 2020
 • Op dinsdag 15 december bieden we om 13.30 uur deze presentatie als petitie live aan de Tweede Kamercommissie van I&W aan.
  De dag erna debatteert de commissie over de Luchtvaartnota en ook dat is live te volgen.
 • Inspraak Schiphol wordt flink aan banden gelegd
 • Aan debesturenvan de landelijke politieke partijen en hunTweede Kamerfracties
 • Reactie van de OVV over het misbruik van de Schiphol-Oostbaan
 • Stiekem einde aan status aparte Vondelparkbaan
 • LUCHTVAARTNOTA MISLUKT, TWEEDE KAMER AAN ZET
 • Luchtvaartnota 2020 tot 2050
 • 7 maanden lang dramatische vliegtuigoverlast verwacht boven Amsterdam
 • Kort geding tegen staatsteun KLM
 • De olifant in de kamer mbt de luchtvaartnota
 • Laagvliegende helikopters zorgen voor overlast bij inwoners in centrum
 • Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV)
 • Opinie: Waarom worden bij KLM zakelijkheid en gezond verstand bedolven onder blauwe KLM-emoties?
 • Onze gezondheid en ons woongenot zijn in gevaar. Bewoners rond Schiphol stappen naar de rechter
 • Ernstige zorgen in Amsterdam over meer 'misbruik' Schiphol-Oostbaan
 • Commissie Cohen pleit voor permanente bewonersparticipatie luchtvaart
 • Misbruik Schiphol-Oostbaan
 • Hoe verder met de luchtvaartnota
 • 'Gestolen licht'  Vliegtuigstrepen kosten veel geld
 • Zienswijze K.A.S-Ontwerp Luchtvaartnota
 • Strengere normen treffen niet Schiphol maar de woningbouw
 • Minder nachtvluchten Schiphol: ‘Het is niks, een belofte van lang geleden’
 • Volksinitiatief: Amsterdam heeft een Keuze
 • Avaaz heeft zich aangesloten bij een enorme groep die oproepen tot een ambitieus groen corona-herstelplan voor Europa.
 • Steeds bredere roep om stevige voorwaarden KLM
 • Zonnige lentestart komt deels door sterke afname vliegverkeer
 • Steun MOB in handhaving stikstof vliegvelden
 • Teken deze petitie!
 • Schiphol misleidt omwonenden met vragenlijst
 • Maatregelen Schiphol en luchtverkeersleiding om geluidshinder te beperken
 • Misbruik Shiphol-Oostbaan 2020
 • Vliegtuig moest noodlanding maken en vliegt over Amsterdamse binnenstad naar Schiphol
 • Misbruik van de Schiphol-Oostbaan en Buitenveldertbaan
 • Britse rechter verbiedt uitbreiding van luchthaven Heathrow vanwege klimaatdoelen
 • Bewoners hervatten overleg over ORS na toezeggingen Van Geel
 • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft op zaterdag 18 januari zestien vliegtuigen achter elkaar laten landen op een landingsbaan die op dat moment niet was vrijgegeven
 • Aanval op groeiplan Schiphol 12/02/2020  | telegraaf.nl - 11-02-2020
 • Analyse: Dijsselbloem spelbreker op Schiphol
  14/02/2020 | telegraaf.nl
 • Vollenbroek waarschuwt minister tegen vrijstelling liuchtvaart
 • Schiphol mag niet meer groeien
 • Rapportage vliegtuiggeluid
 • Polderen vereist heldere kaders, en die zijn er niet in het debat over Schiphol
 • Wij komen terug
 • Verzoek tot handhaving van de inrichting Luchthaven Schiphol met betrekking tot de Wet natuurbescherming
 • Schiphol-baas Benschop weigert rapport te ontvangen
 • Presentaties en bespreking "Luchtvaart uit Balans"  UITNODIGING 26 November 2019
 • Uitnodiging: Info & Brainstorm inzake de luchtvaart en het Protestival NOODlanding voor het klimaat, zegt het voort...
 • Pitch: uitbreiding Lelystad Airport
 • Parool: Amsterdam wil duurdere vliegtickets om aantal vluchten Schiphol te verminderen
 • Omwonenden buiten spel gezet door ministerie
 • Hoe is dit mogelijk?
 • Misbruik Schiphol-Oostbaan
 • Brief aan wethouder wegens ernstige overlast van Schiphol
 • Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol (ORS):  Position paper Schiphol op zee
 • Open brief aan burgemeester Halsema 3 oktober 2019
 • Gigantische overlast die de luchtvaart veroorzaakt door LAAG (~300 m) over dichtbevolkte wijken van Amsterdam te vliegen
 • Unesco neemt luchtvaart-rapport in behandeling
 • Platform Vliegoverlast verzoekt Unesco: Schort wereld erfgoed 
 status Amsterdam op
 • Schiphol heeft al jaren geen natuurvergunning. 100.000 vluchten illegaal
 • Onderzoek netwerkkwaliteit bijna afgerond
 • Reactie op Commentaar NRC 10 juli 2019
 • Stille vliegtuigen????
 • Persbericht : Groeiplan voor Schiphol is onbehoorlijk bestuur
 • Geachte heer Benschop
  Op 16 mei 2018 schreven wij u een open brief (zie bijlage) over een structurele oplossing voor alle problemen van de luchtvaartsector: een verhuizing van uw luchthaven naar de Noordzee. Dat is inmiddels ruim een jaar geleden. Ondertussen is er heel veel gebeurd. De maatschappelijke oppositie tegen de overlast, vervuiling en gezondheidsschade door uw sector
 • Contrails achtergelaten door vliegtuigen duren slechts enkele uren maar ze zijn nu zo wijdverspreid dat hun opwarmeffect groter is dan dat van alle koolstofdioxide uitgestoten door vliegtuigen die zich sinds de eerste vlucht van de gebroeders Wright in de atmosfeer heeft opgehoopt. Erger nog, dit niet-CO2-opwarmeffect wordt in 2050 verdrievoudigd.
 • De Amsterdamse gemeenteraad heeft volgens advocaten Frank Peters en Anita van Wees de ruimte om juridisch in te grijpen in de uitbreiding van Schiphol.
 • Omwonenden Schiphol ervaren gezondheidsklachten door ultrafijnstof
 • Gemaalke afspreken
 • Nieuw onderzoek geluidhinder Schiphol
 • Luchtvaart beleid:
  Een nieuwe aanvliegroute
  April 2019 Raad voor leefomgeving en infrastructuur
 • Netwerk Schiphol moet selectiever worden
 • Brief aan onderhandelaars aan de tafel waar de besluiten over de toekomst van Schiphol worden genomen
 • Adviesraad: Laat klimaatregels ook voor luchtvaartsector gelden
 • Principiële discussie toekomst Schiphol onvermijdelijk
 • VLIEG TUIG
 • Luchtvaartnota 2020-2050 U kunt een zienswijze indienen op de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van 20 maart tot en met 16 april 2019.
 • Schiphol breekt bewust regels met gebruik van Oostbaan
 • Platform Vliegoverlast is boos op Minister
 • Zitting Hof voor gezonde lucht
 • Is Schiphol al die miljoenen wel waard?
 • Lawaaiige week door werk aan Kaagbaan
 • Schiphol is niet heilig Het Parool - 23.02.2019
 • Minister Van Nieuwenhuizen is het slaafje van de Schiphollobby
 • Ondersteun Don’t let a plane turn Amsterdam into Amsterdamned petitie
 • Ontwikkel Schiphol in balans met de omgeving
  Woensdag 30 januari 2019
 • Eindrapport aan de minister door Hans Alders
 • PVA ondersteunt de Klimaatmars van zondagmiddag 10 maart
 • Alders adviseert 'gematigde groei' Schiphol, bewoners verbijsterd
 • Luchtvaartsector haalt eigen klimaatdoelen niet
  25/01/2019 | nrc.nl
 • Persbericht: Bewoners unaniem voor groeistop Schiphol
  Donderdag 17 januari 2019
 • ORS-bewonersgeleding tegen groei Schiphol
  Donderdag 10 januari 2019
 • Geen groei maar krimp van de luchtvaart in Nederland
 • Wie maakte een einde aan de stilte boven Oost-Nederland? Het vuile spel met de herrie van Lelystad Airport
 • Bewonersorganisaties willen geen groei, en steunen verlengen groeistop voor Schiphol tot 2023
 • Geluids kontouren Schiphol kloppen niet
 • Wel of geen luchtvaartgroei op Schiphol na 2020
 • Schiphol kan maximaal groeien, maar wil het niet
 • Worden we opnieuw geschiphold?
 • De Amsterdamse raad heeft in het collegeakkoord (CA) vastgelegd een luchthaven te willen die kwaliteit biedt. De kwantiteit moet niet langer leidend zijn. Het Collegeakkoord (CA) spreekt uit dat tot 2023 het aantal vliegbewegingen tot 500.000 beperkt moeten blijven.
 • Het wordt de maand van de waarheid voor Schiphol
 • Schiphol kent zichzelf het recht op tyfusherrie toe
 • De Omgevingsraad Schiphol organiseert in het kader van de maatschappelijke consultatie een drietal critical reviews, openbare themabijeenkomsten, op 26 november, 3 december en 4 december.
 • Gerechtelijke dwaling over geluidsnormen Schiphol
 • Deze week is de Omgevingsraad Schiphol gestart met een internetconsultatie over de ontwikkeling van Schiphol na 2020.
 • WHO: Schiphol is veel en veel te luid
 • Overschrijding geluidsnormen Schiphol-Oostbaan
 • Gebruiksprognose Schiphol 2019 afgekeurd
 • Gebruik Schiphol-Oostbaan (22) in de week van 10 t/m 16 september
 • Ernstige hinder Schiphol met 50% toegenomen
 • Ernstige hinder Schiphol met 50% toegenomen: Vandaag merken we dat!
 • Uitnodiging samen de luchtvaartgroei stoppen
 • Steun onze rechtzaak tegen de Nederlandse Staat die weigert de onderbouwing van de nieuwe CO2-normen van de luchtvaart openbaar te maken.
 • Ed Nijpels vindt dat de luchtvaart harder moet worden aangepakt en beter in het klimaatakkoord moet worden opgenomen.
 • Recordaantal klachten over vliegverkeer Schiphol
 • Dit geklungel met Schiphol gaat me aan het hart
 • Wie te ver van Schiphol woont, mag geen bezwaar maken
 • Minister concludeert ten onrechte dat Schiphol kan groeien
 • Piloten: Schiphol ziet veiligheid nog altijd als sluitpost
 • Waarom kan je nergens overlast melden van kleine vliegtuigen en helikoptertjes die onnodig ergerlijk boven de stad hun capriolen uithalen
 • Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien
 • Anti Vliegdemonstratie
 • Bewonersorganisaties rond de zes luchthavens verenigen zich
 • Landelijk protest luchtvaartgroei 23 juni 2018 13.00 uur
 • Coalitieakkoord Amsterdam Schiphol
 • Kamer wil onderzoek naar Schiphol in Noordzee
 • Drijvend Schiphol is goed voor iedereen, zelfs de vissen
 • MINISTERIE SJOEMELDE MET GELUIDSNORMEN SCHIPHOL
 • Omwonenden Nederlandse luchthavens richten belangengroep op
 • Dinsdag 15 mei vindt een debat in de tweede kamer plaats over sturing van de luchtvaart
 • Waarom de politiek niet gewoon kiest voor minder groei van Schiphol
 • OVV-verslag: Verminderen huidige risico's Schiphol vergt een verlaging van de capaciteit
 • Veiligheid krijgt volgens onderzoeksraad te weinig aandacht bij groei Schiphol
 • Politiek draait al 30 jaar om probleem Schiphol heen
 • Luchthaven op zee onrealistisch? 'Onderzoek is nooit voltooid'
 • Al tientallen jaren discussie: ligt Schiphol op de goede plek?
 • Ambtenaren hebben dubbele pet op als het om Schiphol gaat
 • AT5: Omwonenden Schiphol laaiend over bizarre schijnhandhaving geluidsnormen
  maandag 16 april 2018 | 02:17
 • Er moet een absolute grens komen aan de groei, Schiphol moet krimpen en alternatief vervoer als treinreizen moet of even hard gesubsidieerd worden als vliegen
 • De controle op de geluidshinder die het vliegverkeer van en naar Schiphol veroorzaakt faalt in alle opzichten.
 • Het tandeloze toezicht rond Schiphol
 • Uitnodiging Symposium 'Eerlijk over vliegen'
 • KIESWIJZER SCHIPHOL GEMEENTE AMSTERDAM
 • Zelfs de politiek kiest voor groeistop Schiphol
 • Schiphol is niet te klein, er wordt te veel gevlogen
 • Een Gotspe. KLM-topman beweert: Als Lelystad niet opengaat, moet Schiphol uitbreiden
 • PERSBERICHT BEWONERSPLATFORM LUCHTVAART EN LEEFOMGEVING OP LANGE TERMIJN 23 januari 2018
 • MAANDAG 15 JAN, 20.00 Pakhuis De Zwijger
  GROTE ZAAL De toekomst van Schiphol
 • Ombudsman: 'Burger niet serieus genomen bij Lelystad Airport'
 • Belangrjk  Verkiezingsdebat 18 dec Pakhuis de Zwijger: Te Land ter zee en in de lucht
 • Discussie oplossingen voor Groen vliegen
 • Geef stilte een stem!  Een actie gestart om de groei van Schiphol te stoppen.
  Ook de petitie Neem luchtvaart op in de klimaatwet!
 • De luchtvaart is de nagel aan de doodskist van het klimaat
 • Brief van onze clustervertegenwoordiger aan de wethouder Kock van Amsterdam
 • Rem op vliegen
 • 'Veiligheid Schiphol ondergeschikt aan geluidsbeperking en groei'
 • Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, ontkomt de luchtvaart niet aan een sterke afname van groei en zelfs krimp in rijke landen.
 • GeSchiphold
 • Aan de Adviseur Luchthavenzaken van Amsterdam betreffende luchtvaart-overlast en Open verzoek aan het Kabinet Rutte III en de verantwoordelijke Minister van Infrastructuur en Milieu.  Amsterdam, 24 oktober 2017 door Pauline van de Ven
 • Wie is de oogappel van Schiphol?
 • Vliegen is veel te goedkoop en dat is onhoudbaar
 • Europarlement is klaar met voorkeursbehandeling voor luchtvaartsector in klimaatbeleid
 • Schiphol kan wettelijk nog amper groeien
 • In 2016 zijn de normen voor de geluidbelasting overschreden voor de Schiphol-Oostbaan.
 • Inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met ingrijpen op Oostbaan
 • Ernstige geluidshinder stuntende helikopter boven centrum van Amsterdam 6 mei 2017
 • Schiphol en de KLM - haar uiterste best om de afspraken, zoals die zijn vastgelegd aan de Alderstafel en door alle partijen ondertekend, van tafel te vegen!
 • Antwoord B&W Amsterdam n.a.v. toenemende overlast Oostbaan 12-10-2016
 • Milieueffectrapport Schiphol kan in de prullenmand 03-11-2016
 • Persbericht PVA toenemende (nacht)vluchten over Amsterdam 13-10-2016
 • Plan van Aanpak voor hernieuwd overleg over groei van Schiphol 01-12-2016
 • Onderzoek veiligheid vliegverkeer luchthaven Schiphol
 • Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
  Wij houden u op de hoogte!
  Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]